Tài liệu đề kiểm tra 1 tiết hình học 11

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 250 |
  • Lượt tải: 0
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Hình học 11– cơ bản Ngày soạn: 24/11/2010 PPCT : GV: Huỳnh Thị Linh KIỂM TRA 45 PHÚT ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – HÌNH LỚP 11. Đề số 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AD, BC và SC a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC). b) Tìm giao điểm L của AP và mặt phẳng (SBD). c) Chứng minh MN / /( SAB ), SB / /( MNP) d) Chứng minh SA / /( MNP ) e) Thiết diện của hình chóp với mp(MNP) là hình gì? ĐÁP ÁN Đề 1 : Câu Đáp án Hình vẽ : a) b) (SAD)  (SBC). (SAD)  (SBC)=  S   AD  ( SAD )   BC  ( SBC )  AD / / BC  Vậy (SAD)  (SBC)= Sx / / AD / / BC Giao điểm L của AP và mặt phẳng (SBD). Gọi AC  BD  O  AP  ( SAC )  ( SAC )  ( SBD) SO c) d) e) Vậy  L  AP  SO MN / /( SAB ), SB / /( MNP ) MN / / AB  ( SAB)  MN / /( SAB) SB / / NP  ( MNP)  SB / /( MNP) SA / /( MNP ) Ta có : SA / / OP  ( MNP )  SA / /( MNP ) ( Tính chất đường trung bình.) Thiết diện của hình chóp với mp(MNP) là hình gì? Dựng PQ / / DC Ta có thiết diện của hình chóp với mp(MNP) là hình thang MNPQ Điểm 0,5đ 1,5 1,5đ 2đ 2đ 2đ 1đ 1đ 2đ 2đ 2đ Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Hình học 11– cơ bản GV: Huỳnh Thị Linh Đề số 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, CD và SA a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD). b) Tìm giao điểm L của CP và mặt phẳng (SBD). c) Chứng minh MN / /( SAD), SB / /( MNP ) d) Chứng minh SC / /( MNP) e) Thiết diện của hình chóp với mp(MNP) là hình gì? Đề 2: Câu Đáp án Hình vẽ : a) b) (SAB)  (SCD). (SAB)  (SCD).=  S   AB  ( SAB)  CD  ( SCD)  AB / / CD  Vậy (SAB)  (SCD) = Sx / / AB / / CD Giao điểm L của CP và mặt phẳng (SBD). Gọi AC  BD  O CP  ( SAC )  ( SAC )  ( SBD) SO c) d) e) Vậy  L CP  SO MN / /( SAD ), SB / /( MNP ) MN / / AD  ( SAD)  MN / /(SAD ) SB / / MP  ( MNP)  SB / /( MNP ) SC / /( MNP) Ta có : SC / / OP  ( MNP )  SC / /( MNP) ( Tính chất đường trung bình.) Thiết diện của hình chóp với mp(MNP) là hình gì? Dựng PQ / / AD Ta có thiết diện của hình chóp với mp(MNP) là hình thang MNQP Điểm 0,5đ 1,5 1,5đ 2đ 2đ 2đ 1đ 1đ 2đ 2đ 2đ
- Xem thêm -