Tài liệu Công việc chăm sóc khách hàng tại phòng kinh doanh – công ty tnhh tmdv an tâm mua sắm

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27107 tài liệu

Mô tả:

KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Tên đề án: CÔNG VIỆC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI PHÒNG KINH DOANH – CÔNG TY TNHH TMDV AN TÂM MUA SẮM Tháng 02/2013 KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Tên đề án: CÔNG VIỆC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI PHÒNG KINH DOANH – CÔNG TY TNHH TMDV AN TÂM MUA SẮM Giảng viên hƣớng dẫn: Tô Thị Tú Trang Sinh viên thực hiện: Trƣơng Hạnh Quân MSSV: 104504 Lớp: TC101 Ngày nộp báo cáo: 06/03/2013 Tháng 02/2013 NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Chữ ký ngƣời hƣớng dẫn TP. Hồ Chí Minh, ngày…, tháng…, năm…….. NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Chữ ký của GVHD TP. Hồ Chí Minh, ngày…, tháng, năm…….. NHẬN XÉT CỦA NGƢỜI CHẤM BÁO CÁO .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Chữ ký ngƣời chấm báo cáo TP. Hồ Chí Minh, ngày…, tháng…, năm…….. Đại học Hoa Sen Báo cáo Thực tập Nhận thức TRÍCH YẾU Ngày nay, tại các trƣờng đại học, cao đẳng sinh viên chủ yếu chỉ đƣợc đƣợc học lý thuyết trên sách vở, việc vận dụng các kiến thức này để áp dụng vào môi trƣờng thực tiễn là một vấn đề khó khăn đối với các sinh viên mới ra trƣờng. Việc ứng dụng kiến thức sách vở vào thực tế đòi hỏi phải có kinh nghiệm, sự va chạm trong môi trƣờng làm việc, cách xử lý tình huống…Vì những lý do trên trƣờng Đại Học Hoa Sen với phƣơng châm giảng dạy lý thuyết phải gắn liền với thực tiễn, học là phải dùng đƣợc đã mở ra hai đợt thực tập “nhận thức” và “tốt nghiệp” nhằm tạo cho sinh viên những trải nghiệm ban đầu khi bƣớc chân vào môi trƣờng doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH Thƣơng Mại và Dịch Vụ An Tâm Mua Sắm tôi đã tích luỹ đƣợc rất nhiều kinh nghiệm đáng quý và chắc chắn nó sẽ theo tôi suốt trong quá trình phát triển tƣơng lai sau này. 6 Đại học Hoa Sen Báo cáo Thực tập Nhận thức LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến:  Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ An Tâm Mua Sắm;  Giám Đốc Nguyễn Ngọc Thi;  Trưởng Phòng Kinh Doanh Chế Thị Kim Ngân;  Cùng các anh chị trong công ty. Đã nhiệt tình tạo điều kiện cho tôi có cơ hội thực tập tại công ty, đồng thời truyền đạt cho tôi những kinh nghiệm quý báu khi bắt đầu bƣớc chân vào môi trƣờng mới. Về phía nhà trƣờng, tôi xin chân thành cám ơn:  Trường Đại Học Hoa Sen;  Chị Linh phòng hỗ trợ sinh viên;  Giảng viên điều phối và hướng dẫn cô Tô Thị Tú Trang. Đã tận tình hƣớng dẫn và cung cấp những thông tin cần thiết để tôi có thế hoàn thành đợt thực tập này. 7 Đại học Hoa Sen Báo cáo Thực tập Nhận thức MỤC LỤC TRÍCH YẾU ................................................................................................................ 1 LỜI CẢM ƠN .............................................................................................................. 7 MỤC LỤC .................................................................................................................... 8 DANH MỤC HÌNH ẢNH .......................................................................................... 9 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ............................................................................... 10 NHẬP ĐỀ ................................................................................................................... 11 1 2 Giới thiệu công ty TNHH TMDV An Tâm Mua Sắm ............................. 12 1.1 Giới thiệu tổng quát công ty TNHH An Tâm Mua Sắm ................... 12 1.2 Cơ cấu tổ chức công ty............................................................................ 13 1.3 Tình hình hoạt động của công ty .......................................................... 14 1.4 Giới thiệu chung về FoodOnline ........................................................... 14 1.5 Tổ chức hoạt động của phòng kinh doanh .......................................... 19 Công việc chăm sóc khách hàng tại bộ phận kinh doanh của công ty TNHH An Tâm Mua Sắm.................................................................................... 21 3 2.1 Sơ bộ công việc ......................................................................................... 21 2.2 Công việc kiến tập ................................................................................... 22 Bài học kinh nghiệm ...................................................................................... 38 3.1 Nhận thức ................................................................................................. 38 3.2 Kế hoạch tƣơng lai .................................................................................. 39 KẾT LUẬN ................................................................................................................ 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................... 41 THÔNG TIN LIỆN HỆ ........................................................................................... 42 8 Đại học Hoa Sen Báo cáo Thực tập Nhận thức DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Logo Công ty ............................................................................................ 7 Hình 2: Sơ đồ tổ chức quản lý của công ty ............................................................. 8 Hình 3: Logo FoodOnline .................................................................................... 10 Hình 4: Trang web FoodOnline ........................................................................... 10 Hình 5: Sơ đồ tổ chức phòng kinh doanh ............................................................. 14 Hình 6: Đăng nhập vào hệ thống ......................................................................... 18 Hình 7: Tạo account cho khách............................................................................ 19 Hình 8: Gửi mail bằng hệ thống........................................................................... 19 Hình 9: Tạo tài khoản cho quán ........................................................................... 23 Hình 10: Đăng nhập trang nhà hàng..................................................................... 24 Hình 11: Nhập thông tin quán .............................................................................. 24 Hình 12: Tạo danh mục các món ......................................................................... 25 Hình 13: Nhập thông tin món ăn .......................................................................... 25 Hình 14: Bài viết giới thiệu về nhà hàng .............................................................. 27 Hình 15: Giới thiệu thông tin món ăn .................................................................. 27 9 Đại học Hoa Sen Báo cáo Thực tập Nhận thức DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Số thứ tự Chữ viết tắt Giải thích 1 ATMS An Tâm Mua Sắm 2 VSATTP Vệ sinh an toàn thực phẩm 3 TMĐT Thƣơng mại điện tử 10 Đại học Hoa Sen Báo cáo Thực tập Nhận thức NHẬP ĐỀ Bên cạnh nông nghiệp, công nghiệp thì dịch vụ ra đời và đóng góp ngày càng lớn trong nền kinh tế. Trong số các công ty dịch vụ trên địa bàn tp.HCM thì công ty TNHH TMDV An Tâm Mua Sắm là một công ty mới và đang từng bƣớc xây dựng thƣơng hiệu, khẳng định vị trí của mình trong lòng ngƣời tiêu dùng. Thông qua sự giới thiệu của nhà trƣờng tôi đã chọn công ty TNHH TMDV An Tâm Mua Sằm là nơi để thực hiện đợt thực tập này. Với mong muốn học hỏi và tích lũy kinh nghiệm tôi đã đề ra những mục tiêu sau:  Hội nhập vào môi trƣờng thực tế của doanh nghiệp.  Quan sát, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm.  Vận dụng những kiến thức đã học vào công việc thực tiễn của doanh nghiệp.  Biết cách ứng xử trong các mối quan hệ tại doanh nghiệp 11 Đại học Hoa Sen Báo cáo Thực tập Nhận thức 1 Giới thiệu công ty TNHH TMDV An Tâm Mua Sắm 1.1. Giới thiệu tổng quát công ty TNHH An Tâm Mua Sắm Công ty TNHH An Tâm Mua Sắm đƣợc thành lập vào tháng 2 năm 2010 với số vốn điều lệ là 1.500.000.000 VNĐ do ông Nguyễn Ngọc Thi là giám đốc. An Tâm Mua Sắm là sàn giao dịch điện tử, nơi trung gian giữa ngƣời mua và ngƣời bán. Ý nghĩa của tên công ty: là nơi cung cấp các sản phẩm, dịch vụ giúp ngƣời tiêu dùng có thể an tâm, không lo ngại khi mua sắm trực tuyến. An Tâm Mua Sắm mong muốn đóng góp một môi trƣờng kinh doanh thân thiện, tiện lợi và an toàn. Hiện nay hoạt động chính của công ty là xây dựng hệ thống chuỗi thức ăn trực tuyến – tên gọi FoodOnline. Đây là một mảng dịch vụ mới của công ty - là dự án kết hợp giữa các quán ăn, nhà hàng với công ty An Tâm Mua Sắm thành một chuỗi hệ thống có chất lƣợng nhằm mang lại sự tiện ích cho ngƣời tiêu dùng trong việc ăn uống diễn ra trong đời sống hằng ngày. Thông tin liên hệ Địa chỉ: 213A Hùng Vƣơng, Phƣờng 9, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08)38038178. Email: hotro@antammua.vn Website: Antammua.com Logo Hình 1: Logo của công ty (Nguồn: antammua.com) 12 Đại học Hoa Sen 1.2. Báo cáo Thực tập Nhận thức Cơ cấu tổ chức công ty Giám Đốc Phòng Kinh Doanh Phòng Marketing Phòng Kỹ Thuật Nhân viên bán Nhân viên tiếp thị Kỹ Thuật Viên hàng Hình 2: Sơ đồ tổ chức quản lý của công ty (Nguồn: tác giả tự vẽ) Công ty hiện có 11 nhân viên, trong đó có 5 nhân viên kinh doanh và 6 nhân viên kỹ thuật, mỗi ngƣời đảm nhiệm một vai trò và vị trí khác nhau trong các bộ phận của công ty. Giám đốc: điều hành mọi hoạt động của công ty, đƣa ra ý tƣởng và chiến lƣợc để phân bổ công việc xuống cho các phòng ban, anh cũng hoạt động bên phòng kỹ thuật. Phòng kinh doanh: Là bộ phận có số lƣợng thành viên nhiều nhất trong công ty. Đây là bộ phận chuyên trách về hoạt động tìm kiếm, thuyết phục các cửa hàng để hợp tác cung cấp các sản phẩm cho công ty khi có nhu cầu. Ký kết các hợp đồng mua bán. Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng. Định hƣớng, xây dựng và lên các kế hoạch kinh doanh và các phƣơng án hành động phù hợp với công ty theo từng thời kỳ, từng giai đoạn. Báo cáo cho Ban Giám Đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty và tình hình thị trƣờng theo định kỳ hàng tháng và khi có biến động. Theo dõi và kiểm soát tình hình tài chính, nhân sự của Công ty. Phòng marketing: Lập bản kế hoạch truyền thông chi tiết dựa trên kế hoạch marketing và kế hoạch truyền thông tổng quát của công ty. Thiết kế thông điệp và hình ảnh truyền thông, viết thông điệp truyền thông (bài PR), xây dựng các 13 Đại học Hoa Sen Báo cáo Thực tập Nhận thức chiến lƣợc Marketing ngắn, trung, dài hạn. Chạy các chƣơng trình quảng cáo, tiếp thị và hoạt động quảng bá của công ty, tuyên truyền triết lý, chính sách kinh doanh của công ty đến khách hàng. Phòng kỹ thuật: Chịu trách quản lý toàn bộ hệ thống website của công ty. Lập trình, tạo dựng sàn thƣơng mại điện tử. Bảo trì, sửa chữa hệ thống website. Giải quyết các thắc mắc của khách hàng và chủ cửa hàng về vấn đề kỹ thuật. 1.3. Tình hình hoạt động của công ty Do mới thành lập đầu năm 2012 nên số lƣợng khách hàng biết về công ty không nhiều. Dù vậy công ty An Tâm Mua Săm vẫn phát triển với thành tựu nhất định. Cho đến nay công ty đã ký hợp đồng với khoảng gần 100 nhà hàng và quán ăn trong thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ cho nhu cầu gọi món và đặt chỗ. Số lƣợng đơn hàng mỗi ngày là khoảng 5 đến 10 đơn hàng. Đối tƣợng hƣớng đến chủ yếu của FoodOnline là nhân viên văn phòng, những nhân viên làm công tác chuẩn bị cơm trƣa cho đồng nghiệp hoặc đặt tiệc cho công ty. Mặc dù phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh lớn nhƣ : hungrypanda.com.vn, vietnammm.vn, chonmon.vn… nhƣng với chất lƣợng dịch vụ tốt, sản phẩm chất lƣợng công ty đã dần có chỗ đứng trong lòng khách hàng sử dụng dịch vụ. 1.4. Giới thiệu chung về FoodOnline FoodOnline là website chuyên cung cấp dịch vụ ẩm thực bao gồm: Đặt thức ăn trực tuyến: cơm văn phòng, cafe, trà sữa, đồ uống, pizza, thức ăn nhanh...và Đặt tiệc & tƣ vấn miễn phí: liên hoan, sinh nhật, chiêu đãi đối tác… FoodOnline ra đời với mong muốn giúp cho các nhân viên văn phòng có thể đặt thức ăn một cách dễ dàng, tiết kiệm thời gian, chỉ với một cuộc điện thoại hoặc vài cú nhấp chuột thức ăn sẽ mang đến tận nơi. Bên cạnh đó dịch vụ tƣ vấn đặt tiệc miễn phí giúp khách hàng tìm ra đƣợc nhà hàng tốt nhất phù hợp với ngân sách 14 Đại học Hoa Sen Báo cáo Thực tập Nhận thức và nội dung buổi tiệc. Đồng thời để có thể cạnh tranh với các đối thủ FoodOnline thực hiện chƣơng trình tích lũy điểm để đổi thành tiền tiết kiệm cho khách hàng. Thông tin liên hệ Địa chỉ: 213A Hùng Vƣơng, Phƣờng 9, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08)38038178. Hot line: 0902555948 Trang web: foodonline.vn Logo của FoodOnline Hình 3: Logo FoodOnline (Nguồn: foodonline.vn) Hình 4: Trang web FoodOnline (Nguồn: foodonline.vn) 15 Đại học Hoa Sen Báo cáo Thực tập Nhận thức Để có thể tồn tại và phát triển ngay từ những ngày đầu công ty đã tiến hành phân tích những điểm mạnh, yếu, rủi ro và cơ hội của công ty khi bƣớc vào lĩnh vực mới này.  Điểm mạnh: Mặc dù ra đời sau nhƣng FoodOnline cũng mang nhiều điểm mạnh và lợi thế cạnh tranh so với đối thủ. 1. Số lƣợng nhân viên làm việc trong các cao ốc, văn phòng lớn  nhu cầu cơm trƣa văn phòng cao. 2. Khả năng cung cấp cơm trƣa VP với giá thành hợp lý hơn mà lại đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 3. WOM (marketing truyền miệng) hiệu quả thông qua đối tƣợng khách hàng mục tiêu là nhân viên văn phòng. 4. Tạo sự chú ý vì đƣa đƣợc chƣơng trình khuyến mại mới lạ, mang tính thực tế cao so với đối thủ. 5. Có sự nghiên cứu kỹ thị trƣờng, đối thủ cạnh tranh và khách hàng mục tiêu. 6. Thiết lập đƣợc chuỗi hệ thống thức ăn online có chất lƣợng cao trên toàn thành phố. 7. Có các dịch vụ hỗ trợ (không tính phí giao hàng, tặng nƣớc ép trái cây…). 8. Khuyến khích việc đặt cơm them nhóm  tăng lợi nhuận cho cả bên đối tác và bên công ty mình. 9. Vì ra đời sau nên trang web FoodOnline có thể học hỏi kinh nghiệm về tổ chức, điều hành dịch vụ, phƣơng thức làm việc với đối tác, thiết kế website… từ đối thủ cạnh tranh.  Điểm yếu: Bên cạnh những thế mạnh thì công ty cũng còn nhiều hạn chế cần khắc phục. 1. Nguồn vốn còn hạn hẹp  các chiến lƣợc tiếp thị, truyền thông, PR… còn hạn chế. 2. Là trang web mới  chƣa đƣợc nhiều ngƣời biết đến. 16 Đại học Hoa Sen Báo cáo Thực tập Nhận thức 3. Bộ máy nhân sự làm việc chƣa thật sự chuyên nghiệp. 4. Chƣa có dịch vụ giao hàng. 5. Chƣa có kinh nghiệm chụp hình, viết bài PR cho món ăn. 6. Chƣa có kinh nghiệm trong việc quản lý dịch vụ cũng nhƣ khó khăn khi phải luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của các đối tác trong quá trình hợp tác. 7. Khó khăn trong việc đàm phán với những chỗ cung cấp thức ăn mà đang là đối tác với các đối thủ nhƣ vietnammm, hungrypanda,…  Cơ hội: Thị hiếu ngƣời tiêu dùng luôn thích thay đổi đã tạo ra nhiều cơ hội để FoodOnline “chen chân” vào thị trƣờng tiềm năng này. 1. Thị trƣờng rộng lớn nhƣng có ít công ty khai thác. 2. Vẫn chƣa có thƣơng hiệu thực sự mạnh chiếm lĩnh thị trƣờng 3. Trở thành sàn giao dịch thƣơng mại thức ăn chất lƣợng hàng đầu TP. HCM và đặc biệt là Việt Nam sau này. 4. Dự án tiềm năng  thu hút nhà đầu tƣ. 5. Kinh tế phát triển, mức sống ngƣời dân cũng phát triển, kéo theo việc tăng trƣởng mạnh trong lĩnh vực kinh doanh ăn uống, đây là một nguồn thu khổng lồ và vô tận nếu biết tận dụng tốt. 6. Cơ hội phát triển thêm các dịch vụ khác nhƣ giao hàng, đặt tiệc, liên kết với các công ty du lịch trong việc đặt nhà hàng, quán ăn trên toàn quốc … 7. Các đối thủ cạnh tranh hầu nhƣ đều cung cấp món ăn có giá thành khá cao. Đây là cơ hội thuận lợi cho việc tiếp cận phân khúc khách hàng bình dân.  Đe doạ: 1. Kinh tế khó khăn khiến ngƣời dân phải thắt chặt chi tiêu, giá thành nguyên liệu chế biến ngày càng tăng  giá sản phảm tăng, hạn chế sử dụng dịch vụ. 17 Đại học Hoa Sen Báo cáo Thực tập Nhận thức 2. Không kiểm soát đƣợc quán ăn, nhà hàng, cũng nhƣ chất lƣợng VSATTP. 3. Vấn đề VSATTP làm ảnh hƣởng lòng tin của khách hàng 4. Các đối thủ cạnh tranh có nguồn vốn mạnh, đã có chỗ đứng trên thị trƣờng. 5. Phí giao hàng và ràng buộc về giá tối thiểu khá cao cũng ảnh hƣởng đến tâm lý khách hàng khi đặt món. 6. Kế hoạch kinh doanh dễ bị sao chép  làm tăng đối thủ cạnh tranh. 7. Tác động xấu của các công ty bán hàng đa cấp sử dụng TMĐT để lừa gạt (muaban24, vicongdongviet) làm ảnh hƣởng đến lòng tin của khách hàng khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến TMĐT. 8. Sự thắt chặt về quy định cũng nhƣ những ràng buộc về mặt pháp lý của Nhà nƣớc đối với hình thức kinh doanh liên quan đến TMĐT. 9. Môi trƣờng tại công ty của khách hàng không có không gian để ăn uống. 10. Công ty hỗ trợ cung cấp thức ăn cho nhân viên. 11. Không kiểm soát đƣợc doanh thu một khi đối tác lôi kéo khách hàng của FoodOnline. 12. Website bị chết, hết món ăn. 18 Đại học Hoa Sen 1.5. Báo cáo Thực tập Nhận thức Tổ chức hoạt động của phòng kinh doanh Phòng kinh doanh gồm 5 nhân viên do chị Chế Thị Kim Ngân làm trƣởng phòng. Mỗi nhân viên chuyên môn ở một lĩnh vực riêng nhƣng phải đảm bảo tất cả đều nắm đƣợc quy trình làm việc của phòng. Sơ đồ tổ chức phòng kinh doanh Hình 5: Sơ đồ tổ chức phòng kinh doanh (Nguồn: tác giả tự vẽ) Trƣởng phòng: Chị Ngân chịu trách nhiệm phân công, tổ chức công viêc của phòng kinh doanh, thực hiện việc kết xuất doanh thu, thực hiện báo cáo thuế, kiểm soát nhân sự cho công ty. Tính lƣơng cho từng nhân viên, kiểm soát số hợp đồng ký kết đƣợc trong tháng, đƣa ra chỉ tiêu cho tháng tới. Họp nhận xét cuối tháng thành tích của các nhân viên, rút kinh nghiệm cho từng nhân viên, nhận xét những mặt hạn chế và khen ngợi những thành tích tốt mà nhân viên đạt đƣợc. Truyền đạt những kinh nghiệm của bản thân khi đi ký hợp đồng với đối tác. Cùng với nhân viên kinh doanh đƣa ra những khó khăn khi thuyết phục đối tác, cùng anh Thi định hƣớng và tìm giải pháp, đƣa ra những mẹo nhỏ để việc ký kết hợp đồng có thể suôn sẻ hơn Customer service: Đây là nhiệm vụ chủ yếu của chị Huỳnh. Chị giải đáp thắc mắc cho khách hàng, tiếp nhận đơn hàng, gọi điện tìm đối tác, nhập liệu và chỉnh sủa thông tin của nhà hàng, đánh máy bổ sung những điều khoản mới trong 19 Đại học Hoa Sen Báo cáo Thực tập Nhận thức hợp đồng. Vì quy mô công ty nhỏ nên chị cũng đảm nhiệm thêm công việc văn phòng nhƣ phân loại, sắp sếp hợp đồng, in, photo hợp đồng và các văn bản khác. Chị chịu trách nhiệm về việc đăng thông tin của nhà hàng, menu, hình ảnh của quán lên website. Cập nhật thông tin menu của các quán có thực đơn thay đổi hàng ngày. Viết bài giới thiệu cho nhà hàng và các món ăn đặc sắc. Đôi khi chị cũng làm việc nhƣ một nhân viên kinh doanh, chị cũng tìm kiếm những đối tác khác cho công ty. Nhân viên kinh doanh: Công việc chính của các nhân viên kinh doanh là tìm kiếm đối tác, gọi điện xin cuộc hẹn, gặp mặt đối tác, giải đáp thắc mắc của các đối tác nhà hàng, quán, ký kết hợp đồng. Hàng ngày, nhân viên kinh doanh phải báo cáo tình hình các quán xem có ký đƣợc hợp đồng không, đã đi những quán nào để tránh những nhân viên khác đi lần nữa tránh mất thời gian và chi phí đi lại. Khi không đi gặp quán thì các anh nhập thông tin của quán. Anh Bình còn đi chụp hình những món ăn và không gian quán để cập nhật trên website. 20
- Xem thêm -