Tài liệu Copy of m5-ds tong hop ket qua bdtx[1]

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 105 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Mẫu M5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GD&ĐT TP THANH HÓA TRƯỜNG MN QUẢNG TÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỔ THEO DÕI KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013-2014 TT Họ và tên 1. Hoàng Thị Nhuần 2. Hoàng Thị Thúy 3. Lê Thị Ngà 4. Vũ Thị Hiến 5. Nguyễn Thị Thủy 6. Nguyễn Thị Diệp 7. Nguyễn Thị Thương 8. Trần Thị Mai 9. Ngô Thị Thủy 10. Đào Thị Huệ 11. Đào Thị Hà Điểm nội dung 1 GV tự Tổ ĐG CMĐG NTĐG Điểm nội dung 2 GV tự ĐG Tổ CMĐG NTĐG Điểm nội dung 3 Ghi chú GV tự Tổ ĐG CMĐG NTĐG 12. Nguyễn Thị Na 13. Vũ Thị Dung 14. Lê Thị Hải 15. Lê Thị Hằng 16. Lê thị Phương 17. Đào Thị Hằng 18. Lê Thị Hà 19. Lê Thị Bình 20. Nguyễn Thị Hằng 21. Nguyễn Thị Hằng 22. Nguyễn Thị Thêm 23. Lê Thị Tuyết 24. Nguyễn Thị Chiến 25. Nguyễn T. Tuyết Mai 26. Lê Thị Gái 27. Nguyễn Thị Phượng 28. Nguyễn Thị Thu Quảng Tâm, ngày tháng .năm 20…. Mẫu M5 Hiệu trưởng (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) Nguyễn Thị Hương
- Xem thêm -