Tài liệu Cv_tgp_giai trinh nop sai hoa don

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 117 |
  • Lượt tải: 0
vungocanh

Đã đăng 5 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY TNHH SX & TM TOÀN GIA PHÚ MST: 0400575316 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CV số: 01/2015/TGP V/v: Giải trình theo công văn số 410/AC ngày 6 tháng 8 năm 2015 Tp. Đà Nẵng, Ngày 13 tháng 8 năm 2015 Kính gửi: Chi Cục thuế Quận Liên Chiểu - Thành phố Đà Nẵng Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TOÀN GIA PHÚ Địa chỉ: Tổ 169 Khánh Sơn, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng MST: 0400575316 Được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0400443990 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 2/6/2007. Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tài Nhận được Thông báo số 410/AC ngày 6 tháng 8 năm 2015 về việc có thông tin sai khác giữa số liệu theo dõi của cơ quan thuế và người nộp thuế về Báo cáo tính hình sử dụng hóa đơn của đơn vị, cụ thể như sau: STT Chỉ tiêu 1 Số tồn đầu kỳ 2 Số tồn đầu kỳ Mã số Ký hiệu 01GTKT3/ GP/14P 001 01GTKT3/ GP/15P 001 Số NNT Số CQT Ghi chú 97-219 1-1000 Cơ quan thuế quản lý. NNT không kê khai NNT kê khai. Cơ quan thuế không quản lý Đơn vị chúng tôi xin được nộp lại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điều chỉnh Quý 2/2015 đến Bộ phận ấn chỉ và công văn giải trình chênh lệch trên như sau: Trường hợp 1: (Hóa đơn mã số 01GTKT3/001 - GP/14P) Tồn đầu kỳ Quý 2/2015 theo số liệu của công ty gửi đến cơ quan thuế là từ số 0000369 đến 0000500 theo Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nộp ngày 28/7/2015. Theo số liệu lũy kế từ Thông báo phát hành hóa đơn nộp ngày 13/3/2014 đến Quý 2/2015 (có đính kèm theo tờ thông báo và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hằng Quý) Trường hợp 2: (Hóa đơn mã số 01GTKT3/001 - GP/15P) Phát sinh tăng hóa đơn diễn ra trong Quý 3/2015 nhưng kế toán kê khai tăng trong Quý 2/2015. Đơn vị điều chỉnh lại thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế. Kính thông báo đến Chi Cục thuế Quận Liên Chiểu - Thành phố Đà Nẵng. Trân trọng kính chào./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT. ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT Giám đốc Nguyễn Thị Tài
- Xem thêm -