Tài liệu De cuong mon hoc he thon thong tin 3

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 101 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC HỌC PHẦN : HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN P.3 Hệ đại học Biên soạn: Năm học 2014-2015 I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, kế toán cung cấp các thông tin quan trọng cho Nhà nước để điều hành vĩ mô nền kinh tế. Các doanh nghiệp cũng sử dụng kế toán như một công cụ quan trọng để quản lý vốn, tài sản và điều hành hoạt động của doanh nghiệp. Kế toán là một ngành học không thể thiếu trong các trường giảng dạy về kinh tế. Môn học hệ thống thông tin kế toán phần 3 được giảng dạy cho sinh viên ngành kế toán kiểm toán, với mục đích làm rõ hơn về kênh cung cấp thông tin kế toán, các quy trình kế toán phổ biến, và tìm hiểu cụ thể về phần mềm kế toán. II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN, ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ Thông tin giảng viên: Lê Thị Hồng Hà Địa chỉ: Khoa kinh tế - Cơ sở Thanh Hóa - Trường ĐHCNTP.HCM III. TÓM TẮC NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA MÔN HỌC Môn học gồm 5 chương, Số tín chỉ: 02 ( 30 tiết lý thuyết ) CHƯƠN G 1 2 3 TÊN CHƯƠNG TỔNG QUAN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN KIỂM SOÁT HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN CÁC QUY TRÌNH KẾ TOÁN 1 LÝ THUYẾT THỰC HÀNH 6 0 6 6 0 0 4 CƠ SỞ DỮ LIỆU 5 TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN Tổng cộng: IV.     V.   6 6 30 0 0 0 CÁC NHIỆM VỤ CHUNG VÀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA SV ĐỂ HOÀN THÀNH MÔN HỌC Sinh viên phải tham dự nghe giảng trên lớp từ 80% tổng thời gian của học phần Tham gia thực hành, kiểm tra thường kỳ và kiểm tra giữa kỳ Làm tiểu luận theo nhóm Dự thi kết thúc học phần PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG CHÂM HỌC TẬP CỦA SV Sinh viên phải chuẩn bị dầy đủ giáo trình và tài liệu tham khảo cho môn học. Chuẩn bị nội dung kiến thức trước khi đến lớp. Tích cực tham gia thảo luận đóng góp ý kiến vào nội dung bài giảng, phối hợp với các thành viên trong nhóm để tìm hiểu và tổng hợp tài liệu cho bài tiểu luận của nhóm.  Chuẩn bị tốt kiến thức cho bài kiểm tra thường kỳ, bài thi giữa học phần và kết thúc học phần VI. THỜI GIAN CỤ THỂ ĐỂ HỌC TẬP CHO TỪNG PHẦN KIẾN THỨC Chương 1: 6 tiết lý thuyết Chương 2: 6 tiết lý thuyết Chương 3: 6 tiết lý thuyết Chương 4: 6 tiết lý thuyết Chương 5: 6 tiết lý thuyết VII. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM  Dự lớp từ 80% số tiết trở lên  Đủ bài kiểm tra thường kỳ và thi giữa học phần  Tham gia tiểu luận cùng nhóm, tham gia thực hành đầy đủ  Thi kết thúc học kỳ 2 Điểm thi giữa học phần chiếm 20%, điểm tiểu luận chiếm 30% và điểm thi kết thúc học phần chiếm 50% VIII. GIÁO TRÌNH VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO  Giáo trình chính: Hệ thống thông tin kế toán P.3 – Đại học công nghiệp TP.HCM  Tài liệu tham khảo: Hệ thống thông tin kế toán : Lý thuyết – Bài tập và bài giải ( Nguyễn Thế Hưng – Khoa Kế toán kiểm toán - Đại học Kinh tế TP.HCM ) IX. CÁC THÔNG TIN HỖ TRỢ KHÁC Địa chỉ mail: halinh0404@gmail.com Số điện thoại: 0915 142 413 ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN : Hệ thống thông tin kế toán P.3 (Hệ đại học) Chương 1 : Tổng quan hệ thống thông tin kế toán 1.1. Mục tiêu 1.1.1 Kiến thức Cung cấp cho sinh viên kiến thức về hệ thống thông tin, hệ thống thông tin quản lý, hệ thống thông tin kế toán. Các thành phần của hệ thống thông tin kế toán. Và phần trọng tâm của chương 1 yêu cầu sinh viên biết sử dụng các công cụ kỹ thuật mô tả hệ thống thông tin. 1.1.2 Kỹ năng Đọc tài liệu trong giáo trình và tài liệu tham khảo . Cài phần mềm Visio vào máy tính. 1.1.3 Thái độ 3 Nghe giảng và đóng góp ý kiến và nội dung bài giảng Nâng cao ý thức tích cực trong học tập tại lớp và tự nghiên cứu ở nhà. 1.2. Những nội dung cần truyền đạt Chương 1: Tổng quan hệ thống thông tin kế toán 1.1 Hệ thống thông tin quản lý 1.1.1 Khái niệm hệ thống thông tin 1.1.2 Phân loại hệ thống thông tin 1.2 Hệ thống thông tin kế toán 1.2.1 Khái niệm hệ thống thông tin kế toán 1.2.2 Cấu trúc hệ thống thông tin kế toán 1.3 Các công cụ kỹ thuật mô tả hệ thống thông tin 1.3.1 Lưu đồ 1.3.2 Sơ đồ dòng dữ liệu 1.3. Xác định nội dung tự học và cách học cho SV để hoàn thành khối lượng kiến thức theo yêu cầu đào tạo tín chỉ 1.3.1 Phần tự học ( chuẩn bị trước khi đến lớp) Ôn lại những kiến thức thuộc phần 1.3 vì đã được học trong chương 1. Đọc nội dung mới 1.3.2 Nhiệm vụ của SV trong giờ học Ghi chép nội dung trọng tâm, khó kết hợp Slides nội dung bài giảng 1.3.3 Những điều SV mong đợi ở GV  Thời gian làm việc tại VP khoa A5.03: Các chiều thứ 4, 5 hàng tuần, từ 14h đến 16h30’.  Trao đổi thông qua địa chỉ mail: halinh0404@gmail.com 1.4 Thời gian thực hiện ( số tiết 06, từ ngày 6/4 đến ngày 19/4 ) 1.5 Cách đánh giá Dựa trên phần trả lời câu hỏi và thực hành của sinh viên. 1.6 Câu hỏi, Bài tập  Câu hỏi về nhà : Điểm giống và khác giữa sơ đồ và lưu đồ ?  Kiến thức chuẩn bị trước: Nội dung kiến thức của chương 2. 4 5 ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN : Hệ thống thông tin kế toán P.3 (Hệ đại học) Chương 2 : Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán 1.1. Mục tiêu 1.1.1 Kiến thức Cung cấp cho sinh viên kiến thức về kiểm soát nội bộ đối với doanh nghiệp có ứng dụng Internet, các thủ tục kiểm soát nhằm ngăn ngừa sai phạm trong kế toán. 1.1.2 Kỹ năng Đọc tài liệu trong giáo trình và tài liệu tham khảo. 1.1.3 Thái độ Nghe giảng và đóng góp ý kiến và nội dung bài giảng Nâng cao ý thức tích cực trong học tập tại lớp và tự nghiên cứu ở nhà. 1.2. Những nội dung cần truyền đạt Chương 2 : Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán 2.1 Tổng quan hệ thống kiểm soát nội bộ 2.1.1 Khái niệm hệ thống kiểm soát nội bộ 2.1.2 Cấu trúc hệ thống kiểm soát nội bộ 2.1.3 KSNB trong doanh nghiệp vừa và nhỏ 2.1.4 Tiếp cận hệ thống KSNB dưới các góc độ khác nhau 2.2 Các kiểm soát trong môi trường xử lý bằng máy 2.2.1 Đặc điểm xử lý bằng máy ảnh hưởng tới KS 2.2.2 Giới thiệu COBIT 2.2.3 Các hoạt động kiểm soát 2.3 Đạo đức nghề nghiệp 1.3. Xác định nội dung tự học và cách học cho SV để hoàn thành khối lượng kiến thức theo yêu cầu đào tạo tín chỉ 1.3.1 Phần tự học ( chuẩn bị trước khi đến lớp) Ôn lại những kiến thức thuộc phần 2.1.2, 2.2.2 . Đọc nội dung mới 6 1.3.2 Nhiệm vụ của SV trong giờ học Ghi chép nội dung trọng tâm, khó kết hợp Slides nội dung bài giảng 1.3.3 Những điều SV mong đợi ở GV  Thời gian làm việc tại VP khoa A5.03: Các chiều thứ 4, 5 hàng tuần, từ 14h đến 16h30’.  Trao đổi thông qua địa chỉ mail: halinh0404@gmail.com 1.4 Thời gian thực hiện ( số tiết 06, từ ngày 20/4 đến ngày 10/5 ) 1.5 Cách đánh giá Dựa trên phần trả lời câu hỏi và thực hành của sinh viên. 1.6 Câu hỏi, Bài tập  Câu hỏi về nhà : Làm bài tập giáo viên cho trước.  Kiến thức chuẩn bị trước: Nội dung kiến thức của chương 3. 7 ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN : Hệ thống thông tin kế toán P.3 (Hệ đại học) Chương 3 : Các quy trình kế toán 1.1. Mục tiêu 1.1.1 Kiến thức Cung cấp cho sinh viên kiến thức về các quy trình, cách thể hiện các quy trình bằng lưu đồ, kiểm soát nội bộ đối với từng quy trình. 1.1.2 Kỹ năng Đọc tài liệu trong giáo trình và tài liệu tham khảo. 1.1.3 Thái độ Nghe giảng và đóng góp ý kiến và nội dung bài giảng Nâng cao ý thức tích cực trong học tập tại lớp và tự nghiên cứu ở nhà. 1.2. Những nội dung cần truyền đạt Chương 3 : Các quy trình kế toán 3.1 Quy trình bán hàng 3.2 Quy trình mua hàng 3.3 Quy trình sản xuất 3.4 Quy trình tài chính 3.5 Quy trình quản lý nguồn lực 1.3. Xác định nội dung tự học và cách học cho SV để hoàn thành khối lượng kiến thức theo yêu cầu đào tạo tín chỉ 1.3.1. Phần tự học ( chuẩn bị trước khi đến lớp) Ôn lại những kiến thức thuộc phần 3.1, 3.2. Đọc nội dung mới 1.3.2. Nhiệm vụ của SV trong giờ học Ghi chép nội dung trọng tâm, khó kết hợp Slides nội dung bài giảng 1.3.3. Những điều SV mong đợi ở GV 8  Thời gian làm việc tại VP khoa A5.03: Các chiều thứ 4, 5 hàng tuần, từ 14h đến 16h30’.  Trao đổi thông qua địa chỉ mail: halinh0404@gmail.com 1.4. Thời gian thực hiện ( số tiết 06, từ ngày 11/5 đến ngày 24/5) 1.5. Cách đánh giá Dựa trên phần trả lời câu hỏi và thực hành của sinh viên. 1.6. Câu hỏi, Bài tập  Câu hỏi về nhà : Làm bài tập trong giáo trình.  Kiến thức chuẩn bị trước: Nội dung kiến thức của chương 4. 9 ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN : Hệ thống thông tin kế toán P.3 (Hệ đại học) Chương 4 : Cơ sở dữ liệu 1.1. Mục tiêu 1.1.1. Kiến thức Cung cấp cho sinh viên kiến thức về cơ sở dữ liệu, cách thiết kế cơ sở dữ liệu. 1.1.2. Kỹ năng Đọc tài liệu trong giáo trình và tài liệu tham khảo. 1.1.3. Thái độ Nghe giảng và đóng góp ý kiến và nội dung bài giảng Nâng cao ý thức tích cực trong học tập tại lớp và tự nghiên cứu ở nhà. 1.2. Những nội dung cần truyền đạt Chương 4 : Cơ sở dữ liệu 4.1 Các kiểu cơ sở dữ liệu 4.2 Tổ chức cơ sở dữ liệu 1.3. Xác định nội dung tự học và cách học cho SV để hoàn thành khối lượng kiến thức theo yêu cầu đào tạo tín chỉ 1.3.1. Phần tự học ( chuẩn bị trước khi đến lớp) Ôn lại những kiến thức thuộc phần 4.2. Đọc nội dung mới . 1.3.2. Nhiệm vụ của SV trong giờ học Ghi chép nội dung trọng tâm, khó kết hợp Slides nội dung bài giảng 1.3.3. Những điều SV mong đợi ở GV  Thời gian làm việc tại VP khoa A5.03: Các chiều thứ 4, 5 hàng tuần, từ 14h đến 16h30’.  Trao đổi thông qua địa chỉ mail: 10 halinh0404@gmail.com 1.4. Thời gian thực hiện ( số tiết 06, từ ngày 18/5 đến ngày 31/5 ) 1.5. Cách đánh giá Dựa trên phần trả lời câu hỏi và thực hành của sinh viên. 1.6. Câu hỏi, Bài tập  Câu hỏi về nhà : Làm bài tập đã được gV gửi.  Kiến thức chuẩn bị trước: Nội dung kiến thức của chương 5. 11 ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN : Hệ thống thông tin kế toán P.3 (Hệ đại học) Chương 5 : Tổ chức hệ thống thông tin kế toán 1.1. Mục tiêu 1.1.1. Kiến thức Cung cấp cho sinh viên kiến thức về các nội dung của một hệ thống, từ quá trình hình thành, phát triển và bảo vệ một hệ thống. 1.1.2. Kỹ năng Đọc tài liệu trong giáo trình và tài liệu tham khảo nhất là tự thiết lập danh mục, chuyển đổi dữ liệu từ Excel sang phần mềm kế toán, sử dụng thành thạo máy tính. 1.1.3. Thái độ Nghe giảng và đóng góp ý kiến và nội dung bài giảng Nâng cao ý thức tích cực trong học tập tại lớp và tự nghiên cứu ở nhà. 1.2. Những nội dung cần truyền đạt Chương 5 : Tổ chức hệ thống thông tin kế toán 5.1 Tổ chức khảo sát hệ thống 5.2 Phân tích hệ thống 5.3 Thiết kế hệ thống 5.4 Cài đặt hệ thống 5.5 Bảo trì và phát triển hệ thống 1.3. Xác định nội dung tự học và cách học cho SV để hoàn thành khối lượng kiến thức theo yêu cầu đào tạo tín chỉ 1.3.1. Phần tự học ( chuẩn bị trước khi đến lớp) Ôn lại những kiến thức thuộc phần 5.4, 5.5 vì đã được học trong chương 5. Đọc nội dung mới 1.3.2. Nhiệm vụ của SV trong giờ học 12 Ghi chép nội dung trọng tâm, khó kết hợp Slides nội dung bài giảng 1.3.3. Những điều SV mong đợi ở GV  Thời gian làm việc tại VP khoa A5.03: Các chiều thứ 4, 5 hàng tuần, từ 14h đến 16h30’.  Trao đổi thông qua địa chỉ mail: halinh0404@gmail.com 1.4. Thời gian thực hiện ( số tiết 06, từ ngày 1/6 đến ngày 7/6 ) 1.5. Cách đánh giá Dựa trên phần trả lời câu hỏi và thực hành của sinh viên. 1.6. Câu hỏi, Bài tập  Câu hỏi về nhà : Thiết lập danh mục vật tư hàng hóa và tài sản vào phần mềm, làm bài tiều luận. 1.7. Tổng kết Kết thúc học phần 13
- Xem thêm -