Tài liệu Công tác tuyển dụng tại teckcombank

  • Số trang: 88 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG 1. Khái niệm Tuyển dụng nhân sự là quá trình tìm kiếm, thu hút những người có đủ năng lực tình nguyện ứng tuyển vào làm việc cho tổ chức cũng như việc phân loại, đánh giá ứng viên để chọn ra nhứng người có xác suất thành công cao nhất trong công việc cần tuyển để đưa ra quyết định nhận vào làm việc cho tổ chức. 2. Mục tiêu:  Tìm được người có đủ năng lực (kiến thức , kỹ năng ,năng khứu) phù hợp với công việc  Tìm được người có nhân cách phù hợp với môi trường làm việc , mục tiêu này có tính chất quyết định  Có động cơ làm việc phù hợp với yêu cầu công việc và mục tiêu của doanh nghiệp  Tuyển được đúng người đúng việc, đúng lúc, đúng nơi.  Mục tiêu quan trọng là thu hút , lôi kéo được nhân viên tài về công ty 3. Vai trò: www.thuvienluanvan.org Trang 1 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của doanh nghiệp, bao gồm những người trực tiếp hay gián tiếp làm việc cho doanh nghiệp, điều hành mọi hoạt động của doanh nghiệp. Để doanh nghiệp có nguồn nhân lực dồi dào , phát triển cả về thể lực lẫn trí tuệ, mang đến nhiều thành công cho doanh nghiệp thì đòi hỏi công tác tuyển dụng phải thật tốt. Tuyển dụng là khâu quan trọng của bộ phận nhân sự , thực hiện nhiệm vụ tuyển dụng cho cả bộ phận lao động trong doanh nghiệp.Khi một doanh nghiệp tuyển được người đúng người , đúng việc, người lao đọng sẽ phát huy được hết khẳ năng của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của doanh nghiệp.Nếu tuyển người không đủ năng lực cần thiết không thực hiện công việc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả quản trị, chất lượng công việc, thậm chí là nguồn gốc gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ, gây xáo trộn trong doanh nghiệp mà còn gây tâm lý bất an cho những người khác . CUNG CẤP TÀI LIỆU THAM KHẢO THEO MIỄN PHÍ - Nghiên cứu khoa học - Luận án tiến sĩ - Luận văn thạc sĩ www.thuvienluanvan.org Trang 2 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí - Luận văn đại học - Thực tập tốt nghiệp - Đồ án môn học - Tiểu luận CUNG CẤP SỐ LIỆU - Cung cấp số liệu doanh nghiệp : số liệu kế toán, hoạt động kinh doanh, nhân sự. marketing, xuất nhập khẩu. - Cung cấp số liệu viết luận văn, báo cáo tốt nghiệp,,, nhiều lĩnh vực TƯ VẤN VIẾT LUẬN VĂN, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP...(TIẾNG ANH & TIẾNG VIỆT) - Tư vấn lập đề cương luận án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp... - Tư vấn viết báo cáo, luận án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp... trọn gói hoặc từng phần, có xác nhận của cơ quan thực tập - Chỉnh sửa luận văn, báo cáo tốt nghiệp theo yêu cầu www.thuvienluanvan.org Trang 3 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí TƯ VẤN VIẾT ASSIGNMENT CÁC MÔN 1. Human Resource Management, 2. Strategic Management, 3. Operation Management, 4. Principles of Management/Corporate Finance/Economic, 5. Global Organizational Environment, 6. Global Business Strategy, 7. Organizational behavior, 8. Risk Management, 9. Business/Investment/Trade/Law, 10. Marketing and other subjects relating to 11. Management Project, … NHẬN CHECK TURNITIN Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : TRUNG TÂM TƯ VẤN KỸ NĂNG HỌC THUẬT Ms. Phương Thảo - 0932.636.887 Email: Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www.thuvienluanvan.org Trang 4 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí 4. Nội dung quá trình tuyển dụng nhân sự 4.1. Xác định nhu cầu tuyển dụng  Hoạch định nguồn nhân lực: - Khái niệm: Hoạch định nguồn nhân lực là quá trình dự đoán , xác định nhu cầu về nhân sự, đề ra các chính sách và triển khai thực hiện nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp có đủ số lượng nhân sự với các kỹ năng phẩm chất câng thiết phù hợp với từng giai đoạn và mang lại hiệu quả cao cho tổ chức. Các doang nghiệp thường chia nhu cầu làm 2 loại: Nhu cầu có thể dự kiến trước, như: - Thành lập 1 tổ chức mới và các vị trí mới Có sự quá tải của một vị trí nào đó Có người chuẩn bị về hưu Có sự thăng tiến hay thuyên chuyển được biết trước Đối với nhu cầu này doanh nghiệp hoàn toàn có thời gian để chuẩn bị chu đáo và đảm bảo chất lượng tuyển dụng Nhu cầu không thể sự kiến trước: www.thuvienluanvan.org Trang 5 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo www. Thuvienluanvan.org - Dowload tài liệu miễn phí ốm đau bệnh tật đột xuẩt tai nan hay chêt vắng mặt không lý do có đơn xin thôi việc vì một lý do không thể từ chối đối với nhu cầu loại này, đòi hỏi doanh nghiệp phải có sự phản ứng mau lẹ để tránh những thiệt hại do thiếu lao động cũng như không đảm bảo chất lượng nhân viên.Việc xác định nhu cầu tuyển dụng thuộc về phòng nhân sự và người quản lý trực tiếp vị trí cần tuyển - quy trình: quy trình hoạch định nguồn nhân lực cần được thực hiện trong mối liên hệ mật thiết với quá trình hoạch định và thực hiện các chiến lược, chính sách kinh doanh của doanh nghiệp. Thông thường quá trình hoạch định nguồn nhân lực được thực hiện theo sơ đồ sau: Dự báo, phân tích công việc www.thuvienluanvan.org phân tích môi Trang 6 xác trường, định mục tiêu, lựa chọn chiến lược Dự báo, xác định nhu cầu nhân lực hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Tư vấn Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Chính sách Phân tích hiện trạng quản trị nguồn nhân lực Phân tích cung cầu khả năng điều chỉnh Thực hiện Kế hoạch chương trình Kiểm tra, đánh giá hình thức thực hiện Phân tích môi trƣờng , xác định mục tiêu chiến lƣợc: Phân tích môi trường là cơ sở cho việc xác định mục tiêu, chiến lược cho doanh nghiệp nói chung và cho hoạch định nguồn nhân lực nói riêng. Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp gồm 3 nhóm: Môi trƣờng vi mô : là các yếu tố nằm bên ngoài doanh nghiệp, định hình và có ảnh hưởng đén môi trường tác nghiệp và môi trường nội bộ, tạo ra các cơ hội và nguy cơ đối với doanh nghiệp , bao gồm: - môi trường kinh tế www.thuvienluanvan.org Trang 7 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo www. Thuvienluanvan.org - Dowload tài liệu miễn phí môi trường chính trị chính sách pháp luật môi trường văn hóa xã hội điều kiện tự nhiên trình độ trang bị kỹ thuật môi trƣờng tác nghiệp: bao gồm các yếu tố trong ngành và các yếu tố ngoại cảnh đối với doanh nghiệp quyết định tính chất và mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực hoạt động đó. Môi trường tác nghiệp bao gồm 4 yếu tố cơ bản : - các đối thủ cạnh tranh khách hàng cung cấp nguyên liệu hàng thay thế môi trƣờng nội bộ: bao gồm các yếu tố thuộc về nguồn nhân lực bên trong doanh nghiệp như: - nguồn nhân lực tài chính trình độ công nghệ www.thuvienluanvan.org Trang 8 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo www. Thuvienluanvan.org - Dowload tài liệu miễn phí khả năng nghiên cứu phát triển sau khi phân tích ảnh hưởng của môi trường hoạt động, cần xác định một số vấn đề:     thế mạnh quân sự trong ngành ? Điều này có ảnh hưởng đến việc hình thành, thực hiện các chiến lược, chính sách hoạt động của doanh nghiệp. các chế độ, chính sách luật của Nhà nước về lao động có ảnh hưởng gì đến điều kiện làm việc của nhân viên trong doanh nghiệp. các nhân viên tương lai sẽ mông đợi gì ở doanh nghiệp ? các đối thủ cạnh tranh sẽ đáp ứng được những điều kiện nào của ứng viên ? phân tích hiện trạng quản trị nguồn nhân lực: nhằm xác định được điểm mạnh, điểm yếu, những khó khăn, thuận lợi của doanh nghiệp bao gồm các yếu tố:  nhân sự hiện có: số lượng, cơ cấu , trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, kinh nghiệm, khả năng hoàn thành nhiệm vụ, các phẩm chất cá nhân khác như mức độ nhiệt tình, tận tâm, sáng tạo trong công việc.  cơ cấu tổ chức: loại hình tổ chức, phân công chức năng quyền hạn giữa các bộ phận, cơ cấu tổ chức. www.thuvienluanvan.org Trang 9 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí  chính sách: tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện khen thưởng… dự báo nhu cầu nhân sự: thường áp dụng cho các mục tiêu, kế hoạch dài hạn, được thực hiện trên cơ sở dự báo về: - khối lượng công việc cần thiết thực hiện trình độ trang bị kỹ thuật về khả năng trang bị kỹ thuật sự thay đổi tổ chức hành chính nhằm nâng cao năng suất lao động như áp dụng nhóm chất lượng, nhóm tự quản làm phong phú những công việc, thay đổi cơ cấu tổ chức - khả năng nâng cao chất lượng nhân viên tỷ lệ nghỉ việc trong nhân viên khả năng tài chính của doanh nghiệp để thu hút được lao động có chất lượng các phƣơng pháp dự báo về nhân lực đƣợc doanh nghiệp áp dụng nhƣ: + phương pháp phân tích xu hướng: nghiên cứu nhu cầu nhân sự qua các năm để xây dựng nhu cầu nhân sự trong năm tới. Phương pháp nay kém chính xác , chỉ xác định cho những doanh nghiệp có tình hình phát triển tương đối ổn định www.thuvienluanvan.org Trang 10 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí + phương pháp phân tích tương quan: dự báo nhu cầu nhân sự bằng cách tuyển dụng hệ số giữa các đại lượng về quy mô sản xuất kinh doanh nhu khối lượng sản phẩm hàng hóa , doanh số bán hàng… và số lượng nhân viên cần thiết tương ứng. Phương pháp này ít chính xác do không tính đến chiện thay đổi về cơ cấu và chất lượng nhân sự cũng như sự thay đổi về quy trình công nghệ, tổ chức kỹ thuật của doanh nghiệp. + phương pháp đánh giá của các chuyên gia : phương pháp này được sử dụng rộng rãi trong thực tiễn và có vai trò trong dự báo nhu cầu nhân viên trên sơ sở đánh giá , phân tích ảnh hưởng của các yếu tố môi trường và khả năng thích ứng của doang nghiệp trong việc nâng cao chất lượng phục vụ. + Sử dụng máy tính để dự báo nhu cầu nhân viên : trên cơ sở dự báo về khối lượng công việc , thời gian cần thiế thực hiện công việc,..., theo phương án tối đa , tối thiểu và phương án khả thi theo hệ thống chương trình lập sẵn trên máy , đơn vị có thể nhanh chóng dự báo được nhu cầu nhân viên tương ứng cần thiết cho tương lai. Phân tích cung cầu nhân sự và có khả năng đáp ứng để đề ra chính sách ,kế hoạch, chƣơng trình thực hiện, nhằm giúp doanh nghiệp thích ứng với các nhu cầu mới nâng cao hiệu quả sử dụng nhân sự Phân tích nhu cầu và khả năng đáp ứng : www.thuvienluanvan.org Trang 11 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí  Trên cơ sở so sánh dự báo nhu cầu nhân sự trong kế hoạch dài hạn và nhân sự sẵn có , đưa ra các chính sách và một số chương trình , kế hoạch nhân sự nhằm giúp đỡ cho doanh nghiệp điều chỉnh , thích nghi với yêu cầu mới.  Đối với mục tiêu và yêu cầu ngắn hạn , sau khi xác định được khối lượng công việc cần thiết thực hiện, doanh nghiệp cần thực hiện phân tích công việc .Điều này giúp cho doanh nghiệp xác định được số lượng nhân viên với các phẩm chất, kỹ năng cần thiết để thực hiện các công việc trong tương lai và lam cơ sở cho việc phân công bố trí lại cơ cấu tổ chức , tịnh giảm biên chế hay tuyển thêm nhân viên mới. Phân tích các kế hoạch ngắn hạn, đề ra các chính sách , kế hoạch, chƣơng trình cụ thể về nhân sự của ngành: + + + + + Tuyển thêm nhân viên Cơ cấu ngành nghề Tiêu chuẩn Áp dụng các chương trình, khóa huấn luyện , đào tạo Chế độ lương bổng, đãi ngộ, thay đổi Từ sự phân tích trên, ta có các trường họp và đưa ra các biện pháp sử lý: www.thuvienluanvan.org Trang 12 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Trường hợp 1: thiếu nhân lực ở một bộ phận nào đó , ta có thể xử lý bằng cách thuyên chuyển , thăng chức theo khả năng của nhân sự hoặc tuyển thêm. Trường hợp 2: dư thừa nhân sự, ta có thể hạn chế tuyển dụng , cho nghỉ việc tạm thời hoặc vĩnh viễn , cho thuê lao động , giảm giờ làm , vận động nghỉ hưu sớm Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện: Trong mỗi giai đoạn nhà quản lya phải thường xuyên kiểm tra đánh giá , mục đích của việc kiểm tra, đánh giá là nhằm phát hiện những sai lệch giữa kế hoạch và thực hiện, tìm nguyên nhân dẫn đến sai lệch đó và đề ra các phương pháp thực hiện , đánh giá bằng định lượng thường có tính khách quan hơn và giúp cho doanh nghiệp có thể thấy được những sai lệch giữa kế hoạch và thực hiện một cách rõ ràng hơn. 4.3 Tìm kiếm ứng viên: Để tuyển mộ đủ số lượng người và chất lượng lao động vào các vị trí tring công ty , cần phải cân nhăc , lựa chọn xem những công việc nào nên lấy người từ bên trong và những vị trí nào nên tuyển người từ bên ngoài tổ chức và đi kèm là phương pháp tuyển dụng phù hợp. - Nguồn nội bộ www.thuvienluanvan.org Trang 13 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Bao gồm những người đang làm việc trong tổ chức. Đối với nguồn này, khi ta tuyển mộ họ vào những vị trí cai hơn , sẽ tạo ra những động cơ tốt cho những người trong tổ chức, thúc đẩy quá trình làm việc, củng cố lòng trung thành của nhân viên. Ưu điểm:      Chí phí thấp không đáng kể Nhà quản trị đánh giá nhân viên một cách chính xác Đáp ứng nhanh, nhất là trong tình thế cấp bách Nhân viên được khích lệ tăng hiệu quả làm việc Người được chọn đề bạt đã quen với môi trường làm việc , được thử thách về trình độ, tinh thần hội nhập nên làm việc nhanh hơn và ít nghỉ việc hơn Nhược điểm:  Khi đề bạt người đang làm trong tổ chức có thể dẫn đến chống đối, không phục tùng lãnh đạo, không hợp tác với lãnh đạo,…, tạo ra những xung đột về tâm lý như bè phái, gây mâu thuẫn nội bộ.  Đối với những tổ chức quy mô vừa và nhỏ , nếu chỉ sử dụng nguồn nội bộ sẽ không thay đôi được chất lượng lao động cũng như giảm sự sáng tạo trong công việc. - Nguồn bên ngoài: www.thuvienluanvan.org Trang 14 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí  Từ các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các trường dạy nghề: đây là phương thức tuyển dụng truyền thống , định kỳ hang năm để tìm kiếm nhân viên .Một số doanh nghiệp xât dựng mối quan hệ lâu dài với các trường này như tài trợ học bỗng cho sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên đến thực tập, lấy số liệu, học nghề, …, qua đó thu hút họ tới làm việc cho doanh nghiệp mình. ưu điểm: đây là nguồn ứng viên có chất lượng tương đối cao, trẻ trung, năng động, có tiềm năng. Hạn chế: tốn nhiều thời gian và cần phải đào tạo , có như vậy mới có thể giúp họ nhanh chóng làm việc cho doanh nghiệp.  Trung tâm giới thiệu việc làm và hỗ trợ việc làm. Hạn chế:chất lượng không đồng đều, tốn kém chi phí Ưu điểm : nhiều ứng viên để lựa chọn, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng nhân viên không đòi hỏi quá cao , những công việc phổ thông , đơn giản.  Công ty cung ứng tuyển dụng: các công ty này chuyên cung cấp các dịch vụ tìm kiếm quản lý cao cấp, khó tìm người Ưu điểm: dịch vụ chuyên nghiệp nhanh, thuận tiện, có ngân hàng ứng viên ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau và có chất lượng. Hạn chế : chi phí rất cao, đôi khi đòi hỏi phải có thời gian Quảng cáo trên báo đài: thu hút được số lượng lơn ứng viên, tuy nhiên chất lượng không đồng đều , mất thời gian thi tuyển ,phân loại và chi phí sẽ rất cao. Phải nghiên cứu thị trường để lựa chọn phương tiện truyền thông hiệu quả nhất, www.thuvienluanvan.org Trang 15 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí lời lẽ quãng cáo phải đánh bật tiêu chí của doanh nghiệp và có tính cổ động ấn tượng sâu sắc. Thông qua internet: phương pháp càng trở nên phổ biến và được đánh giá là một trong những phương pháp hiệu quả nhất, hiện nay trên thị trường có rất nhiều trang web tuyển dụng rất uy tín. Ưu điểm : - Nhanh chóng, dễ dàng tiếp cận với số lượng lớn ứng viên Chi phí thấp Phân loại nhanh chóng ứng viên Các ứng viên đa số có khả năng sử dụng máy tính cũng như khả năng tìm kiếm , khai thác dữ liệu trên mạng. Hạn chế : nhiều hồ sơ gửi tới, có thể bỏ sót những ứng viên thích hợp không có điều kiện truy cập internet 4.3 Đánh giá ứng viên: Tuyển chọn Khái niệm và tầm quan trọng Quá trình tuyển chọn là quá trình đánh giá các ứng viên theo nhiều khía cạnh khác nhau dựa vào yêu cầu của công việc để tìm được những yêu cầu phù www.thuvienluanvan.org Trang 16 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí hợp với các yêu cầu đặt ra trong số người đã thu hút được trong quá trình tuyển mộ Quá trình tuyển mộ phải thu hút được các yêu cầu: Tuyển chọn phải xuất phát từ kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch nguồn nhân lực Tuyển chọn được những người có trình độ chuyên môn cần thiết cho công việc để đạt tới năng suất lao động cao, hiệu quả công tác tốt. Tuyển chọn được những người có kỹ luật , gắn bó với tổ chức, gắn bó với công việc Quá trình tuyển chọn là một khâu quan trong giúp cho nha quản trị nhân lực đưa ra các quyết định tuyển dụng một cách đúng đắn nhất. Quyết định tuyển chọn có ý nghĩa rất quan trọng đối với các chiến luocj kinh doanh đối với các tổ chức , quá trình tuyển chọn tốt sẽ giúp cho các tổ chức có được những con người có kỹ năng phù hợp với tổ chức trong tương lai.Tuyển chọn tốt cũng giúp cho các tổ chưc giảm khoản chi phí tuyển chọn lại, đào tạo lại cũng như tránh được các rủi ro trong quá trình thực hiện công việc. Để tuyển chọn được kết quả cao thì cần phải có các bước tuyển chọn phù www.thuvienluanvan.org Trang 17 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí hợp , các phương pháp thu thập thông tin chính xác và đánh giá thông tin một cách khoa học . Các nguyên tắc khi tuyển chọn Mục đích khi tuyển chọn nhân sự là đạt được sự tương đồng càng cao càng tốt giữa khả năng những người ứng tuyển với nhu cầu công việc tuyển người , hay nói cách khác là “tìm đúng người, đúng việc”.Do đó, tuyển chọn nhân sự phải tuân theo những nguyên tắc sau: Lựa chọn theo nguyên tắc kinh tế, nghĩa là phải sử dụng tối ưu sự phối hợp giữa các nguồn lực, thời gian, vật chất, với hao phí tài chính nhỏ nhất Phải tạo ra được sự khuyến khích đối với những người tham dự , thực hiện một cách trung thực , tin cậy và không phân biệt đối xử Gắn chặt với hoạt động thực tiễn của tổ chức , với mục tiêu và tầm nhìn chiến lược lâu dài Đối với cá nhân mỗi ứng viên ,để phù hợp với viễn cảnh của tổ chức , nha quản trị cần xem xét khả năng sau: - Các đặc điểm về tâm lý - Khả năng về chuyên môn www.thuvienluanvan.org Trang 18 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí - Khả năng giao tế, lãnh đạo Như thế, ta không cần phải chú ý đến những dữ liệu xã hội khác không phù hợp với viễn cảnh như : phân biệt quốc tịch, giới tinh, độ tuổi hay tôn giáo của ứng viên Nội dung trình tự của công tác tuyển dụng a. Chuẩn bị tuyển dụng Trước hết, doanh nghiệp phải định danh công việc, tức là phải xác định rõ công việc cần tuyển chọn nhân lực, khẳng định sự cần thiết phải tuyển dụng nhân lực cho công việc đó, làm rõ tính chất công việc ổn định hay không ổn định để từ đó có thể xác định được số lượng, trình độ và thời gian cần tuyển nhân viên. Từ nhu cầu cụ thể đó mà đề ra các tiêu chuẩn tuyển dụng như tiêu chuẩn về thể chất, về tinh thần, về kỹ năng, v.v… Doanh nghiệp tiến hành thành lập Hội đồng tuyển dụng và tiến hành nghiên cứu kỹ các văn bản pháp luật, quy định của Nhà nước và doanh nghiệp liên quan đến tuyển dụng như hợp đồng lao động, điều lệ tuyển dụng. www.thuvienluanvan.org Trang 19 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phương Thảo www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Ngoài những chuẩn bị có tính chất vật chất như tiền bạc, phòng ốc, các mẫu trắc nghiệm, doanh nghiệp phải rất chú trọng đến bảng mô tả chi tiết tiêu chuẩn công việc để chuyên gia có thể soạn thảo các mẫu phỏng vấn, các mẫu trắc nghiệm thích hợp. Điều quan trọng trong bước này phải làm đó là xác định nguồn tuyển dụng. Thường thì lấy từ hai nguồn: nguồn nội bộ và nguồn bên ngoài. b. Thông báo tuyển dụng Doanh nghiệp có thể lựa chọn nhiều phương pháp tuyển mộ khác nhau để tuyển dụng như: - Quảng cáo: phổ biến là quảng cáo trên báo chí. - Hoặc công ty đến các trung tâm xúc tiến việc làm, hoặc nhờ nhân viên giới thiệu hoặc ứng cử viên tự nộp đơn… Trong thông báo tuyển dụng, doanh nghiệp cần thông báo rõ nội dung công việc, các yêu cầu mà cần có ở một nhân viên được tuyển dụng, các đãi ngộ, các loại hồ sơ văn bản cần có, nội dung phương thức, ngày giờ, địa điểm tuyển dụng… c. Thu nhận và nghiên cứu hồ sơ www.thuvienluanvan.org Trang 20 Tư vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận
- Xem thêm -