Tài liệu đề kiểm tra học kì 1 địa lý lớp 6

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 106 |
  • Lượt tải: 0
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 2011 - 2012 Môn: Địa Lý 6 (Thời gian làm bài 45 phút) A - Thiết kế ma trận: ĐỀ I + II: Vận dụng cấp Vận dụng độ thấp cấp độ cao Bài 7: Sự vận Sự vận động tự Hệ quả của sự vận Cách tình động tự quay quay quanh trục động đó giờ trên quanh trục của của Trái đất Trái đất Trái đất và các hệ quả Bài 8: Sự vận Sự chuyển động Hiện tượng các Giải thích 2 thời động của Trái của Trái đất mùa kì nóng, lạnh đất quanh Mặt quanh Mặt trời luân phiên nhau trời ở 2 nửa cầu trong một năm Bài 10: Cấu tạo Đặc điểm bên Vai trò của lớp vỏ bên trong của trong của Trái Trái đất đối với Trái đất đất. đời sống sản xuất của con người Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Tổng số điểm 10điểm=100% (3điểm=30%) (4điểm=40%) (2điểm=20%) (1điểm=10 %) B - Đề kiểm tra: ĐỀ I Câu 1: (2 điểm) Sự vận động tự quay quanh trục của Trái đất sinh ra những hệ quả gì? Câu 2: (3 điểm) Tại sao Trái đất chuyển động quanh Mặt trời lại sinh ra 2 thời kỳ nóng lạnh luân phiên nhau ở hai nửa cầu trong một năm? Câu 3: (4 điểm) Cấu tạo bên trong của Trái đất gồm mấy lớp? Nêu đặc điểm và vai trò của lớp vỏ Trái Đất? Câu 4: (1 điểm) Nếu khu vực giờ gốc là 10 giờ ngày 20 - 11- 2002 thì ở Hà Nội (khu vực giờ số 7) Mát-xcơ-va (khu vực giờ số 3) là mấy giờ ? Ngày nào? C - Đề kiểm tra: ĐỀ II Câu 1: (2 điểm) Tại sao có hiện tượng ngày, đêm kế tiếp nhau ở khắp mọi nơi trên Trái đất. Câu 2: (4 điểm) Giải thích vì sao xảy ra hiện tượng các mùa Câu 3: (3 điểm) Hãy trình bày đặc điểm của lớp vỏ Trái Đất và nói rõ vai trò của lớp vỏ đối với đời sống và hoạt động của con người? Câu 4: (1 điểm) Nếu khu vực giờ gốc là 10 giờ ngày 20 - 11- 2002 thì ở Tô-ki-ô (khu vực giờ số 9) Bắc Kinh (khu vực giờ số 8) là mấy giờ? Ngày nào? D - ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ I: Câu 1: Sự vận động tự quay quanh trục sinh ra hệ quả: - Hiện tượng ngày và đêm (0.75đ) - Làm lệch hướng các vật chuyển động trên bề mặt Trái đất (0.75đ) - Trong cùng 1 lúc, giờ trên Trái đất không giống nhau (0.5đ) Câu 2: Trong khi chuyển động (quanh Mặt trời) trên quỹ đạo trục Trái đất bao giờ cũng có 1 độ nghiêng không đổi và luôn hướng về 1 phía. (1.0đ) - Hai nửa cầu luân phiên nhau ngã gần và chếch xa Mặt trời sinh ra 2 thời kỳ nóng lạnh luân phiên nhau ở 2 nửa cầu trong 1 năm. (2.0đ) Câu 3: Cấu tạo bên trong của Trái đất gồm 3 lớp (1.0đ) + Lớp vỏ Trái đất: Ngoài + Lớp trung gian: Giữa + Lõi (nhân): Ở trong - Đặc điểm lớp vỏ Trái đất: (2.0đ) + Dày 5 - 70 km + Thành phần vật chất rắn chắc + Nhiệt độ tối đa: 1000oc - Vai trò của lớp vỏ Trái đất (1.0đ) + Là nơi tồn tại các thành phần tự nhiên: Nước, không khí, sinh vật. + Là nơi sinh tồn xã hội loài người Câu 4: Hà Nội: 0 + 7 10 giờ + 7 = 17 giờ ngày 20 - 11- 2011 (0.5đ) Mátxcơva: 0 + 3 = 3 10 + 3 = 13 giờ ngày 20 - 11- 2011 (0.5đ) ĐỀ II: Câu 1: Hiện tượng ngày và đêm kế tiếp: - Trái đất tự quay quanh trục theo hướng từ T Đ (0.5đ) - Do Trái đất quay quanh trục liên tục - khắp mọi nơi trên Trái đất đều lần lượt có ngày và đêm (1đ) + Diện tích được Mặt trời chiếu sáng - ban ngày (0.25đ) + Diện tích không được chiếu sáng - ban đêm (0.25đ) Câu 2: Giải thích hiện tượng các mùa Trong khi chuyển động trên quỹ đạo trục Trái đất bao giờ cũng có 1 độ nghiêng không đổi và hướng về 1 phía. Nên cả 2 nửa cầu Bắc&Nam luôn phiên nhau chúc và ngã về phía Mặt trời. (2.0đ) + Nửa cầu nào chúc về phía Mặt trời sẽ nhận được nhiều nhiệt và ánh sáng Là mùa nóng ở nửa cầu đó. (1.0đ) + Nửa cầu nào chếch xa Mặt trời sẽ nhận ít nhiệt và ánh sáng Là mùa lạnh ở nửa cầu đó. (1.0đ) Câu 3: Đặc điểm lớp vỏ Trái đất: + Dày 5 - 70 km + Thành phần vật chất rắn chắc + Nhiệt độ càng xuống sâu, nhiệt độ càng cao, tối đa 10000c - Vai trò: Là nơi tồn tại các thành phần tự nhiên: nước, không khí, sinh vật. + Là nơi sinh tồn xã hội loài người. Câu 4: Tôkiô: 0 + 9 = 9 10 + 9 = 19 giờ ngày 20 - 11- 2011 Bắc Kinh: 0 + 8 = 8 10h + 8 = 18 giờ ngày 20 - 11 - 2011
- Xem thêm -