Tài liệu Đáp án 100 câu tin học viên chức tỉnh quảng ngãi 2017

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 17815 |
  • Lượt tải: 120

Mô tả:

Đáp án 100 câu tin học viên chức tỉnh quảng ngãi 2017, / Xếp theo thứ tự tăng dần của các đơn vị đo thông tin GB, MB, TB, KB A. TB, KB, MB, GB B. GB, MB, TB, KB C. GB, TB, KB, MB D. KB, MB, GB, TB
Nguyenanhtuan81x@gmail.com Tin học viên chức Quảng Ngãi 2017 ĐÁP ÁN 100 CÂU TIN HỌC VIÊN CHỨC TỈNH QUẢNG NGÃI 2017 1/ Hãy chọn nhóm thiết bị xuất trong các nhóm sau? A. Bàn phím, máy chiếu, chuột B. Máy chiếu, máy in, màn hình C. Màn hình, bàn phím, máy quét D. Chuột, bàn phím, máy in. 2/ Hãy chọn nhóm thiết bị xuất trong các nhóm sau? A. Bàn phím, máy chiếu, chuột B. Máy chiếu, máy in, màn hình C. Màn hình, bàn phím, máy quét D. Chuột, bàn phím, máy quét 3/ Xếp theo thứ tự tăng dần của các đơn vị đo thông tin GB, MB, TB, KB A. TB, KB, MB, GB B. GB, MB, TB, KB C. GB, TB, KB, MB D. KB, MB, GB, TB 4/ Thuật ngữ “LAN” dùng chỉ loại mạng nào? A. Mạng cục bộ B. Mạng đô thị C. Mạng diện rộng D. Mạng toàn cầu 5/ Thuật ngữ “WAN” dùng chỉ loại mạng nào? A. Mạng cục bộ B. Mạng đô thị C. Mạng diện rộng D. Mạng toàn cầu 6/ Thuật ngữ “Download” trong trong mạng Internet có nghĩa là? A. Tải lên B. Đang tải 1 Nguyenanhtuan81x@gmail.com Tin học viên chức Quảng Ngãi 2017 C. Trực tuyến D. Tải file về máy 7/ Thuật ngữ “Upload” trong trong mạng Internet có nghĩa là? A. Tải lên B. Đang tải C. Trực tuyến D. Tải file về máy 8/ Thuật ngữ nào dùng để nói về “Chính phủ điện tử” A. E-commerce B. E -book C. E -government D. E –system 9/ Thuật ngữ nào dùng để nói về “Thương mại điện tử” A. E-commerce B. E -book C. E -government D. E –system 10/ Lợi thế của mua hàng trực tuyến so với mua hàng truyền thống ở các cửa hàng là gì? A. B. C. D. Việc thanh toán đảm bảo an ninh hơn Việc xác định tình trạng của hàng hóa dễ dàng hơn Có thể mua hàng trong suốt 24h trong một ngày Hàng hóa đã mua dễ trả lại hơn 11/ Mục đích chủ yếu của chính sách an ninh thông tin của một tổ chức là gì? A. Quản lý việc đầu tư của công ty B. Theo dõi và kiểm soát thông tin, dữ liệu nhạy cảm C. Mô tả họat động kinh doanh D. Thu nhập thông tin thị trường 12/ Khác nhau cơ bản giữa bộ nhớ RAM (bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên) và bộ nhớ ROM (bộ nhớ chỉ đọc). A. Bộ nhớ ROM không thể truy cập ngẫu nhiên, bộ nhớ RAM có thể truy cập ngẫu nhiên. 2 Nguyenanhtuan81x@gmail.com Tin học viên chức Quảng Ngãi 2017 B. Bộ nhớ RAM có thể ghi và đọc được thông tin. C. Người dùng không thể thay đổi được nội dung của bộ nhớ ROM. D. Tất cả các phương án trên. 13/ Để mở thư mục với cửa sổ mới, ta nhấp chuột vào thư mục cần mở và chọn lệnh: A. Close B. Open in new window C. Open D. Delete 14/ Trong Windows explorer, cột “size” cho phép chúng ta thực hiện điều gì? A. Hiển thị kích thước của tệp B. Hiển thị thông tin về loại tệp C. Hiển thị ngày chỉnh sửa tệp D. Hiển thị tần suất sử dụng 15/ Trong Windows explorer, cột “date modified” cho phép chúng ta thực hiện điều gì? A. Hiển thị kích thước của tệp B. Hiển thị thông tin về loại tệp C. Hiển thị ngày chỉnh sửa tệp D. Hiển thị tần suất sử dụng 3 Nguyenanhtuan81x@gmail.com Tin học viên chức Quảng Ngãi 2017 16/ Trong Windows explorer, khi thực hiện việc đổi tên một thư mục, anh/chị gặp thông báo như hình minh họa. Theo anh/chị, nguyên nhân nào gây ra thông báo trên? A. Tên thư mục trùng với tên tập tin B. Tên thư mục chứa kí tự đặc biệt C. Thư mục không có tập tin D. Tập tin trong thư mục vẫn đang mở 17/ Theo mặc định của hệ điều hành Windows, sau khi xóa thư mục hoặc tập tin bằng cách nhấn tổ hợp phím Shift + Delete. Điều gì sẽ xảy ra đối với thư mục hoặc tập tin này? A. Thư mục hoặc tập tin bị đưa vào thùng rác B. Phục hồi thư mục hoặc tập tin từ trong thùng rác C. Thư mục hoặc tập tin bị xoá vĩnh viễn khỏi máy D. Không thực hiện được thao tác này 4 Nguyenanhtuan81x@gmail.com Tin học viên chức Quảng Ngãi 2017 18/ Theo hình minh họa, để tìm kiếm thư mục hoặc tập tin ta nhập từ khóa vào khu vực nào? A. Khu vực (2) B. Khu vực (3) C. Khu vực (4) D. Khu vực (1) 19/ Theo hình minh họa, để xem kích thước của thư mục, anh/chị chọn mục nào? 5 Nguyenanhtuan81x@gmail.com Tin học viên chức Quảng Ngãi 2017 A. Customise B. Security C. Sharing D. General 20/ Khi soạn thảo văn bản Tiếng Việt, anh/chị gặp lỗi như sau: “Xin chaøo caùc baïn”. Theo anh/chị đây là lỗi gì? A. Font chữ chưa được cài đặt B. Chọn sai bảng mã C. A, B đúng D. A, B sai 21/ Theo hình minh họa, để tạo thuộc tính ẩn cho tập tin ta thực hiện như thế nào? A. Nhấp vào Read – only B. Nhấp vào Security C. Nhấp vào Hidden D. Nhấp vào Advanced 22/ Theo anh/chị, việc nén thư mục hoặc tập tin có tác dụng gì? A. Mã hóa dữ liệu để người khác không đọc được B. Để sắp xếp lại thư mục theo nhóm C. Giảm nguồn tài nguyên cũng như dung lượng lưu trữ hay băng thông đường truyền D. Cả 3 đều đúng 6 Nguyenanhtuan81x@gmail.com Tin học viên chức Quảng Ngãi 2017 23/ Giả sử trong máy tính anh/chị có 5 tập tin với tên như sau: baitap.doc, nhacphim.mp3, baihoc.txt, baychulun.mp3 và nhidong.mp4. Anh/chị hãy cho biết chuỗi từ khóa tìm kiếm nào sau đây sẽ trả về 2 tập tin: baitap.doc và baihoc.txt? A. bai*.??? B. bai* C. bai???.?? D. bai***.*** 24/ Giả sử trong máy tính anh/chị có 5 tập tin với tên như sau: baitap.doc, nhacphim.mp3, baihoc.txt, haitap.mp3 và nhidong.mp4. Anh/chị hãy cho biết chuỗi từ khóa tìm kiếm nào sau đây sẽ trả về 2 tập tin: baitap.doc và haitap.mp3? A. *aitap.??? B. ?aitap? C. ?aitap* D. *aitap* 25/ Trong môi trường mạng LAN, khi đang làm việc trong thư mục CONGVAN được chia sẻ từ máy tính PC1, anh/chị không thể lưu dữ liệu của mình vào thư mục CONGVAN. Đâu là nguyên nhân của tình trạng này? A. Thư mục CONGVAN chỉ cho đọc chứ không cho ghi. B. Thư mục CONGVAN bị nhiễm virus C. Thư mục CONGVAN bị trùng tên với tập tin D. Cả 3 nguyên nhân trên 26/ Khi làm việc trong mạng LAN, thực hiện PING để kiểm tra tình trạng kết nối đến máy tính PC1 có địa chỉ IP: 192.168.1.1, nhận được thông báo như hình minh họa. Anh/chị hãy cho biết tình trạng kết nối đến máy tính PC1? 7 Nguyenanhtuan81x@gmail.com Tin học viên chức Quảng Ngãi 2017 A. Hình trên hai máy kết nối được B. Hình dưới hai máy kết nối được C. Hình dưới hai máy kết nối không được D. A,C đúng 27/ Theo hình minh họa, để thực hiện việc chia sẻ thư mục lên mạng LAN, anh/chị chọn mục nào? 8 Nguyenanhtuan81x@gmail.com Tin học viên chức Quảng Ngãi 2017 A. Customise B. Sharing C. General D. Security 28/ Theo anh/chị, đối tượng nào sau đây là không thể gửi đính kèm trong thư điện tử? A. Tập tin có đuôi pptx B. Tập tin có đuôi xlsx C. Tập tin có đuôi mp4 D. Tập tin có đuôi exe 29/ Theo anh/chị, ký tự nào sau đây không thể thiếu trong địa chỉ email? A. @ B. % C. & D. * 30/ Khi tìm kiếm thông tin trên Internet thông qua địa chỉ http://google.com.vn. Để kết quả tìm kiếm luôn có cụm từ “Xin chào các bạn”. Anh/chị sử dụng từ khóa tìm kiếm như thế nào trong các từ khóa sau? A. (Xin chào các bạn) Dùng cặp dấu () B. [Xin chào các bạn] Dùng căp dấu [] C. “Xin chào các bạn” Dùng cặp dấu “” D. /Xin chào các bạn\ Dùng cặp dấu /\ 9 Nguyenanhtuan81x@gmail.com Tin học viên chức Quảng Ngãi 2017 31/ Theo hình mình họa, trong Microsoft Word, để thay đổi định dạng kiểu của tập tin lưu trữ văn bản, anh/chị chọn lệnh nào? A. Vào File name gõ lại đuôi như ý muốn B. Vào Save as type, lựa chọn kiểu định dạng C. A, B đúng D. A, B sai 10 Nguyenanhtuan81x@gmail.com Tin học viên chức Quảng Ngãi 2017 32/ Theo hình minh họa, trong Microsoft Word, anh/chị chọn mục nào để yêu cầu máy in in nhiều lần đối với một trang văn bản? A. Đánh số vào trang “Pages” B. Nhấn vào Print One Sided C. Đánh số vào ô “Copies” D. Nhấn vào “Collated” 11 Nguyenanhtuan81x@gmail.com Tin học viên chức Quảng Ngãi 2017 33/ Theo hình minh họa, trong Microsoft Word, anh/chị chọn lệnh nào để định dạng lề cho trang in A. Chọn “Letter” B. Chọn Normal Margins C. Chọn Collated D. Chọn Portrait Orientation 12 Nguyenanhtuan81x@gmail.com Tin học viên chức Quảng Ngãi 2017 34/ Theo hình minh họa, trong Microsoft Word, anh/chị chọn nhóm lệnh nào để in trang văn bản hiện hành? A. Print All Pages B. Print Selection C. Print Current Page D. Custom Print 35/ Theo hình minh họa, trong Microsoft Word, để in văn bản theo hướng giấy nằm ngang, anh/chị chọn mục nào? A. Chọn “Letter” B. Chọn Normal Margins C. Chọn Collated D. Chọn Portrait Orientation 13 Nguyenanhtuan81x@gmail.com Tin học viên chức Quảng Ngãi 2017 36/ Theo hình minh họa, văn bản đang mở trong Microsoft Word có bao nhiêu trang? A. 17 trang B. 20 trang C. 22 trang D. 26 trang 37/ Theo hình minh họa, trong Microsoft Word, để định dạng khoảng cách giữa các dòng (giãn dòng) trong văn bản, anh/chị chọn mục nào? A. Mục Paragraph B. Mục Font C. Mục Clipboard D. Mục insert 14 Nguyenanhtuan81x@gmail.com Tin học viên chức Quảng Ngãi 2017 38/ Theo hình minh họa, trong Microsoft Word, để định dạng khoảng cách giữa các đoạn trong văn bản, anh/chị chọn mục nào? A. Tabs B. Indentation C. Spacing D. General 15 Nguyenanhtuan81x@gmail.com Tin học viên chức Quảng Ngãi 2017 39/ Theo hình minh họa, trong Microsoft Word, để định dạng hình ảnh làm nền cho văn bản (văn bản nằm trên hình ảnh), anh/chị chọn mục nào? A. Wrap Text  Square B. Wrap Text  Behind Text C. Wrap Text  Top and Bottom D. Wrap Text  In front of Text 16 Nguyenanhtuan81x@gmail.com Tin học viên chức Quảng Ngãi 2017 40/ Xét ví dụ: Xin chào các bạn. Trong Microsoft Word, để định dạng kiểu văn bản như ví dụ trên, anh/chị lựa chọn mục nào trong hình minh họa? A. Small caps B. Strikethrough C. Double strikethrough D. Superscript 17 Nguyenanhtuan81x@gmail.com Tin học viên chức Quảng Ngãi 2017 41/ Xét ví dụ: Xin chào các bạn. Trong Microsoft Word, để định dạng kiểu văn bản như ví dụ trên, anh/chị lựa chọn mục nào trong hình minh họa? A. Font Color B. Underline Color C. Underline style D. Size 18 Nguyenanhtuan81x@gmail.com Tin học viên chức Quảng Ngãi 2017 42/ Trong hình minh họa, trong Microsoft Word, để định dạng màu sắc cho văn bản, anh/chị chọn lệnh nào? A. Font Color B. Underline Color C. Underline style D. Size 19 Nguyenanhtuan81x@gmail.com Tin học viên chức Quảng Ngãi 2017 43/ Theo hình minh họa, trong Microsoft Word, anh/chị hãy cho biết điều gì sẽ xảy ra khi nhấn nút lệnh Replace All? A. Thay thế tất cả các từ/ cụm từ B. Di chuyển và xóa một từ/ cụm từ C. Thay thế một từ/ cụm từ D. Ẩn một từ/ cụm từ 44/ Theo hình minh họa, trong Microsoft Word, anh/chị hãy cho biết điều gì sẽ xảy ra khi nhấn nút lệnh Replace? A. Thay thế tất cả các từ/ cụm từ B. Di chuyển và xóa một từ/ cụm từ C. Thay thế một từ/ cụm từ D. Ẩn một từ/ cụm từ 20
- Xem thêm -