Tài liệu Cross_Channel_Marketing_in_Pharma_Digtial Story

  • Số trang: 41 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 179 |
  • Lượt tải: 0
lequangtien

Đã đăng 59 tài liệu

Mô tả:

Cross Channel Marketing Nội dung  Cross Channel Marketing  Ứng dụng cross channel marketing cho ngành Dược  Làm thế nào để triển khai 1 chiến dịch cross channel marketing thành công? Multi Channel Marketing đã cũ Thời gian người tiêu dùng dành cho các kênh Media Nguồn: TNS Digital ngày càng tăng và trở thành trung tâm Digital ngày càng tăng và trở thành trung tâm Vấn đề là  Hành vi của khách hàng ngày càng đa dạng  Có quá nhiều thông tin trên các kênh  Thiếu phân tích dữ liệu trao đổi chéo giữa các kênh  Công nghệ thì liên tục phát triển Hành vi của khách hàng ngày càng đa dạng … social search display ad ad Web mobile email ATM/kiosk phone branch POS mail customer …với mong muốn cùng một trải nghiệm tích hợp social search display ad ad Web mobile email ATM/kiosk phone marketer branch POS mail customer Có quá nhiều công nghệ liên quan đến … …mà không biết chính xác thực sự cái nào cần thiết Cross Channel Marketing trở nên quan trọng Cross channel (Tiếp thị chéo kênh) hay integrated marketing: cũng tương tự như multichannel nhưng có một đặc điểm nổi bật hơn: thay vì nhắm trúng đối tượng với cùng 1 thông điệp trên đa kênh, bạn sử dụng những thông điệp khác nhau được xâu chuỗi thành hệ thống thông qua các kênh khác nhau Framework cho cross-channel marketing Manage • Budgets Manage budgets and processes and measure results • Projects • Reporting Analyze Decide Deliver Analyze data to find actionable insights Decide on the best offer, action or communication for each customer Deliver engaging messages and capture reactions Collect Collect data that augments each customer profile 13 Các nguồn lực cần cho cross-channel marketing Manage • Budgets • Planning & budgeting • Workflow & project management • Projects • Performance reporting • Marketing asset management • Reporting Analyze Decide Deliver • Predictive analytics • Visual data exploration • Event detection • Response attribution • Outbound campaign management • Real-time interaction management • Contact optimization • Distributed marketing • Email delivery and deliverability • Outbound fulfillment • Inbound touchpoint integration • Lead routing & monitoring Collect • Interaction history • Digital behavior • Social & mobile profile • Access to existing data 14 Attribution Models “I know half the money I spend on advertising is wasted, but I can never find out which half.” Phân bổ ngân sách trên các kênh thế nào? Hiệu quả đầu tư Mô hình này là một giải pháp, dùng để giải quyết vấn đề mà các thương hiệu đang đau đầu: kênh nào của digital thực sự mang lại tỉ suất hoàn vốn cao nhất cho doanh nghiệp (ROI - return on investment) Chamxanh.com Minh họa các Attribution Models First Click Time Delay • The first channel gets all of the credit • Channels are given an increasing share in run up to conversion • Not a true reflection of each channel’s role in converting the sale • Does not recognise the channel that may have acquired the customer Last Click Linear • The last click or channel gets all the credit for the sale • All channels given an equal split of the revenue • Reflects the channel that converted but doesn’t recognise each channels contribution • Doesn’t recognise channel costs or likely engagement in acquiring or converting customers First and Last Click • Recognition split between the acquiring channel and the converting channel Algorithmic/Custom • Based on bespoke business rules • Each channel recognised on their own merits • Difficult to setup Minh họa sự phức tạp của Hành vi người dùng Phase Awareness Purchase Post-Purchase Retention Affiliate blog PPC (Search) First Purchase Website $100 Store Twitter Phone Email Direct mail Mobile Second Purchase $100 Ứng dụng Attribution Models First Click Last Click $100 $100 $100 $100 First & Last Linear $50 $25 Time Decay Custom $25 $25 $15 $10 $25 $35 $35 $50 $25 $50 $30 $50 $17 $20 $17 $5 $17 $25 $50 $17 $15 $20 $17 $35 $10 $17 $50 $20 ỨNG DỤNG CROSS CHANNEL MARKETING CHO NGÀNH DƯỢC? Mong muốn của khách hàng  75% người dùng mong muốn được tiếp cận với các công cụ digital cho ngành dược qua website/ online portal, email, smartphone apps và social media.
- Xem thêm -