Tài liệu đào tạo luật ở Đức và đào tạo ở Mỹ có gì giống và khác nhau.

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 944 |
  • Lượt tải: 0
heroic

Tham gia: 19/01/2018

Mô tả:

I.GIỐNG NHAU. - Thứ nhất,trong phương pháp đào tạo đều chú trọng đào tạo trên phương diện cả lí thuyết và thực hành luật ngay ở trường đại học để từ trên ghế nhà trường, sinh viên luật đã được rèn luyện tư duy luật .Tuy nhiên,mức độ kết hợp như thế nào thì ở hai quốc gia lại có sự khác biệt. - Thứ hai,chương trình đào tạo luật ở hai nước cũng như nhiều nước trên thế giới đều chú trọng,tập trung kĩ năng tư duy pháp lý cho sinh viên.Vì luật là một môn tương đối khó nên đòi hỏi chương trình đào tạo có những phương pháp riêng. II.KHÁC NHAU. 1.Quy trình đào tạo. Ở Mỹ, đào tạo luật cũng chính là đào tạo nghề luật.Còn ở Đức cho rằng đào tạo luật khác với đào tạo nghề luật. Vì có những quan điểm khác nhau như vậy dẫn đến quy trình đào tạo cũng khác nhau. Ở Mỹ,quy trình đào tạo kết hợp cả đào tạo luật và nghề luật trong cùng 1 cơ sở đào tạo,cùng một khoảng thời gian như nhau.Còn ở Đức,quá trình đào tạo chia làm 2 giai đoạn, với những khoảng thời gian đào tạo khác nhau. Giai đoạn đầu– đào tạo pháp luật ít nhất là ba năm rưỡi tại trường đại học. Giai đoạn hai – đào tạo thực hành nghề luật kéo dài ít nhất là hai năm. 2.Đối tượng đào tạo. - Ở Mỹ,đào tạo luật là đào tạo những sinh viên đã tốt nghiệp đại học, một người muốn theo học nghề luật thì nhất thiết phải có bằng đại học một chuyên ngành khác, tiêu chuẩn này giúp cho chất lượng đầu vào của ngành luật khá cao.Ngoài điều kiện phải có bằng cử nhân của các chuyên ngành khác thì họ phải dự 1 kì thi tư pháp quốc gia. Người trúng tuyển kì thi tư pháp quốc gia sẽ vào học tại các trường cao học luật(Law School). - Khác với ở Mỹ,ở Đức muốn theo học nghề luật chỉ cần thi tuyển hoặc được xét tuyển vào học tại các trường Đại học luật hoặc khoa luật tại các trường đại học tổng hợp.Từ thực tế này cho thấy điều kiện đầu vào để đào tạo luật sư ở Mỹ khắt khe hơn so với đối tượng đào tạo luật ở Đức. 3.Mục tiêu đào tạo. Ở Mỹ,quá trình đào tạo luật nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức hành nghề luật.Sinh viên sau khi kết thúc chương trình đào tạo có thể ra làm việc được ngay.Giáo viên đào tạo các sinh viên thành các luật sư có khả năng thắng kiện trong thực tế hơn là chỉ nghiên cứu suông về luật.Chính vì thế họ không đào tạo quy định pháp luật thực định về hệ thống pháp luật của các bang.Họ đào tạo cách tìm luật,áp dụng luật một cách linh hoạt và mền dẻo vào thực tiễn.Ở Đức,có sự khác biệt lớn so với ở Mỹ,sau khi hoàn thành và được cấp bằng cử nhân luật thì người học chỉ có các kiến thức mang tính khoa học hàn lâm nghiên cứu,chưa thể ra làm việc được ngay.Nếu muốn hành nghề luật thì người học phải trải qua quá trình đào tạo nghề luật. 4.Chương trình đào tạo.
MỞ BÀI Hệ thống pháp luật ở Đức tiêu biểu cho dòng họ Civillaw, hệ thống pháp luật của Mỹ tiêu biểu cho dòng họ Comonlaw.Vậy thì đào tạo luật ở Đức và đào tạo ở Mỹ có gì giống và khác nhau. NỘI DUNG I.GIỐNG NHAU. - Thứ nhất,trong phương pháp đào tạo đều chú trọng đào tạo trên phương diện cả lí thuyết và thực hành luật ngay ở trường đại học để từ trên ghế nhà trường, sinh viên luật đã được rèn luyện tư duy luật .Tuy nhiên,mức độ kết hợp như thế nào thì ở hai quốc gia lại có sự khác biệt. - Thứ hai,chương trình đào tạo luật ở hai nước cũng như nhiều nước trên thế giới đều chú trọng,tập trung kĩ năng tư duy pháp lý cho sinh viên.Vì luật là một môn tương đối khó nên đòi hỏi chương trình đào tạo có những phương pháp riêng. II.KHÁC NHAU. 1.Quy trình đào tạo. Ở Mỹ, đào tạo luật cũng chính là đào tạo nghề luật.Còn ở Đức cho rằng đào tạo luật khác với đào tạo nghề luật. Vì có những quan điểm khác nhau như vậy dẫn đến quy trình đào tạo cũng khác nhau. Ở Mỹ,quy trình đào tạo kết hợp cả đào tạo luật và nghề luật trong cùng 1 cơ sở đào tạo,cùng một khoảng thời gian như nhau.Còn ở Đức,quá trình đào tạo chia làm 2 giai đoạn, với những khoảng thời gian đào tạo khác nhau. Giai đoạn đầu– đào tạo pháp luật ít nhất là ba năm rưỡi tại trường đại học. Giai đoạn hai – đào tạo thực hành nghề luật kéo dài ít nhất là hai năm. 1 2.Đối tượng đào tạo. - Ở Mỹ,đào tạo luật là đào tạo những sinh viên đã tốt nghiệp đại học, một người muốn theo học nghề luật thì nhất thiết phải có bằng đại học một chuyên ngành khác, tiêu chuẩn này giúp cho chất lượng đầu vào của ngành luật khá cao.Ngoài điều kiện phải có bằng cử nhân của các chuyên ngành khác thì họ phải dự 1 kì thi tư pháp quốc gia. Người trúng tuyển kì thi tư pháp quốc gia sẽ vào học tại các trường cao học luật(Law School). - Khác với ở Mỹ,ở Đức muốn theo học nghề luật chỉ cần thi tuyển hoặc được xét tuyển vào học tại các trường Đại học luật hoặc khoa luật tại các trường đại học tổng hợp.Từ thực tế này cho thấy điều kiện đầu vào để đào tạo luật sư ở Mỹ khắt khe hơn so với đối tượng đào tạo luật ở Đức. 3.Mục tiêu đào tạo. Ở Mỹ,quá trình đào tạo luật nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức hành nghề luật.Sinh viên sau khi kết thúc chương trình đào tạo có thể ra làm việc được ngay.Giáo viên đào tạo các sinh viên thành các luật sư có khả năng thắng kiện trong thực tế hơn là chỉ nghiên cứu suông về luật.Chính vì thế họ không đào tạo quy định pháp luật thực định về hệ thống pháp luật của các bang.Họ đào tạo cách tìm luật,áp dụng luật một cách linh hoạt và mền dẻo vào thực tiễn.Ở Đức,có sự khác biệt lớn so với ở Mỹ,sau khi hoàn thành và được cấp bằng cử nhân luật thì người học chỉ có các kiến thức mang tính khoa học hàn lâm nghiên cứu,chưa thể ra làm việc được ngay.Nếu muốn hành nghề luật thì người học phải trải qua quá trình đào tạo nghề luật. 4.Chương trình đào tạo. 2 Ở Mỹ,chương trình cao học luật bao gồm những kiến thức liên quan đến pháp luật: nội dung các luật của Hoa Kỳ, cách áp dụng luật, .Tuy nhiên, đây không phải là mục đích cuối cùng của việc đào tạo luật ở Hoa Kỳ. Bởi lẽ hệ thống pháp luật quá nhiều và phức tạp, hơn nữa nhiều quy định lại thường xuyên thay đổi.Vì vậy, các trường luật hướng tới việc đào tạo những con người có khả năng tư duy, có trình độ lý luận, có khả năng làm việc độc lập.Với mục tiêu này, năm thứ nhất sinh viên bắt đầu chương trình đọc, nghiên cứu luật và các án lệ. Trên cơ sở đó, sinh viên tiến hành viết các bài luận liên quan đến nhận thức pháp luật, giáo viên sẽ giao các đề tài từ dễ đến khó. Năm thứ hai và thứ ba sinh viên tập víết báo cáo liên quan đến công việc của một luật gia. Sinh viên phải nỗ lực trong việc nghiên cứu, tìm tòi, phân tích các văn bản luật cũng như các tình tiết, vụ việc cụ thể để có thể đưa ra quan điểm, ý kiến cũng như cách lập luận thuyết phục nhất. Chương trình đào tạo đặc biệt của Mỹ đặt sinh viên vào vị trí buộc phải chủ động tìm hiểu, nghiên cứu không chỉ các văn bản pháp luật mà còn cả thực tiễn áp dụng những văn bản đó nếu muốn hoàn thành được khoá học.Nó loại bỏ sự thụ động, ỷ lại của sinh viên vào giảng viên. Còn ở Đức, thì được chia làm hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, các sinh viên luật sẽ phải học với các môn học mang tính cơ sở về khoa học luật và các môn luật mang tính chất bắt. Bên cạnh các môn học mang tính bắt buộc thì cũng có các môn học tự chọn. Trong giai đoạn 2: Pháp luật của Đức quy định một quy trình chung cho đào tạo mọi nghề luật, nghĩa là, các sinh viên luật, sau khi tốt nghiệp đại học có đủ tư cách hoạt động ở mọi nghề luật. Trước đó, họ vẫn phải tham gia tập sự ở tòa án cấp quận hoặc tòa án cấp cao trong thời gian sáu tháng; ở cơ quan công tố ba tháng; ở hội đồng địa phương bốn tháng và bốn tháng tập sự cùng với một luật sư thực thụ. Từ thực tế này cho thấy,chương trình đào tạo của Mỹ thiên về thực hành ngay trong quá trình đào tạo tại trường đào tạo,còn ở Đức kĩ năng này được chú trọng nhiều hơn khi đi thực tập. 3 5.Học liệu đào tạo. Ở Mỹ thì án lệ là nguồn luật chủ yếu để giải quyết các vụ án, còn ở Đức, học liệu chủ yếu ở đây là hệ thống pháp luật thành văn.Vì hai quốc gia trên thuộc hai dòng họ pháp luật lớn trên thế giới: Common Law và Civil Law,nên dẫn đến nguồn học liệu trong quá trình đào tạo cũng khác nhau. 6.Phương pháp đào tạo. - Ở Mỹ có phương pháp dạy học rất đặc biệt chủ yếu là thiên về thực hành với các bài tập giả định nhằm trang bị cho sinh viên những kĩ năng cần thiết để thắng kiện.Ngoài hai phương pháp giảng dạy chính là phương pháp tình huống, Socratic(giáo sư và sinh viên đối thoại), một phương pháp đang được thử nghiệm hiện nay là phương pháp thực hành trực tiếp. Do đó sinh viên Mỹ, sau khi tốt nghiệp trường luật chỉ cần qua một thời gian tập sự ngắn là có thể hành nghề được. - Đối với phương pháp đào tạo luật ở Đức nhiều khoa luật trên lãnh thổ của Đức đã chú trọng đến việc cân đối giữa hàm lượng lý thuyết và thực tiễn pháp luật trong cơ cấu các môn học. Điều này được minh chứng bằng việc ngày càng có nhiều luật sư và thẩm phán có uy tín được các khoa luật mời đến giảng bài cho sinh viên.Bên cạnh đó, trong hệ thống câu hỏi của các kỳ thi tốt nghiệp giai đoạn thứ nhất, tỷ lệ các câu hỏi về thực tiễn pháp luật ngày càng tăng. KẾT LUẬN Như vậy,từ những sự tương đồng và khác biệt nêu trên giữa hệ thống đào tạo luật ở Mỹ và Đức bắt nguồn từ hoàn cảnh thực tế của mỗi nước.Qua phần trình bày trên giúp ta có cái nhìn rộng hơn về cách thức đào tạo luật ở 2 quốc gia lớn trên thế giới. 4 MỤC LỤC I.GIỐNG NHAU II.KHÁC NHAU 1.Quy trình đào tạo. 2.Đối tượng pháp đào tạo. III.KẾT LUẬN đào tạo. 3.Mục tiêu đào tạo. 4.Chương trình đào tạo. 5.Học liệu đào tạo. 6.Phương 5
- Xem thêm -