Tài liệu Công ty cổ phần việt thái quốc tế (vti

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 196 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................................... PHẦN I – TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG HỒNG.................................................. 1. Những thông tin chung về Công ty Cổ phần phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng:............................................................................................ 2. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty.................................... 3. Cơ cấu quản lý của công ty:............................................................................... 3.1. Sơ đồ 1 : Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý của công ty................................. 3.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban:................................................... 4. Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu:....................................................... 4.1 Đặc điểm công trình xây dựng:..................................................................... 4.2. Đặc điểm công nghệ công trình xây dựng:.................................................. 4.3. Đặc điểm về máy móc trang thiết bị thi công:.............................................. PHẦN II – THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THI CÔNG CÔNG TRÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG HỒNG............................................................................................ 2.1. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thi công công trình.......... 2.1.1. Nhân tố bên trong................................................................................... 2.1.1.1. Quy trình thi công công trình:......................................................... 2.1.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý thi công công trình..................................... 2.1.1.3. Nhân tố về nguồn nhân lực............................................................... 2.1.1.4. Trình độ tổ chức quản lý các yếu tố................................................. 2.1.2. Nhân tố bên ngoài................................................................................... 2.2. Kết quả thực hiện công tác quản lý thi công công trình hiện nay............ 2.2.1. Thời gian hoàn tất công trình................................................................ 2.2.2. Chất lượng công trình:........................................................................... 2.2.3. Sử dụng thiết bị thi công:........................................................................ 2.2.4. Tình hình sử dụng nguyên vật liệu.......................................................... 2.3. Đánh giá kết quả thực hiện......................................................................... 2.3.1. Thành tích đạt được............................................................................... Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.3.2 Tồn tại...................................................................................................... 2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại trên....................................................... 2.3.3.1. Nguyên nhân bên trong..................................................................... 2.3.3.2. Nguyên nhân bên ngoài.................................................................... PHẦN III – GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG.......................................... 3.1 Định hướng sản xuất kinh doanh................................................................ 3.1.1. Điểm mạnh:............................................................................................ 3.1.2. Điểm yếu:................................................................................................ 3.1.3. Mục tiêu:................................................................................................. 3.1.4. Chiến lược:............................................................................................. 3.1.5. Kế hoạch triển khai cụ thể:..................................................................... 3.2 Giải pháp:...................................................................................................... 3.2.1 Giải pháp 1: Nâng cao chất lựơng thiết kế thi công công trình xây dựng tạo điều kiện tiền đề cho quản lý thi công công trình.............................. 3.2.2. Giải pháp 2: Tăng cường quá trình giám sát thi công xây dựng............ 3.2.3.Giải pháp 3: Lựa chọn hợp lý hình thức tổ chức tổ, đội sản xuất............ 3.2.4. Giải pháp 4: Bố trí sử dụng hợp lý hiệu quả máy móc trên công trường............................................................................................................... 3.2.5. Giải pháp 5: Quản lý nhằm sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguyên vật liệu.................................................................................................................... KẾT LUẬN............................................................................................................. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1 :Cơ cấu máy móc thiết bị................................................................. Bảng 2: Số lượng cán bộ quản lý, chuyên môn và kỹ thuật của công ty SHODEX theo ngành nghề và theo thâm niên............................................ Bảng 3: Cơ cấu công nhân của công ty theo trình độ................................. Bảng 4: Tỷ lệ hao hụt các loại nguyên vật liệu chính................................. Bảng 5: Bảng thể hiện tình hình biến động giá cả nguyên vật liệu qua các năm........................................................................................................... Bảng 6: Kết quả thực hiện thi công công trình.......................................... Bảng 7: Kết quả sử dụng máy móc thiết bị thi công.................................. Bảng 8: Hệ số sử dụng máy móc, thiết bị..................................................... Bảng 9: Cơ cấu các loại chi phí trong giá thành công trình....................... Bảng 10: Chi phí nguyên vật liệu công trình qua các năm.............................. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Thực tế phát triển của nhiều quốc gia đã cho thấy không một nền kinh tế nào có thể phát triển toàn diện nếu không có một nền tảng cơ sở hạ tầng vững chắc. Bên cạnh đó cũng không ai có thể phủ nhận rằng để có được cơ sở hạ tầng vững chắc thì công tác quản lý thi công giữ vai trò quan trọng quyết định tới chất lượng của hệ thống cơ sở hạ tầng cho một nền kinh tế. Nước ta đang trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa để đẩy nhanh tốc độ phát triển thì xây dựng phải được coi là nền móng cho sự tăng tốc của các ngành trong nền kinh tế. Là một sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng, được tìm hiểu và nắm bắt kiến thức thực tế qua thời gian thực tập tại công ty Cổ phần phát triển Xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng là cơ hội để nâng cao kiến thức, làm phong phú kiến thức đã học trên ghế nhà trường. Và thấy được tầm quan trọng cũng như thực trạng của quá trình quản lý thi công đến chất lượng của các công trình nên em đã lựa chọn đề tài : “Hoàn thiện công tác quản lý thi công công trình xây dựng tại công ty cổ phần phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng” làm luận văn tốt nghiệp của mình. Luận văn gồm 3 phần: Phần I: Tổng quan về công ty cổ phần phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng Phần II: Thực trạng quản lý thi công công trình xây dựng tại công ty. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phần III: Hoàn thiện công tác quản lý thi công công trình xây dựng tại công ty cổ phần phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng. Do thời gian thực tập có hạn và kiến thức còn hạn chế nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót vì vậy em mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô và các bạn để luận văn của em được hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của PGS.TS Ngô Kim Thanh và các anh chị tại Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Xuất nhập khẩu Sông Hồng đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập cũng như làm luận văn. Em xin chân thành cám ơn! Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PHẦN I – TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG HỒNG 1. Những thông tin chung về Công ty Cổ phần phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng: Tên gọi doanh nghiệp : Công ty Cổ phần phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng Tên giao dịch Tiếng Anh : Songhong construction development and import - export joint stock company. Tên viết tắt bằng Tiếng Anh : SHODEX., JSC Địa chỉ : Số 245 đường Nguyễn Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Điện thoại : 04-6340 442 Fax : 04-6336 648 Email: xnksh@hn.vnn.vn Biểu tượng của Công ty: 2. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty. a/ Quá trình hình thành: Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Xuất nhập khẩu Sông Hồng là Công ty cổ phần liên kết Tổng Công ty Sông Hồng. Công ty Cổ phần phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng được thành lập vào năm 1999 tiền thân là Chi nhánh của Công ty xuất nhập khẩu và xây dựng trực thuộc Tổng Công ty Sông Hồng. Đến năm 2004, theo quyết định số 847/QĐ - TCT - HĐQT ngày 28/09/2004 về việc chuyển Chi nhánh Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng thành Công ty Phát triển Xây dựng và Xuất nhập khẩu Sông Hồng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sau gần hai năm hoạt động và phát triển đến ngày 11/01/2006 Bộ Xây dựng ra quyết định số 52/QĐ-BXD về việc chuyển Công ty Phát triển Xây dựng và Xuất nhập khẩu Sông Hồng thành Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Xuất nhập khẩu Sông Hồng ( trong đó: Cổ phần nhà nước là 2.400.000.000đ chiếm 40% vốn điều lệ, Cổ phần bán cho CBCNV là 3.600.000.000đ chiếm 60% vốn điều lệ). b/ Lịch sử phát triển của Công ty: * Giai đoạn từ 1999 đến 2002 Công ty Cổ phần phát triển xây dựng và Xuất nhập khẩu Sông Hồng tiền thân là Chi nhánh Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng hạch toán phụ thuộc, Chi nhánh tách ra hoạt động và tự tìm kiếm thị trường, hình thức hoạt động rất nhỏ hẹp, mặt hàng đơn lẻ như bê tông, gạch, nhôm… Trong thời kỳ đầu khi Chi nhánh mới thành lập gặp rất nhiều khó khăn cả về vốn và thị trường hoạt động kinh doanh, cơ sở vật chất phải đi thuê, cán bộ công nhân viên còn ít nên còn hạn chế về kinh nghiệm và lĩnh vực kinh doanh. Nhiệm vụ chủ yếu của Chi nhánh trong thời kỳ này là ổn định nơi làm việc, tìm kiếm thị trường, tiếp tục hoàn chỉnh đội ngũ cán bộ để xây dựng và củng cố Chi nhánh ngày một lớn mạnh hơn. * Giai đoạn từ 2002 đến 2004 Từ năm 2002 cùng với sự phát triển của đất nước và để đáp ứng với nhu cầu của thị trường, Chi nhánh từng bước phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh thêm các lĩnh vực khác như nhập khẩu bao bì, lốp, đá, các mặt hàng máy móc thiết bị trong xây dựng cơ bản, xuất khẩu chè. Chi nhánh cũng bắt đầu mở rộng hoạt động của mình sang lĩnh vực xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng như nhà, cầu, đường…Thị trường của Chi nhánh cũng mở rộng không chỉ phục vụ cho các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Sông Hồng mà còn thực hiện hoạt động kinh doanh với các đơn vị khác trong nước và nước ngoài. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong giai đoạn này Chi nhánh đã xây dựng các khu nhà ở chung cư cao tầng, căn hộ khép kín, trường học… Chi nhánh đang ngày càng phát triển và lớn mạnh. * Giai đoạn từ 2004 đến nay: Từ tháng 10 năm 2004 Chi nhánh được chuyển đổi tách ra khỏi Công ty Xuất nhập khẩu và xây dựng thành lập Công ty phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng theo Quyết định số 847/QĐ-TCT ngày 28/9/2004 hạch toán trực thuộc Tổng Công ty Sông Hồng. Công ty trải qua hai lần chuyển đổi và không ngừng phấn đấu, mở rộng phát triển trong nền kinh tế thị trường. Công ty mạnh dạn đổi mới cơ chế quản lý, xác định rõ mục tiêu phát triển, mở rộng các lĩnh vực hoạt động, đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh. Công ty đã chuyển từ một đơn vị hoạt động kinh doanh nhỏ hẹp trở thành một Công ty hoạt động đa ngành, khai thác tiềm năng sẵn có về đất đai, thiết bị, lao động, mạnh dạn vay vốn ngân hàng để hoạt động kinh doanh, tăng cường liên doanh, liên kết và mở rộng sản xuất, chủ động trong quan hệ tìm kiếm việc làm. Trải qua những năm tháng hình thành và phát triển, Công ty ngày một lớn mạnh và đã đạt được những thành tựu đáng kể trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xây lắp. Đời sống của cán bộ trong Công ty được cải tiến, nâng cao, tiền lương bình quân là 1.500.000đ/tháng. * Từ ngày 11/1/2006 Công ty chuyển mô hình hoạt động từ Công ty Nhà nước sang Công ty cổ phần (Nhà nước chiếm 40% vốn điều lệ, Công ty chiếm 60% vốn điều lệ). Công ty tổ chức kinhdoanh đa ngành nghề như: xây dựng, chế biến và kinh doanh chè, kinh doanh dịch vụ thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa chính ngạch và ủy thác… Đến nay Công ty có hơn 50 cán bộ làm công tác nghiệp vụ, công tác quản lý chiếm 70% trình độ cao đẳng và đại học trên tổng số CNVC lao động bình quân là 283 người. Giá trị sản xuất năm 2007 đạt 132 tỷ đồng, doanh thu 125 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước hơn 17 tỷ đồng, lợi nhuận 600 triệu đồng, thu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhập bình quân CNCNV triệu 1.8 triệu đồng/tháng. Công ty hiện nay có đội ngũ CBCNV khỏe về số lượng và mạnh về chất lượng. Có đủ chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế toàn cầu hóa hiện nay. Cuối năm 2007 do chuyển đổi cơ chế thị trường một số bộ phận Công ty bỏ ra ngoài làm ăn như bộ phận đá, bộ phận thị trường. Trong khi đó mặt hàng nhập khẩu lốp ôtô đến tháng 9 cũng tạm dừng do đó Công ty gặp không ít khó khăn hơn nữa cơn bão giá tác động trực tiếp đến các công trình xây dựng nên khó khăn càng chồng chất vì nguồn vốn hoạt động chủ yếu và vốn tín dụng đi vay lãi suất cao lợi nhuận giảm vì vậy Công ty phải tìm mọi cách để vượt qua khó khăn trên Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. Cơ cấu quản lý của công ty: 3.1. Sơ đồ 1 : Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý của công ty ĐHĐ cổ đông Ban kiểm soát Hội đồng quản trị công ty Giám đốc công ty Phó Giám đốc phụ trách xây lắp Phó Giám đốc phụ trách sản xuất Phòng Tổ chức hành chính Phòng kế hoạch đầu tư Đội xây dựng số 1 Phòng tài chính kế toán Đội xây dựng số 2 Trung tâm đầu tư phát triển xây dựng Đội xây dựng số 3 Phòng Kinh doanh XNK Đội xây dựng số 4 Phòng thị trường CN chế biến hàng Xí XK Bắc nghiệp Ninh chế biến hàng xuất Đội xây dựng số 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban:  Đại hội cổ đông: là những pháp nhân hoặc cá nhân sở hữu một hoặc nhiều cổ phần công ty .  Ban kiểm soát: là người thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty .  Đứng đầu là chủ tịch hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý của công ty, có quyền nhân danh công ty để quyết định vấn đề liên quan đến mục đích,quyền lợi của công ty , trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông. Lập chương trình công tác và phân công các thành viên thực hiện việc giám sát hoạt động của công ty.  Giám đốc công ty : Là người điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, quyết định các công việc thuộc phạm vi quản lý chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Tổng công ty về các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, quan hệ giao dịch của công ty. Quyết định phương hướng , kế hoạch,dự án sản xuất và các chủ trương lớn của công ty, quyết định việc hợp tác đầu tư, liên doanh kinh tế, các vấn đề về bộ máy điều hành để đảm bảo hiệu quả cao.  Các phó giám đốc công ty : Là người giúp việc cho giám đốc, được giám đốc ủy quyền chịu trách nhiệm trong một só lĩnh vực chuyên môn, chịu trách nhiệm trực tiếp với giám đốc về công việc được giao.  Phó giám đốc phụ trách sản xuất: Có nhiệm vụ quản lý chỉ đạo các họat động sản xuất kinh doanh của công ty, xí nghiệp, lên kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.  Phó giám đốc phụ trách xây lắp có nhiệm vụ tham mưu cho giam đốc về tình hình thực hiện kế hoạch của các đội công trình , quản lý chỉ đạo các hoạt động xây lắp các công trình công nghiệp cũng như dân dụng mà công ty thi công. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Có trách nhiệm nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, đề xuất các quy trình công nghệ mới, nghiên cứu thị trường, hướng dẫn và kiểm tra các phòng ban, xí nghiệp về các mặt kỹ thuật , xây lắp.  Phó giám đốc phụ trách kinh doanh và xuất nhập khẩu được giám đốc ủy quyền phụ trách các hoạt động kinh doanh và đối ngoại của công ty. Chịu trách nhiệm trước giám đốc về chỉ đạo các hoạt động về các lĩnh vực kinh tế, thống kê tài chính , vật tư vận tải, công tác đối ngoại.  Phòng kỹ thuật: gồm 01 trưởng phòng và 05 cán bộ, kỹ thuật làm công việc chuyên môn nghiệp vụ theo sự phân công của công ty.  Phòng kỹ thuật có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch định hướng, lập kế hoạch và báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD theo tháng, quý, năm của công ty trên cơ sở tập hợp báo cáo kế hoạch của các đơn vị để thông qua lãnh đạo công ty phê duyệt, chủ trì lập dự án đầu tư xây dựng hoặc mua sắm thiết bị, máy móc, vật tư, phòng kỹ thuật là đầu mối giao dịch và thực hiện các thủ tục thương thảo , soạn thảo hợp đồng kinh tế để trình lên giám đốc xem xet quyết định trước khi ký. Là đầu mối trong công tác tiếp thị tìm kiếm công việc, tham gia làm hồ sơ dự thầu và đấu thầu.  Phòng cung cấp vật tư làm nhiệm vụ tham mưu giúp việc giám đốc trong công trình, quản lý kỹ thuật , tiến độ, biện pháp thi công và an toàn lao động. Soạn thảo và lưu trữ các văn bản, tài liệu thuộc chức năng nhiệm vụ có liên quan( hợp đồng , thiết kế, dự toán, chứng chỉ vật liệu, biên bản nghiệm thu giai đoạn và tổng nghiệm thu , hoàn công và thanh lý hợp đồng…) Phòng kế hoạch và đầu tư : Có nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận và thu thập các thông tin cần thiết, dự báo khả năng và nhu cầu thị trường để tham mưu cho giám đốc. Nghiên cứu và đề ra các giải pháp để thực hiện các mục tiêu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 đã đề ra trong từng thời kỳ. quản lý các lĩnh vực vật tư, máy móc thiết bị vật tư, tài sản cố định của toàn công ty. Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn, kế hoạch vật tư, kho hàng vận tải, kế hoạch xây dựng cơ bản, kế hoạch tiếp thị và liên kết kinh tế.  Phòng tổ chức hành chính: Gồm 01 trưởng phòng và 04 cán bộ làm công việc quản lý hồ sơ nhân sự, sắp xếp điều hành nhân lực. Tham mưu cho giám đốc về tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh và bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu phát triển của công ty. Quản lý hồ sơ lý lịch của nhân viên toàn công ty, giải quyết thủ tục và chế độ tuyển dụng thôi việc, bổ nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, khen thưởng, nghỉ hưu… là thành viên thường trực của hội đồng thi đua và hội đồng kỷ luật của công ty. Quản lý công văn giấy tờ, sổ sách hành chính và con dấu. thực hiện công tác lưu trữ các tài liệu thường và tài liệu quan trọng. xây dựng lịch công tác, lịch giao ban , hội họp, sinh hoạt định kỳ bất thường.  Phòng tài chính kế toán: Có nhiệm vụ vừa tổ chức hạch toán kế toán, vừa lập kế hoạch động viên các nguồn vốn đảm bảo cho kế hoạch sản xuất đúng tiến độ, kiểm tra tình hình thanh toán với tổng công ty. Đồng thời ghi chép, phân tích các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, cân đối thu chi, thực hiện báo cáo đúng quy định. Tổ chức kiểm kê đinh kỳ hoặc đột xuất theo đúng yêu cầu của cấp trên. Chịu trách nhiệm giúp việc giám đốc quản lý công tác tài chính và tổ chức công tác hoạch toán kế toán của toàn công ty. Chủ động lo vốn và ứng vốn kịp thời theo kế hoạch sản xuất của công ty, kiểm tra việc sẻ dụng vốn vay của các đội công trình , tổ chức kiểm kê tài sản. thực hiện công tác thanh tra , kiểm tra , kiểm toán theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước.  Phòng thị trường: Làm chức năng tiếp thị, tìm kiếm thị trường và bán sản phẩm  Chi nhánh phía Nam: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Đứng đầu là giám đốc chi nhánh: Là người quyết định phương hướng, kế hoạch, dự án sản xuất, kinh doanh của chi nhánh. Quyết định các biện pháp, phương thức trong sản xuất để cụ thể chỉ tiêu kế hoạch do công ty giao. Ngoài ra còn có phòng kế toán làm công tác hạch toán, lập báo cáo gửi ra công ty và phòng kinh doanh làm công tác tiếp thị, nhập hàng và bán sản phẩm.  Xí nghiệp chế biến hàng xuất khẩu Bắc Ninh: Đứng đầu là giám đốc phụ trách có nhiệm vụ quyết định các phương hướng, kế hoạch kinh doanh, mở rộng sản xuất, tổ chức, sắp xếp phân xưởng theo quy mô sản xuất của xi nghiệp. Quản đốc phụ trách xưởng đá : chịu trách nhiệm về việc thu mua thành phẩm, giám sát kỹ thuật sản xuất và có trách nhiệm trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm. Quản đốc phụ trách xưởng đá: chịu trách nhiệm về kỹ thuật hướng dẫn mài đá, đảm bảo chất lượng, độ bong của sản phẩm. Bên cạnh đó là đội ngũ kỹ thuật, công nhân lành nghề làm theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao.  Các đội xây lắp: Các đội xây lắp đứng đầu: là đội trưởng có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình về kỹ thuật trong thi công, chịu trách nhiệm trước giám đốc về công việc được giao. Cán bộ kỹ thuật có trách nhiệm đôn đốc tổ chức, kiểm tra cá nhân, tổ chức sản xuất thực hiện về kỹ thuật công trình và an toàn trong lao động. Kế toán đội: làm nhiệm vụ tập hợp chứng từ như phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, bảng chấm công, bảng thanh toán lương… gửi về phòng kế toán công ty. Ngoài ra là các công nhân có tay nghề cao, được đào tạo có khả năng làm việc tốt. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.3. Mối quan hệ giữa các bộ phận trong hệ thống quản lý: Hệ thống quản lý của công ty cổ phần phát triển xẩy dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng được tổ chức rất khoa học, giúp cho nhà lãnh đạo công ty nắm bắt thông tin một các nhanh chóng, từ đó đưa ra quyết định chính xác và kịp thời. Công ty Cổ phần phát triển Xây dựng và Xuất nhập khẩu Sông Hồng là công ty cổ phần và hạch toán kinh tế độc lập, công ty tổ chức bộ máy quản lý theo cơ cấu trực tuyến chức năng, đứng đầu là chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc, tiếp là phó giám đốc, d ưới là các phòng ban, dưới nữa là chi nhánh xí nghiệp. Đây là một cơ cấu tối ưu hạn chế được những nhược điểm trong quản lý điều hành. Giám đốc là người chịu trách nhiệm chung toàn công ty, chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các giám đốc xí nghiệp và trưởng phòng ban các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm phối hợp nghiên cứu và đề xuất biện pháp giải quyết. Quan hệ giữa các phòng nghiệp vụ công ty là quan hệ hướng dẫn thực hiện trong phạm vi chức năng quyền hạn đã quy định. Các bộ phận trong công ty có trách nhiệm phối hợp, đề xuất biện pháp giải quyết cho giám đốc, phó giám đốc công ty nến vấn đề có liên quan đến các phòng, không đùn đẩy công việc hay trách nhiệm cho phòng khác khi vấn đề giải quyết vượt quá phạm vi chuyên môn của mình. Các máy móc trang thiết bị chuyên dụng được sử dụng với hiệu quả cao. Bộ máy quản lý của công ty được xây dựng theo kiểu quản lý trực tuyến trên hai cấp độ: cấp công ty, cấp chi nhánh, xí nghiệp. 4. Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu: 4.1. Đặc điểm công trình xây dựng: Do công ty là công ty phát triển xây dựng nên sản phẩm chủ yếu là công trình xây dựng. Và để làm rõ hơn về công tác quản lý thi công các công trình đó trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu qua về một số đặc điểm của công trình xây dựng: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Sản phẩm xây dựng là các công trình, vật kiến trúc có quy mô lớn, kết cấu phức tạp mang tính đơn chiếc. - Sản phẩm xây dựng cố định tại nơi thi công, các điều kiện vật chất dùng vào công tác sản xuất như: vật liệu, lao động, xe chuyên chở, máy thi công phải di chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm công trình. - Đối tượng hạch toán chi phí là các hạng mục công trình, các giai đoạn của hạng mục hay nhóm hạng mục công trình từng giai đoạn của hạng mục công trình. - Sản phẩm xây dựng thường được tiêu thụ theo giá dự toán hoặc giá thoả thuận với chủ đầu tư từ trước. Do đó tính chất hàng hoá của sản phẩm thường thể hiện không rõ. - Hoạt động xây dựng thường tiến hành ngoài trời chịu sự tác động của điều kiện thiên nhiên, ảnh hưởng đến việc quản lý tài sản vật tư, máy móc dễ bị hư hỏng và ảnh hưởng đến tiến độ thi công trường. 4.2. Đặc điểm công nghệ công trình xây dựng: Địa bàn tổ chức sản xuất của công ty rộng cùng với quy mô sản xuất lớn chính vì vậy công ty đã lựa chọn hình thức tổ chức sản xuất theo đội trực thuộc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và phân công lao động ở nhiều địa điểm thi công khác nhau với nhiều công trình khác nhau, tổ chức như vậy sẽ phát huy được nhiều điểm mạnh riêng của từng đội, nâng cao tinh thần trách nhiệm và tiến độ thi công trong công việc. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sơ đồ 2: Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm xây lắp Đào móng Bàn Giao Gia cố nền Nghiệm thu Thi công móng Hoàn thiện Thi công phần khung,bê tông cốt thép ,khung,mái nhà Xây thô Các đội trực thuộc nhận khoán, sau đó đội sẽ lên kế hoạch và tổ chức thi công, chủ động cung ứng vật tư, bố trí nhân công đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, tiến độ, an toàn lao động và các chi phí cần thiết cho từng công trình. Cơ chế khoán đã góp phần nâng cao chất lượng quản lý, hiệu quả sản xuất của Công ty. Do vậy, Công ty đã chỉ đạo các cán bộ kỹ thuật phải nghiêm ngặt kiểm tra và giám sát kỹ thuật xây dựng trong quá trình thi công, nhất là kỹ thuật bê tông cốt thép, thi công phải theo đúng hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tuân thủ các qui trình qui phạm về xây dựng của Nhà nước. Về công tác quản trị công nghệ, Công ty đã chỉ đạo các đội xe, máy phải bảo quản, giữ gìn xe máy và thực hiện tốt việc bảo dưỡng xe, máy theo định kỹ để xe, máy thi công hoạt động được thường xuyên không bị gián đoạn và đội trực thuộc. 4.3. Đặc điểm về máy móc trang thiết bị thi công: Công ty Cổ phần phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng có hệ thống máy thi công và các trang thiết bị khác khá đa dạng về chủng loại, tương đối đa dạng và đồng bộ. Ngoài một số thiết bị do Việt Nam sản xuất thì còn lại đa số là được nhập từ nước ngoài mà chủ yếu là Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc. Các thiết bị hầu hết ở trong trạng thái tốt, nhiều thiết bị được mua mới để đáp ứng nhu cầu xây dựng những công trình lớn, phức tạp. Công ty cổ phần phát triển xây dựng và xuất nhập khẩu Sông Hồng cũng luôn chú ý đến việc duy tu bảo dưỡng cho hệ thống máy móc thiết bị. Năng lực thiết bị thi công chủ yếu của công ty được thể hiện ở bảng sau: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bảng 1: Cơ cấu máy móc thiết bị STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Danh mục thiết bị Cẩu bánh xích Cẩu bánh lốp Máy xúc bánh lốp Máý xúc bánh xích Máy san, cạp đất Máy lu rung Máy ủi bánh xích Máy lu Cần trục tháp Vận thăng các loại Nước sản xuất Nhật Nhật Nhật Nhật Nhật Nhật Nhật Nhật Nhật Trung Quốc 11 Máy khoan phá bê tong Trung Quốc Số lượng Năm sản Công suất xuất hoạt động 5 2003 16 – 63 tấn 3 -2005 6,3 – 38 Tốt 2003 - tấn 2005 4 Tình trạng kĩ thuật Tốt 2003 - 110 – 200 Cv Tốt 3 2005 2003 - 86 -200 Cv Tốt 3 3 2005 2005 90 – 270 Cv 2004 - 8 – 30 tấn Tốt Tốt 3 2005 2003 - 25 – 30 tấn Tốt 4 2004 2003 – 500 – 1200 Tốt 3 2004 kg 2004 - 620 – 100 W Tốt 8 2005 2004 - Tốt 10 2005 2004 120 – 1200 m3/h Tốt -2005 12 Nhật 10 Máy 2003 Tốt -2005 nén khí 13 14 Máy kinh vĩ NIKON Máy toàn đạc Nhật Nhật 3 2003 - Tốt 5 2005 2003 – Tốt Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 15 Máy thủy bình SOKIA 16 17 Mia VINA Ôtô tự đổ 5 – 12 tấn Nhật Nhật Nhật 5 2005 2003 - Tốt 5 2005 2003 - Tốt 15 2005 2003 - Tốt 2005 150 – 315 18 Đầm bàn bê tông chạy 19 điện Đầm dùi bê tông chạy 20 xăng Máy cắt nhôm kính 21 Đầm bê tông chạy xăng 24 25 26 27 28 29 Đầm đất MIKASA Máy phát điện Máy hàn các loại Máy bơm nước Máy cắt uốn thép Máy cắt gạch Tốt 2005 2003 - 0.5 – 2.1 KW Tốt 12 2005 2004 - 1.3 – 3.0 KW Tốt 5 2006 1 – 1.5 2004 - KW 2006 5 2004 - Nhật,HQ 10 Hàn Quốc 6 Trung Quốc Nhật 22 Đầm bê tông chạy điện Trung quốc 23 Đầm bê tông chạy xăng CV 2003 - 90 – 180 CV Nhật Nhật Nhật Việt Nam Nhật TQ Nhật Tốt 1 – 1.5 KW Tốt 13 2005 2002 - 3.0 – 7.5 KW Tốt 5 2005 2003 - Tốt 8 2004 VA 2004 – 14 – 30 KVA Tốt 6 2006 2004 - 1.1. -4.5 KW Tốt 10 2006 2004- 0.5 – 3.0 KW Tốt 10 2006 2004 - Tốt 7 2006 2004 – 0.5 – 3.0 KW 5.5 – 45 K 5.5 KW Tốt Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 30 Máy trộn bêtông 400 L Nhật 10 2006 5.5 KW Tốt 2004 31 Máy trôn bêtông 250 –350 Trung Quốc L 32 Máy trộn vữa 80 – 150 L Trung Quốc 33 34 35 36 Cốt pha thép các loại Giáo thép các loại Giáo pal Cây chống thép định 2006 6 8 Hòa Phát 7 Hòa Phát 1.000 bộ Hòa Phát 2.000 bộ Hòa Phát 40.000 hình cây 37 Các thiết bị thí nghiệm 38 Thiết bị chuyên dùng Trung Quốc 40 bộ 39 40 cầm tay Bộ sàng VN Sung bật nẩy 41 Khuôn đúc mẫu bêtông 42 15x15x15 Một số thiết bị thí 2004 – 3.5 – 5.5 KW Tốt 2006 2004 - Tốt 3.0 KW 2006 2006 2006 2006 2006 Tốt Tốt Tốt Tốt 2007 Tốt Tốt Nhật Việt Nam 30 bộ 2007 2007 10 cái Nhật 30 bộ 2007 Tốt 2007 Tốt Việt Nam Tốt nghiệm khác (nguồn: Phòng tổ chức – hành chính)
- Xem thêm -