Tài liệu CompTIA A+ Hướng dẫn về phần cứng: Quản lý, Bảo trì, và Xử lý sự cố

  • Số trang: 538 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 2010 |
  • Lượt tải: 1
cuongducnguyen

Tham gia: 09/12/2017

Mô tả:

CompTIA A+ Hướng dẫn về phần cứng: Quản lý, Bảo trì, và Xử lý sự cố bao gồm:– Kiến thức tổng hợp toàn diện và tài liệu thực hành cuối mỗi chương.– Các hướng dẫn từng bước về cài đặt, bảo trì, tối ưu hiệu năng hệ thống và gỡ lỗi.– Chuỗi hình ảnh, bản vẽ và ảnh chụp màn hình hỗ trợ minh họa từng bước.– Bài tập thực hành chuyên sâu cuối mỗi chương.– Các video clip minh họa nội dung sách giáo khoa.Với những ưu việt trên, cuốn sách CompTIA A+ Hướng dẫn về phần cứng: Quản lý, Bảo trì, và Xử lý sự cố đã được FPT Polytechnic mua quyền dịch từ Nhà xuất bản uy tín Cengage và độc quyền phát hành tại Việt Nam.