Tài liệu Đề kiểm tra học kì 1 môn lịch sử lớp 8 năm học 2014 - 2015 huyện triệu phong, quảng trị

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 2832 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Tham gia: 09/10/2015

Mô tả:

PHÒNG GD&ĐT TRIỆU PHONG Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2014-2015 Môn: Lịch sử lớp 8 Họ tên: ................................................... SBD: ..................................... Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1: (3 điểm) Vì sao cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 được đánh giá là một sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại thế kỷ XX? Câu 2: (4 điểm) Trình bày nội dung và tác dụng của Chính sách mới của Ph. Rudơven? Câu 3: (3 điểm) Em có nhận xét và suy nghĩ gì về hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ II (1939-1945)? HẾT (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM LỊCH SỬ 8 Câu Nội dung cần đạt Điểm 1(3đ) * Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 được đánh giá là một sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại thế kỷ XX - Cách mạng tháng Mười Nga đưa đến việc thành lập Nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới có ý nghĩa to lớn đối với nước Nga 1,0 và thế giới. + Đới với nước Nga: Sự ra đời của nhà nước XHCN đã đưa nhân dân lao động lên nắm chính quyền ở một nước chiếm 1/6 1,0 diện tích thế giới. + Đối với thế giới: Có ảnh hưởng đến phong trào cách mạng thế giới đặc biệt là phong trào đấu tranh giành độc lập của các nước 1,0 thuộc địa và phụ thuộc. 2 (4đ) * Nội dung và tác dụng của Chính sách mới của Ph. Rudơven: Nội dung - Chính sách mới bao gồm các biện pháp nhằm giải quyết nạn 1,0 thất nghiệp, phục hồi sự phát triển của các ngành kinh tế - tài chính. - Ban hành các đạo luật về phục hưng công nghiệp, nông nghiệp 1,0 và ngân hàng với những quy định chặt chẽ đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước. - Nhà nước tư sản đã tăng cường vai trò của mình trong việc cải tổ hệ thống ngân hàng, tổ chức lại sản xuất, cứu trợ người thất 1,0 nghiệp, ổn định xã hội. Tác dụng: Chính sách mới đã góp phần giải quyết những khó khăn của nền kinh tế, đưa nước Mỹ thoát dần khỏi cuộc khủng hoảng. 1,0 3 (3đ) * Em có nhận xét và suy nghỉ gì về hậu quả cuộc chiến tranh thế giới thứ II? - Đây là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất và tàn phá 1,0 nặng nề nhất trong lịchsử loài người. - Toàn nhân loại phải hứng chịu hậu quả thảm khốc về người và 1,0 của do chiến tranh gây ra. - Chúng ta phải ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ hòa bình đó là trách nhiệm của mỗi người, mỗi quốc gia và toàn thể nhân loại 1,0
- Xem thêm -