Tài liệu đáp án trắc nghiệm đầu tư quốc tế

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 9170 |
  • Lượt tải: 7
tailieuonline

Tham gia: 31/07/2015

Mô tả:

Nhận định nào dưới đây không phải là đặc điểm của hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): FDI không kèm theo chuyển giao công nghệ cho các nước tiếp nhận đầu tư để thực hiện dự án FDI theo chiều dọc là: Hoạt động FDI được tiến hành giữa các doanh nghiệp trong cùng một dây chuyền sản xuất FDI phòng ngự (defensive FDI) giúp các chủ đầu tư nước ngoài tăng lợi nhuận nhờ: Vừa tăng doanh thu, vừa tiết kiệm chi phí FDI hỗn hợp là: Hoạt động FDI được tiến hành giữa các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành sản xuất khác nhau Hình thức đầu tư quốc tế nào chủ đầu tư nắm quyền kiểm soát đối tượng tiếp nhận vốn đầu tư? FDI Hình thức nào là FDI:a. Đầu tư mới (GI) và Mua lại và Sáp nhập qua biên giới M&A Quan hệ giữa chủ đầu tư nước ngoài và tổ chức phát hành chứng khoán là:Quan hệ sở hữu Hình thức nào không phải là FDI:. Licensing Trong hình thức FDI, chủ đầu tư là:Tư nhân Hạn chế trong đầu tư chứng khoán nước ngoài là:Gây ra sự bất ổn định trên thị trường tài chính Tác dụng của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với nước tiếp nhận đầu tư là nước đang phát triển là:Giải quyết tình trạng thiếu vốn Tạo thêm động lực cho cạnh tranh Phá vỡ "cái vòng luẩn quẩn của sự nghèo đói" Hợp đồng BCC … là hình thức đầu tư được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập pháp nhân. Tỉ suất hoàn vốn nội bộ (IRR)… là tỉ suất hoàn vốn mà khi sử dụng nó để quy đổi các dòng thu nhập và chi phí đầu tư của dự án về cùng một mặt bằng thời gian hiện tại thì sẽ đạt được cân bằng thu chi. Chỉ tiêu NPV của một dự án đầu tư cho biết: Mức độ hiệu quả kinh tế xã hội của dự án đầu tư Theo danh sách các nước tiếp nhận ODA của DAC năm 2004 thì Việt Nam nằm trong: Nhóm các nước có thu nhập thấp Yếu tố không hoàn lại của một khoản ODA phụ thuộc vào:Thời hạn vay Lãi suất vay Thời gian ân hạn Đối tượng nào quan tâm đến nội dung của một dự án FDI Nhà đầu tư Chủ nợ Cơ quan quản lý nhà nước Tính đến hết năm 2007, châu lục có vốn FDI đăng ký lớn nhất tại Việt Nam là:Châu Á Tính đến hết năm 2007, lĩnh vực thu hút được nhiều FDI nhất ở Việt Nam tính theo vốn đăng ký là: Công nghiệp và xây dựng Đặc trưng giúp phân biệt đầu tư quốc tế với hoạt động đầu tư trong nước là:. Sự di chuyển vốn giữa hai hay nhiều nước\ Theo lý thuyết Vòng đời quốc tế của sản phẩm của Vernon, FDI xuất hiện từ giai đoạn nào? Giai đoạn 2 khi sản phẩm đã được thị trường chấp nhận và nhu cầu tăng cao Tác dụng của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với nước tiếp nhận đầu tư là nước đang phát triển là: Giải quyết tình trạng thiếu vốn Tạo thêm động lực cho cạnh tranh Phá vỡ "cái vòng luẩn quẩn của sự nghèo đói" Khi nắm giữ trái phiếu của doanh nghiệp, chủ đầu tư: Trở thành chủ nợ của doanh nghiệp Tìm nhận định sai về Đầu tư mới (GI): GI thường dẫn đến tình trạng độc quyền ở nước nhận đầu tư Khoản 14 Điều 3 Luật Đầu tư định nghĩa: “Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư đưa vốn bằng…… hợp pháp khác từ Việt Nam ra nước ngoài để tiến hành hoạt động đầu tư”. tiền và các tài sản Theo quy định của Luật Đầu tư số 29/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm: Doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam Doanh nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại Tìm nhận định đúng về Đầu tư mới (Greenfield investment - GI): GI bổ sung ngay cho nước nhận đầu tư một lượng vốn để phát triển kinh tế Để được coi là FDI, chủ đầu tư nước ngoài phải góp một tỷ lệ tối thiểu trong vốn pháp định hoặc vốn điều lệ là : 30% Quan hệ giữa chủ đầu tư và đối tượng tiếp nhận đầu tư trong hình thức tín dụng quốc tế là: Quan hệ vay nợ Địa bàn thu hút được nhiều FDI nhất Việt Nam năm 2007 tính theo vốn đăng ký là: Bà Rịa – Vũng Tàu Quốc gia dẫn đầu về vốn FDI đã đăng ký vào Việt Nam thời kỳ 1988-2006 là: Hàn Quốc Tổng vốn ODA giải ngân trong năm 2007 của Việt Nam đạt giá trị: 2 tỷ USD Tính đến hết năm 2007, châu lục có vốn FDI đăng ký lớn nhất tại Việt Nam là: Châu Á Năm 2006, quốc gia nào dẫn đầu về thu hút FDI trên thế giới: Anh Đặc trưng riêng giúp phân biệt FDI với các hình thức đầu tư nước ngoài khác là: Quyền kiểm soát hoặc tham gia kiểm soát doanh nghiệp FDI của chủ đầu tư nước ngoài Ở Việt Nam, các phương thức BOT, BTO, BT được áp dụng đối với: Đầu tư trong nước, FDI Sự khác nhau cơ bản giữa hình thức đầu tư BOT và BTO là: a. Thời điểm chuyển giao quyền sở hữu cho nhà nước nước sở tại Theo qui định của luật pháp hiện hành của Việt Nam, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án có vốn đầu tư nước ngoài thuộc diện đăng ký đầu tư là: Bộ Kế hoạch đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế ICOR là tỷ lệ giữa: Vốn đầu tư và tốc độ tăng GDP trong một giai đoạn nhất địnH ICOR của một nước trong một thời kỳ nhất định bằng 3 có nghĩa là: Trong thời kỳ này, để tăng 1 đồng GDP nền kinh tế nước đó cần đầu tư 3 đồng vốn Chủ đầu tư nước ngoài mua chứng khoán ở Việt Nam: Tùy từng trường hợp có thể bị khống chế hoặc không bị khống chế tỷ lệ chứng khoán tối đa được phép nắm giữ Công thức tính sản lượng hoà vốn Q* = FC/(P-v) chỉ đúng khi các yếu tố sau cố định: Giá bán sản phẩm, chi phí cố định trên một đơn vị sản phẩm, chi phí biến đổi trên một đơn vị sản phẩm Việc cấp ODA cho các nước đang phát triển thông qua các tổ chức quốc tế như WB, IMF, UNDP,... là hình thức: ODA đa phương Lĩnh vực nào thu hút được ít FDI nhất trên thế giới trong những năm gần đây? Công nghiệp Tổng vốn ODA giải ngân trong năm 2007 của Việt Nam đạt giá trị: 2 tỷ USD Những loại dự án phải thẩm tra là: Dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc danh mục dự án đầu tư có điều kiện va duoi 300ty co dieu kien Những cơ quan nào tham gia vào quá trình thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư của dự án FDI có vốn đầu tư lớn hơn 300 tỷ VNĐ và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện: UBND cấp tỉnh hoặc Ban quản lý, Bộ chuyên ngành và Thủ tướng chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với những dự án trong một số lĩnh vực đặc biệt Dòng tiền của dự án (Cash-flows) trong một khoảng thời gian nhất định là chênh lệch giữa: Tổng các khoản thực thu với tổng các khoản thực chi của dự án trong khoảng thời gian đó Các hình thức đầu tư nào đem đến cho chủ đầu tư thu nhập không phụ thuộc vào kết quả sử dụng vốn đầu tư? Tín dụng quốc tế và ODA; Điểm hoà vốn: là điểm mà tại đó doanh thu của dự án vừa đủ để trangtrải các khoản chi phí bỏ ra để thực hiện dự án Tính ưu đãi của ODA thể hiện ở : . Lãi suất thấp; thời gian cho vay dài; có thời gian ân hạn và có một phần không hoàn lại \ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI-14-08-2011 Một chủ đầu tư dự kiến đầu tư vào một dự án với các dữ liệu về tài chính như sau: Tổng vốn đầu tư là 100 triệu USD bỏ ra một lần khi mới thành lập dự án, trong đó đầu tư cho tài sản cố định là 80 triệu USD. Theo qui định kế toán hiện hành các tài sản cố định sẽ được khấu hao đều và hết trong vòng 8 năm (đây cũng chính là thời gian hoạt động của dự án). Khi kết thúc dự án các tài sản cố định sẽ được thanh lý với giá 4 triệu USD. Doanh thu hàng năm là 150 triệu USD. Tổng chi phí hàng năm của dự án (chưa kể chi phí khấu hao) bằng 80% doanh thu. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho dự án là 25%. Dòng tiền của dự án năm thứ 8 là: Choose one answer. a. 25 triệu USD b. 48 triệu USD c. 28 triệu USD d. Kết quả khác Một chủ đầu tư dự kiến đầu tư vào một dự án với các dữ liệu về tài chính như sau: Tổng vốn đầu tư là 100 triệu USD bỏ ra một lần khi mới thành lập dự án, trong đó đầu tư cho tài sản cố định là 80 triệu USD. Theo qui định kế toán hiện hành các tài sản cố định sẽ được khấu hao đều và hết trong vòng 8 năm (đây cũng chính là thời gian hoạt động của dự án). Khi kết thúc dự án các tài sản cố định sẽ được thanh lý với giá 4 triệu USD. Doanh thu hàng năm là 150 triệu USD. Tổng chi phí hàng năm của dự án (chưa kể chi phí khấu hao) bằng 80% doanh thu. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho dự án là 25%. Dòng tiền của dự án từ năm thứ nhất đến năm thứ 7 mỗi năm sẽ là: Choose one answer. a. 15 triệu USD b. 25 triệu USD c. 48 triệu USD d. Kết quả khác . Luật Đầu tư quy định những loại lĩnh vực đầu tư nào: Choose one answer. a. Các lĩnh vực bị cấm đầu tư, các lĩnh vực đầu tư có điều kiện b. Các lĩnh vực bị cấm đầu tư, các lĩnh vực đầu tư có điều kiện, các lĩnh vực đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài c. Các lĩnh vực bị cấm đầu tư, các lĩnh vực đầu tư có điều kiện, các lĩnh vực khuyến khích đầu tư d. Các lĩnh vực bị cấm đầu tư, các lĩnh vực đầu tư có điều kiện, các lĩnh vực hạn chế đầu tư Có hai dự án đầu tư đem lại dòng tiền như sau (đơn vị USD): Năm Dự án A Dự án B 1 -30000 -16000 2 4000 8000 3 26000 8000 Với tỷ suất chiết khấu r=10%, anh (chị) sẽ chọn dự án nào: Choose one answer. a. Dự án A b. Dự án B c. Cả dự án A và dự án B d. Không chọn cả A và B Biết tỉ lệ giữa tổng vốn đầu tư toàn xã hội của Việt Nam năm 2006 so với GDP năm 2005 là 40%, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2006 là 8%, hệ số ICOR sẽ là: Choose one answer. a. 5,0 b. 0,2 c. 3,6 d. 4,0 Mô ôt dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến là 80.000 USD, trong đó 60.000 USD đầu tư mua sắm tài sản cố định, còn lại để trang trải nhu cầu vốn lưu đô nô g của dự án. Dự kiến dự án tiến hành trong 5 năm. Tài sản cố định của dự án được khấu hao đều và khấu hao hết trong 5 năm. Doanh thu hàng năm của dự án là 100.000 USD, tổng chi phí hàng năm (đã bao gồm chi phí khấu hao) là 70.000 USD. Thuế thu nhâ ôp doanh nghiê ôp mà công ty phải nô ôp sẽ có thuế suất là 25%. Hỏi dòng tiền năm 5 của dự án là bao nhiêu: Choose one answer. a. 22.500 USD b. 34.500 USD c. 42.000 USD d. 54.500 USD Môôt dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến là 80.000 USD, trong đó 60.000 USD đầu tư mua sắm tài sản cố định, còn lại để trang trải nhu cầu vốn lưu đôông của dự án. Dự kiến dự án tiến hành trong 5 năm. Tài sản cố định của dự án được khấu hao đều và khấu hao hết trong 5 năm. Doanh thu hàng năm của dự án là 100.000 USD, tổng chi phí hàng năm (đã bao gồm chi phí khấu hao) là 70.000 USD. Thuế thu nhâôp doanh nghiêôp mà công ty phải nôôp sẽ có thuế suất là 25%. Dòng tiền năm 0 của dự án này là: Choose one answer. a. -80.000USD b. -60.000USD c. -20.000USD d. -70.000USD Xét 3 dự án loại trừ nhau với các dòng tiền như sau (đơn vị nghìn USD): Năm 0 1 2 3 4 Dự án A -4000 400 1600 1600 400 Dự án B -2900 1000 1000 1000 1000 Dự án C -1600 0 400 400 800 Với r=10%, chọn dự án nào. Choose one answer. a. Dự án A b. Dự án B c. Dự án C Sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang một doanh nghiệp khác và đồng thời phải chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp bị sáp nhập Choose one answer. a. Đúng b. Sai c. Không chính xác Ông B là người Việt Nam, B muốn đầu tư một dự án có tổng vốn đầu tư là 14 tỷ đồng vào lĩnh vực sản xuất bánh kẹo. Vậy ông B có phải tiến hành đăng ký đầu tư đối với dự án này không? Choose one answer. a. Có b. Không NPV và r của một dự án đầu tư: Choose one answer. a. Luôn luôn có mối quan hệ tỉ lệ nghịch b. Luôn luôn có mối quan hệ tỉ lệ thuận c. Thường có mối quan hệ tỉ lệ nghịch, trong một số trường hợp đặc biệt có mối quan hệ tỉ lệ thuận d. Không có mối quan hệ nào Một chủ đầu tư định đầu tư vào một dự án với các thông tin về tài chính như sau: Tổng vốn đầu tư bỏ ra một lần khi chuẩn bị thực hiện dự án là 100 triệu USD, dòng tiền của dự án từ năm thứ nhất đến năm thứ năm mỗi năm là 30 triệu USD, tỷ suất chiết khấu dự kiến là r=11%. PI của dự án là: Choose one answer. a. Trong khoảng 1-1,2 b. Trong khoảng 1,2-1,4 c. Trong khoảng 1,4-1,6 d. Trong khoảng 0,8-1 Việt Nam hiện nay đang thu hút FDI chủ yếu theo định hướng nào: Choose one answer. a. FDI thay thế nhập khẩu b. FDI hướng về xuất khẩu c. Theo cả hai định hướng trên d. Không có định hướng rõ ràng Chính sách xúc tiến đầu tư thuộc nhóm nhân tố: Choose one answer. a. Khung chính sách về FDI của nước nhận đầu tư b. Các yếu tố thuộc môi trường kinh tế của nước nhận đầu tư c. Các yếu tố tạo thuận lợi trong kinh doanh của nước nhận đầu tư d. Cả ba nhân tố trên Điều kiện cơ bản để các nước đang và chậm phát triển có thể nhận được ODA là: Choose one answer. a. Tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người thấp b. Mục tiêu sử dụng vốn ODA của nước nhận phải phù hợp với chính sách ưu tiên cấp ODA của nhà tài trợ. c. a hoặc b d. a và b Dự án B đầu tư vào lĩnh vực xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia nằm ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, dự án này thuộc diện: Choose one answer. a. Thủ tướng chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư b. Thủ tướng chính phủ cấp giấy chứng nhận đầu tư c. Thủ tướng chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư và ban quản lý KCN, KCX, KCNC, KKT cấp giấy chứng nhận đầu tư d. Thủ tướng chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư và ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư Hình thức đầu tư quốc tế nào chủ đầu tư nắm quyền kiểm soát đối tượng tiếp nhận vốn đầu tư? Choose one answer. a. FDI b. FPI c. ODA d. Tín dụng quốc tế Theo lý thuyết về đầu tư nước ngoài của Dougal - Kempt, hiện tượng di chuyển vốn đầu tư giữa hai nước sẽ ngừng khi: Choose one answer. a. Sản lượng cận biên ở nước chủ đầu tư= sản lượng cận biên ở nước nhận đầu tư b. Sản lượng cận biên ở nước chủ đầu tư > sản lượng cận biên ở nước nhận đầu tư c. Sản lượng cận biên ở nước chủ đầu tư < sản lượng cận biên ở nước nhận đầu tư d. Không phải do sản lượng cận biên quyết định Anh (chị) có 400 triệu đồng, anh chị sẽ chọn phương án sử dụng vốn nào trong các phương án thay thế sau đây: Choose one answer. a. Đầu tư vào một dự án với khoản lãi dự kiến thu được sau 5 năm là 300 triệu b. Gửi tiền vào ngân hàng với lãi suất kép 10%/năm, ghép lãi hàng năm c. Mua trái phiếu thời hạn 5 năm với lãi suất đơn là 12%/năm, thanh toán vào cuối năm thứ 5 35 Marks: 1 1 Marks: 1 Một chủ đầu tư dự kiến đầu tư vào một dự án với các dữ kiện về tài chính như sau: Đầu tư một lần ban đầu (năm 0) để mua sắm tài sản cố định là 100 triệu USD. Các tài sản cố định này sẽ được khấu hao đều và hết trong 10 năm (đây cũng chính là thời gian hoạt động của dự án). Khi kết thúc dự án các tài sản này sẽ được thanh lý với giá là 5 triệu USD. Dự kiến doanh thu năm thứ nhất của dự án là 200 triệu USD. Doanh thu các năm sau mỗi năm tăng thêm 20 triệu USD so với năm trước đó. Từ năm thứ 7 trở đi doanh thu giữ ở mức ổn định như năm thứ 6. Lãi ròng hàng năm bằng 10% doanh thu. Nhu cầu vốn lưu động bằng 20% doanh thu và phải chuẩn bị sẵn từ năm trước. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho dự án là 20%. Dòng tiền của dự án năm thứ nhất là: Choose one answer. a. 20 triệu USD b. 26 triệu USD c. 30 triệu USD d. Kết quả khác 2 Marks: 1 Các doanh nghiệp có vốn FDI ở Việt Nam hiện được tồn tại dưới hình thức pháp lý sau: Choose one answer. a. Công ty trách nhiệm hữu hạn b. Công ty cổ phần c. Cả a và b d. Tất cả các hình thức pháp lý theo qui định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam Môôt dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến là 80.000 USD, trong đó 60.000 USD đầu tư mua sắm tài sản cố định, còn lại để trang trải nhu cầu vốn lưu đôông của dự án. Dự kiến dự án tiến hành trong 5 năm. Tài sản cố định của dự án được khấu hao đều và khấu hao hết trong 5 năm. Doanh thu hàng năm của dự án là 100.000 USD, tổng chi phí hàng năm (đã bao gồm chi phí khấu hao) là 70.000 USD. Thuế thu nhâôp doanh nghiêôp mà công ty phải nôôp sẽ có thuế suất là 25%. Hỏi dòng tiền năm 1 của dự án là bao nhiêu: Choose one answer. a. 22.500 USD b. 34.500 USD c. 42.000 USD d. 54.500 USD 5 Marks: 1 Đặc trưng giúp phân biệt đầu tư quốc tế với hoạt động đầu tư trong nước là: Choose one answer. a. Sự di chuyển vốn giữa hai hay nhiều nước b. Mục đích tìm kiếm lợi nhuận c. Mục đích sinh lợi d. Tìm kiếm lợi ích kinh tế xã hội 6 Marks: 1 Trong các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động FDI dưới đây, nhân tố nào thuộc nhóm nhân tố liên quan đến chủ đầu tư? Choose one answer. a. Lợi thế về quyền sở hữu; b. Lợi thế địa điểm c. Tình hình kinh tế thế giới d. Hiệp định tránh đánh thuế trùng Ngân hàng A trả lãi suất 7%, gộp lãi hàng năm cho các khoản tiền gửi. Ngân hàng B trả lãi suất 6%, gộp lãi hàng quý (nghĩa là mỗi quý có lãi suất là 1,5% so với quý trước). Nếu bạn có tiền, bạn gửi vào ngân hàng nào? Choose one answer. a. Ngân hàng A b. Ngân hàng B c. Ngân hàng nào cũng được 8 Marks: 1 Một chủ đầu tư dự kiến đầu tư vào một dự án với các dữ liệu về tài chính như sau: Tổng vốn đầu tư là 100 triệu USD bỏ ra một lần khi mới thành lập dự án, trong đó đầu tư cho tài sản cố định là 80 triệu USD. Theo qui định kế toán hiện hành các tài sản cố định sẽ được khấu hao đều và hết trong vòng 8 năm (đây cũng chính là thời gian hoạt động của dự án). Khi kết thúc dự án các tài sản cố định sẽ được thanh lý với giá 4 triệu USD. Doanh thu hàng năm là 150 triệu USD. Tổng chi phí hàng năm của dự án (chưa kể chi phí khấu hao) bằng 80% doanh thu. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho dự án là 25%. Dòng tiền của dự án năm thứ 8 là: Choose one answer. a. 25 triệu USD b. 48 triệu USD c. 28 triệu USD d. Kết quả khác 9 Marks: 1 Một doanh nghiệp dự định mua một thiết bị có giá tiền là 1348 triệu VNĐ. Kế hoạch của doanh nghiệp là trong vòng X năm, vào cuối mỗi năm, trích từ lợi nhuận mỗi năm 200 triệu VNĐ để gửi vào một tài khoản tại ngân hàng có lãi suất là 15%/năm gộp lãi hàng năm. Giả sử giá của thiết bị đó không thay đổi. Vậy sau bao nhiêu năm doanh nghiệp có thể mua được thiết bị đó: Choose one answer. a. Sau 2 năm b. Sau 3 năm c. Sau 4 năm d. Sau 5 năm 10 Marks: 1 Một chủ đầu tư dự kiến đầu tư vào một dự án với các dữ kiện về tài chính như sau: Đầu tư một lần ban đầu (năm 0) để mua sắm tài sản cố định là 80 triệu USD. Các tài sản cố định này sẽ được khấu hao đều và hết trong 5 năm (đây cũng chính là thời gian hoạt động của dự án). Khi kết thúc dự án các tài sản này sẽ được thanh lý với giá là 2 triệu USD. Dự kiến doanh thu của dự án như sau (đơn vị: triệu USD): năm 1: 100; năm 2: 120; năm 3: 150; năm 4: 120; năm 5: 100. Lãi ròng hàng năm bằng 10% doanh thu. Nhu cầu vốn lưu động bằng 20% doanh thu và phải chuẩn bị sẵn từ năm trước. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho dự án là 20%. Tổng vốn đầu tư của dự án là: Choose one answer. a. 80 triệu USD b. 100 triệu USD c. 110 triệu USD d. Kết quả khác 11 Marks: 1 Một dự án A hoạt động với các dữ liệu sau: Năm CF 0 -7210 IRR của dự án là: Choose one answer. a. 8% b. 10% c. 12% d. 15% 1 2000 2 2000 3 2000 4 2000 5 2000 12 Marks: 1 Tỷ trọng đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các nước đang phát triển và các nền kinh tế chuyển đổi trong tổng vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trên thế giới đang có xu hướng: Choose one answer. a. Tăng lên b. Giảm xuống c. Không thay đổi 13 Marks: 1 Có hai dự án đầu tư đem lại dòng tiền như sau (đơn vị USD): Với tỷ suất chiết khấu r=10%, anh (chị) sẽ chọn (các) dự án nào: Năm A B 1 -7500 -4000 2 1000 2000 3 6500 2000 Choose one answer. a. Dự án A b. Dự án B c. Cả dự án A và dự án B d. Không chọn cả A và B 14 Marks: 1 Theo qui định hiện hành của luật pháp Việt Nam, các dự án FDI được thế chấp giá trị quyền sử dụng đất để vay vốn tại: Choose one answer. a. Các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam; các ngân hàng và các tổ chức tín dụng ở nước ngoài b. Các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam c. Các ngân hàng và các tổ chức tín dụng Việt Nam; các ngân hàng và các tổ chức tín dụng ở nước ngoài; các ngân hàng liên doanh giữa Việt Nam và nước ngoài d. Các ngân hàng và tổ chức tín dụng Việt Nam; các ngân hàng và các tổ chức tín dụng ở nước ngoài; các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam Trong các hình thức mở rộng hoạt động ra thị trường nước ngoài sau, phương thức nào có chi phí giao dịch cao nhất: a. Xuất khẩu b. Franchising, licensing c. Liên doanh d. FDI 100% vốn nước ngoài 20 Marks: 1 Trong giai đoạn 2001-2006, FDI thế giới có xu hướng: Choose one answer. a. Tăng b. Giảm c. Tăng, giảm không đều qua các năm 21 Marks: 1 24 Marks: 1 Doanh nghiệp mẹ ở nước ngoài cho doanh nghiệp con ở Việt Nam vay một khoản tiền trong thời gian 5 năm. Theo UNCTAD, khoản tiền cho vay đó có được coi là thành phần của dòng vốn FDI không? Choose one answer. a. Có b. Không 26 Marks: 1 Theo quy định của Luật đầu tư ban hành ngày 29/11/2005 tại Việt Nam, khâu cấp giấy chứng nhận đầu tư được thực hiện theo chế độ : Choose one answer. a. Tự động hoặc thẩm định b. Tự động hoặc đăng ký c. Đăng ký hoặc thẩm định d. Đăng ký hoặc thẩm tra 27 Marks: 1 Các doanh nghiệp phải thỏa mãn tiêu chí nào để được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: Choose one answer. a. Hoạt động trong các lĩnh vực được hưởng ưu đãi hoặc ưu đãi đặc biệt b. Hoạt động trong vùng khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn về kinh tế xã hội c. Phải đáp ứng cả hai điều kiện trên d. Chỉ cần đáp ứng một trong hai điều kiện trên 29 Marks: 1 Khi thị trường bên ngoài không hoàn hảo, các doanh nghiệp sẽ có: Choose one answer. a. Lợi thế sở hữu b. Lợi thế nội bộ hóa c. Lợi thế địa điểm d. Các lợi thế của doanh nghiệp không liên quan đến thị trường bên ngoài 33 Marks: 1 Theo qui định hiện hành của luật pháp Việt Nam, các dự án FDI không được thế chấp giá trị quyền sử dụng đất để vay vốn tại: Choose one answer. a. Các ngân hàng và các tổ chức tín dụng ở nước ngoài b. Các ngân hàng liên doanh giữa Việt Nam và nước ngoài ở Việt Nam c. Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam d. Cả a, b và c Marks: 1 Độ tin cậy của chỉ tiêu NPV trong việc đánh giá hiệu quả tài chính của các dự án đầu tư phụ thuộc vào: Choose one answer. a. Mức độ hợp lý của tỷ suất chiết khấu sử dụng cho dự án b. Giá trị các dòng tiền của dự án c. Thời hạn hoạt động của dự án d. Giá trị vốn đầu tư của dự án Save w ithout submitting Time Remaining Submit all and finish 3 Marks: 1 Một doanh nghiệp dự định mua một thiết bị có giá tiền là 1641 triệu VNĐ. Kế hoạch của doanh nghiệp là trong vòng 5 năm, vào cuối mỗi năm, trích từ lợi nhuận mỗi năm 200 triệu VNĐ để gửi vào một tài khoản tại ngân hàng để hết năm thứ năm có thể mua được thiết bị đó. Giả sử giá thiết bị sau 5 năm nữa không thay đổi. Vậy lãi suất tiền gửi ngân hàng phải là bao nhiêu để doanh nghiệp có thể thực hiện được mong muốn của mình? Choose one answer. a. 24% b. 25% c. 26% d. 27% 4 Marks: 1 Công ty A mua một máy nâng trị giá 200 triệu VNĐ và kỳ vọng thu về hàng năm khoản lãi ròng là 47.704.200 VNĐ trong vòng 10 năm tới. Hãy tính tỷ suất sinh lợi của công ty trong hoạt động đầu tư này: Choose one answer. a. 17% b. 18% c. 19% d. 20% Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài của một nước bao gồm nguồn vốn của: Choose one answer. a. Tư nhân và các tổ chức quốc tế b. Tư nhân và chính phủ c. Tư nhân, chính phủ và các tổ chức quốc tế d. Không có câu trả lời đúng 7 Marks: 1 Các doanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài lớn hơn 49% vốn điều lệ có quy mô vốn đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ VNĐ và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện sẽ phải thực hiện quy trình nào sau đây: Choose one answer. a. Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư b. Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư c. Không cần đăng ký hay thẩm tra 8 Marks: 1 Tính ưu đãi của ODA thể hiện ở : Choose one answer. a. Lãi suất thấp; thời gian cho vay dài; có thời gian ân hạn và có kèm chuyển giao công nghệ b. Lãi suất thấp; thời gian cho vay dài; có thời gian ân hạn và có một phần không hoàn lại c. Lãi suất thấp; thời gian cho vay dài; có kèm chuyển giao công nghệ và có một phần không hoàn lại d. Lãi suất thấp; có thời gian ân hạn; có một phần không hoàn lại và có kèm chuyển giao công nghệ 9 Marks: 1 Một chủ đầu tư dự kiến đầu tư vào một dự án với các dữ liệu về tài chính như sau: Tổng vốn đầu tư là 150 triệu USD bỏ ra một lần khi mới thành lập dự án, trong đó đầu tư cho tài sản cố định là 120 triệu USD. Theo qui định kế toán hiện hành các tài sản cố định sẽ được khấu hao đều và hết trong vòng 8 năm (đây cũng chính là thời gian hoạt động của dự án). Khi kết thúc dự án các tài sản cố định sẽ được thanh lý với giá 5 triệu USD. Doanh thu hàng năm là 200 triệu USD. Tổng chi phí hàng năm của dự án bằng 90% doanh thu. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho dự án là 20%. Dòng tiền của dự án từ năm thứ nhất đến năm thứ 7 mỗi năm sẽ là: Choose one answer. a. 16 triệu USD b. 31 triệu USD c. 65 triệu USD d. Kết quả khác 10 Marks: 1 12 Marks: 1 Một gia đình muốn có số tiền 30.000USD để con đi du học sau 4 năm nữa thì họ phải gửi vào ngân hàng ngay từ bây giờ là bao nhiêu tiền? Biết lãi suất gửi tiết kiệm là 10%/năm, kỳ ghép lãi là năm. Choose one answer. a. 20.490 USD b. 18.400 USD c. 14.700 USD d. 27.250 USD 13 Marks: 1 Một doanh nghiệp dự định mua một thiết bị có giá tiền là 2023 triệu VNĐ. Kế hoạch của doanh nghiệp là trong vòng 5 năm, vào cuối mỗi năm, trích từ lợi nhuận mỗi năm một khoản tiền nào đó để gửi vào một tài khoản tại ngân hàng có lãi suất là 15% mỗi năm, gộp lãi hàng năm. Giả sử giá thiết bị sau 5 năm nữa không thay đổi, hãy cho biết số tiền cần trích từ lợi nhuận mỗi năm của doanh nghiệp là bao nhiêu: Choose one answer. a. 100 triệu VNĐ b. 200 triệu VNĐ c. 300 triệu VNĐ d. 400 triệu VNĐ 14 Marks: 1 Mức lương tối thiểu được quy định trong doanh nghiêôp FDI tại Viêôt Nam dựa trên cơ sở: Choose one answer. a. Ngành nghề hoạt đô ông của doanh nghiê ôp b. Quy mô hoạt đô ông của doanh nghiê ôp c. Trình đô ô của người lao đô nô g d. Vị trí địa lý của doanh nghiê ôp 15 Marks: 1 Các hình thức cho phép đầu tư trực tiếp nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư năm 2005 bao gồm: Choose one answer. a. Công ty 100% vốn nước ngoài; liên doanh giữa các nhà đầu tư nước ngoài và các nhà đầu tư trong nước (liên doanh); hợp đồng hợp tác kinh doanh BBC, hợp đồng BOT và các hợp đồng đầu tư khác (gọi chung là BBC) b. Công ty 100% vốn nước ngoài, liên doanh, BBC, mua cổ phiếu hoặc góp vốn để tham gia quản lý công ty, mua lại và sáp nhập (M&A) c. Công ty 100% vốn nước ngoài, liên doanh, BBC, M&A d. Công ty 100% vốn nước ngoài, liên doanh, BOT, M&A 16 Marks: 1 Tính đến hết năm 2007, lĩnh vực thu hút được nhiều FDI nhất ở Việt Nam tính theo vốn đăng ký là: Choose one answer. a. Nông – lâm – ngư nghiệp b. Công nghiệp và xây dựng c. Dịch vụ 17 Marks: 1 Cấp độ yêu cầu cấp giấy chứng nhận đầu tư phụ thuộc vào các tiêu chí nào: Choose one answer. a. Quy mô đầu tư (lớn hơn hay nhỏ hơn 300 tỷ VNĐ) b. Quy mô đầu tư, lĩnh vực đầu tư (có điều kiện hay không) c. Quy mô đầu tư, lĩnh vực đầu tư, hiện trạng sở hữu (trong nước hay nước ngoài) d. Không phụ thuộc vào các tiêu chí trên 18 Marks: 1 Theo qui định hiện hành của luật pháp Việt Nam, các dự án FDI không được thế chấp giá trị quyền sử dụng đất để vay vốn tại: Choose one answer. a. Các ngân hàng và các tổ chức tín dụng ở nước ngoài b. Các ngân hàng liên doanh giữa Việt Nam và nước ngoài ở Việt Nam c. Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam d. Cả a, b và c 19 Marks: 1 Trong các hoạt động sau đây, hoạt động nào là đầu tư trực tiếp nước ngoài theo chiều ngang (Horizontal FDI): Choose one answer. a. Mua lại một phần của đối thủ cạnh tranh nước ngoài để mở rộng năng lực kinh doanh b. Liên kết với chính phủ một nước khác để tiến hành hoạt động xây dựng, kinh doanh, chuyển giao c. Liên kết với công ty cung cấp nguyên vật liệu để thành lập một doanh nghiệp liên doanh sản xuất sản phẩm ở nước ngoài d. Liên kết với các nhà phân phối ở nước ngoài để tận dụng mạng lưới bán hàng 20 Marks: 1 Hàm doanh thu và chi phí của một loại sản phẩm của doanh nghiệp sẽ là hàm bậc nhất theo sản lượng (Q) khi các yếu tố sau cố định: Choose one answer. a. Giá bán sản phẩm, tổng chi phí cố định, chi phí biến đổi trên một đơn vị sản phẩm b. Giá bán sản phẩm, chi phí cố định trên một đơn vị sản phẩm, tổng chi phí biến đổi c. Giá bán sản phẩm, chi phí cố định trên một đơn vị sản phẩm, chi phí biến đổi trên một đơn vị sản phẩm d. Giá bán sản phẩm, tổng chi phí cố định, tổng chi phí biến đổi 21 Marks: 1 22 Marks: 1 Trong các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động FDI dưới đây, nhân tố nào thuộc nhóm nhân tố liên quan đến nước chủ đầu tư? Choose one answer. a. Lợi thế về quyền sở hữu b. Lợi thế địa điểm c. Tình hình kinh tế thế giới d. Hiệp định đầu tư song phương 23 Marks: 1 Một dự án A hoạt động với các dữ liệu sau: IRR của dự án là: Năm CF 0 -1802 1 500 2 500 Choose one answer. a. 8% b. 10% c. 12% d. 15% 24 Marks: 1 Hình thức nào không phải là FDI: Choose one answer. a. Licensing b. Mua lại và Sáp nhập qua biên giới (M&A) 3 500 4 500 5 500
- Xem thêm -