Tài liệu Dạy học nghề phổ thông tại trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp theo hướng phát triển hứng thú học tập cho học sinh (ml)

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27072 tài liệu

Mô tả:

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa được công bố trong bất cứ công trình nào khác. TÁC GIẢ LUẬN ÁN Vương Huy Thọ LỜI CÁM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới hai thầy hướng dẫn: 1. PGS.TS Nguyễn Văn Bính 2. PGS.TS Lê Huy Hoàng đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả hoàn thành luận án này. Đồng thời tác giả cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đến: - Ban Giám hiệu, phòng Sau đại học, Khoa Sư phạm Kỹ thuật, Bôn môn PPDH khoa Sư phạm Kỹ thuật, phòng Đào tạo, Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng thường xuyên đã tạo mọi điều kiện để tác giả học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận án. - Trường Đại học Potsdam, Cộng hòa Liên bang Đức. - Trung tâm KTTH-HN số 6, Đông Anh; Trường THPT Quảng Oai, Ba Vì và các Trung tâm KTTH-HN, các trường THPT tại TP Hà Nội. - Các TTKTTH-HN, trường THPT, Trung tâm GDTX tại các tỉnh Hải Phòng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Vĩnh Phúc. - Trường CĐSP Thái Bình, CĐSP Bắc Ninh, CĐSP Thái Nguyên, Trung cấp KT Vĩnh Phúc. Cùng toàn thể bạn bè, người thân, đồng nghiệp đã quan tâm, động viên, giúp đỡ trong quá trình tác giả thực hiện luận án. Tác giả luận án Vương Huy Thọ CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt CBQL CSVC ĐDD ĐHSP GV HĐGD HTNT HTHT HS KTCN LATS LLDH MBA MTHT NPT PPDH PPNCKH PTDH SGK SPKT THCS THPT TTKTTH-HNTrung tâm Giáo dục thường xuyên Viết đầy đủ Cán bộ quản lý Cơ sở vật chất Điện dân dụng Đại học sư phạm Giáo viên Hoạt động giáo dục Hứng thú nhận thức Hứng thú học tập Học sinh Kỹ thuật công nghiệp Luận án tiến sĩ Lý luận dạy học Máy biến áp Môi trường học tập Nghề phổ thông Phương pháp dạy học Phương pháp nghiên cứu khoa học Phương tiện dạy học Sách giáo khoa Sư phạm kỹ thuật Trung học cơ sở Trung học phổ thông Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp TTGDTX DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ BẢNG Bảng 2.1. Địa bàn khảo sát................................................................................43 Bảng 2.2. Đối tượng và số lượng khảo sát.........................................................44 Bảng 2.3. Dữ liệu khảo sát về CBQL.................................................................47 Bảng 2.4. Dữ liệu khảo sát về GV dạy học nghề...............................................48 Bảng 2.5. Đánh giá của CBQL về mức độ phù hợp của chương trình NPT......49 Bảng 2.6. Đánh giá của CBQL về cơ sở vật chất dạy học NPT........................50 Bảng 2.7. Đánh giá của GV về cơ sở vật chất dạy học NPT.............................51 Bảng 2.8. Đánh giá của CBQL về thực hiện chương trình NPT........................51 Bảng 2.9. Đánh giá của GV về thực hiện mục tiêu, chương trình NPT.............52 Bảng 2.10. Đánh giá của GV về việc học NPT của HS.....................................53 Bảng 2.11. GV đưa ra lý do HS không thích học NPT......................................53 Bảng 2.12. HS đưa ra lý do không hứng thú với học NPT................................54 Bảng 2.13. Những yếu tố khiến HS hứng thú học NPT.....................................55 Bảng 3.1. Những nội dung nên lược bỏ trong chương trình nghề ĐDD............68 Bảng 3.2. Nội dung chương trình nghề Điện dân dụng được lựa chọn.............70 Bảng 3.3. Danh mục các TTKTTH-HN, trường THPT xin ý kiến chuyên gia....................................................................................................................112 Bảng 3.4. Kết quả xin ý kiến chuyên gia.........................................................113 Bảng 3.5. Kết quả khảo sát HS sau thực nghiệm.............................................120 HÌNH VẼ Hình 1.1. Mô hình cơ sở lý luận phát triển HTNT, HTHT cho HS.................26 Hình 3.1. Sắp xếp chỗ ngồi hình chữ U...........................................................77 Hình 3.2. Sắp xếp chỗ ngồi theo nhóm nhỏ.....................................................78 Hình 3.3. Hệ thống sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng.....................87 Hình 3.4. Một số loại MBA..............................................................................87 Hình 3.5. MBA đơn giản..................................................................................87 Hình 3.6. Kí hiệu dụng cụ đo lường điện.........................................................94 Hình 3.7. Cơ cấu đo..........................................................................................94 Hình 3.8. Vạn năng kế......................................................................................94 Hình 3.9. Sơ đồ mạch điện...............................................................................104 Hình 3.10. Sơ đồ lắp ráp đo điện áp ...............................................................104 Hình 3.11. Sơ đồ lắp ráp đo điện áp, dòng điện .............................................105 SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1. Qui trình dạy học theo hướng phát triển HTHT................................84 MỤC LỤC MỞ ĐẦU.............................................................................................................1 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC DẠY HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH............................7 1.1. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU DẠY HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỨNG THÚ HỌC TẬP...............................................7 1.1.1. Tổng quan về nghiên cứu ở ngoài nước.....................................................7 1.1.2 Tổng quan về nghiên cứu ở trong nước.....................................................12 1.2. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN................................................................15 1.2.1. Khái niệm về hứng thú..............................................................................15 1.2.2. Khái niệm về hứng thú học tập.................................................................18 1.2.3. Các khái niệm có liên quan.......................................................................21 1.3. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ DẠY HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỨNG THÚ HỌC TẬP.............................................................23 1.3.1. Khái niệm về dạy học theo hướng phát triển hứng thú học tập................23 1.3.2. Cơ sở khoa học của dạy học theo hướng phát triển hứng thú học tập......25 1.3.3. Những con đường phát triển hứng thú học tập cho học sinh qua dạy học. .30 1.4. HỨNG THÚ HỌC TẬP NGHỀ PHỔ THÔNG..........................................36 1.4.1. Khái niệm nghề phổ thông, hứng thú học tập nghề phổ thông.................36 1.4.2. Khả năng phát triển hứng thú học tập nghề phổ thông trong dạy học......37 Kết luận chương 1.............................................................................................40 Chương 2. THỰC TRẠNG DẠY - HỌC NGHỀ PHỔ THÔNG XÉT THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỨNG THÚ HỌC TẬP.........................................42 2.1. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG.............................................42 2.2. PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VỀ HỨNG THÚ HỌC TẬP TRONG DẠY HỌC NGHỀ PHỔ THÔNG...............42 2.2.1. Lựa chọn địa bàn và đối tượng khảo sát...................................................42 2.2.2. Công cụ khảo sát.......................................................................................44 2. 3. KẾT QUẢ KHẢO SÁT..............................................................................47 2.3.1. Về đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề....................................47 2.3.2. Đánh giá về vai trò, vị trí của nghề phổ thông..........................................49 2.3.3. Đánh giá về chương trình nghề phổ thông hiện hành...............................49 2.3.4. Đánh giá về cơ sở vật chất phục vụ dạy học nghề phổ thông...................50 2.3.5. Đánh giá về mức độ thực hiện chương trình............................................51 2.3.6. Đánh giá về mức độ hứng thú học tập của học sinh.................................53 2.3.7. Đánh giá nguyên nhân và những đề xuất..................................................53 Kết luận chương 2.............................................................................................59 Chương 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC NGHỀ PHỔ THÔNG ĐIỆN DÂN DỤNG TẠI TTKTTH-HN...............................................................................61 3.1. GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC NGHỀ PHỔ THÔNG...61 3.1.1. Mục tiêu giáo dục nghề phổ thông...........................................................61 3.1.2. Chương trình nghề phổ thông...................................................................62 3.1.3. Nội dung chương trình nghề Điện dân dụng............................................63 3.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN HỨNG THÚ HỌC TẬP NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG CHO HỌC SINH...............................................................65 3.2.1. Biện pháp 1: Lựa chọn và cải tiến nội dung theo hướng gây được hứng thú học tập cho học sinh...........................................................................................65 3.2.2. Biện pháp 2: Lựa chọn phương pháp dạy học và hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển hứng thú học tập cho học sinh.........................................73 3.2.3. Biện pháp 3: Xây dựng môi trường hoạt động kỹ thuật thân thiện để kích thích hứng thú học tập cho học sinh...................................................................78 3.2.4. Qui trình chung của dạy học theo hướng phát triển hứng thú học tập .....83 3.2.5. Ví dụ minh họa.........................................................................................86 3.3. KIỂM NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ.............................................................110 3.3.1. Mục đích kiểm nghiệm và đánh giá........................................................110 3.3.2. Phương pháp kiểm nghiệm và đánh giá..................................................110 3.3.3. Tiến trình, kết quả kiểm nghiệm và đánh giá.........................................111 Kết luận chương 3...........................................................................................123 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ........................................................................124 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ.............................................127 TÀI LIỆU THAM KHẢO..............................................................................128 PHỤ LỤC........................................................................................................137
- Xem thêm -