Tài liệu Công tác quản lý di tích tại khu tưởng niệm lý tự trọng- xã việt xuyên - huyện thạch hà - tĩnh hà tĩnh

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 322 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Công tác quản lý di tích tại khu tưởng niệm lý tự trọng- xã việt xuyên - huyện thạch hà - tĩnh hà tĩnh
1    TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI KHOA QUẢN LÝ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT ------------------------------   KHÓA LUẬN CỬ NHÂN QUẢN LÝ VĂN HÓA CHUYÊN NGÀNH: CHÍNH SÁCH VĂN HÓA CÔNG TÁC QUẢN LÝ DI TÍCH TẠI KHU TƯỞNG NIỆM LÝ TỰ TRỌNG XÃ VIỆT XUYÊN, HUYỆN THẠCH HÀ, TĨNH HÀ TĨNH Giảng viên hướng dẫn : Th.S. Nguyễn Văn Trung Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Trang Lớp : QLVH 12B Khóa học : 2011 - 2015 HÀ NỘI – 2015     2    LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành bài khóa luận của mình tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Trung tâm thư viện trường Đại học Văn Hóa Hà Nội, Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch Hà Tĩnh, UBND Xã Việt Xuyên, UBND Huyện Thạch Hà có Chú Nguyễn Danh Tùng, Ban Quản Lý Khu Tưởng Niệm Lý Tự Trọng có Bác Nguyễn Tiến Sơn và Chị Chu Thanh Hoài cùng một số anh chị khác. Đã nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp cho tôi những tài liệu quý giá để tôi có thể hoàn thành bài viết. Đồng thời Tôi muốn gửi đến lời cảm ơn chân thành nhất đến Thầy giáo hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Trung. Cảm ơn thầy vì trong thời gian vừa qua, đã tận tình giúp đỡ, theo dõi, sửa sai để giúp Tôi hoàn thiện được bài Khóa Luận của mình. Mặc dù đã rất cố gắng song do năng lực cùng với thời gian và tài liệu thu được còn hạn chế nên bài làm còn nhiều thiếu sót. Mong nhận được sự góp ý của các quý thầy cô và các bạn để bài nghiên cứu của tôi được hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà nội, Ngày 29 Tháng 4 Năm 2015 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Trang     4    MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ....................................................................................................... 2  DANH MỤC VIẾT TẮT ...................................................................................... 3  MỤC LỤC ............................................................................................................. 4  CHƯƠNG 1......................................................................................................... 11  MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DI TÍCH .................................. 11  VÀ KHÁI QUÁT VỀ HUYỆN THẠCH HÀ - TĨNH HÀ TĨNH ...................... 11  1.1 Một số vấn đề lý luận về quản lý di tích. ................................................... 11  1.1.1 Một số khái niệm liên quan đến đề tài. ...................................................... 11  1.1.2 Nội dung công tác quản lý di tích .............................................................. 15  1.1.3 Chính sách và đường lối về quản lý di tích của Đảng và Nhà nước. ......... 19  1.2 Khái quát về Huyện Thạch Hà, Tĩnh Hà Tĩnh .......................................... 22  1.2.1 Lịch sử ,Vị trí địa lý .................................................................................. 22  1.2.2 Điều kiện tự nhiên. ..................................................................................... 23  1.2.3 Kinh tế - xã hội – văn hóa .......................................................................... 24  CHƯƠNG 2......................................................................................................... 27  THỰC TIỄN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DI TÍCH................................................ 27  TẠI KHU TƯỞNG NIỆM LÝ TỰ TRỌNG ...................................................... 27  XÃ VIỆT XUYÊN - HUYỆN THẠCH HÀ - TĨNH HÀ TĨNH ........................ 27  2.1 Tổng quan về Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng ............................................ 27  2.1.1 Quyết định thành lập. ................................................................................. 27  2.1.2 Các hạng mục ............................................................................................. 32      5    2.1.2.1 Hạng mục Lăng Mộ và Nhà thờ .............................................................. 32  2.2 Thực tiễn công tác quản lý di tích tại Khu tưởng niệm Lý Tự trọng xã Việt Xuyên - Huyện Thạch Hà - Tĩnh Hà Tĩnh. .............................................. 35  2.2.1 Cơ cấu tổ chức và Bộ máy quản lý ............................................................ 35  2.2.2 Công tác tổ chức quản lý. ........................................................................... 40  2.3 Đánh giá điểm mạnh,điểm yếu, cơ hội, thách thức của Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng. .................................................................................................... 45  2.3.1 Điểm mạnh, hạn chế. .................................................................................. 45  2.3.2 Cơ hội, thách thức. ..................................................................................... 48  CHƯƠNG 3......................................................................................................... 50  ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DI TÍCH ĐỐI VỚI KHU TƯỞNG NIỆM LÝ TỰ TRỌNG - XÃ VIỆT XUYÊN - HUYỆN THẠCH HÀ - TĨNH HÀ TĨNH ............................... 50  3.1 Giải pháp gắn việc Quản lý di tích với phát triển du lịch. ......................... 50  3.2 Giải pháp về đào tạo phát triển nguồn nhân lực. ....................................... 54  3.3 Giải pháp về hoàn thiện cơ cấu tổ chức. .................................................... 58  3.3.1 Hoàn thiện bộ máy quản lý ........................................................................ 58  3.3.2 Phát huy tính hiệu quả trong công tác quản lý. .......................................... 60  3.4 Giải pháp về công tác tổ chức, xây dựng và quảng bá hình ảnh ............... 61  3.4.1 Tăng cường xây dựng tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật. ............ 61  3.4.2 Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh. ............................ 62  3.5 Giải pháp về các phương diện khác. .......................................................... 64  3.5.1 Nâng cao tính tự quản của nhân dân trong vấn đề quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị tại Khu tưởng niệm. ................................................................... 64      6    3.5.2 Giải pháp về chăm sóc, bảo vệ cảnh quan Khu tưởng niệm. ..................... 66  KẾT LUẬN ......................................................................................................... 69  TÀI LIỆU THAM K`HẢO ................................................................................. 71  PHỤ LỤC ............................................................................................................ 73      7    MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Hà Tĩnh – 1 vùng đất giàu truyền thống giàu lòng cách mạng, chiếc nôi của những nhân tài hào kiệt, ngọn lửa cách mạng Việt Nam. Hiếm thấy nơi đâu trên đất nước lại hội tụ nhiều bậc danh nhân hiền tài như nơi đây, trong đó phải kể đến như Đại thi hào Nguyễn Du, Xuân Diệu, Phan Đình Phùng, cố Tổng Bí thư Trần Phú, Lê Hữu Trác... Nói đến địa danh Hà Tĩnh không ai không biết rằng nơi đây cũng chính là quê hương của một trong những Đoàn viên Thanh niên cộng sản đầu tiên, người chiến sỹ cách mạng xuất sắc Lý Tự Trọng. Lý Tự Trọng - người anh hùng của quê hương Hà Tĩnh, đã hy sinh anh dũng khi chưa tròn 18 tuổi đời. Lời nói, ý chí và hành động của Anh là minh chứng hùng hồn về bản lĩnh kiên cường, lòng trung thành và tinh thần bất khuất của một người cộng sản. 80 năm kể từ ngày bị thực dân Pháp hành quyết, tên tuổi Lý Tự Trọng cùng lời tuyên ngôn dõng dạc: "Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng chứ không thể con đường nào khác" vẫn khắc sâu trong trái tim bao thế hệ tuổi trẻ Việt Nam. Công trình Khu tưởng niệm tri ân người anh hùng trẻ tuổi bất khuất, người Đoàn viên TNCS đầu tiên đã được hoàn thiện vào tháng 10/2014. Đây là công trình mang văn hóa mang tầm vóc quốc gia, là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau, là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa của thanh thiếu niên Hà Tĩnh và cả nước, là nơi trưng bày các tư liệu về cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lý Tự Trọng và tuổi trẻ Việt Nam. Khu tưởng niệm với sự đầu tư, lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, cùng các Sở ban Ngành của Huyện, Tỉnh Đoàn tĩnh Hà Tĩnh đã hoàn thiện và đi vào hoạt động. Được sự chú trọng xây dựng đội ngũ quản lý văn hóa để góp phần trong công tác quản lý, bảo tồn, xây mới và phát huy các giá trị. Không chỉ là góp phần lưu giữ những giá trị mà còn tạo ra sự hấp dẫn đối với khách du lịch khi đến đây. Sự sắp xếp, quyết định của Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cũng như các Sở ban ngành địa phương,     8    huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh về vấn đề công tác tổ chức, quản lý các hoạt động văn hóa để thể hiện tầm quan trọng của Khu tưởng niệm ở địa phương và quốc gia về văn hóa đất nước. Với phương hướng, sự chỉ đạo của cấp trên bên cạnh những thành tích đạt được thì vẫn còn nhiều hạn chế tồn tại trên nhiều phương diện: bộ máy quản lý, hướng phát triển gắn với du lịch, văn hóa với kinh tế, tuyên truyền phổ biến trong nhân dân, chăm sóc bảo vệ cảnh quan … Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng là một điểm đến, một Khu di tích lịch sử văn hóa khá mới, công chúng biết đến còn hạn chế và để hoạt động phát triển hơn trong tương lai, để công chúng trong Tỉnh cũng như du khách Tỉnh khác biết đến nhiều hơn. Ban quản lý tại KTN đã đang cập nhật và tiến hành nhiều giải pháp hoạt động làm mới, từ trong công tác quản lý, cơ cấu tổ chức cho đến nhiều hoạt động thiết thực khác: tổ chức các hoạt động thu hút khách tham quan, tổ chức các tháng đền ơn đáp nghĩa,… nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý mang tính thực tế tại Khu tưởng niệm. Nhưng nhiều giải pháp vẫn còn mang nặng tính lý thuyết, chưa đánh giá đúng thực tế và vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Tự hào là một người con của vùng quê Hà Tĩnh, đồng thời là sinh viên học về chuyên ngành quản lý văn hóa được trang bị kiến thức, hiểu được những giá trị cũng như tầm quan trọng của các Di tích lịch sử văn hóa. Với mong muốn góp phần vào việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị của các Di tích lịch sử văn hóa, mà cụ thể là ở quê hương mình, nên tôi đã mạnh dạn chọn đề tài “ Công tác quản lý di tích tại Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng- xã Việt Xuyên - huyện Thạch Hà Tĩnh Hà Tĩnh” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. - Mục đích: Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý di tích tại Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng. Từ đó đề xuất và kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả về công tác quản lý di tích tại Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới.     9    - Nhiệm vụ: Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về quản lý Di tích lịch sử văn hóa. Nghiên cứu các phương thức quản lý Di tích được áp dụng đối với Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng. Nghiên cứu những điểm mạnh, điểm hạn chế, cơ hội, thách thức tại Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng. Đề xuất và kiến nghị giải pháp giúp Ban quản lý thực hiện công việc quản lý đạt hiệu quả. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu công tác quản lý, đề xuất các giải pháp tại Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng xã Việt Xuyên- Huyện Thạch Hà- Tĩnh Hà Tĩnh. - Phạm vi nghiên cứu: Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng tại Xã Việt Xuyên- Huyện Thạch Hà - Tĩnh Hà Tĩnh. 4. Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp sử dụng trong bài nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp phỏng vấn, điều tra - Phương pháp khảo sát - Phương pháp phân tích tổng hợp 5. Đóng góp của đề tài. - Có thể mọi người biết đến các đài tượng của Đồng chí tại Hà Nội cũng như tại TP Hồ Chí Minh, nhưng có thể chưa biết về Khu tưởng niệm mới xây dựng tại     10    quê hương Đồng chí - xã Việt Xuyên - huyện Thạch Hà - tĩnh Hà Tĩnh, qua đề tài này góp phần giới thiệu, đóng góp vào hoạt động phát triển du lịch tại địa phương. - Đề tài này có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc tìm hiểu và nghiên cứu về Khu tưởng niệm. - Giải pháp được đề ra có thể phần nào giúp Ban quản lý có thể vận dụng vào thực tiễn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và tăng hiệu quả phát triển hoạt động du lịch, nâng cao hiệu quả bảo tồn và phát huy gía trị. 6. Bố cục của đề tài. Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, khóa luận được bố cục thành 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về Quản lý di tích và Khái quát về Huyện Thạch Hà- Tĩnh Hà Tĩnh. Chương 2: Thực tiễn công tác quản lý di tích tại Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng Xã Việt Xuyên - Huyện Thạch Hà - Tĩnh Hà Tĩnh. Chương 3: Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích đối với Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng - Xã Việt Xuyên - Huyện Thạch Hà Tĩnh Hà Tĩnh.     71  TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Đinh Trung Kiên(2004), Một số vđ về du lịch việt nam, Nxb Đại học quốc gia hà nội. 2. C.Mác (1960), Tư bản, quyển I, Tập 2, nxb Sự thật, Hà nội. 3. C.Mác và Ăngghen toàn tập, tập 23(1993), nxb Chính trị Quốc gia, Hà nội. 4. Luật di sản văn hóa năm 2001 sửa đổi bổ sung năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội. 5. Lê Hồng Lý, Dương Văn Sáu, Đặng Hoài Thu (2009), Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch, Nxb Đại học quốc gia Hn, Hà nội. 6. Hiến chương Venice ( Italy),(1964)- Bản dịch lưu tại Cục di sản văn hóa, Bộ VHTTD. 7. Tuổi trẻ quê hương Lý Tự Trọng tập 1(1969), Tỉnh đoàn lao động Hà Tĩnh. 8. Tuổi trẻ quê hương Lý Tự Trọng tập 2(1973), Tỉnh đoàn lao động Hà Tĩnh. 9. Từ điển bách khoa Việt Nam, tập I, Nxb Hà nội. 10. Trần Phương Thanh( 1989), Một người cùng thời với Lý Tự Trọng, nxb Thanh Niên. 11.Thép mới (1965), Lý Tự Trọng, nxb Thanh niên. 12. Nguyễn Trí Sơn( 1998), Di tích lịch sử vh Hà Tĩnh những vấn đề tôn tạo và phát triển, tạp chí vhnt số 10. 13. Nguyễn Đăng Duy- Trịnh Thị Minh Đức(1993), Bảo tàng Di tích lịch sử- văn hóa, Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội. 14. Nhiều tác giả (2013), Lịch sử Đảng Bộ Huyện Thạch Hà, Nxb Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. 15. Văn Tùng (2013), Lý tự trọng sống mãi tên anh, NXB Thanh niên. 16. Quyết định - Ban hành quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh. 72  17. Báo cáo kết quả xây dựng và khai thác Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng. 18. Đề án Thành lập Ban quản lý Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng. 19. Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh: vanhoahatinh.gov.vn. Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng: khutuongniemLytutrong.org.vn. Huyện Thạch Hà: thachha.hatinh.gov.vn.
- Xem thêm -