Tài liệu Công tác tiền lương tại công ty tnhh nhà nước 1 thành viên vườn thú hà nội - thực trạng và giải pháp

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 191 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Công tác tiền lương tại Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên Vườn thú Hà Nội - Thực trạng và giải pháp
CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 Chương I Lời mở đầu Giới thiệu chung về Công ty TNHH nhà nước một 4 6 I II 1 2 III thành viên Vườn Thú Hà Nội Quá trình hình thành và phát triển Công ty Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Chức năng của công ty Nhiệm vụ của Công ty Đặc điểm chủ yếu của công ty TNHH nhà nước 6 7 7 8 8 1 một thành viên Vườn Thú Hà Nội Hình thức pháp lý và loại hình kinh doanh của Công 8 1.1 1.2 2 ty Hình thức pháp lý của công ty Loại hình kinh doanh của Công ty Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH nhà nước một 8 9 10 2.1 2.2 3 4 5 6 IV thành viên Vườn Thú Hà Nội Bộ máy tổ chức của Công ty Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận Đặc điểm cơ sở vật chất Nguồn vốn kinh doanh của Công ty Đặc điểm thị trường khách hàng và đối thủ cạnh tranh Đặc điểm chung về lao động Công ty Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công 11 13 14 15 16 18 19 1 2 3 CHƯƠNG II ty ( giai đoạn 2004 - 2006) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Công tác đặt hàng duy trì thường xuyên Thực hiện công tác nghiệp vụ khác Thực trạng về công tác tiền lương tại Công ty 19 22 23 24 TNHH nhà nước một thành viên Vườn Thú Hà I Nội Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiền lương 24 1 1.1 1.2 2 của Công ty Các nhân tố bên ngoài Chính sách tiền lương của nhà nước Thị trường lao động Các nhân tố bên trong 25 26 27 28 1 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 2.1 2.2 2.3 II 1 1.1 1.2 2.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 4 III 1 2 Chương III Đặc điểm loại hình kinh doanh Đặc điểm đội ngũ lao động Đặc điểm tình hình tài chính công ty Thực trạng công tác tiền lương của công ty Xây dựng tổng quỹ lương Nguồn hình thành tổng quỹ lương của công ty Dựa vào tiền lương bình quân và số lao động bình 28 29 30 30 31 32 33 quân kỳ kế hoạch Các chế độ tiền lương trong công ty Chế độ trả theo tiền lương chức danh, chức vụ Chế độ trả theo tiền lương chuyên môn nghiệp vụ Chế độ trả theo tiền lương cấp bậc Phụ cấp , trợ cấp và thu nhập khác Các khoản trích theo lương Các hình thức trả lương của công ty Hình thức trả lương theo sản phẩm Hình thức trả lương theo thời gian Bộ phận quản lý tiền lương của công ty 34 36 37 38 38 42 39 40 41 42 Đánh giá chung về công tác tìên lương của công ty 42 Những ưu điểm Những hạn chế Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền 42 46 47 lương của Công ty TNHH nhà nước một thành I 1 2 3 3.1 3.2 II 1 2 viên Vườn Thú Hà Nội Định hướng phát triển của công ty định hướng phát triển chung của công ty định hướng về công tác tiền lương của công ty Một số mục tiêu của công ty năm 2007 Mục tiêu Các kế hoạch cụ thể Các giải pháp chủ yếu Lựa chọn phương pháp xây dựng quỹ tiền lương Tăng cường kỷ luật lao động và giáo dục tác phong 47 47 48 49 49 50 52 52 54 3 3.1 công nghiệp cho người lao động Giải pháp về tạo nguồn lương Chú trọng đầu tư theo chiều sâu 55 55 2 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 3.2 4 Đa dạng hoá các loại hình kinh doanh Hoàn thiện các tiền đề, điều kiện cho công tác tiền 55 57 4.1 5 lương Hoàn thiện về định mức lao động đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho người lao 58 59 động, cán bộ quản lý Kiến nghị Kết luận Tài liệu tham khảo 61 63 64 III 3 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 LỜI NÓI ĐẦU Theo xu thế hiện nay, Việt Nam gia nhập các tổ chức kinh tế trong khu vực và thế giới là một tất yếu. Năm 2006, Đất nước chúng ta có rất nhiều niềm vui vì vừa tổ chức thành công Hội nghị APEC lần thứ 14, và là thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO. Đây vừa là niềm vui, niềm tự hào của đất nước chúng ta cũng là thách thức rất lớn khi chúng ta hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. Nhất là trong điều kiện hiện nay, nền kinh tế nước ta còn non trẻ và việc giành được ưu thế cạnh tranh là điều thực sự gay go, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải nhạy bén, linh hoạt để sản phẩm sản xuất ra có chất lượng cao, giá cả, mẫu mã đẹp phù hợp với nhu cầu thị trường. Đa số các doanh nghiệp Việt Nam còn thiếu những nhà Quản Trị giỏi, những người đưa ra các chiến lược kinh doanh, quản trị sản xuất và tiêu thụ, quản trị tiêu thụ, quản trị nhân lực, quản trị công nghệ, các hoạt động tài chính...Do vậy việc đào tạo các nhà quản trị là rất cấp bách và cần thiết. Trong đó, tiết kiệm hợp lý chi phí nhân công mà cụ thể là tiền lương trong doanh nghiệp là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp vì nó là một trong những nhân tố tạo nên sản phẩm thoả mãn người tiêu dùng.Hơn nữa công tác tiền lương là một bộ phận cấu thành quan trọng của kinh tế tài chính , có vai trò tích cực trong quản lý , điều hành , kiểm soát các hoạt kinh tế. Trong quá trình hình thành giá thành sản phẩm thì tiền lương là một trong những yếu tố tạo nên giá trị sản phẩ. Sử dụng hợp lý lao động trong doanh nghiệp là tiết kiệm chi phí về lao động sống, góp phần hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận là điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp. 4 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 Số lượng lao động , thời gian lao động và năng suất lao động có quan hệ mật thiết với việc thực hiện công tác tiền lương và kết qủa cuối cùng của doanh nghiệp. Tiền lương chính là hao phí của lao động sống cần thiết mà doanh nghiệp trả cho người lao động căn cứ vào thời gian, khối lượng và chất lượng mà người lao động đã cống hiến. Xuất phát từ những vấn đề trên , với những kiến thức đã được trang bị trong nhà trường, cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của TS Trần Việt Lâm. Qua thời gian thực tập tại công ty TNHH nhà nước một thành viên Vườn Thú Hà Nội em đó lựa chọn đề tài : “công tác tiền lương tại công ty TNHH nhà nước một thành viên Vườn thú Hà nội – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện” Làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Nội dung chuyên đề tốt nghiệp gồm 3 chương Chương I: giới thiệu chung về Công ty TNHH nhà nước một thành viên Vườn Thú Hà Nội Chương II: thực trạng về công tác tiền lương tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên Vườn Thú Hà Nội Chương III: một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên Vườn Thú Hà Nội 5 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 CHƯƠNG I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN VƯỜN THÚ HÀ NỘI I. QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Vườn Thú Hà Nội tiền thân là Vườn Bách Thảo thuộc Công ty Công Viên Cây Xanh. Do yêu cầu quy hoạch của Thủ đô và nhu cầu đòi hỏi về thăm quan giải trí của nhân thủ đô và đồng bào địa phương. Vườn Thú Hà Nội phải có vị trí , cảnh quan, quy mô xứng đáng với tầm vóc nên ngày 06 tháng 8 năm 1976 bằng quyết định số 905 QĐ/UBNDTPHN đã cho phép thành lập Vườn Thú Hà Nội trực thuộc sở Giao Thông Công Chính đóng trên địa bàn công viên Thủ Lệ phường Ngọc Khánh – Quận Ba Đình – TP Hà Nội. Khi tiếp nhận , nơi đây chỉ là một khu vực hoang hoá, sình lầy, cơ sở vật chất chưa có gì . Với diện tích 28ha, trong đó có 6ha hồ nước, địa hình ngổng ngang bụi cây, hầm hào , mồ mả. Vườn Thú Hà Nội với chỉ 70 cán bộ công nhân viên đã được Uỷ ban , Sở, các Ngành, các cấp quan tâm đầu tư và bằng nỗ lực vươn lên của chính mình Vườn Thú đã từng bước đi lên. Đặc biệt giai đoạn từ năm 1992 đến nay , cùng với thời kỳ đổi mới, mở cửa của nền kinh tế đất nước và Thủ Đô Hà Nội, trên 20 cơ quan khoa học cấp Bộ như Bộ khoa Học Công Nghê Môi Trường, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn, Bộ xây dựng, Trung tâm Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ Quốc Gia , Hội Sinh Vật cảnh, Hội động vật học, Hội Thú Y.. có mối quan hệ về sinh học và lĩnh vực bảo tồn. Song song với quan hệ đối nội, việc mở rộng quan hệ hợp tác Quốc Tế được Vườn Thú đặc biệt chú trọng trong những năm qua. Từ năm 1989 Quỹ Brehm ( Cộng Hoà Liên Bang Đức ) đã hợp tác tài trợ xây dựng khu nhân giống 6 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 chim cho Vườn Thú. Đến năm 1993 Vườn Thú là thành viên chính thức của Hiệp hội các Vườn Thú Đông Nam Á( SEAZA ). Qua ba mươi năm, Vườn Thú Hà Nội đã có nhiều chuyển đổi về tổ chức và từng bước trưởng thành. Điều đó được thể hiện qua các quyết định của chính quyền Thành phố. Ngày 16/1/1993, UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 175/QĐ-ub Về Việc thành lập doanh nghiệp Vườn Thú Hà Nội. Ngày 1/11/1997 , UBND thành phố có Quyết định số 4220/QĐ-UB về việc chuyển Vườn Thú Hà Nội từ doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh sang doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích. Ngày 3/1/2000, Giám Đốc Sở Giao Thông Công chính có Quyết định 01/QĐ-GTCC về việc thành lập xí nghiệp Nhân giống động thực vật Cầu Diễn thuộc Công ty. Ngày 4/11/1994, UBND thành phố Hà Nội có Quyết định 2895/QĐ-UB về việc xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho Công ty. Ngày 9/2/2001 UBND thành phố Hà Nội có Quyết định 774/QĐ-UB về việc xếp hạng lại doanh nghiệp hạng I cho Công ty. Ngày 16/11/2005, UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 191/2005/QĐ-UB chuyển Vườn Thú Hà Nội thành Công ty TNHH nhà nước một thành viên Vườn Thú Hà Nội. II.CHỨC NĂNG,NHIỆM CỦA CÔNG TY 1.CHỨC NĂNG CỦA CÔNG TY Chức năng chủ yếu của Công ty TNHH nhà nước một thành viên Vườn Thú Hà Nội là kinh doanh các hoạt động vui chơi giải trí văn hoá nơi tham quan giải trí của nhân dân thủ đô và đồng bào các địa phương, nơi nghiên cứu , bảo tồn , nhân giống, chăm sóc nuôi dưỡng quỹ gen của nhiều loài động thực vặt quý hiếm của Việt Nam. Nơi duy trì cây xanh bồn hoa ở các tuyến đường lớn của thủ đô Hà Nội, sản xuất, buôn bán các loại cây cảnh , cây xanh ,thông qua đó: - Góp phần thúc đẩy kinh tế thị trường phát triển - Đảm bảo đời sống cho người lao động 7 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 - Tăng thu nhập cho Ngân sách Nhà nước. 2.NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY + Sưu tầm, thuần dưỡng và tổ chức trưng bày các loại động thực vật, chim quý hiếm để phục vụ tham quan giải trí, đồng thời góp phần khảo cứu khoa học thuần dưỡng, chăn nuôi: + Sản xuất, buôn bán các sản phẩm trong quá trình nuôi dưỡng các loại chim thú , động vật. + Nghiên cứu, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án khoa học, về việc chăm sóc, nuôi dưỡng thuần hoá, sinh sản các loại chim, thú quý hiếm. + Kinh doanh các loại phân bón. + Duy trì, chăm sóc bồn hoa ,thẳm cỏ cây xanh, cắt sửa, chặt hạ cây xanh bóng mát trên những tuyến phố lớn. + Sản xuất, buôn bán các loại cây cảnh , cây xanh. + Kinh doanh các hoạt động dịch vụ vui chơi, giải trí văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, ăn uống, giải khát, du lịch sinh thái, quảng cáo. + Tổ chúc trông giữ các phương tiện xe đạp, xe máy, ôtô trong phạm vi đất của công ty quản lý. + Thiết kế kỹ thuật các công trình đặc thù của Công ty. + Xây dựng, cải tạo , sửa chữa công trình công cộng. III. CÁC ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN VƯỜN THÚ HÀ NỘI TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 1. HÌNH THỨC PHÁP LÝ VÀ LOẠI HÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY 1.1.HÌNH THỨC PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY 8 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 + Công ty TNHH nhà nước một thành viên Vườn Thú Hà Nội là doanh nghiệp nhà nước. + Vì là doanh nghiệp nhà nước nên có những đặc điểm riêng có của doanh nghiệp, vốn là do nhà nước cấp , Tổng giám đốc là người có quyền hành cao nhất do nhà nước chỉ định xuống thay mặt nhà nước điều hành công ty. 1.2. LOẠI HÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY + Kinh doanh các hoạt động dịch vụ vui chơi, giải trí văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, ăn uống, giải khát, du lịch sinh thái, quảng cáo. + Tư Vấn thiết kế kỹ thuật các công trình đặc thù của Công ty. + Duy trì, chăm sóc bồn hoa ,thẳm cỏ cây xanh, cắt sửa, chặt hạ cây xanh bóng mát trên những tuyến phố lớn. + Buôn bán các sản phẩm trong quá trình nuôi dưỡng các loại chim thú , động vật. 2. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN VƯỜN THÚ HÀ NỘI Để việc hoạt động kinh doanh của công ty có hiệu quả ngoài việc mở rộng loại hình kinh doanh , tìm hiểu và khai thác thị trường để công ty có thể tồn tại và đứng vững như hiện nay, công ty còn tiến hành đổi mới bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng tinh giảm, gọn nhẹ mà đạt hiệu quả cao. Bộ máy của công ty được sắp xếp theo chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban, đảm bảo tính thống nhất, tự chủ và phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban. Có thể khái quát mô hình tổ chức quản lý của công ty theo sơ đồ sau: 2.1. BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 9 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 Ban tổng Giám Đốc Phòng kế hoạch tổng hợp Xí nghiệp chăn nuôi và phát triển động vật Xí nghiệp nhân giống động thực vật Cầu Diễn Phòng kế toán tài vụ Xí nghiệp KD XNK động thực vật và hướng dẫn du lịch sinh thái trực tuyến 10 Phòng tổ chức hành chính Xí nghiệp duy trì cây xanh Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ Phòng kỹ thuật Xí nghiệp quản lý xe và dịch vụ sửa chữa Xí nghiệp xây lắp và dịch vụ sửa chữa CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 chức năng +.Ban giám đốc công ty gồm có : Giám đốc và hai phó giám đốc +.Các phòng nghiệp vụ : 4 phòng - Phòng tổ chức – Hành chính - Phòng kế hoạch - Phòng Kỹ thuật - Phòng kế toán tài vụ +. Các xí nghiệp trực thuộc công ty - Xí nghiệp chăn nuôi và phát triển động vật - Xí nghiệp nhân giống động thực vật Cầu Diễn - Xí nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu động thực vật và HD du lịch sinh thái - Xí nghiệp duy trì cây xanh - Xí nghiệp kinh doanh dich vụ - Xí nghiệp quản lý xe và dịch vụ sửa chữa - Xí nghiệp xây lắp và dịch vụ sửa chữa 2.2. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ PHẬN + BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY • TỔNG GIÁM ĐỐC Do chủ tịch UBND Thành phố bổ nhiệm – là người vừa làm đại diện cho nhà nước vừa là đại diện quyền lợi cho CBCNV có nhiệm vụ quyền hạn : Chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể : - Chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết Đảng uỷ về mọi hoạt động của công ty . - Chỉ đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của công ty theo kế hoạch 11 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 - Quan hệ giao dịch, ký kết các hợp đồng kinh tế, chịu trách nhiệm về những tổn thất do sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, hao hụt, lãng phí tài sản, vốn, vật tư, thiết bị theo qui định của pháp luật, là đại diện pháp nhân của Công ty trước pháp luật - Xây dựng chiến lược kế hoạch : Sản xuất kinh doanh, dịch vụ v.v... - Được quyền quyết định tổ chức bộ máy quản lý, các bộ phận sản xuất kinh doanh,dịch vụ của Công ty - Đảm bảo an ninh chính trị – trật tự an toàn nội bộ . - Trực tiếp chỉ đạo điều hành, theo dõi, đôn đốc hoạt động của các phòng : Tổ chức; Tài vụ; Kế hoạch và các Xí nghiệp . • PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT Giúp việc, tham mưu chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty trong công tác quản lý chuyên môn kỹ thuật, chịu trách nhiệm mọi mặt về kỹ thuật an toàn lao động của các xí nghiệp • PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH NỘI CHÍNH - Giúp việc, tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty công tác nội chính của Công ty xí ngiệp - Giúp việc, tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty các quan hệ đối nội, đối ngoại liên quan đến việc đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và nội bộ Công ty + KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY - Tổ chức công tác kế toán, công tác thống kê và bộ máy kế toán - Lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán của Công ty theo chế độ quy định - Tổ chức kiểm tra kế toán các phụ trách kế toán trong nội bộ Công ty, Xí nghiệp trực thuộc 12 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 - Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán nhà nước - Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu số liệu kế toán thuộc bí mật Nhà nước - Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kế toán trong công ty - Có nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát + CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ CÔNG TY • PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH - Nghiên cứu, vận dụng chế độ chính sách của Nhà nước, các yêu cầu của cấp trên ở Công ty - Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống tổ chức hiện tại và lâu dài về nhân sự, đào tạo, tổ chức sản xuất, tổ chức bộ máy của Công ty . - Ký kết hợp đồng lao động, quản lý hồ sơ nhân sự, điều phối lao động, thống kê lao động của toàn Công ty . - Tổ chức thực hiện các chế độ : Thi đua, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương ... đối với người lao động . - Tham mưu, giúp việc, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc nội chính Công ty giải quyết các công việc về hành chính quản trị y tế đáp ứng yêu cầu về sản xuất, phục vụ các hoạt động khác của Công ty . • PHÒNG KẾ HOẠCH Là phòng chuyên môn nghiệp vụ, tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Công ty, căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của Công ty . 13 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 Tham mưu cho giám đốc và hoàn tất các điều khoản trong việc ký kết hợp đồng kinh tế với cấp trên có thẩm quyền, điều phối kế hoạch sản xuất, điều hành mọi hoạt động sản xuất của Công ty . • PHÒNG KỸ THUẬT Là phòng chuyên môn nghiệp vụ tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc, Phó tổng Giám đốc kỹ thuật : - Có trách nhiệm giải quyết các phản ánh của công dân, các đơn vị, các tổ chức ...cá nhân - Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ phận quản lý duy tu ở các đơn vị đảm bảo yêu cầu cho việc quản lý, duy tu, cải tạo, xử lý các vi phạm hệ thống duy trì - Được Tổng Giám đốc giao quản lý đoàn ra, đoàn vào, công tác đối ngoại của Công ty theo quy định số 14 và khai thác các dự án • PHÒNG KẾ TOÁN TÀI VỤ * Là phòng nghiệp vụ tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty : - Xây dựng kế hoạch tài chính kế hoạch sử dụng khấu hao cơ bản, kế hoạch kinh phí mua sắm tài sản, máy móc thiết bị, công cụ, phương tiện ... - Hạch toán đầy đủ chính xác, kịp thời mọi hoạt động kinh tế của Công ty, các xí nghiệp ở từng thời điểm, nhằm có kế hoạch tối ưu nhất sử dụng và phát triển nguồn vốn , bảo toàn vốn . - Thanh quyết toán các hạng mục công việc của Công ty – XN với các cơ quan cấp trên liên nghành dọc về quan hệ thủ tục tiền tệ ngân hàng đảm bảo đúng quy định nhà nước hiện hành 14 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 - Hướng dẫn , theo dõi kiểm tra các xí nghiệp, đội trực thuộc việc hạch toán phụ thuộc, sử dụng các nguồn vốn và thanh lý hợp đồng - Thực hiện tốt các chế độ kế toán tài chính + CÁC XÍ NGHIỆP TRỰC THUỘC CÔNG TY • XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘNG VẬT +Là nơi trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc và nhân giống các loài động vật phục vụ khách tham quan. • XÍ NGHIỆP NHÂN GIỐNG ĐỘNG THỰC VẬT CẦU DIỄN + Nơi nuôi dưỡng và nhân giống, bảo tồn quỹ gen nhiều loài chim quý hiếm của Việt Nam, là nguồn dự trữ của Vườn Thú và trao đổi với các vườn thú khác, nhân ươm các loại cây, hoa phục vụ công tác duy trì cảnh quan của Vườn Thú Hà Nội. • XÍ NGHIỆP KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU ĐỘNG THỰC VẬT VÀ HƯỚNG DẪN DU LỊCH SINH THÁI +Nơi có nhiêm vụ hướng dẫn khách tham quan Vườn Thú, tìm nguồn trao đổi động thực vật. • XÍ NGHIỆP DUY TRÌ CÂY XANH + Nơi có nhiệm vụ : duy trì cây xanh, bồn hoa thảm cỏ trong khuôn viên VTHN và hầu hết các dải phân cách lớn của Thủ đô Hà Nội. • XÍ NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ +Đội quản lý vé vào cửa. + Đội bảo vệ 15 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 • XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ XE VÀ DỊCH VỤ SỬA CHỮA + Nơi quản lý xe của công ty và các khách đến tham Vườn Thú Hà Nội. • XÍ NGHIỆP XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SỬA CHỮA +Nơi có nhiệm vụ xây dựng, cải tạo, sửa chữa công trình công cộng. 3.ĐẶC ĐIỂM CƠ SỞ VẬT CHẤT Hiện nay, cơ sở vật chất của công ty tương đối khang trang, khu làm việc, văn phòng rất tiện nghi và tương đối đầy đủ. Khuôn viên của công ty đã được cải tạo rất đẹp, sạch sẽ, hiện đại và đã trở thành một vườn xanh, một lá phổi, góp phần điều hoà không khí cửa ngõ phía tây nội thành. Hàng năm có hàng triệu lượt người đến vườn, hiện nay Vườn Thú Hà Nội có khoảng 90 loài, 556 cá thể. Đặc biệt trong đó có khoảng 40 loài đặc hữu quý hiếm trong danh sách đỏ Việt Nam. Ngoài việc quản lý Vườn Thú Hà Nội, công ty còn được giao nhiệm vụ duy trì và phát triển cây xanh, vườn hoa thảm cỏ trên các dải phân cách lớn của thành phố Hà Nội, góp phần tạo nên cảnh quan xanh sạch đẹp, và ngày một văn minh của thủ đô anh hùng gần một nghìn năm tuổi. 4.NGUỒN VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY Những năm gần đây, nguồn vốn của công ty chủ yếu là ngân sách nhà nước cấp. Việc cấp vốn của nhà nước với mục đích giúp công ty hoàn thành kế hoach sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn do ngân sách nhà nước cấp, thì nguồn vốn tự bổ sung của công ty vẫn tăng đều qua các năm thể hiện qua bảng sau: BẢNG 1 TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2004 – 2006 16 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 Diễn giải Tổng nguồn 2004 2005 -Vốn ngân sách - Vốn tự bổ sung + Vốn lưu động Tỷ Giá trị Tỷ Giá trị Tỷ 2005/ 2006 (đồng) lệ (đồng) lệ (đồng) lệ 2004 9.340.352.281 % 100 % 12.726.377. 100 11.866.545.05 % 100 841 1 7.213.257.031 7.198.104.590 15.152.440 2.127.095.250 - Vốn ngân sách 1.311.711.197 - Vốn tự bổ So sánh Giá trị vốn + Vốn cố định 2006 815.384.053 2005 136.2 93.24 5 77.2 7.204.564.0 56.6 7.144.983.461 60.2 99.88 99.17 3 1 11 1 77.0 7.186.384.9 56.4 7.070.290.359 59.5 99.84 98.38 6 7 8 0.14 74.693.101 0.63 119.9 410.8 60 0.17 18.179.050 22.7 5.521.813.8 43.3 4.721.561.590 7 7 39.7 259.5 85.51 7 9 30 9 9 14.0 4.562.558.0 35.8 3.713.587.370 31.2 247.8 81.39 4 5 9 7.54 1.007.973.860 8.50 117.6 105.0 10 8.73 959.255.82 sung 0 3 4 5.ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG ,KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH 5.1. ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG Chủ yếu là thị trường trong nước , do đặc điểm kinh doanh của công ty là nơi để khách đến thăm quan, vui chơi giải trí. Ngoài ra, công ty còn mở rộng thị trường duy trì bồn hoa, cây xanh trên các tuyến đường của Hà Nội và mở rộng sang các vùng Hà Tây, Gia Lâm. 5.2. ĐẶC ĐIỂM KHÁCH HÀNG 17 8 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 Vì là nơi chủ yếu để các khách đến tham quan , vui chơi giải trí do vậy khách hàng đủ mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp. 5.3. ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH Hiện nay có rất nhiều khu du lịch mới mọc lên được đầu tư nhiều tiền của, cơ sở vật chất , cảnh quan môi trường đẹp nên đẫ thu hút được rất nhiều khách đến thăm quan kể cả trong và ngoài nước. 6. ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐỘI NGŨ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY Trong điều kiện hiện nay, các doanh nghiệp có thể sử dụng các nguồn lực phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh.Trong các nguồn lực đó, thì nguồn lực về lao động luôn được chú ý , quan tâm và không thể thiếu được. Việc sử dụng đúng và đầy đủ lao động là nguyên tác trong sản xuất kinh doanh phát triển., tình hình lao động của công ty được thể hiện trên bảng sau: BẢNG 2 TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2004 – 2006 ĐVT: Người chỉ tiêu 2004 2005 2006 So sánh 2005/2006 0.91 số 677 715 782 2004/2005 0.95 CBCNV Lao động trực 538 573 630 0.93 0.91 tiếp Lao động gián 139 139 152 1.00 0.91 tiếp Trình độ sau 03 04 04 0.75 1.0 đại học Trình độ đại 73 79 87 0.92 0.91 Trình độ cao 176 183 198 0.96 0.92 đẳng Trình độ trung 172 179 200 0.96 0.90 cấp Trình độ phổ 253 270 293 0.94 0.92 Tổng học thông 18 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 Qua số liệu trên đây ta thấy, số lượng lao động của công ty thay đổi không nhiều và tăng đều trong các năm: năm 2005 tăng 5% so với năm 2004 năm 2006 tăng 9% so với năm 2005 Số lượng lao động có trình độ sau đại học không tăng, riêng năm 2005 và 2006 tăng 01 người sao với năm 2004. Trong khi đó, cán bộ có trình độ đại học tăng 06 người ( năm 2005 so năm2004 ) và 8 người (năm 2006 so năm2005 ) và chỉ tăng 4% (năm 2005 so năm2004 ) và 8% (năm 2006 so năm2005 ). IV. KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2004 – 2006 Vườn Thú Hà Nội không ngừng vận động, thay đổi tối thiểu hoá các chi phí, nhằm tăng hiệu quả hoát động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong điều kiện khu vực vui chơi của nhân dân ngày càng bị thu hẹp, Vườn Thú Hà Nội đã từng bứơc mở rộng và nâng cấp các cơ sở vật chất để tăng thêm loại hình giải trí đẳm bảo nhu cầu thư giãn, giải trí ngày càng cao của nhân dân. Từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của vườn và đời sống cán bộ công nhân viên tại công ty. Điều này được thể hiện qua một số chỉ tiêu sau: BẢNG 3 MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2004 - 2006 Đơn vị :Triệu đồng Chỉ tiêu Doanh Đơn vị Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 thu Triệu đồng 4.433 4.757 5.202 thuần Nộp ngân sách Triệu đồng Lợi nhuận sau Triệu đồng 1.313 201 1.424 215 1.648 273 thuế Thu nhập bình Nghìn đồng 714 803 857 quân 19 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 Qua bảng trên ta thấy, các chỉ tiêu trong bảng đều tăng đều trong từng năm nhưng tỷ lệ tăng chưa cao, thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với thu nhập bình quân theo mặt bằng chung. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng nhưng chưa tương xúng với tầm vóc của công ty. Cụ thể như sau: Năm 2005 tăng 324 triệu đồng vào khoảng 7.3% so với năm 2004 Năm 2006 tăng 445 triệu đồng vào khoảng 9.3% so với năm 2005 Lợi nhuận của doanh nghiệp cũng tăng dần qua từng năm Năm 2005 tăng 6.9% so với năm 2004 Năm 2006 tăng 26.9% so với năm 2005 1.KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY BẢNG 4 BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2006 TT KINH PHÍ DIỄN GIẢI % SO VỚI NĂM 2005 ĐƠN VỊ I 1 2 3 4 5 II ĐẶT HÀNG DUY TRÌ THƯỜNG XUYÊN Chăn nuôi chim thú Bồn hoa thẳm cỏ Vật kiến trúc Trang trí lễ tết Các nhiệm vụ đột xuất khác CÁC CÔNG TÁC KHÁC 20 Triệu Triệu Triệu Triệu Triệu KINH PHÍ 18.109 4.628 12.360 255 797 69 7.007 137% 125% 112%
- Xem thêm -