Tài liệu Công ty chứng khoán và các mã chứng khoán ở 2 sàn giao dịch việt nam

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

LOGO Nhóm 2 Công ty chứng khoán và các mã chứng khoán ở 2 sàn giao dịch Việt Nam LOGO Các thành viên 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nguyễn Đình Dương Nguyễn Hoàng Dương Lê Văn Dưỡng Nguyễn Hương Giang Nguyễn Quỳnh Giang Nguyễn Trường Giang Đoàn Việt Hà Mai Nguyệt Hà Trần Khánh Hà Vũ Thị Hồng Hà LOGO Nội dung thuyết trình 1 Giới thiệu tổng quan về công ty chứng khoán 2 Giới thiệu về công ty chứng khoán cụ thể 3 Giới thiệu sơ bộ về các mã chứng khoán trên 2 sàn giao dịch Nhóm 2 LOGO I. Chứng khoán và thị trường chứng khoán Nhóm 2 LOGO I. Chứng khoán và thị trường chứng khoán 1. Chứng khoán? Cổ phiếu Khái niệm  Trái phiếu Thành phần Chứng chỉ quỹ Chứng khoán phái sinh Nhóm 2 LOGO II. Công ty chứng khoán (CTCK) 1. Khái niệm  Công ty chứng khoán là một định chế tài chính trung gian thực hiện các nghiệp vụ trên thị trường CK. Nhóm 2 LOGO II. Công ty chứng khoán (CTCK) 1 2 3 4 2. Chức năng của CTCK Tạo ra cơ chế huy động Thông qua hoạt động tự Tạo tính thanh khoản vốn linh hoạt giữa người doanh hoặc vai trò nhà tạo Thông qua hệ thống khớp có tiền nhàn rỗi đến người cho CK lập thị trường góp phần giá, khớp lệnh cung cấp giá sử dụng vốn. bình ổn thị trường. cả cho giá trị của các khoản đầu tư. Nhóm 2 LOGO II. Công ty chứng khoán (CTCK) 3. Vai trò của công ty chứng khoán  Đối với tổ chức phát hành: tạo ra cơ chế huy động nguồn vốn cho các nhà phát hành thông qua hoạt động đại lý phát hành, bảo lãnh phát hành.  Đối với các nhà đầu tư: thông qua hoạt động môi giới,tư vấn đầu tư, quản lý danh mục đầu tư => giảm chi phí và thời gian giao dịch, nâng cao hiệu quả đầu tư. Nhóm 2 LOGO II. Công ty chứng khoán (CTCK)  Đối với thị trường chứng khoán: góp phần tạo lập giá cả và điều tiết thị trường, góp phần tăng tính thanh khoản của các tài sản tài chính. Nhóm 2 LOGO II. Công ty chứng khoán (CTCK) Công ty cổ phần 4. Các loại hình tổ chức của Công ty hợp danh CTCK Công ty TNHH Nhóm 2 LOGO II. Công ty chứng khoán (CTCK) 5. Mô hình hoạt động Công ty chuyên doanh chứng khoán Công ty đa năng kinh doanh tiền tệ chứng khoán Nhóm 2 LOGO II. Công ty chứng khoán (CTCK)  Công ty chuyên doanh chứng khoán Theo mô hình này, hoạt động của các công ty CK sẽ do các công ty độc lập, chuyên môn hóa trong lĩnh vực CK đảm nhận, các ngân hàng không được trực tiếp tham gia kinh doanh CK.  Công ty đa năng kinh doanh tiền tệ và chứng khoán Theo mô hình này các ngân hàng thương mại hoạt động với tư cách là chủ thể kinh doanh CK, bảo hiểm và kinh doanh tiền tệ. Nhóm 2 LOGO II. Công ty chứng khoán (CTCK) SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN Nhóm 2 LOGO II. Công ty chứng khoán (CTCK) P. Tổ chức hành chính Nhóm 2 LOGO III. Các hoạt động của CTCK Nhóm 2 LOGO III. Các hoạt động của CTCK 1. Môi giới chứng khoán 2. Tự doanh chứng khoán 3. Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành 4. Nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán 5. Nghiệp vụ lưu ký chứng khoán 6. Nghiệp vụ tư vấn tài chính 7. Các nghiệp vụ hỗ trợ Nhóm 2 LOGO III. Các hoạt động của CTCK 1. Môi giới chứng khoán Môi giới chứng khoán là một hoạt động kinh doanh của CTCK, trong đó CTCK đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch thông qua cơ chế giao dịch tại sở giao dịch CK hay thị trường OTC mà chính khách hàng sẽ phải chịu trách nhiêm đối với hậu quả của giao dịch đó. Nhóm 2 LOGO III. Các hoạt động của CTCK Nhóm 2 LOGO III. Các hoạt động của CTCK Quá trình môi giới của của công ty chứng khoán  Bước 1: Mở tài khoản Nhóm 2 LOGO
- Xem thêm -