Tài liệu đề kiểm tra cuối học kì 1 môn toán lớp 3

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 215 |
  • Lượt tải: 0
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

Trường Tiểu học số 1 Phú Nhuận KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I Năm học: 2017 - 2018 Môn: Toán (Thời gian làm bài: 40 phút) Họ và tên: ........................................ Lớp: 3...... Điểm Nhận xét của thầy, cô giáo ĐỀ BÀI Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: Bài 1(0,5 điểm). Kết quả của biểu thức 42 : 7 + 32 là: A. 38 B. 39 Bài 2(0,5 điểm). Kết quả của biểu thức: 215 4 + 133 là: C. 40 A. 973 B. 990 Bài 3(0,5điểm). Khoanh tròn trước chữ cái có kết quả đúng. C. 993 4km 5 m = ….m? A. 4005m Bài 4(0,5điểm). 30hm = ….. dam? B. 400m C. 40m A. 300dam B. 3dam Bài 5(0,5điểm). Khoanh tròn trước chữ cái có kết quả đúng. C. 30dam 456 : 6 = ? A. 76 B. 75 Bài 6( 0,5điểm).Gấp số 5 lên 4 lần ta được số……? C. 30 A. 20 B. 25 Bài 7(1 điểm). Đặt tính rồi tính: a, 346 - 126 b, 467 + 319 c) 846 : 4 C. 66 D. 22 d, 103  6 Bài 8(1 điểm). Một phép chia có số dư lớn nhất là 8. Số bị chia là: A. 7 B. 9 C. 12 D. 18 Bài 9(0,5 điểm). Biểu thức 220 – 10 x 2 có giá trị là: A. 420 B. 210 C. 440 D. 200 Bài 10(1 điểm). Năm nay con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi? A. 11 tuổi B. 21 tuổi C. 22 tuổi D. 24 tuổi Bài 11(1,5 điểm). Một đội đồng diễn thể dục có 448 học sinh, trong đó 1 số học 4 sinh là học sinh nam. Hỏi đội đó có bao nhiêu học sinh nữ ? Bài giải Bài 12(1 điểm). Hình bên có …. góc vuông. Hãy kẻ thêm một đường chéo để có 3 hình tam giác và 3 hình tứ giác ? Bài 13(1 điểm). Tính nhanh 25  4 + 25  6
- Xem thêm -