Tài liệu Collocation - thường gặp (có dịch)

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 484 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 62076 tài liệu

Mô tả:

CÔ  MAI  PHƯƠNG  –  COLLOCATION  THƯỜNG  GẶP  (ST)  ft.  HEM       Collocations  là  gì?  Nói  đơn  giản  đó  là  những  cụm  từ  thường  đi  với  nhau  và  khi  bạn  dùng   đúng   những   cụm   này   thì   cách   diễn   đạt   sẽ   tự   nhiên,   gần   với   người   bản   ngữ   hơn   và   giúp   bạn   đạt  điểm  cao  trong  các  bài  thi.     Ví   dụ   bạn   nói   “She’s   got   yellow   hair”,   người   bản   ngữ   họ   sẽ   cười   vì   yellow   không   đi   với   hair.   Họ   nói”   She’s   got   blonde   hair”.   Cùng   nghĩa   là   “vàng”   mà   cũng   rắc   rối   nhỉ.   Hoặc   họ   nói   “making  friends”  chứ  không  nói  “getting  friends”.  Chúng  ta  cũng  nói  "FAST  FOOD"  chứ  ko   bao  giờ  nói  "QUICK  FOOD"  đúng  ko?  Đó  gọi  là  COLLOCATION.   Nhóm  HEM  đã  giúp  cô  hoàn  thiện  bản  sưu  tầm  các  COLLOCATION  thường  gặp  có  dịch  nghĩa   này.    Thanks  all  <3     Cách  học  chúng  ta  ghép  từ  in  đỏ  có  số  thứ  tự  bên  trái  với  từng  từ  bên  phải  sẽ  tạo  thành   nghĩa   rất   “nuột”   VD:   từ   đầu   tiên   abandon   ghép   với   +     attempt   (nỗ   lực),career(sự   nghiệp),child(trẻ   em),convention(tập   quán),   effort   (   nỗ   lực),homestead   (nhà   cửa,vườn   tược),hope  (hi  vọng),idea  (ý  tưởng),pet(thú  nuôi)  …  chúng  ta  có:   +  abandon  attempt:  từ  bỏ  nỗ  lực  +  abandon  career  :  từ  bỏ  sự  nghiệp  +abandon  child:  từ  bỏ   đứa  trẻ  +  abandon  convention:  từ  bỏ  tập  quán……  Những  cụm  như  này  gọi  là  COLLOCATION   đó   nhé.   Các   em   nên   nhớ   chúng   ta   còn   có   hẳn   một   cuốn   từ   điển   DICTIONARY   OF   COLLOCATION  và  hầu  như  các  em  học  sinh  nào  chuẩn  bị  đi  du  học  đều  được  khuyên  mua  và   học  theo  cuốn  từ  điển  này  :D     Cô   Mai   Phương   mong   các   em   sẽ   học   thêm   được   nhiều   từ   mới   qua   phần   học   COLLOCATION   này  nhé!  <3   1.Abandon  (  bỏ  rơi,  từ  bỏ  )     +     attempt   (nỗ   lực),career(sự   nghiệp),child(trẻ   em),convention(tập   quán),   effort   (   nỗ   lực),homestead   (nhà   cửa,vườn   tược),hope   (hi   vọng),idea   (ý   tưởng),pet(thú   nuôi),policy   (   chính   sách),principle   (   nguyên   tắc),proposal(đề   xuất),rationality   (   lẽ   phải),search   (nghiên   cứu),tradition   (truyền   thống),vehicle   (phương   tiện),   wife   (vợ)   2.Absorb  (tiếp  thu)     +    culture  (văn  hoá),idea  (ý  tưởng),  information  (  thông  tin)   3.Abuse  (lạm  dụng)   +     alcohol   (rượu),authority   (chính   quyền),drug   (thuốc),power  (sức  mạnh),substance  (chất  kích  thích)   4.  Accelerate  (nhanh  chóng)   +     change   (thay   đổi),development(phát   triển),growth(phát   triển),pace(tốc  độ,nhịp  độ),rate  (tỉ  lệ)   CÔ  MAI  PHƯƠNG  –  COLLOCATION  THƯỜNG  GẶP  (ST)  ft.  HEM       5.Achieve  (đạt  được)   +    aim  (mục  đích),  effect  (hiệu  quả),  feat  (chiến  công),  goal   (bàn   thắng),growth   (phát   triển),objective   (mục   tiêu),purpose   (mục   đích),success   (thành   công),target   (mục   tiêu)   6.Acquire   (thu  được,giành  được)   +   information   (thông   tin),knowledge   (kiến   thức),   opportunity  (  cơ  hội),skill  (kĩ  năng),status  (địa  vị)   7.  Address  (bàn  luận)   +issue  (vấn  đề),matter  (vấn  đề),problem  (vấn  đề),question(   câu  hỏi),subject  (đối  tượng)   8.Admire  (ngưỡng  mộ)   +   courage   (khuyến   khích),quality   (phẩm   chất,chất   lượng),skill  (kĩ  năng),view  (quan  điểm),  work  (công  việc)   9.Adopt  (thích  nghi)   +   attitude   (thái   độ),idea   (ý   tưởng),measure   (phương   pháp),method   (phương   pháp),plan   (kế   hoạch   ),policy   (chính   sách),practice   (thói   quen),   rule   (quy   định),   technique   (kĩ   thuật)   10.  Affect  (ảnh  hưởng)   +     behaviour   (cách   cư   xử),decision   (quyết   định),life   (cuộc   sống),outcome   (hậu   quả,kết   quả),performance   (thành   tích),quality  (chất  lượng,phẩm  chất)   11.Allocate  (phân  chia)   +   expenditure   (sự   tiêu   dùng),fund   (quỹ),money   (tiền),money   (tiền),seat   (chỗ   ngồi),time   (thời   gian),   work   (công  việc)   12.Alter  (thay  đổi)   +   behaviour   (cách   ứng   xử),fact   (sự   thật),life   (cuộc   sống),perception   (nhận   thức),policy   (chính   sách),relationship  (mối  quan  hệ)   13.  Analyse  (phân  tích)    +   behaviour   (cách   ứng   xử),impact   (ảnh   hưởng),performance   (đặc   tính),problem   (vấn   đề),quality   (chất  lượng)   14.Appreciate  (đánh  giá  cao)   +  beauty  (vẻ  đẹp),  effort  (nỗ  lực),  point  (quan  điểm),support   (ủng  hộ),value  (giá  trị),  work  (công  việc)   15.Attain  (đạt  được)   +   degree   (bằng   cấp),goal   (bàn   thắng),objective   (mục   tiêu),position  (vị  trí),status  (địa  vị),target  (mục  tiêu)   CÔ  MAI  PHƯƠNG  –  COLLOCATION  THƯỜNG  GẶP  (ST)  ft.  HEM       16.attract  (thu  hút)   +   attention   (sự   chú   ý),audience   (khán   giả),criticism   (phê   bình),  effort  (nỗ  lực),interest  (sự  quan  tâm),investment  (vốn   đầu  tư),support  (sự  ủng  hộ)   17.ban  (cấm)   +   advertising   (quảng   cáo),book   (sách),drug   (thuốc),practice   (hành  nghề),  weapon  (vũ  khí)   18.  bear     (chịu  đựng,mang,vác)   +   burden   (gánh   nặng),   cost   (giá),   fruit   (hoa   quả   ),grudge   (mối   hận   thù),hallmark   (tiêu   chuẩn),resemblance   (sự   giống   nhau),responsibility  (trách  nhiệm),similarity  (  tương  đồng)   19.Boost  (nâng  lên,tăng  lên)     +   confidence     (sự   tin   cậy),economy   (kinh   tế),image   (hình   ảnh)   ,   income   (thu   nhập),morale   (tinh   thần)   ,   performance   (hiệu  suất),profit  (lợi  lộc),value  (giá  trị)   20.Break  (phá  vỡ)   +   contract   (hợp   đồng),deadlock   (sự   đắn   đo),habit(   thói   quen),law   (luật   pháp),promise   (lời   hứa),record   (biên   bản),rule   (nội   quy),silence   (sự   yên   lặng),tradition   (nét   truyền  thống)   21.Cancel  (từ  bỏ)   +   agreement   (sự   đồng   thuận),appointment   (cuộc   hẹn),booking   (đặt     trước),holiday   (kì   nghỉ),meeting   (cuộc   họp),trip  (chuyến  đi),visit  (chuyến  viếng  thăm)   22.Catch  (bắt  kịp)   +   attention   (sự   chú   ý),breath   (hơi   thở),bus   (xe   buýt),cold   (cảm   lạnh),disease   (bệnh   tật),eye     (mắt),   fire   (lửa),   flight   (chuyến   bay),glimpse   (đại   cương),plane   (máy   bay),train   (tàu   hoả)   23.  Cause  (gây  ra)   +   accident   (tai   nạn),change(thay   đổi),corcern   (lo   âu,lo   ngại),damage   (thiệt   hại),difficulty   (khó   khăn),harm   (tai   hại),loss  (mất  mát),pain  (đau  đớn),problem  (vấn  đề),trouble   (rắc  rối)   24.Celebrate  (tổ  chức)   +   achievement   (thành   tích),anniversary   (lễ   kỉ   niệm),birthday   (sinh   nhật),centenary   (lễ   kỉ   niệm   trăm   năm),day   (ngày),event   (sự   kiện),festival   (lễ   hội),holiday   (kì   nghỉ),occasion   (dịp),success   (thành   công),victory   (chiến   thắng),  weeding  (lễ  cưới),year  (năm)   CÔ  MAI  PHƯƠNG  –  COLLOCATION  THƯỜNG  GẶP  (ST)  ft.  HEM       25.Challenge  (thách  thức)   +   authority   (chính   quyền),claim   (tuyên   bố),decision   (quyết   định),idea  (ý  kiến),notion  (quan  điểm),view  (cách  nhìn(   26.Change  (thay  đổi)   +   attitude   (thái   độ),behavior   (cách   cư   xử),direction   (chỉ   dẫn),face  (bộ  mặt),habit  (sở  thích),mind  (suy  nghĩ),situation   (hoàn  cảnh),subject  (vấn  đề)   27.Collect  (thu  thập)   +   data   (dữ   liệu),evidence   (bằng   chứng),   information(thông   tin),rent  (tô,tiền  thuê),fax  (fax)  ,  thought  (ý  tưởng)   28.Combat  (đọ  sức)   +  crime  (tội  ác),crisis  (khủng  hoảng),disease  (bệnh  tật),drug   (thuốc),   inflation   (lạm   phát),problem   (vấn   đề),tragedy   (bi   kịch),terrorism  (khủng  bố),violence  (bạo  lực)   29.concentrate  (tập  trung)   +  effort  (nỗ  lực),attention  (chú  ý),  energy  (năng  lượng),mind   (ý  nghĩ),power  (sức  mạnh)   30.  Conduct(chỉ  đạo,  kiểm  soát)                        +analysis(sự  phân  tích),  business(việc  kinh  doanh),                         debate(cuộc   tranh   luận),   examination(kỳ   thi,   sự   điều   tra),experiment(cuộc   thử   nghiệm),   inquiry(sự  điểu  tra,  thẩm  vấn),interview(cuộc  phỏng  vấn),  investigation(sự  điều  tra,  nghiên   cứu),   meeting(cuộc   gặp   gỡ,hội   họp),   negotiation(sự   điều   đình,   đàm   phán),   orchestra(dàn   nhạc),  research(sự  nghiên  cứu),study(việc  học),  survey(cuộc  khảo  sát),  test(cuộc  kiểm  tra),   trial(sự  thử  nghiệm)     31.  Confirm(xác  nhận)                                                +appointment(cuộc  hẹn,  sự  bổ  nhiệm),  booking(  sự                                                                                                                                  đặt  trước),existence(tình  trạng,  hiện  tương  có  thực)                                                                                                                          view(quang  cảnh,  quan  niệm)   32.  Confront(đương  đầu)                                          +challenge(  sự  thách  thức),  difficulty(khó  khăn)                                                                                                                                              fact(sự  thật,  thực  tế),  issue(vấn  đề),  problem(vấn  đề)                                                                                                                            reality(thực  tế),  situation(hoàn  cảnh)   33.  Consume(tiêu  thụ,phá  huỷ)                        +alcohol(cồn),  energy(năng  lượng),time(thời  gian)                                                                                                                              passion(cảm  xúc)   34.  Control(điều  chỉnh)                                                +behavior(cách  cư  xử),  money(tiền),  population(dân                                                                                                                              số),  power(năng  lượng),  temper(tính  tình),  supply(     CÔ  MAI  PHƯƠNG  –  COLLOCATION  THƯỜNG  GẶP  (ST)  ft.  HEM                                                                                                                                  ngồn  cung  cấp)   35.  Convey(truyền  đạt)                                                  +information(thông  tin),  idea(ý  kiến),  image(hình                                                                                                                                ảnh),  language(ngôn  ngữ),  message(tin  nhắn)                                                                                                                              meaning(ý  nghĩa),  view(quan  điểm)   36.  Create(tạo  nên)                                                                +environment(môi  trường),  atmosphere(không  khí)                                                                                                                                                image(hình  ảnh),  impression(ấn  tượng),  opportunity                                                                                                                                (cơ  hội),  wealth(sự  giàu  có).   37.   Curb(kiềm   chế)                                                                             +effort(sự   nỗ   lực),   attempt(sự   cố   gắng),   emission(sự                                                                                                                                phát  ra,  toả  ra),  growth(sự  phát  triển)   38.   Damgage(phá   huỷ)                                                                 +brain(trí   não),   career(sự   nghiệp),   creditability(tiếng                                                                                                                                                  tăm),  economy(tiềm  lực),  environment(môi  trường)                                                                                                                                                  health(sưc  khoẻ),  image(hình  ảnh),  relationship(mối                                                                                                                                                  quan  hệ),  reputation(danh  tiếng)   39.  Cut(cắt  giảm)                                                                      +hair(tóc),  job(công  việc),  budget(ngân  sách),  cost(                                                                                                                                chi  phí),  loss(tổn  thất),  pay(tiền  lương),  price(giá                                                                                                                                      trị),  rate(tỉ  lệ),  supply(nguồn  cung  cấp),  tax(thuế)                   40.  Debate(tranh   luận)                                                                   +issue(vấn   đề),   matter(vấn   đề),   merit(sự   kiện),   plicy                                                                                                                                                (cách  giải  quyết),  proposal(đề  nghị),  subject(chủ  đề)       41.  Delay(hoãn)                                                                          +action(hành  động),  arrival(sự  đến),  decision(quyết                                                                                                                                định),  departure(sự  khởi  hành),  development(sự                                                                                                                                                  phát  triển),  flight(chuyến  bay),  onset(  sự  tấn  công)   42.  Deliver(phân  phát,  truyền  tải)                                +goods(hàng  hoá),  lecture(bài  thuyết  trình),   message   CÔ  MAI  PHƯƠNG  –  COLLOCATION  THƯỜNG  GẶP  (ST)  ft.  HEM                                                                                                                                                    (tin  nhắn),  performance(sự  biểu  diễn),  service(dịch                                                                                                                                  vụ),  speech(lời  nói)   43.Demonstrate(chứng  minh)                                  +ability(khả  năng),  commitment(sự  tận  tâm)                                                                                                                                  importance(tầm  quan  trọng),  need(sự  cần  thiết),                                                                                                                                  power(năng  lực),  skill(kĩ  năng)   44.  Deny(từ  chối)                                                                                  +access(quyền  hạn),  chance(cơ  hội),  claim(quyền   đòi                                                                                                                                                    hỏi),  existence  (sự  tiếp  tục  cuộc  sống),  involvement                                                                                                                                              (sự  liện  quan),  opportunity(cơ  hội),  request(yêu  cầu)                                                                                                                              right(quyền)   45.   Deserve(xứng   đáng)                                                           +chance(cơ   hội),   consideration(sự   quan   tâm,   cân   nhắc)                                                                                                                                              mention(sự   đề   cập),   place(vị   trí),   praise(sự   tán   dương)                                                                                                                            punishment(sự  trừng  phạt),  respect(sự  kính  trọng),                                                                                                                            support(sự  ủng  hộ),  win(chiến  thắng)   46.  Destroy(phá  huỷ)                                                              +ability(khả  năng),  bond(giao  kèo),  building(sự  xây                                                                                                                                                  dựng),  forest(rừng),  ecosystem(hệ  sinh  thái),  hope(                                                                                                                                hi  vọng),  industry(công  nghiệp),  life(cuộc  sống),                                                                                                                                  prospect(triển  vọng,  sự    mong  đợi)   47.  Determine(xác  định)                                                            +amount(số  lượng),  extent(phạm  vi),  nature(bản   chất)                                                                                                                                outcome(hậu  quả,  tác  động),  policy(điều  khoản,                                                                                                                                    chính  sách),  price(giá  trị),  rate(tỉ  lệ),  value(giá  trị)   48.  Develop(phát  triển)                                                      +habit(thói  quen),  idea(ý  tưởng),  knowledge(kiến                                                                                                                                  thức),  plan(kế  hoạch),  policy(chính  sách),  skill(   CÔ  MAI  PHƯƠNG  –  COLLOCATION  THƯỜNG  GẶP  (ST)  ft.  HEM                                                                                                                                      kĩ  năng),  taste(sự  tinh  tế,  thẩm  mĩ),  technology(                                                                                                                                  công  nghệ)   49.  Discuss(thảo  luận)                                                                    +idea(ý  kiến),  issue(vấn  đề),  matter(vấn  đề),   problem                                                                                                                                  (vấn  đề),  possibility(tiềm  năng,  khả  năng),  topic(                                                                                                                                    chủ  đề),  situation(tình  hình),  subject(chủ  đề)   50.  Dismiss(gạt  bỏ,  giải  tán)                                            +appeal(yêu  cầu),  application(đơn  xin),  argument(                                                                                                                                  tranh  cãi),  charge(mệnh  lệnh,  tiền  công),  claim(                                                                                                                                  yêu  sách),  employee(công  nhân),  idea(ý  kiến),                                                                                                                                    notion(quan  điểm,  ý  kiến),  possibility(khả  năng)                                                                                                                                  reason(lý  do),  suggestion(lời  đề  nghị)   51.  Display(trưng  bày)                                                          +collection(sự  thu  thập),  information(thông  tin)                                                                                                                                    skill(kĩ  năng),  talent(tài  năng)   52.  Disregard(bất  chấp,  ko  để  ý)                                +advice(lời  khuyên),  pain(hình  phạt,  sự  đau  khổ)                                                                                                                                      statement(sự  trình  bày,  phát  biểu),  suffering(sự                                                                                                                                      đau  đớn),  warning(lời  cảnh  báo)   53.  Disrupt(phá  vỡ)                                                                      +activity(hoạt  động),  attempt(nỗ  lực),  life(cuộc                                                                                                                                                        sống),   meeting(cuộc   gặp   mặt),   operation(quá   trình                                                                                                                                          hoạt  động),  peace(hoà  bình),  plan(kế  hoạch),                                                                                                                                                                                                process(quy  trình),  service(dịch  vụ)   54.  Distract(làm  sao  lãng)                                                          +thought(suy  nghĩ),  attention(sự  chú  ý),  mind                                                                                                                                                                                    (ý  định)   55.  Distribute(phân  phát)                                                            +goods(hàng  hoá),  information(thông  tin),                                                                                                                                                                            material(vật  liệu),  power(năng  lượng),  product   CÔ  MAI  PHƯƠNG  –  COLLOCATION  THƯỜNG  GẶP  (ST)  ft.  HEM                                                                                                                                                  (sản  phẩm)   56.  Earn(kiếm  đươc,  giành  được)                                      +credit(long  tin  cậy),  degree(trình  độ),  income(                                                                                                                                            thu  nhập),  salary(lương),  wage(lương,  phần                                                                                                                                                                thưởng),  money(tiền),  livelihood(kế  sinh  nhai)                                                                                                                                                            place(vị  trí),  praise(lời  ca  ngợi),  profit(lợi  nhuận)                                                                                                                                            reputation(danh  tiếng),  respect(sự  kính  trọng)                                                                                                                                          return(sự  đền  đáp)   57.  Ease(nới  lỏng,làm  dịu  bớt)                                            +burden(gánh  nặng),  crisis(cơn  khủng  hoảng)                                                                                                                                              difficulty(khó  khăn),  fear(sự  sợ  hãi),  grip(tay                                                                                                                                                                  phanh),  mind(tâm  trí),  pain(sự  đau  đớn),  plight(                                                                                                                                                                hoàn  cảnh  khó  khăn),  pressure(áp  lực),  problem                                                                                                                                              (vấn  đề),  restriction(sự  hạn  chế),  shortage(sự                                                                                                                                                  thiếu  hụt),  strain(sự  căng  thẳng),  tension(sự                                                                                                                                                căng  thẳng),  worry(lo  lắng)   58.  Eliminate(loại  bỏ)                                                                              +discrimination(nhận  thức  đúng  đắn,  sự  phân                                                                                                                                                  biệt  đối  xử),  gap(khoảng  trống),  habit(thói                                                                                                                                                                    quen),  need(sự  cần  thiết),  pest(tai  hoạ,  rắc  rối)                                                                                                                                                    possibility(khả  năng),  problem(vấn  đề),  risk(                                                                                                                                                mối  đe  doạ),  use(tập  quán,  thói  quen)   59.  Emphasise(nhấn  mạnh)                                                            +role(vai  trò),  fact(thực  tế),  contribution(sự                                                                                                                                                    đóng  góp),  importance(tầm  quan  trọng),                                                                                                                                                    point(quan  điểm)   60.  Employ(giao  việc,  thuê  làm)                                              +method(phương  pháp),  people,  staff(nhân                                                                                                                                                                        viên),  strategy(chiến  lược),  system(hệ  thống)   CÔ  MAI  PHƯƠNG  –  COLLOCATION  THƯỜNG  GẶP  (ST)  ft.  HEM                                                                                                                                                        tactic(phương  thức,  sách  lược),  technique(                                                                                                                                                    kĩ  thuật),  worker(ng  làm)   61.  Encounter(chạm  trán,  đụng  độ)                                      +problem(vấn  đề),  difficulty(khó  khăn),                                                                                                                                                        opposition(  đối  phương),  situation(tình                                                                                                                                                          huống),  resistance(sự  đối  kháng)   62.  Enforce(bắt  buộc)                                                                                +ban(lệnh  cấm),  control(sự  điểu  khiển)                                                                                                                                                        law(luật),  limit(giới  hạn),  requirement(                                                                                                                                                                            yêu  cầu),  rule(luật  lệ),  standard(tiêu  chuẩn)         63.    Enhance     +         ability   (khả   năng),   appearance   (diện   mạo),   chance   (cơ   hội),     environment   (Môi   trường),   image   (hình   ảnh),   performance   (nâng   cao,   làm   (hiệu   suất),   prestige   (uy   tín),   quality   (chất   lượng),   nổi  bật)   relationship(quan  hệ),  role  (vai  trò),  skill  (kĩ  năng),  status  (địa   vị),  value  (giá  trị).     64.  Enrich   (làm   giàu,   cải   thiện,  làm  phong   phú)   +     experience   (kinh   nghiệm),   performance   (hiệu   suất),   relationship  (mối  quan  hệ),  life  (cuộc  sống).   65.Establish   +    business(việc  kinh  doanh),  creditability(  tiếng  tăm),  link  (liên   kết),   network   (mạng   lưới),   relationship   (mối   quan   hệ),   rule   (thành   lập,   tạo   (luật  lệ).   lập,  thiết  lập)       66.Examine   +   effect   (   hậu   quả),   evidence   (bằng   chứng),   implication   (sự   dính   líu),   issue   (hậu   quả),  nature(bản   chất),  policy(chính  sách),    (xem   xét,   kiểm   problem(  vấn  đề),  progress(sự  tiến  bộ)   tra,  nghiên  cứu)     67.Exercise   +  authority(uy  quyền),  care  (sự  thận  trọng),  choice  (lựa  chọn),   CÔ  MAI  PHƯƠNG  –  COLLOCATION  THƯỜNG  GẶP  (ST)  ft.  HEM       (rèn   luyện,   sử   control  (quyền  năng),  discretion  (sự  sáng  suốt,  sự  thận  trọng),   dụng)   influence(  uy  thế,  tầm  ảnh  hưởng),  judgement  (óc  phán  đoán),   option  (sự  lựa  chọn),  power  (quyền  năng),  responsibility  (trách     nhiệm),  restraint  (sự  kiềm  chế),  right  (quyền),  skill  (kĩ  năng)     68.  Exhibit   +   behavior   (hành   vi   cư   xử),   characteristic   (đặc   điểm),   degree   (mức  độ),  level(mức  độ),  pattern  (hoa  văn,  mẫu  vẽ),  property   (phô   bày,   triển   (tài   sản),   range   (phạm   vi),   sign   (tín   hiệu),   symptom   (triệu   lãm,  bày  tỏ,  biểu   chứng),   tendency   (xu   hướng),   variety   (sự   đa   dạng),   work   (tác   lộ,  đưa  ra)   phẩm)       69.  Expand   (mở  rộng)     +   activity   (hoạt   động),   base   (nguồn),   business   (công   việc   kinh   doanh),   capacity   (khả   năng),   horizon   (đường   chân   trời),   operation   (quá   trình   hoạt   động),   range   (   phạm   vi),   scope   (phạm  vi)     70.  Exploit   (khai  thác     +   advantage   (thuận   lợi),   loophole   (lỗ   hổng   của   luật   pháp),   market  (thị  trường),  opportunity  (cơ  hội),  option  (sự  lựa  chọn),     possibility   (khả   năng),   potential   (tiềm   năng),   power   (quyền   năng),   situation   (tình   huống),   technology   (công   nghệ),   weakness   (điểm  yếu)           71.  Explore   +  area  (vùng),  detail  (chi  tiết),  idea  (ý  tưởng),  issua  (hậu  quả),   nature(bản   chất,   tự   nhiên),   opportunity   (cơ   hội),   option   (sự   (khám   phá,   lựa   chọn),   possibility(khả   năng),   potential(tiềm   năng),   thăm   dò,   nghiên   relationship(mối  quan  hệ),  world.   CÔ  MAI  PHƯƠNG  –  COLLOCATION  THƯỜNG  GẶP  (ST)  ft.  HEM       cứu.  học  hỏi)       72.   Express(biểu   +   anger   (sự   giận   dữ),   appreciation   (sự   cảm   kích,   đánh   giá   cao),   lộ,  bày  tỏ)   belief   (sự   tin   tưởng),   concern   (sự   quan   tâm),   disappointment   (sự   thất   vọng),   doubt   (sự   nghi   ngờ),   emotion   (cảm   xúc),   fear     (nỗi   lo   sợ),   gratitude   (lòng   biết   ơn),   interest(sự   quan   tâm),   opinion   (quan   điểm),   preference   (sở   thích),   regret   (sự   hối   tiếc)   ,   sastisfaction   (sự   hài   lòng),   support   (sự   ủng   hộ),   sympathy   (sự   đông  cảm),  thanks  (lời  cảm  ơn),  thought(ý  nghĩ),  view  (cái  nhìn   tổng  quan),  wish(mong  ước)     73.Extend   +credit  (lòng  tin),  hand  (tay),  invitation  (lời  mời),  lead  (hướng   dẫn),   life   (tuổi   thọ),   period   (kỳ   hạn),   plan   (kế   hoạch),   system   (duỗi  thẳng,  đưa   (hệ  thống).   ra,  mở  rộng,  kéo   dài)     74.   Evaluate   +  evidence  (bằng  chứng),  impact  (ảnh  hưởng),  option  (sự  lựa   (đánh  giá)   chọn),   performance   (hiệu   suất,   màn   biểu   diễn),   policy(chính   sách),   position   (địa   vị),   quality   (chất   lượng),   work(   công   việc,     tác  phẩm)   75.   Faciliate   +   change   (thay   đổi),   communication   (giao   tiếp),   development   (làm   cho   dễ   (sự  phát  triển),  exchange  (trao  đổi),  flow  (chảy),  learning  (học),   dàng)   transfer  (chuyển  đi)     76.  Follow   (theo  dõi,  theo)     +   advice   (lời   khuyên),   example   (ví   dụ),   foolstep   (bước   chân),   guideline   (đường   lối)   ,   instruction   (hướng   dẫn),   lead   (hướng   dẫn),   path   (đường   mòn),   pattern   (hoa   văn,   procedure   (thủ   tục),  route  (lộ  trình),  rule  (luật),  track  (dấu  vết).     77.  Form   +   basis   (cơ   sở),   company   (công   ty),   government   (chính   quyền),   CÔ  MAI  PHƯƠNG  –  COLLOCATION  THƯỜNG  GẶP  (ST)  ft.  HEM       (tạo  dựng)     parternship   (quan   hệ   đối   tác),   relationship   (mối   quan   hệ),   society  (xã  hội)     78.  Forge   (  bịa,  giả  mạo)       79.  Foster   +  bond  (hợp  đồng),  career(nghề  nghiệp),  friendship(tình  bạn),   identity   (chứng   minh   nhân   dân),   link   (mối   liên   hệ),   parternship   (quan  hệ  đối  tác),  signature  (chữ  ký)     +  attitude  (thái  độ),  competition  (cuộc  thi),  culture  (văn  hóa),   development   (sự   phát   triển),   discrimination   (chọn   lọc),   relationship  (quan  hệ),  spirit  (tinh  thần,  tâm  trạng   (tăng   cường,     thúc  đẩy)     80.  Fulfil   (hoàn  thành)     +   aim   (mục   tiêu),   ambition   (tham   vọng),   criteria   (tiêu   chuẩn),   desire  (tham  vọng),  dream  (giấc  mơ),  expectation  (mong  đợi),   need   (nhu   cầu),   obligation   (nhiệm   vụ),   potential   (tiềm   năng),   requirement  (yêu  cầu),  responsibility  (nhiệm  vụ),  role  (vai  trò),   task  (nhiệm  vụ   81.  Gain   +  acceptance  (sự  tán  thành),  access  (phương  tiện),  advantage   (thuận  lợi),  approval  (sự  tán  thành),  attention  (chú  ý),  benefit   (thu  được,  giành   (lợi   ích),   confidence   (tự   tin),   control   (quyền   kiểm   soát),   được)   currency   (tiền),   degree   (bằng),   experience   (kinh   nghiệm),   ground   (lý   do,   căn   cứ),   impression   (ấn   tượng),   independence     (độc   lập),   information   (thông   tin),   insight(hiểu   biết   sâu   sắc),   knowledge   (kiến   thức),   momentum   (đà,   động   lượng(vật   lý)),   opportunity   (cơ   hội),   popularity   (lòng   mến   mộ),   power   (năng   lượng),   qualification   (bằng   cấp),   recognition   (sự   công   nhận),   reputation  (tiếng  tăm),  respect  (sự  tôn  trọng),  support  (  sự  ủng   hộ),  understanding(tầm  hiểu  biết).     82.  Gather   +   crowd(đám   đông),   evidence   (bằng   chứng),   information   (thông   tin),   momentum   (động   lượng,   đà),   pace   (tiến   độ),   CÔ  MAI  PHƯƠNG  –  COLLOCATION  THƯỜNG  GẶP  (ST)  ft.  HEM       (tụ   tập,   hái   people   lượm,  thu  thập)         83.  Generate   +cash   (tiền   mặt),   demand   (nhu   cầu),   electricity   ((phát)   điện),   energy   (năng   lượng),   growth   (sự   tang   trưởng),   heat   (nhiệt)   ,   (tạo   ra,   phát   ra,   income   (thu   nhập),   interest   (lợi   ích,   lãi),   job   (nghề   nghiệp),   phát  snh)   power   (năng   lượng),   profit(lợ   nhuận),   revenue   (thu   nhập),   support  (sư  ủng  hộ)       84.Guarantee   +freedom  tư  do),  future  (tương  lai),  payment(tiền  bồi  thường),   quality  (chất  lượng),  safety  (sự  an  toàn),  security  (sự  bảo  mật),   (bảo   đảm,   cam   success  (thành  công)   đoan)     85.  Hamper   +ability  (khả  năng),  effort  (nỗ  lực),  plan  (kế  hoạch),  search  (tìm   kiếm),  development  (sư  phát  triển)   (cản   trở,   ngăn   cản)     86.  Handle   +  affair,  business  (công  việc  kinh  doanh),  crisis  (khủng  hoảng),   issue   (hậu   quả),   matter=   problem   (vấn   đề),   situation   (tình   (cầm,   sờ   mó,   huống)   bốc   dỡ,   giải   quyết,   đối   xử,     đối  đãi)     87,  Harness   +energy  (năng  lượng),  investment  (đầu  tư),  power  (quyền  lực),   revolution(cuộc  cách  mạng),  technology(công  nghệ).   (kiểm   soát   sử   dụng,  khai  thác)           88. Hold:nắm  giữ   belief(niềm   tin,sự   tin   tưởng),   breath(hơi   thở),   CÔ  MAI  PHƯƠNG  –  COLLOCATION  THƯỜNG  GẶP  (ST)  ft.  HEM       election(cuộc   bầu   cử),   exhibition(triển   lãm),   hope(hi   vọng),   meeting(hội   nghị),   position(vị   trí),   post(,   seat(chỗ,ghế  ngồi),  view(tầm  nhìn)   89. Ignore:phớt  lờ,bơ   advice:lời   khuyên,   evidence:bằng   chứng,   fact:sự   thực,   issue:vấn  đề  -­‐cung  cấp  phân  phối,  need:yêu  cầu-­‐nhu  cầu,   problem-­‐vấn   đề,   protest-­‐phản   đối,   question-­‐câu   hỏi,   sign-­‐tín  hiệu-­‐biển  báo,warning-­‐cảnh  báo   90. Imitate:mô  phỏng  bắt   Accent-­‐ngữ   điệu,   attitude-­‐thái   độ,   custom-­‐tập   quán,   chước   sound-­‐âm  thanh,  style-­‐kiểu  cách-­‐phong  cách,  voice-­‐giọng   nói   91. Impair:làm   yếu,thiệt   Ability-­‐năng   lực,   efficiency-­‐sự   hiệu   quả,   function-­‐chức   hại   năng,  health-­‐sức  khỏe,  performance-­‐buổi  diễn-­‐thi  hành   92. Implement:bổ   sung,thi  hành   Ban-­‐cấm   vận,   change-­‐thay   đổi,   contract-­‐hợp   đồng,   decision-­‐quyết   định,   law-­‐luật,   plan-­‐kế   hoạch,   policy-­‐ chính   sách,   practice-­‐các   hoạt   động,   principle-­‐quy   tắc-­‐ nguyên  tắc,recommendation-­‐lời  khuyến  nghị,  reform-­‐cải   cách-­‐cải  tổ,  strategy-­‐chiến  lược,  tax-­‐thuế   93. Impose:áp   đặt,buộc   Ban-­‐cấm   vận-­‐lệnh   cấm,   burden-­‐gánh   nặng,   constraint-­‐ bắt,lạm  dụng   miễn   cưỡng-­‐ép   buộc,   control-­‐kiểm   soát,   deadline-­‐hạn   chót,   duty-­‐nghĩa   bụ,   fine-­‐tiền   phạt,   law-­‐luật,   limit-­‐hạn   chế-­‐giới  hạn,   Punishment-­‐sự   trừng   trị-­‐trừng   phạt,   requirement-­‐yêu   cầu-­‐đòi   hỏi,   restraint-­‐kiềm   chế-­‐tự   chủ,   restriction-­‐giới   hạn-­‐vùng   cấm,   rule-­‐luật   lệ,   sentence-­‐mức   án-­‐câu   chữ,   tax-­‐thuế   94. Improve:nâng   cao,cải   Appearance-­‐diện   mạo-­‐vẻ   ngoài,   chance-­‐cơ   hội,   thiện   education-­‐giáo   dục,   efficiency-­‐hiệu   quả-­‐hiệu   lực,   effort-­‐ nỗ  lực-­‐,  environment-­‐môi  trường,  facility-­‐Điều  kiện-­‐trang   thiết  bị,   Health-­‐sức   khỏe,   image-­‐hình   ảnh,   life-­‐lối   sống,   performance-­‐thực  hiện-­‐biểu  diễn,  productivity-­‐năng  suất   hiệu  quả  cao,  quality-­‐chất  lượng,  safety-­‐an  toàn,  service-­‐ CÔ  MAI  PHƯƠNG  –  COLLOCATION  THƯỜNG  GẶP  (ST)  ft.  HEM       dịch  vụ,   Situation-­‐hoàn   cảnh-­‐tình   huống,   skill-­‐kĩ   năng-­‐tay   nghề,   standard-­‐chuẩn  mực-­‐tiêu  chuẩn,  system-­‐hệ  thống   95. Increase:gia   tăng,tăng  cường   Amount-­‐số   lượng,   capacity-­‐sức   chứa-­‐khả   năng,   chance-­‐ cơ   hội,   demand-­‐yêu   cầu-­‐đòi   hỏi,   productivity-­‐năng   suất   hiệu  quả  cao,  profit-­‐lợi  nhuận,  rate-­‐mức  này-­‐tỉ  lệ,  risk-­‐rủi   ro,  sale-­‐doanh  số-­‐bán  hàng,   Share-­‐chia  sẻ,  tax-­‐thuế   96. Initiate:   ban  đầu   bắt   đầu   Action-­‐hoạt  động,  campaign-­‐chiến  dịch,  change-­‐thay  đổi,   contact-­‐liên   hệ-­‐liên   quan,   debate-­‐tranh   luận-­‐thảo   luận,   development-­‐phát  triển,  discussion-­‐thảo  luận-­‐bàn  bạc,   Investigation-­‐điều   tra   –rà   soát,   policy-­‐chính   sách,   programme-­‐đặt   chương   trình,   reform-­‐cải   cách-­‐cải   tổ,   request-­‐yêu  cầu,  research-­‐tìm  kiếm-­‐nghiên  cứu,  review-­‐ duyệt  lại-­‐cân  nhắc  lại,  study-­‐nghiên  cứu,   Talk-­‐cuộc  nói  chuyện   97. Integrate:kết   hợp  nhất   98. Lay:đăt  ,để   hợp   Approach-­‐tiếp  cận-­‐lại  gần,  policy-­‐chính  sách,  service-­‐dịch   vụ,  technology-­‐công  nghệ   Base-­‐nền   móng-­‐nguyên   tắc   cơ   bản,   emphasis-­‐nhấn   mạnh-­‐trọng   yếu,   figure-­‐dáng   người-­‐số   liệu,   foundation-­‐ nền  tảng,  groundwork-­‐nền  tảng-­‐cơ  sở,  hand-­‐tay-­‐nắm  giữ   kiểm  soát,  stress-­‐căng  thẳng  mệt  mỏi   99. Limit:   giới   hạn-­‐hạn   Ability-­‐khả   năng,   access-­‐tiếp   cận-­‐truy   cập,   choice-­‐lựa   chế   chọn,   growth-­‐tăng   trưởng-­‐lớn   mạnh,   unemployment-­‐ thất  nghiệp,  use-­‐sử  dụng-­‐tiêu  dùng   100. Lose-­‐mất,   thất  bại   Altitude-­‐độ   cao-­‐ko   bay   lên   đc-­‐,   appetite-­‐ngon   miệng-­‐ khao   khát,   balance-­‐cân   bằng,   chance-­‐cơ   hội,   confidence-­‐ sự   tin   tưởng,   grip-­‐tay   phanh-­‐kiếm   soát,   hearing-­‐thính   giác,  home-­‐nhà  ở,  hope-­‐hi  vọng,   Interest-­‐thích   thú-­‐quan   tâm,   job-­‐nghề   nghiệp,   memory-­‐ ký   ức,   mind-­‐tâm   trí,   money-­‐tiền,   opportunity-­‐cơ   hội,   CÔ  MAI  PHƯƠNG  –  COLLOCATION  THƯỜNG  GẶP  (ST)  ft.  HEM       sense-­‐giác   quan-­‐sự   khôn   ngoan,   sight-­‐tầm   nhìn-­‐thị   giác,   speed-­‐tốc  độ,   Temper-­‐tâm  trạng-­‐giận  giữ,  voice-­‐giọng  nói   101. Maintain:duy   trì,bảo  dưỡng   Balance-­‐cân   bằng-­‐thăng   bằng,   contact-­‐liên   lạc-­‐tiếp   xúc,   control-­‐kiểm   soát-­‐điều   khiển,   environment-­‐môi   trường,   interest-­‐thích   thú-­‐húng   thú,   momentum-­‐sức   đẩy-­‐đà,   position-­‐vị  trí-­‐chức  vụ-­‐tư  thế,   Quality-­‐chất   lượng,   relationship-­‐mỗis   quan   hệ,   standard-­‐ tiêu   chuẩn,   status-­‐trạng   thái-­‐vị   thế-­‐địa   vị,   tradition-­‐ truyền  thống   102. Make:v   Arrangement-­‐sự   sắp   xếp,   attempt-­‐nỗ   lực,   call-­‐cuộc   gọi,   change-­‐thay   đổi,   choice-­‐lựa   chọn,   comment-­‐nhận   xét-­‐ bình  luận,  contribution-­‐đóng  góp,   Decision-­‐quyết  định,  difference-­‐sự  khác  biệt,  distinction-­‐ sự  khác  biệt,  effort-­‐nỗ  lực,  mistake-­‐lỗi  lầm,  money-­‐tiền,   noise-­‐tiếng  ồn,  progress-­‐tiến  bộ,   Speech-­‐bài  nói,  statement-­‐tuyên  bố,  trip-­‐chuyến  đi   103. Match:ăn   khớp,phù  hợp   Description-­‐mô   tả-­‐miêu   tả,   expectation-­‐mong   đợi-­‐mong   muốn,   need-­‐cần   thiết-­‐nhu   cầu,   pace-­‐tốc   độ,   performance-­‐thi  hành  tiền  hành   104. Challenge-­‐thách   thức-­‐thử   thách,   criteria-­‐chuẩn   mực   đánh  giá,  deadline-­‐hạn  chót,  demand-­‐yêu  cầu,  friend-­‐ng`   bạn,   goal-­‐mục   tiêu-­‐mục   đích,   need-­‐cần   thiết-­‐nhu   cầu,   objective-­‐mục  đích-­‐khách  quan,   Meet:đáp  ứng   Obligation-­‐bắt   buộc-­‐nghĩa   vụ,   requirement-­‐yêu   cầu,   standard-­‐tiêu  chuẩn,  target-­‐nhắm  đến-­‐mục  đích   105. Merit:xứng   đang,phẩm  chất   Attention-­‐chú   ý-­‐chăm   chú,   consideration-­‐sự   cân   nhắc-­‐ xem  xét,  mention-­‐đề  cập   106. Nurture:khuyế n  khích,ủng  hộ   Child-­‐trẻ   con,   hatred-­‐căm   ghét,   ideal-­‐ý   tưởng,   relationship-­‐mối  quan  hệ,  talent-­‐tài  năng   CÔ  MAI  PHƯƠNG  –  COLLOCATION  THƯỜNG  GẶP  (ST)  ft.  HEM       107. Obey:tuần   theo,vâng  lời   108. Command-­‐mệnh   lệnh,   instruction-­‐lời   chỉ   dẫn,   law-­‐luật   pháp,   obligation-­‐nghĩa   vụ-­‐bắt   buộc,   order-­‐mệnh   lệnh,   parent-­‐bố  mẹ,  rule-­‐điều    lệ-­‐quy  luật   Obtain:có  được   Advice-­‐lời   khuyên,   benefit-­‐có   ích-­‐lợi   ích,   consent-­‐cho   phép-­‐bằng   lòng,   degree-­‐bằng   ĐH,   detail-­‐chi   tiết,   evidence-­‐bằng   chứng,   information-­‐thông   tin,   permission-­‐sự  cho  phép,   Result-­‐kết  quả,  service-­‐dịch  vụ,  solution-­‐giải  pháp   109. Offer:đề   nghị,đưa  ra   Advice-­‐lời   khuyên,   assistance-­‐sự   trợ   giúp,   chance-­‐cơ   hội,   choice-­‐lựa   chọn,   discount-­‐giảm   giá,   explanation-­‐giải   thích,   help-­‐giúp   đỡ,   job-­‐công   việc,   money-­‐tiền,   opportunity-­‐cơ   hội,   resistance-­‐phản   kháng-­‐kháng   chiến,   service-­‐dịch  vụ,  support-­‐hỗ  trợ-­‐giúp  đỡ   110. Offset:đền   bù,bù  đắp   Advantage-­‐lợi   ích,   benefit-­‐lợi   ích-­‐có   lợi,   cost-­‐giá   cả-­‐chi   phí,  decline-­‐suy  giảm-­‐đi  xuống,  demand-­‐yêu  cầu,  effect-­‐ hiệu   quả,   gain-­‐có   được-­‐lợi   nhuận,   growth-­‐sự   tăng   trưởng,  impact-­‐tác  động,   Increase-­‐gia   tăng,   loss-­‐sự   mất   mát,   problem-­‐vấn   đề,   profit-­‐lợi   nhuận,   reduction-­‐sự   suy   giảm-­‐cắt   giảm,   revenue-­‐thu  nhập,  sale-­‐doanh  số-­‐bán  hàng,  tax-­‐thuế   111. Oppose:chống   đối,phản  đối   Change-­‐sự   thay   đổi,   idea-­‐quan   niệm-­‐ý   tưởng,   law-­‐luật,   move-­‐di   chuyển,   plan-­‐kế   hoạch,   policy-­‐chính   sách,   proposal-­‐lời  đề  xuất,  view-­‐quan  điểm   112. Overcome:   vượt  qua   Barrier-­‐rào   cản,   challenge-­‐thách   thức-­‐thử   thách,   crisis-­‐ khủng   hoảng,   difficulty-­‐khó,   fear-­‐sợ   hãi,   hurdle-­‐chướng   ngại   vật,vật   cản,   limitation-­‐giới   hạn,   obstacle-­‐vật   cản-­‐ chướng  ngại  vật,  odds-­‐lợi  thế-­‐chênh  lệch,   Opposition-­‐sự   phản   đối-­‐chống   đỗi,   prejudice-­‐thành   kiến,   problem-­‐vấn   đề,   resistance-­‐sự   phản   kháng-­‐phản   đối,   shyness-­‐xấu  hổ   113. Overlook:   phớt   Achievement-­‐thành   tựu,   fact-­‐sự   thật,   factor-­‐yếu   tố-­‐nhân   tố,  importance-­‐quan  trọng,  link-­‐chỗ  nối,  need-­‐cần  thiết-­‐ CÔ  MAI  PHƯƠNG  –  COLLOCATION  THƯỜNG  GẶP  (ST)  ft.  HEM       lờ,bỏ  qua   nhu   cầu,   point-­‐điểm   đầu-­‐vị   trí   đặc   biệt,   premise-­‐giả   thuyết,   self-­‐esteem-­‐lòng  tự  trọng   114. Perform:thi   hành,thực  hiện   Ceremony-­‐nghi  lễ,  dance-­‐khiêu  vũ,  duty-­‐nhiệm  vụ-­‐nghĩa   vụ,  experiment-­‐thí  nghiệm,  function-­‐chức  năng,  job-­‐công   việc,  operation-­‐phẫu  thuật-­‐vận  hành,  play-­‐vở  kịch,   Procedure-­‐thủ  tục,  rite-­‐nghi  lễ,  ritual-­‐nghĩ  lễ,  role-­‐vãi  trò,   service-­‐dịch   vụ,   task-­‐nhiệm   vụ,   test-­‐thử   nghiệm,   work-­‐ công  việc   115. Place:để  đặt   Advertisement-­‐quảng   cáo,   bet-­‐cá   cược,   blame-­‐khiển   trách,  burden-­‐gánh  nặng,  emphasis-­‐sự  nhấn  mạnh-­‐trọng   điểm,   importance-­‐quan   trọng,   limit-­‐giới   hạn,   order-­‐trật   tự-­‐mệnh  lệnh,   Restriction-­‐sự   hạn   chế,   strain-­‐căng   thẳng,   trust-­‐tin   tưởng,  value-­‐giá  trị   116. Play:chơi   117. Pose:   ra,đặt  ra   Card-­‐thẻ-­‐bài,   football-­‐bóng   đá,   game-­‐trò   đt,   golf-­‐gôn,   match-­‐trận  đấu,  music-­‐nhạc,  part-­‐vai  trò,  piano,  role-­‐vai   trò,  rule-­‐quy  luật-­‐luật  lệ,  toy-­‐trò  chơi   đưa   Challenge-­‐thách   thức,   danger-­‐sự   nguy   hiểm,   dilemma-­‐ vấn   đề   khó   xử,   hazard-­‐nguy   hiểm,   problem-­‐vấn   đề,   question-­‐câu  hỏi,  risk-­‐rủi  ro,  threat-­‐mối  đê  dọa   118. Possess:   hữu   sở   Ability-­‐khả   năng-­‐năng   lực,   characteristic-­‐đặc   điểm-­‐tính   cách,   knowledge-­‐kiến   thức-­‐hiểu   biết,   power-­‐quyền   lực,   quality-­‐chất   lượng,   skill-­‐kĩ   năng,   strength-­‐sức   mạnh,   wealth-­‐sự  giàu  có   119. Predict:   trước   đoán   Behaviour-­‐hành   xử-­‐cử   chỉ,   change-­‐sự   thay   đổi,   future-­‐ tương   lại,   growth-­‐sự   tăng   trưởng,   market-­‐thị   trường,   outcome-­‐kết  quả,  result-­‐hậu  quả,  success-­‐sự  thành  công   120. Preserve:duy   trì,bảo  quản   Balance-­‐cân   bằng,   character-­‐đặc   điểm,   effort-­‐nỗ   lực,   environment-­‐môi   trường,   family-­‐gia   đình,   heritage-­‐di   sản,  identity-­‐sự  xác  minh,   CÔ  MAI  PHƯƠNG  –  COLLOCATION  THƯỜNG  GẶP  (ST)  ft.  HEM       Independence-­‐độc   lập,   integrity-­‐sự   toàn   vẹn,   life-­‐cuộc   sống,  tradition-­‐truyền  thống,  unity-­‐thống  nhất,  value-­‐giá   trị   121. Prohibit:cấm   đoán   Act-­‐hành   vi,   activity-­‐các   hoạt   động,   discrimination-­‐phân   biệt   chủng   tộc,   drinking-­‐việc   uống,   gambling-­‐cờ   bạc,   smoking-­‐hút  thuốc,  substance-­‐chất  kính  thích,abuse-­‐việc   lạm  dụng-­‐ngược  đãi,  use-­‐sử  dụng   122. Promote:thúc   đẩy,đẩy  mạnh   Change-­‐thay  đổi,  development-­‐sự  phát  triển,  education-­‐ giáo   dục,   effort-­‐nỗ   lực,   growth-­‐tăng   trưởng,   health-­‐sức   khỏe,   idea-­‐ý   tưởng-­‐quan   niệm,   policy-­‐chính   sách,welfare-­‐tiền  trợ  cấp   123. Children-­‐trẻ  em,  copyright-­‐bản  quyền,  environment-­‐môi   trường,   law-­‐luật,   privacy-­‐sự   riêng   tư-­‐cá   nhân,   property-­‐ tài  sản,  public-­‐cộng  đồng,  right-­‐quyền  lợi,species-­‐các  loài   Protect:bảo  vệ   124. Provide:cung   cấp,   Answer-­‐câu   trả   lời,   assistance-­‐sự   hỗ   trợ,   basis-­‐căn   bản-­‐ khởi  điểm,  care-­‐quan  tâm,  clue-­‐manh  mối,  detail-­‐chi  tiết,   evidence-­‐bằng  chứng-­‐chứng  cứ,  example-­‐ví  dụ,   Explanation-­‐sự   giải   thích,   help-­‐giúp   đỡ,   incentive-­‐khuyến   khích   động   viên,   information-­‐thông   tin,   insight-­‐sáng   suốt,   opportunity-­‐cơ   hội,   protection-­‐sự   bảo   vệ,service-­‐ dịch  vụ-­‐phục  vụ,  support-­‐hỗ  trợ   125. Provoke-­‐khiêu   khích-­‐kích  động   Action-­‐hành  vi,  anger-­‐sự  giận  giữ,  backlash-­‐phản  đối  dữ   dội,   controversy-­‐gây   tranh   cãi,   criticism-­‐sự   chỉ   trích,   debate-­‐tranh   luận,   discussion-­‐thảo   luận-­‐bàn   luận,   interest-­‐quan  tâm-­‐thích  thú,   Opposition-­‐sự   phản   đối-­‐,   outcry-­‐la   thét-­‐phản   đối   kịch   liệt,   protest-­‐biểu   tình-­‐phản   đối,   reaction-­‐phản   ứng,   response-­‐sự   đáp   trả,   thought-­‐ý   nghĩ,   violence-­‐bạo   lực,   war-­‐chiến  tranh   126. Pursue:theo   đuổi   Aim-­‐mục   tiêu,   argument-­‐tranh   luận-­‐cãi   nhau,   career-­‐sự   nghiệp,   end-­‐cuối   cùng,   goal-­‐mục   đích,   idea-­‐lý   tưởng,   interest-­‐quan   tâm-­‐thích   thú,   issue-­‐vấn   đề   tranh   cãi-­‐kết   CÔ  MAI  PHƯƠNG  –  COLLOCATION  THƯỜNG  GẶP  (ST)  ft.  HEM       quả,   matter-­‐sự   việc-­‐chuyện   gì,   objective-­‐mục   tiêu-­‐mục   đích,question-­‐câu  hỏi,  study-­‐việc  học-­‐nghiên  cứu   127. Raise:làm   tăng   Awareness-­‐nhận   thức,   child-­‐trẻ   em,   concern-­‐sự   liên   thêm,nâng  lên,nuôi   quan-­‐mối   quan   tâm,   doubt-­‐nghi   ngờ,   family-­‐gia   đình,   flag-­‐cờ,  fund-­‐quỹ,  hand-­‐tay,  head-­‐đầu,  hope-­‐hi  vọng,   Issue-­‐vấn   đề   tranh   cãi-­‐hậu   quả,   matter-­‐vật   liệu-­‐sự   việc,   money-­‐tiền,   possibility-­‐khả   năng,   price-­‐giá   cả,   problem-­‐ vấn  đề  rác  rối,  question-­‐câu  hỏi,  rate-­‐tỉ  lệ,  standard-­‐tiêu   chuẩn,subject-­‐môn  học-­‐đối  tượng,  tax-­‐thuế,  voice-­‐giọng   128. Reach:đặt   tới,chạm  đến   Adolescence-­‐thời   thanh   niêm,   age-­‐tuổi,   agreement-­‐sự   đồng   thuận-­‐,   compromise-­‐thỏa   hiệp,   conclusion-­‐kết   luận,   consensus-­‐sự   đồng   lòng   nhất   trí,decision-­‐quyết   định,   end-­‐điểm   cuối,   final-­‐cuối   cùng,   goal-­‐mục   tiêu,   level-­‐mức   độ,   limit-­‐giới   hạn,   peak-­‐đỉnh   cao-­‐chóp,   point-­‐ vị  trí-­‐điểm,  stage-­‐giai  đoạn,  standard-­‐tiêu  chuẩn,  target-­‐ mục  đích  nhắm  đến.   129. Receive:nhận   được   Approval-­‐sự   chấp   thuận-­‐đồng   ý,   attention-­‐chú   ý   lắng   nghe,   benefit-­‐cái   có   ích   có   lợi,   call-­‐cuộc   gọi,   education-­‐ giáo   dục,   gift-­‐món   quà,   information-­‐thông  tin,  invitation-­‐ lời   mời,letter-­‐bức   thư,   message-­‐tin   nhắn,   payment-­‐ khoản   tiền   trả,   publicity-­‐quảng   cáo-­‐công   khai,   reply-­‐hồi   đáp,  support-­‐hỗ  trợ,  treatment-­‐điều  trị-­‐đối  đãi   130. Recognise:nhậ   ra-­‐công  nhận   Benefit-­‐lợi  ích-­‐có  ích,  fact-­‐thật  sự,  flaw-­‐thiếu  sót-­‐sai  lầm-­‐ thói   xấu,   importance-­‐sự   quan   trọng,   need-­‐nhu   cầu-­‐cần   thiết,   problem-­‐vấn   đề,   light-­‐chân   lý-­‐ánh   sáng,   role-­‐vai   trò,  value-­‐giá  trị  đích  thực,  voice-­‐giọng  nói   131. Reduce:cắt   giảm,suy  giảm   Budget-­‐ngân   sách-­‐ngân   quỹ,chance-­‐cơ   hội,   cost-­‐chi   phí-­‐ giá   cả,   debt-­‐khoản   nợ,   demand-­‐yêu   cầu,   effort-­‐nỗ   lực,   emission-­‐sự   thải   ra-­‐phát   ra,   need-­‐nhu   cầu,   pollution-­‐ô   nhiễm,  risk-­‐rủi  ro-­‐liều  lĩnh,Tax-­‐thuế,  tension-­‐căng  thẳng,   value-­‐giá  trị   132. Character-­‐tính   cách-­‐đặc   tính,   criminal-­‐tội   phạm,   economy-­‐kinh   tế,   law-­‐luật,   plan-­‐kế   hoạch,   regulation-­‐sự   Reform:cải  
- Xem thêm -