Tài liệu Công tác tổ chức hạch toán kế toán tại công ty tnhh anh linh

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

1 LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, hạch toán kế toán được coi là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài chính, ngoài ra hạch toán kế toán còn có vai trò tích cực trong việc điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế, tài chính của các doanh nghiệp nói chung. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường và sự đổi mới trong việc quản lý của đảng và nhà nước thì các doanh nghiệp tư nhân cũng lần lượt ra đời ngày càng nhiều. Hoà chung với nền kinh tế ngày càng phát triển đó thì hệ thống cơ sở hạ tầng trong nước cũng có nhiều thay đổi, đóng góp cho sự phát triển đó là sự lỗ lực không ngừng của các doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp để tồn tại và phát triển được trong nền kinh tế thị trường ngày nay cần phải có một chính sách đúng đắn và chiến lược phát triển lâu dài. Vì vậy, bộ phận kế toán giữ một vai trò đặc biệt quan trọng dựa trên những thông tin kế toán cung cấp nhà quản lý sẽ đưa ra các quyết định quản trị dẫn đến thành công hay thất bại của doanh nghiệp mình. Nhận thức được tầm quan trọng đó, qua quá trình tìm hiểu về công tác kế toán tại công ty TNHH Anh Linh em nhận thấy đây là cơ hội tốt để so sánh giữa lý thuyết đã học và thực tế công tác hạch toán kế toán tại Công ty. Báo cáo gồm ba phần Phần I: Khái quát chung về Công ty TNHH Anh Linh. Phần II : Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Anh Linh. Phần III : Một vài nhận xét về tổ chức hạch toán kế toán tại Cụng ty TNHH Anh Linh. 2 Trường ĐH. KTQD Báo cáo tổng hợp PHẦN I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH ANH LINH 1. Quá trình hình thành, chức năng nhiệm vụ kinh doanh. * Quá trìn hình thành Đất nước ngày càng phát triển trong mọi lĩnh vực, để hoà chung với sự phát triển đó của đất nước thì Công ty TNHH Anh Linh được ra đời vào ngày 15/03/2004theo giấy chứng nhận kinh doanh số 0102011598 của Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội. Tên công ty: Công ty TNHH Anh Linh Tên giao dịch:ANH LINH COMPANY LIMTED Tờn viết tắt:ANH LINH CO., LTD Trụ sở chính đặt tại: Xóm Đạo, Thôn Tự Khoát - Xã Ngũ Hiệp - Thanh TrìThành Phố Hà Nội . Điện thoại: 04.6862118 Vốn điều lệ: 500.000.000 * Chức năng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh C«ng ty TNHH Anh Linh hoạt động chủ yếu trong các linh vực như sau: - Mua bán, lắp đặt máy móc, thiết bị vật tư ngành điện, nước: - Vận tải hàng hoá: - Trang trí nội, ngoại thất văn phòng và gia đình; - Sản xuất và mua bán thiết bị nội thất, văn phòng, gia đình và trường học; - Vận tải hành khách; - mua bán thiết bị, văn phòng phẩm GVHD: Phạm Thị Bích Chi 3 Trường ĐH. KTQD Báo cáo tổng hợp 2. Tổ chức bộ máy quản lý và kết quả kinh doanh một số năm gần đây. * Tổ chức bộ máy quản lý Do là một Công Ty TNHH nên bộ máy tổ chức quản lý của Công ty khá đơn giản và theo kiểu trực tuyến chức năng. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của công ty biểu hiện qua sơđồ sau: Sơđồ 1. Bộ máy quản lý của Công ty TNHH Anh Linh Giám Đốc Phó Giám Đốc phòng tài chính kế toán Phòng kỹ thuật thi công Đội thi công số 1 Phòng vật tư thiết bị Đội thi công số 2 Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban Vì bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng nên đứng đầu Công ty là. Ban giám đốc: Gồm có 1 giám đốc phó giám đốc. GVHD: Phạm Thị Bích Chi 4 Trường ĐH. KTQD Báo cáo tổng hợp + Giám đốc công ty là người đứng đầu công ty, có trách nhiệm trong việc lập kế hoạch, định hướng đường lối trước mắt cũng như lâu dài nhằm thúc đẩy Công ty ngày một phát triển, ngoài ragiám đốc công ty có quyền xem xét lại tổ chức, giải thể và xác nhập các tổđội,các phòng ban trong công ty cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ sảm xuất kinh doanh trong Công ty. Phó giám đốc. Là người tham mưu trực tiếp cho giám đốc về các hoạt động kinh doanh, ký kết các hợp đồng trong cụng ty. Ngoài ra phó giám đốc kinh doanh cũnphụ trách một hoặc một số công việc trong công ty được giám đốc giao nhưchịu trách nhiệm về công tác kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, quy trình công nghệ trong công ty khi tham gia quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty. Ngoài ra phó giám đốc còn có chức năng điều hành mọi hoạt động sản xuất của công ty. Lập ra các kế hoạch, mục tiêu để công ty phấn đấu hoàn thành + Giúp giám đốc tổ chức sản xuất, sử dụng thiết bị vật tư theo quy chế của công ty. + Phó giám đốc còn có nhiệm vụ tiếp cận thị trường, xây dựng các phương án, mở rộng phạm vi hoạt động của công ty. Phòng tài chính kế toán: Có nhiệm vụ giao dịch, quan hệ với ngân hàng để thanh toán, vay vốn theo sự chỉđạo của giám đốc. Lập kế hoạch tiền mặt để phục vụ cho việc chi tiêu và trả lương cho công nhân viên trong công ty. Kết hợp với tổ chức cán bộ lao động trong việc thanh toán lương và phân phối thu nhập, thực hiện các chếđộ chính sách tiền lương với công nhân viên. Lập kế hoạch theo dõi khấu hao TSCĐ, lập sổ sách theo dõi các quỹ . Báo cáo quyết toán quý, năm theo quy định của Nhà Nước GVHD: Phạm Thị Bích Chi 5 Trường ĐH. KTQD Báo cáo tổng hợp Phòng kỹ thuật thi công: Theo dõi, bám sát tiến độ thi công của các công trình đang thực hiện. Nghiên cứu các tiến bộ khoa học,kỹ thuật công nghệáp dụng vào việc thi công các công trình. Kết hợp với kỹ thuật của các đội thi công lập ra các biện pháp tổ chức thi công khoa học, phù hợp với điều kiện từng công trình sao cho hợp lý và tiết kiệm được nguyên vật liệu. Phòng vật tư thiết bị: Quản lý về các trang thiết bị, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ phục vụ cho quá trình thi công xây dựng của công ty. Ngoài ra phòng vật tư thiết bị còn phải đảm bảo việc thu mua nguyên vật liệu, máy móc thiết bịđúng tiêu chuẩn, quy cách và chất lượng. Đội thi công: Có nhiệm vụ thi công, xây dựng các công trìnhđiện nước mà công ty nhận thi công. Qua đây ta có thể thấy tổ chức bộ máycủa công ty là mô hình “trực tuyến chức năng” có sự phân chia bố trí nhiệm vụ của các phòng ban.Trên cơ sởđóđểđánh giá mức độ trách nhiệm, mức độ phức tạp cña từng công việc để các nhân viên trong cụng ty có thể hỗ trợ và giúp đỡ nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm đạt được lợi nhuận một cách tối đa. * Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh một số năm gần đây. Công ty đã không ngừng mở rộng quy mô sản xuất cải cách chếđộ làm việc và quản lý trong toàn bộ công ty. Cụng tyluôn đóng góp và hoàn thành nghĩa vụđối với nhà nước, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viêntrong cụng ty.Trong nền kinh tế thị trường công ty luôn xác định cho mình hướng phấn đấu, tìm hiểu đối tác với nhiều bạn hàng, phát triển nhiều ngành nghề kinh doanh. Sự tồn tại và phát triển của công ty được thể hiện rõ qua một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính trong 3 năm gần đây như sau. GVHD: Phạm Thị Bích Chi 6 Trường ĐH. KTQD Báo cáo tổng hợp Bảng : Kết quả phát triển trong một số năm gần đây ( Tón tắt số liệu trong 3 năm 2004 - 2005 - 2006 ) ĐVT: đồng T T ChØ tiªu Năm 2004 Năm 2005 0 0 Năm 2006 1 Tài sản cố định 2 Vốn chủ sử hữu 500.000.000 500.000.000 500.000.000 3 Doanh thu thuần 69.566.390 625.283.861 419.135.494 4 Giá vốn hàng bán 36.461.670 409.352.032 247.222.294 5 Chi phí quản lý KD 64.738.848 188.865.429 136.438.224 5 Chi phí tài chính 11.475.000 22.382.125 14.019.972 6 Lao động bình quân 26 50 42 7 Thu nhập bình quan 800.000 1.210.000 1.345.000 8 Thuế thu nhập DN 0 1.326.715 6.026.040 9 Lợi nhuận sau thuế 0 3.385.840 15.495.532 35.000.000 Nhận xét : Nhìn vào bảng tón tắt số liệu trong 3 năm của công ty ta thấy được rằng năm 2004 là năm thành lập của công ty các chi phíđều rất cao thay vào đó là doanh thu thuần và giá vốn hàng bán thì tương đối thấp do vậy lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty làâm. ( 69.566.390 - 36.463.670 - 64.738.848 - 11.475.000 = - 43.109.128 ) Ta cũng thấy được rằng trong năm 2005 và 2006 Công ty có phát triển xong tốc độ phát triển còn chậm. Tuy doanh thu thuần và giá vốn hàng bán năm GVHD: Phạm Thị Bích Chi 7 Trường ĐH. KTQD Báo cáo tổng hợp 2006 không bằng năm 2005 nhưng thay vào đó công ty đã giảm được các khoản chi phí một cách đáng kể do đó ta thấy được rằng lợi nhuận sua thuế của năm 2006 cao hơn năm 2005 là (15.495.532 - 3.385.840 = 12.109.692 ) Công ty TNHH Anh Linh là một doanh nghiệp hoạt động, kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực điện nước nên các trang thiết bị cũng như việc đào tạo cán bộ công nhân viên rất được Công ty quan tâm. Hiện nay Công ty đã trang bị được những loại máy móc, thiết bị cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh s¶n cuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Ngoài những trang thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh Công ty còn có đội ngũ cán bộ công nhân viên đã có nhiều năm kinh nghiệm do đó các công trình mà công ty tham gia thi công đều đạt chất lượng và đúng theo yêu cầu quả nhà đầu tư. II. Công tác tổ chức sản xuất kinh doanh. 1. Các yếu tố đầu vào. Nhưđã thấy Công ty TNHH Anh Linh là một Công ty chuyên về lắp đặt điện nước nên các yếu tốđầu vào của quá trình sản xuất này bao gồm có lao động sống, các loại vật liệu mang đặc trưng riêng của ngành điện nước như dây điện, ổ cắm, ống dẫn nước và một số trang thiết bị liên quan khác, ngoài ra còn có nhiên liệu, máy móc thiết bị phục vụ cho quá trình thi công của Công ty. 2. Quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh. Do Công ty chuyên về thi công các công trình điện nước nên sản phẩm của Công ty là những công trình mà Công ty đã hoàn thành do đấu thầu được hay nhận thi công. Các sản phẩm chính của Công ty là những hợp đồng lắp đặt điện nước mà công ty đã thi công, những sản phẩm này thường làđơn chiếc, được thi công lắp đặt ở những địa điểm khác nhau nên chúng có thiết kế riêng, do đó các chi GVHD: Phạm Thị Bích Chi 8 Trường ĐH. KTQD Báo cáo tổng hợp phíphát sinh và lượng nguyên vật liệu tiêu hao trong quá trình thi công lắp đặt là khác nhau. Sơđồ 2 : Quá trình kinh doanh các công trình điện nước Nhận hồ sơ mời thầu của khách hàng Nguyên cứu hồ sơ, yêu cầu của khách hàng Lập hồ sơ dự thầu ( đối với công trình lớn) Đối chiếu năng lực của Công ty Trả lời bằng văn bản ( Công trình nhỏ ) Triển khai lắp đặt khi trúng thầu Nguyệm thu và thanh lý hợp đồng Tại Công ty TNHH Anh Linh bộ máy quản lýđược tổ chức theo mô hình tập chung, tức là mọi quyền hành đều thuộc giám đốc và phó giám đốc, do đó, mọi hoạt động kinh doanh của công tt đều do giám đốc trực tiếp chỉđạo vàđiều hành. Nêm trong quá trình thi công lắp đặt điện nước nếu có thay đổi hay vướng GVHD: Phạm Thị Bích Chi 9 Trường ĐH. KTQD Báo cáo tổng hợp mắc gì trong thiết kếđều được giải quyết một cách nhanh chóng tạo điều kiện cho quá trình lắp đặt diễn ra thuận lợi, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ công trình. PHẦN II ĐẶCĐIỂMTỔCHỨCCÔNGTÁCKẾTOÁNTẠICÔNGTY TNHH ANH LINH I.TỔCHỨCBỘMÁYKẾTOÁN 1. Bộ máy kế toán. * Bộ máy kế toán. Trong một nền kinh tế xã hội nói chung và một nền kinh tế thị trường có sựđiều tiết của Nhà Nước nói riêng, thì mọi doanh nghiệp dù kinh doanh theo hình thức nào thì cũng đều cần có sự quản lý. Trong khi đó kế toán lại là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống quản lý kinh tếđó. Bộ máy kế toán có nhiệm vụ tổng hợp, cung cấp thông tin một cách chính xác, kịp thời vàđầy đủmọi biến động về tài sản và nguần vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty. Do đó tại các doanh nghiệp nói chung và tại Công ty TNHH Anh Linh nói riêng thì việc tổ chức bộ máy kế toán rất được quan tâm Tại công ty TNHH Anh Linh là một Công ty tư nhân có quy mô sản xuất nhỏ nên bộ máy kế toán hoạt động theo mô hình tập chung. Do đó mọi hoạt động kế toán đều diễn ra tại phòng kế toán, mỗi nhân viên kế toán được phân công, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khác nhau nhưng cùng hoạt động vì mục tiêu chung của công ty. GVHD: Phạm Thị Bích Chi 10 Trường ĐH. KTQD Báo cáo tổng hợp Sơ đồ 3: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của công ty Kế toán trưởng Kế toán tiền lương Kế toán NVL, CCDC Kế toán thanh toán kiêmThủ quỹ * Chức năng , nhiệm vụ của từng bộ phận. Kế toán trưởng. Là người tham mưu cho ban giám đốc về mặt quản lý tài chính, hướng dẫn và chỉđạo, theo dõi và tổng hợp số liệu phát sinh trong quá trình kinh doanh xây dựng của công ty. Ngoài ra kế toán trưởng còn có nhiệm vụ kiểm tra các loại hoáđơn chứng từ phát sinh trong quá trình kinh doanh của công ty để lập các báo cáo tháng, báo cáo quý, báo cáo năm. Kế toán tiền lương. Theo dõi và tính toán tiền lương của cán bộ công nhân viên trong công ty theo quy chế trả lương được duyệt. Theo dõi giám sát việc chi trả lương ởđội, trích nộp và thu BHXH, BHYT, KPCĐ theo quy định. Kế toán NVL, CCDC. Theo dõi tình hình dự trữ, sử dụng các loại vật liệu và ghi chép các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến quá trình thu mua nguyên vật liệu, dụng cụ, máy móc phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của công GVHD: Phạm Thị Bích Chi 11 Trường ĐH. KTQD Báo cáo tổng hợp ty. Ngoài ra kế toán NVl còn phụ trách việc theo dõi tình hình tài sản, trích khấu hao, tiến hành kiển kê vật tư trong kho cũng như trong công trình theo yêu cầu của công ty. Kế toán thanh toán kiêm thủ quỹ. Có nhiệm vụ kiểm tra số sách, kiểm tra đối chiếu các khoản nợ của công ty với khách hàng để phục vụ cho công tác quyết toán. Quản lý tiền mặt, căn cứ vào các chứng từ hượp pháp, hợp lệ tiến hành thu chi tại doanh nghiệp, xuất từ quĩ và ghi số quỹ. Hàng ngày cân đối các khoản thu chi vào cuối ngày. 2. Tổ chức vận dụng sổ kế toán,hệ thống báo cáo tài chính kế toán. * Hệ thống sổ sách sử dụng tại Công ty. Công ty TNHH Anh Linh có quy mô nhỏ ngành nghề kinh doanh chủ yếu làlắp đặt các đường điện nước lên khối lượng sổ sách cũng như các nghiệp vụ kinh tế phát sinh là rất ít. Để phù hợp với tình hình thực tếđó công ty TNHH Anh Linh đangáp dụng hình thức sổNhật KýChung. Hiện nay công ty đang sử dụng máy tính để phục vụ cho công tác kế toán nên mọi sổ sách đều được lưu trong máy và chỉ in ra khi cần thiết. * Trình tự ghi sổ kế toán: Hằng ngày khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại Công ty thì kế toán i tiến hành lập các chứng từ gốc sau đó kiểm tra đối chiếu, xin chữ ký rồi chuyển lên cho kế toán trưởng và giám đốc ký duyệt sau đó chuyển xuống phòng kế toán cho các phần hành kế toán từđó nhập vào máy( vào các sổ có liên quan như sổ chi tiết, nhật ký chung...) sau khi công trình lắp đặt hoàn thành được cộng phát sinh , kiểm tra đối chiếu thấy khớp, đúng thì số liệu đó sẽđược dùng để lập báo cáo tài chính. GVHD: Phạm Thị Bích Chi 12 Trường ĐH. KTQD Báo cáo tổng hợp Sơđồ4 : Trình tự ghi sổ kế toán. Chứng từ gốc Sổ quỹ Nhật ký chung Sổ Cái Sổ Chi tiết Bảng cân đối tài khoản Báo cáo tài chính Ghi chú Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu kiểm tra * Tài khoản sử dụng Tại Công ty TNHH Anh Linh việc hạch toán và tập hợp chi phí được làm theo từng công trình. Nên hệ thống tài khoản đang sử dụng tại công ty do Bộ Tài Chính ban hành theo quyết định số 15/2006 - QĐ/ BTC ngày 20/ 03 / 2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính. Do là một Công Ty TNHH mà nghành nghề kinh doanh chủ yếu là thi công lắp đặt điện nước, do đó tất cả các loại chi phí phát GVHD: Phạm Thị Bích Chi 13 Trường ĐH. KTQD Báo cáo tổng hợp sinh đều được tập hợp theo từng công trình. Nên ngoài những tài khoản do Bộ Tài Chính ban hành ngày 20/03/2006 để tiện cho việc tập hợp và theo dõi công ty còn chi tiết thêm một số tài khoản cấp hai. TK 154.1 : Chi phí NVL trực tiếp TK 154.2 Chi phí nhân công trực tiếp TK 154.3 : Chi phí thuê máy. TK 154.4 : Chi phí sản xuất chung * Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính kế toán. Cụng ty TNHH Anh Linh sử dụng hệ thống báo cáo kế toán theo đúng chếđộ, quy định của Nhà nước và thực hiện tốt các báo cáo về các hoạt động tài chính của Công ty. Theo định kỳ mỗi quý và mỗi năm thì kế toán trưởng tiến hành lập các báo cáo theo quy định như. + Báo cáo kết quả kinh doanh. + Bảng cân đối kế toán. + Tờ kê khai thuế. + Thuyết minh báo cáo tài chính. Khi báo cáo hoàn tất sẽđược ban giám đốc xem xét và ký duyệt sau đóđược nộp lên các cơ quan có thẩm quyền như. Chi cục thuế huyện thanh trì. Cơ quan đăng ký kinh doanh. Cơ quan thống kê . GVHD: Phạm Thị Bích Chi 14 Trường ĐH. KTQD Báo cáo tổng hợp Việc lập báo cáo một cách đầy đủ giúp cho Giám Đốc công ty nắm bắt được tình hình tănggiảm tài sản cũng như tình hình công nợ của công ty trong quá trình sản xuất kinh doanhlắp đặt điện nước. 3. Hệ Thống chứng từ. Trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Anh Linh hầu như không có bất kỳ sự biến động nào vì thế hệ thống chứng từ tại Công ty Tương đối đơn giản, các loại chứng từ Công ty sử dụng đều theo mẫu của bộ tài chính ban hành. Việc lập, ghi sổ luôn tuân thủđúng yêu cầu và luôn đảm bảo tính hợp pháp. Ngoài các chứng từ kế toán ra Công ty còn sử dụng một số loại như biên bản giao nhận, hợp đồng lao động ngắn hạn .... để phục vụ cho quá trình kinh doanh lắp đặt điện nước tại Công ty. Quy Trình luân chuyển chứng từ Đội trưởng Tập hợp chứng từ ban đầu Kế toán trưởng và giám đốc Công ty Ký duyệt các chứng từ Kiểm tra, phân loại vào sổ Kế toán phần hành Bảo quản và lưu trữ II.MỘT SỐPHẦNHÀNHKẾTOÁNCHỦYẾUTẠI CÔNGTY GVHD: Phạm Thị Bích Chi 15 Trường ĐH. KTQD Báo cáo tổng hợp 1. Kế toán nguyên vật liệu Do đặc thù là một Công ty chuyên về thi công lắp đặt điện nước nên khi có công trình cần thi công thì vât tưđược mua trực tiếp của nhà cung cấp và vận chuyển thẳng đến nơi cần thi công. Vì chuyên vềđiện nước nên vật liệu được sử dụng chủ yếu là dây điện, ổ cắm, công tắc và một số loại ống dẫn nước ...Căn cứ vào yêu cầu của công trình cần thi công thì phòng vật tư sẽ viết phiếu yêu cầu trình lên giám đốc ký duyệt rồi mua nguyên vật liệu cho công trình đó. * Tài khoản sử dụng: Các tài khoản sử dụng chủ yếu cho kế toán nguyên vật liệu là. TK 152: Nguyên vật liệu. Được sử dụng cho việc thu mua vật liệu phục vụ cho quá trình thi công lắp đặt điện nước. TK 153: Công cụ dụng cụ. Dùng để phản ánh các loại dụng cụ sử dụng cho quá trình lắp đặt điện nước. TK142 : Chi phí trả trước. Dùng để theo dõi các dụng cụđược phân bổ nhiều lần hay sử dụng cho nhiều công trình trong thời gian dài. * Quy trình luân chuyển chứng từ. Khi các hợp đồng lắp đặt điện nước được ký kết phòng vật tư thiết bị tiến hành tổng hợp các loại vật tư, thiết bị cần dùng cho công trình đó rồi chuyển lên cho giám đốc ký duyệt, khi giám đốc ký duyệt xong sẽđược chuyển xuống phòng vật tư cho bộ phận cung ứng làm thủ tục mua vàđưa đến chân công trình. Các hoáđơn chứng từ bao gồm hoáđơn mua vật liệu, phiếu xuất kho công cụ dụng cụ, các loại hoáđơn mua ngoài khác. GVHD: Phạm Thị Bích Chi 16 Trường ĐH. KTQD Báo cáo tổng hợp Sơđồ 5 : Lưu chuyển chứng từ kế toán nguyên vật liệu Phòng vật tư thiết bị Phiếu đề nghị mua Vật liệu, dụng cụ Tưởng phòng, Giám đốc Ký duyệt Kế toán trưởng, Giám đốc Ký duyệt Kế toán NVL Vào sổ sách liên quan Lưu vào hồ sơ công trình * Phương pháp hạch toán và ghi sổ. Sau khi vật tưđược tập chung đến chỗ cần thi công. nếu là công trình lớn có thời gian thi công dài thì tại công trình sẽđược lập kho bãi tạm, từđây các đội GVHD: Phạm Thị Bích Chi 17 Trường ĐH. KTQD Báo cáo tổng hợp trưởng hoặc kỹ thuật sẽ tiến hành ký các lần xuất phục vụ cho quá trình thi công còn nếu công trình nhỏ có thời gian thi công một hoặc hai ngày thì sẽđược xuất thẳng không cần kho bãi tạm. Tại phòng kế toán công ty căn cứ vào các chứng từ như hoáđơn mua hàng, phiếu nhập, phiếu xuất (đã cóđầy đủ chữ ký) thì kế toán nguyên vật liệu sẽ tiến hành hạch toán như sau. Sơđồ 6 : Quy trình hạch toán nguyên vật liệu Hoáđơn mua, nhập, xuất vật tư Nhật ký chung Sổ chi tiết TK 152; 153 Sổ cái TK 152, 153 Bảng cân đối kế toán Báo cáo tài chính 2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Lương là phần thù lao mà Công ty trả cho người lao động để tái sản xuất sức lao động, bùđắp hao phí lao động trong quá trình kinh doanh của đơn vị mình. Do đặc thù là một công ty chuyên vềđiện nước nên ngoài những cán bộ công nhân viên trong danh sách ra thì khi có những công trình xây lắp điện nước GVHD: Phạm Thị Bích Chi 18 Trường ĐH. KTQD Báo cáo tổng hợp lớn thì hầu như Công ty thuê theo công trình thường là ký hợp đồng ba tháng nên việc trả lương và theo dõi các khoản trích theo lương tại công ty là rất đơn giản. Đối với công nhân thuê ngoài hợp đồng theo ca làm việc và tay ngề của từng người, còn công nhân viên trong Công ty được tính theo mức lương do doanh nghiệp ấn định căn cứ vào trình độ học vấn, số năm công tác của từng người. * Các chứng từ sử dụng. Để hạch toán lương kế toán sử dụng các loại chứng từ như sau: + Bảng chấm công và mức lương áp dụng cho từng người. + Bảng kê các khoản trích theo lương. + Bảng thanh toán tiền lương * Tài khoản sử dụng : + Tk 334 : Phải trả công nhân viên + TK 338 : Phải trả phải nộp khác. Tài khoản này được mở chi tiết cho từng khoản trích theo lương như sau TK 3382. Kinh phí công đoàn TK 3383. Bảo hiểm xã hội. TK 3384 Bảo hiểm y tế * Phương pháp hạch toán: Khi có công trình lớn thì công ty sẽ tiến hành thuê thên lao động va thoả thuận mức lương theo ngày công. Còn công nhân trong Công ty ngoài mức lương áp dụng còn có các chếđộ khác như phụ cấp làm thêm giờ,... + Việc hạch toán lương đối với công nhân thuê ngoài như sau: Tiền lương 1 CN = Số ngày lao động trong tháng x Mức lương ngày công + Đối với công nhân trong công ty. GVHD: Phạm Thị Bích Chi 19 Trường ĐH. KTQD Báo cáo tổng hợp Tiền lương 1 CNV = ( Số ngày làm việc trong tháng x Mức lương ngày công ) + tiền làm thêm giờ + các khoản phụ cấp. Sau khi tổng hợp tất cả các khoản lương cũng như trích nộp theo lương kế toán tiến hành ghi sổ theo quy định So đồ 7 : Quy trình hạch toán tiền lương Chứng từ gốc Nhật ký chung Sổ cái TK 334; 338 Bảng cân đối kế toán Sổ chi tiết Bảng tổng hợp lương & các khoản trích theo lương Báo cáo tài chính 3. Kế toán chi phí và giá thành. Mọi chi phí xây lắp được tập hợp theo từng công trình mà Công ty tiến hành thi công xây lắp, các chi phí này bao ngồn chi phí nguyên vật liệu, chi GVHD: Phạm Thị Bích Chi 20 Trường ĐH. KTQD Báo cáo tổng hợp phíkhấu hao tài sản ,... Những chi phí này trong quá trình thi công phát sinh đều được tập hợ riêng theo từng công trình. * Chứng từ sử dụng : là một công ty chuyên về xây lắp điện mước nên những chứng từ dùng để tập hợp chi phí và giá thành đều là những chứng từ về lương, nguyên vật liệu, các hoáđơn, ngoài ra còn có các hợp đồng, quyết định liên quan đến quá trình thi công xây lắp của công ty * Tài khoản sử dụng: Căn cứ theo chếđộ kế toán ban hành ngày 20/03 / 2006 áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì không sử dụng các TK đầu 6 để tập hợp chi phí mà tiến hành đưa trực tiếp vào TK 154 do đó Công ty đã sử dụng TK 154 để tổng hợp các chi phí phát sinh trong quá trình thi công xây lắp. TK 154.1; Chi phí NVL trực tiếp TK 154.2; Chi phí NC trực tiếp TK 154.3; Chi phí thuê máy. TK 154.4; Chi phí sản xuất chung. So đồ 8 : Trình tự ghi sổ kế toán chi phí và giá thành. GVHD: Phạm Thị Bích Chi
- Xem thêm -