Tài liệu Cờ rồng tay máu - từ khánh phụng

  • Số trang: 772 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 194 |
  • Lượt tải: 0
vnthuquan

Tham gia: 16/03/2015

Mô tả:

Cờ Rồng Tay Máu - Từ Khánh Phụng
Từ Khánh Phụng Cờ Rồng Tay Máu Từ Khánh Phụng Cờ Rồng Tay Máu Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ. MỤC LỤC Hồi tựa Chƣơng 1 Chƣơng 2 Chƣơng 3 Chƣơng 4 Chƣơng 5 Chƣơng 6 Chƣơng 7 Chƣơng 8 Chƣơng 9 Chƣơng 10 Chƣơng 11 Chƣơng 12 Chƣơng 13 Chƣơng 14 Chƣơng 15 Chƣơng 16 Chƣơng 17 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Từ Khánh Phụng Cờ Rồng Tay Máu Chƣơng 18 Chƣơng 19 Chƣơng 20 Chƣơng 21 Chƣơng 22 Chƣơng 23 Chƣơng 24 Chƣơng 25 Chƣơng 26 Chƣơng 27 Chƣơng 28 Chƣơng 29 Chƣơng 30 Chƣơng 31 Chƣơng 32 Chƣơng 33 Chƣơng 34 Chƣơng 35 Chƣơng 36 Chƣơng 37 Chƣơng 38 Chƣơng 39 Chƣơng 40 Chƣơng 41 Chƣơng 42 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Từ Khánh Phụng Cờ Rồng Tay Máu Chƣơng 43 Chƣơng 44 Chƣơng 45 Chƣơng 46 Chƣơng 47 Chƣơng 48 Chƣơng 49 Chƣơng 50 Chƣơng 51 Chƣơng 52 Chƣơng 53 Chƣơng 54 Chƣơng 55 Chƣơng 56 Chƣơng 57 Chƣơng 58 Chƣơng 59 Chƣơng 60 Chƣơng 61 Chƣơng 62 Chƣơng 63 Chƣơng 64 Chƣơng 65 Chƣơng 66 Chƣơng 67 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Từ Khánh Phụng Cờ Rồng Tay Máu Chƣơng 68 Chƣơng 69 Chƣơng 70 Chƣơng 71 Chƣơng 72 Chƣơng 73 Chƣơng 74 Chƣơng 75 Chƣơng 76 Chƣơng 77 Chƣơng 78 Chƣơng 79 Chƣơng 80 Chƣơng 81 Chƣơng 82 Chƣơng 83 Chƣơng 84 Chƣơng 85 Chƣơng 86 Chƣơng 87 Chƣơng 88 Chƣơng 89 Chƣơng 90 Từ Khánh Phụng Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Từ Khánh Phụng Cờ Rồng Tay Máu Cờ Rồng Tay Máu Dịch giả: Nghịch Phong Hồi tựa Thục Sơn Thành là một danh sơn của Trung Hoa. Ba mƣơi sáu ngọn núi liên tiếp nhau, khí thế rất hùng vĩ, cây cối mọc um tùm... Mùa đông vừa qua, mùa xuân lại tới, ba mƣơi sáu ngọn núi Thanh Thành vẫn còn nhiều ngọn tích đầy tuyết, gió núi vẫn lạnh lùng nhƣ mùa đông vậy. Vì thế mà các nhân sĩ phong nhã thƣờng hay lên núi ngao du cũng phải bó cẳng, không dám lui tới, nên ba mƣơi sáu ngọn núi không có hình bóng ngƣời nào cả. Ngọn núi cao nhất của dãy Thanh Thành có khắc một thạch tƣợng hình nho sinh, cao chừng năm, sáu trƣợng. Ngƣời điêu khắc quá tài ba nên trông thạch tƣợng đó nhƣ một ngƣời sống vậy. Trên vách núi chỗ cách đỉnh đầu của thạch tƣợng hơn thƣớc có khắc bốn chữ sơn son thực lớn: “Vĩnh chỉ can qua” (ngừng đánh nhau vĩnh viễn). Pho tƣợng đó là di tƣợng của Nhất Tôn, một vị tiên hiệp đã chấn động hoàn vũ vào hồi trăm năm về trƣớc. Tuy Nhất Tôn coi kẻ ác nhƣ kẻ thù nhƣng suốt đời hai bàn tay của vị tiên hiệp ấy chƣa hề dính qua máu tanh. Các đại môn phái thấy thế muốn dẹp hẳn sát nghiệp của võ lâm mãi mãi mới cùng lập di tƣợng của vị tiên hiệp này để trấn hung trị sát. Trong suốt trăm năm nay tuy thỉnh thoảng cũng có vụ đổ máu xảy ra nhƣng toàn là những việc xích mích nho nhỏ, nên thời kỳ an ninh này quả thực từ khi có lịch sử võ lâm đến giờ chƣa lúc nào lại đƣợc nhƣ thế cả. Chỗ cách thạch tƣợng chừng mƣời trƣợng có một cái đình tên là Nhật Quan đình, có bốn cái ghế đá hình nhƣ cái trống. Tuy lúc này gió lạnh buốt xƣơng, tuyết phủ đầy núi mà vẫn có bốn ông già áo đen đang lẳng lặng ngồi yên ở trên bốn cái ghế ấy. Bốn ông già áo đen sắc mặt nhợt nhạt, thần thái lờ đờ, nhắm mắt ngồi xếp bằng tròn. Tha hồ gió lạnh thổi buốt xƣơng, những mảnh tuyết dính đầy râu tóc, nhƣng không một ngƣời nào nhấp nháy mắt một chút, không khác gì bốn pho tƣợng sống vậy. Đột nhiên bốn ông già áo đen ngồi cứng ngắt đó bỗng cùng rung động một cái. Tám đôi mắt sắc bén đều nhìn thẳng xuống con đƣờng núi rất dốc, nhƣng chỉ liếc nhìn qua một cái thôi, rồi cả bốn lại nhắm nghiền hai mắt lại nhƣ cũ. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Từ Khánh Phụng Cờ Rồng Tay Máu Một lát sau, con đƣờng núi rất dốc, phủ đầy tuyết kia bỗng xuất hiện một cái bóng trắng. Bóng ngƣời nọ với tuyết cùng trắng toát, nếu mắt của ngƣời nào hơi kém là không sao có thể phân biệt đƣợc. Bóng ngƣời trắng nhƣ tuyết kia vừa lên tới trên đỉnh núi, hơi ngừng chân một chút, đã vội lƣớt nhanh nhƣ bay đến trƣớc mặt bốn ông già áo đen kia liền. Lúc ấy ngƣời ta mới trông thấy rõ cái bóng trắng nhƣ tuyết ấy là một thiếu niên anh tuấn, mặt đẹp nhƣ Phan An tái thế, mình mặc bộ ngồi phục màu trắng. Chàng rảo bƣớc tiến lên, thái độ rất cung kính và có vẻ không yên, vái chào bốn ông già, ngập ngừng một hồi mới nói : - Ngọc nhi tới chậm khiến bốn vị thúc thúc phải chịu lạnh đợi chờ... Chàng chƣa nói dứt, bốn ông già áo đen bỗng cùng trợn mắt lên nhìn chàng một hồi. Thiếu niên áo trắng thấy bốn ông già nhìn mình nhƣ vậy nên rùng mình đến thót một cái, đang định nói tiếp lại vội ngậm miệng ngay. Ông già ngồi bên trái cao lớn, vạm vỡ, trông rất oai mãnh, lạnh lùng nhìn thiếu niên xong, vơ giọng nói thiếu cảm tình mà lên tiếng nói rằng : - Trên mặt tuyết vết chân vẫn ngập hàng nửa thƣớc! Ba năm không gặp mặt cháu mà không thấy cháu tiến bộ đƣợc chút nào khiến ngu thúc các ngƣời thất vọng vô cùng. Thiếu niên nọ hổ thẹn đến mặt đỏ bừng, chỉ lẳng lặng cúi đầu xuống thôi chứ không dám trả lời. Ông già cao lớn ấy lại lạnh lùng nói tiếp : - Không phải ngu thúc các ngƣời vô tình mà quá nghiêm khắc, vừa thấy mặt cháu đã khiển trách nhƣ vậy đâu. Sở dĩ ngu thúc vừa có lời lẽ này cũng vì lo ngại cho họ Độc Cô của cháu có mối thâm thù lớn tựa bể máu nhƣ thế mà chỉ trông mong ở một mình cháu trả huyết hận. Không ngờ công lực của cháu lại tiến bộ một cách chậm chạp đến nhƣ thế. Đừng nói là không thể so sánh nổi với kẻ thù, mà chỉ đối phó với cách đại môn phái cũng hãy còn kém ngƣời ta xa! Nhƣ vậy bốn vị thúc thúc không lo ngại sao đƣợc. Ba năm nay, ngu thúc bốn ngƣời ngậm đắng nuốt cay, cửu tử nhất sinh, đi khắp hoàn vũ nhƣ vậy cũng chỉ vì mấy việc đại sự của họ Độc Cô của cháu thôi, mà cháu lại không chịu khó, không... Ông già gầy gò ngồi cạnh đó bỗng lên tiếng xen lời : - Đại ca! Lúc này đã muộn lắm rồi, có việc gì dặn bảo nó thì đại ca mau dặn bảo đi. Ông già cao lớn, vạm vỡ liếc nhìn thiếu niên một cái rồi lại lạnh lùng nói tiếp : - Ba năm nay, ngu thúc bốn ngƣời đi khắp hoàn vũ, cũng may đã tìm kiếm ra đƣợc kẻ đại thù đã giết hại cả gia đình họ Độc Cô của cháu... Thiếu niên áo trắng nghe tới đó rất hồi hộp vội đỡ lời : - An thúc, chẳng hay hung thủ đã giết hại cả gia đình họ Độc Cô của cháu là ai? - Cháu nóng lòng nhƣ thế làm chi? Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Cờ Rồng Tay Máu Từ Khánh Phụng Ông già cao lớn vạm vỡ lạnh lùng quát nhƣ vậy và nói tiếp : - Ngu thúc bốn ngƣời chỉ có rất ít thời giờ ở lại đây thôi, có mấy việc đại sự quan trọng lắm, cháu phải lắng tai nghe cho kỹ, không đƣợc xen lời hỏi. Thiếu niên bị mắng rùng mình đến thót một cái rồi vội cúi đầu xuống. Ông già cao lớn dùng giọng mũi kêu “hừ” một tiếng rồi nói tiếp : - Huyết hải thâm cừu của họ Độc Cô cháu là do Long Phan lệnh chủ, là ngƣời cùng với Tuyết Y Huyết Thần đƣợc thiên hạ gọi là Vũ Nội nhị đại hung nhân. Ngƣời này rất độc ác, công lực cái thế, cơ trí tuyệt luân. Mƣời mấy năm nay không ai trông thấy rõ mặt thực của y cả, mà cả đến tên họ thực của y cũng thế. Chỉ biết lá cờ lệnh thêu con rồng của y gọi là Long Phan lệnh, hễ đi tới đâu thì xác ngƣời nằm ngỗn ngang tới đó. Chỉ căn cứ vào điểm ấy, cháu muốn tìm kiếm kẻ thù không đội trời chung không khó khăn chút nào. Đây là đại sự thứ nhất... Ngƣng giây lát, ông ta lại nói tiếp : - Trƣớc kia hãy còn mồ mã cha cháu, gia đình của cháu có cuốn võ học bí kíp tên là Quy chân kinh. Ngƣời trong võ lâm ai ai cũng muốn cƣớp đƣợc cuốn bí kíp ấy. Bí kíp còn có chia ra làm hai, cuốn thƣợng và hạ. Cuốn thƣợng đã bị Long Phan lệnh chủ cƣớp mất, còn cuốn hạ thì lƣu lạc vào tay của các đại môn phái. Bí kíp này là vật báu gia truyền của nhà cháu, dù sao cháu cũng phải thu hồi lại mới đƣợc. Nếu có phải dùng máu rửa các đại môn phái cũng không nên tiếc tay. Đại trƣợng phu sống ở trên đời phải dùng chữ Khẩn, nghĩa là độc ác xử sự mới đƣợc. Huống hồ ngƣời của các đại môn phái vẫn tự cho mình là giới hiệp nghĩa, nhƣng thực ra chúng lại đều là những kẻ thậm gian ác, đối với những kẻ ấy cháu khỏi cần phải nƣơng tay. Đấy là việc thứ hai, cháu có làm đƣợc không? Hơi do dự giây lát, thiếu niên nghiến răng, mím môi đáp : - Ngọc nhi có thể làm đƣợc! Ông già cao lớn vạm vỡ mặt lầm lỳ nhƣ thế mà nghe thấy thiếu niên trả lời nhƣ vậy cũng hơi mỉm cƣời. Ông ta gật đầu một cái rồi lại tiếp : - Hổ phụ không bao giờ có khuyển tử. Nếu cháu không làm nổi hai công việc ấy sẽ là đứa con bất hiếu và còn phụ lòng ngu thúc mấy ngƣời dạy dỗ cháu mƣời mấy năm nay và xả thân bôn ba đây đó. Còn việc sau cùng, là ngu thúc đã tầm đƣợc danh sƣ cho cháu rồi. Công việc ở đây xong, cháu phải đi ngay đến núi Thái Mụ ở phía đông tỉnh Phúc Kiến, mang theo nửa miếng tín phù, tìm kiếm một vị kỳ tài cái thế tên là Bách Hiểu lão nhân rồi ông ta sẽ chỉ đƣờng cho cháu đi đến một chỗ không ai biết tới mà tầm sƣ học nghệ. Duy chỉ có ông ta giới thiệu vị thế ngoại cao nhân nọ để cháu học võ của vị ấy mới hy vọng trả thù đƣợc cho cha mẹ cháu. Vì chỉ có võ công của vị kỳ nhân ấy mới khắc chế nổi võ công của kẻ thù rất lợi hại kia thôi. Nửa miếng tín phù này quan trọng lắm, cháu phải coi trọng nó hơn cả tính mạng của mình, chớ để nó thất lạc. Bằng không, tất cả mọi việc sẽ bị tiêu tan Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Cờ Rồng Tay Máu Từ Khánh Phụng hết. Cháu nên nhớ kỹ. Này, cầm lấy. Nói xong, y thuận tay ném cho thiếu niên nọ một vật gì đen và vàng, không nhanh, không nhẹ, không nặng, bay tới ngƣời của thiếu niên. Công lực nhƣ vậy hiển nhiên đã thuộc hạng nhất lƣu cao thủ rồi. Ông già áo đen ném xong miếng tín phù cho thiếu niên lại bỗng thở dài một tiếng và nói tiếp : - Anh em ngu thúc mấy ngƣời là bạn thân mấy chục năm của cha cháu. Đáng lẽ phải toàn lực trợ giúp cháu đến cùng, nhƣng vì nửa năm trƣớc đây, anh em ngu thúc mấy ngƣời đầu voi Vũ nội nhị quân và ngƣời của các môn phái một trận rất kịch liệt nên nội tạng của anh em ngu thúc đã bị thƣơng nặng, chắc không sống đƣợc bao lâu nữa... Thiếu niên nghe ông già áo đen nói nhƣ vậy mặt liền biến sắc và tỏ vẻ rất lo âu, đang định lên tiếng đỡ lời. Ông già áo đen vội xua tay, không để cho chàng nói, lạnh lùng tiếp : - Ngƣời ta sống ở trên đời, ai ai cũng chết một lần, chỉ có sớm hay muộn thôi. Anh em ngu thúc tuổi đã quá năm mƣơi rồi, bây giờ có chết cũng không phải là chết yểu. Tuy vết nội thƣơng cũng không hại đến nổi tính mạng nhƣng sau khi chữa lành mạnh, thể nào cũng biến thành phế nhân. Sở dĩ sống trộm ở trên đời nhƣ vậy là vì phục thù cho bạn thân nên hễ trả đƣợc thù rồi, anh em ngu thúc sẽ tự tử để xuống dƣới chín suối gặp cha cháu. Đại trƣợng phu đành đổ máu chứ không chịu nhỏ lệ. Cha cháu lừng danh suốt đời ai cũng biết là anh hùng cái thế, vậy cháu đừng có thái độ nhỏ lệ nhƣ con gái. Cách biệt phen này không khác chi vĩnh biệt. Mọi sự thành bại đều trông mong vào mình cháu. Nghĩ đến cha mẹ, cháu phải nên cố gắng. Nếu cháu hoàn thành đƣợc những việc đó tức là đại hiếu và cũng đền ơn anh em ngu thúc mấy ngƣời đã trông nom cháu mƣời mấy năm nay. Thiếu niên áo trắng nghe ông già nọ nói xong, dù trong lòng rất lo âu và đau đớn mà không dám để lộ ra ngoài mặt. Chàng cứ phải dằn lòng, không để cho nƣớc mắt ứa ra, rồi cƣơng quyết đáp : - Xin bốn vị thúc thúc cứ yên tâm, Ngọc nhi quyết không phụ lòng bốn vị đâu, dù bị rụng đầu, đổ máu, tan xƣơng, nát thịt... Ông già áo đen cao lớn đột nhiên xua tay ngắt lời, nói tiếp : - Đủ rồi, nếu cháu hoàn thành đƣợc các đại sự ấy thì cha mẹ cháu và anh em ngu thúc mấy ngƣời đều yên dạ dƣới suối vàng. Cháu cần nhớ kỹ câu này: “Muốn hoàn thành cả việc đại sự thì dù có giết chóc nhiều một chút cũng không sao”. Bây giờ cũng đã muộn rồi, cháu phải cẩn thận để ý xem, anh em ngu thúc bốn ngƣời sẽ lần lƣợt truyền thụ cho cháu một thế võ tuyệt kỹ nhất đời mình. Với công lực của cháu hiện thời, tuy không giết nổi kẻ địch nhƣng vẫn có thể bảo tồn đƣợc tính mạng. Bốn thế võ tuyệt kỹ của anh em ngu thúc ấy là: Liêm Quyển Tây Phong (gió tây cuộn mạnh), Ngân Hán Phi Tinh (Sao bay Ngân Hà), Lộ Hoa Đảo Ảnh (Bóng phủ trên sƣơng) và Quế Tử Phiêu Hƣơng (Quế tỏa mùi thơm). Cháu phải coi thật kỹ nhé! Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Từ Khánh Phụng Cờ Rồng Tay Máu Nói xong, ông ta múa song chƣởng biểu diễn luôn thế võ tuyệt kỹ của mình rồi lần lƣợt đến ba ông già kia. Chỉ trong nháy mắt bốn ngƣời đã biểu diễn xong. Tuy mỗi ngƣời chỉ giở có một thế võ ra thôi nhƣng chƣởng phong kình khí đều biến hóa vô song, huyền ảo khôn lƣờng. Bốn ngƣời biểu diễn xong các thế võ ấy, ông già cao lớn lạnh lùng hỏi thiếu niên : - Thế nào? Cháu có cần ngu thúc biểu diễn lại một lần nữa cho cháu xem không? Thiếu niên áo trắng rất cảm động, cung kính đáp : - Đa tạ bốn vị thúc thúc. Ngọc nhi đã nhớ thuộc lòng và tâm lĩnh thần hội rồi. Ông già cao lớn thấy chàng nói nhƣ vậy, vẻ mặt hơi hớn hở nhƣng lạnh lùng nói tiếp : - Anh em ngu thúc ở gần cháu mƣời mấy năm nay mà không biết cháu thông minh và có trí nhớ hơn ngƣời nhƣ thế. Quý hồ cháu cố chịu khó luyện tập, không bao lâu việc gì cũng sẽ thành tựu ngay chứ đừng có nản chí. Thôi! Cháu đi đi! Thiếu niên áo trắng nghiến răng, mím môi và quỳ xuống, cung kính vái lạy bốn ông già đó một lạy rồi đứng dậy quay ngƣời đi luôn chứ không hề nói nửa lời. Chàng mới đi đƣợc nửa bƣớc bỗng nghe thấy phía sau có mấy tiếng rú lên vừa dài, vừa thảm khốc. Chàng rùng mình đến phắt một cái, vội quay đầu lại nhìn, đã thấy bốn cái bóng đen ở trên Nhật Quan đình đâm đầu nhảy xuống dƣới vực thẳm sâu nghìn trƣợng. Chàng hoảng sợ đến mất hồn mất vía, liền rú lên một tiếng, vội chạy tới chỗ mép sƣờn núi, cúi đầu nhìn xuống vực thẳm. Chàng chỉ thấy gió lạnh thổi vù vù, hoa tuyết bay phất phới chứ không thấy tung tích của bốn ông già áo đen đâu nữa. Chàng đau lòng khôn tả, sụt sùi khóc, nƣớc mắt đã chảy ròng ròng xuống nhƣ mƣa. Dần dần, thần sắc chàng đã biến đổi hẳn. Bộ mặt đang hồng hào bỗng nhợt nhạt đến kinh ngƣời, hai mắt đỏ ngầu, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau đến kêu “ken két” vào còn rỉ máu tƣơi ra nữa. Đột nhiên, chàng cất tiếng cƣời thật dài, thật bi đát. Những ngọn núi ở quanh đó cũng bị rung động, những mảnh tuyết ở trên sƣờn đồi núi ấy để lở xuống liên tiếp. Chàng quay ngƣời một vòng, chạy theo đƣờng lối cũ nhƣ điên, nhƣ khùng, chỉ trong nháy mắt đã mất dạng ở dƣới chân núi đang có mây bay lơ lững... Bóng ngƣời của thiếu niên vừa mất hút thì đột nhiên có tiếng kêu long trời lở đất vang lên. Những lớp tuyết tích tụ ở trên sƣờn núi bắt đầu vỡ lở, đổ xuống nhƣ thác lũ. Lại có tiếng kêu nữa, pho tƣợng đá Nhất Tôn đứng ở trên đỉnh núi trấn hung chỉ sát gần trăm năm nay lúc này cũng gãy làm đôi, theo những vỡ lở của tuyết mà đổ xuống. ***** Hôm ấy vào tết Nguyên Tiêu, khắp vùng Nhạc Dƣơng tuyết phủ cả bầu trời. Không khí lạnh lẽo, gió bấc thổi mạnh, vạn vật hầu nhƣ bao phủ bởi tuyết. Lầu Nhạc Dƣơng cao lớn sừng sững nhƣ một tƣờng thành. Nơi đây từ xƣa đến nay nổi tiếng là nơi thanh lịch, thi vị và cũng là một danh lam thắng cảnh nữa. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Cờ Rồng Tay Máu Từ Khánh Phụng Những món ăn ở đây đặc biệt ngon. Rƣợu cũng thơm ngon hơn những nơi khác nên tuy trời rét mƣớt mà vẫn có khách đến thƣởng thức. Lúc ấy vào buổi chiều, trên lầu Nhạc Dƣơng đang có mấy ngƣời khách ngồi uống rƣợu ngắm cảnh. Bàn ở phía bên trái lầu có hai ngƣời đang ngồi đối ẩm đàm luận. Một ngƣời đàn ông và một thiếu niên. Ngƣời đàn ông trạc độ ngoài ba mƣơi tuổi, ngƣời cao lớn, mặt vuông mày rộng, gƣơng mặt chữ điền, bận một bộ võ phục màu xám, bó sát lấy thân hình lực lƣỡng, trông thật là oai vệ. Còn ngƣời thiếu niên mày thanh mục tú, lông mày nhỏ cong nhƣ hình lá liễu trên đôi mắt phƣợng hơi xếch lên, mũi thon cao trắng muốt thật tƣơng xứng với cặp môi hình trái tim ửng hồng, gƣơng mặt trái soan, trông chẳng khác một nàng thiếu nữ tuyệt sắc. Thiếu niên này da trắng mịn, khoác trên mình trong bộ áo thƣ sinh màu xanh da trời, cặp má luôn ửng hồng trông thật đẹp. Có lẽ Phan An tái thế cũng chỉ đẹp đến thế là cùng. Tại một bàn gần đấy, sát bên cửa sổ có một thƣ sinh áo trắng ngồi lặng lẻ một mình ngắm phong cảnh bên ngoài. Thƣ sinh này gƣơng mặt chữ điền, lông mày nhƣ nhƣ lƣỡi kiếm, hai mắt hơi xếch, ánh mắt lấp lánh không giận mà oai, mũi cao miệng rộng, trông thật là tuấn tú phi phàm. Vẻ đẹp của thƣ sinh này trông nam tính hơn thiếu niên áo xanh nhiều. Thƣ sinh này bận một cái áo nho sinh trắng buốt từ cổ tới chân. Màu trắng của áo hòa lẫn màu tuyết trắng phau phau thật chẳng khác gì một hàn sĩ trong tranh. Lúc ấy, tại cái bàn mé trái của ngƣời khách trung niên và chàng trai nọ dƣờng nhƣ đang bàn luận điều gì. Chỉ nghe thấy thiếu niên nọ cất giọng trong trẻo nói : - Cổ nhân nói: “Trời cao còn có trời khác cao hơn, ngƣời giỏi lại còn có ngƣời khác giỏi hơn”, lời này quả thực không sai chút nào. Nếu đệ không có chuyến đi Nga Mỹ ấy thì thế nào cũng thông cảm lời nói của huynh, nhƣng nhờ có nửa năm đi Nga Mỹ đó, đệ mới phản đối lời này. Đại hán nọ ngạc nhiên hỏi lại : - Sao hiền đệ lại nói nhƣ thế? Thiếu niên vừa cƣời vừa đáp : - Huynh chỉ biết tán dƣơng Đại Bi thƣợng nhân với Bách Hiểu lão nhân là tài ba nhƣ vậy và cũng là Vũ nội nhị đại kỳ nhân nhƣng huynh có biết đâu Đại Bi thƣợng nhân lại phục và khen ngợi hai ngƣời khác và tự cho mình với Bách Hiểu lão nhân là kẻ vô dụng bất tài. Đại hán nọ nghe thấy chàng ta nói nhƣ vậy rất kinh ngạc, vội hỏi tiếp : - Hiền đệ nói gì thế? Chả lẽ Đại Bi thƣợng nhân với Bách Hiểu lão nhân xuất chúng nhƣ vậy mà còn kém hai ngƣời khác nhƣ một trời một vực hay sao? Mỗ không tin mỗ lại là ngƣời ngu si dốt nát đến nổi đại sự nhƣ vậy mà cũng không hay biết gì cả. Hiền đệ thử nói cho mỗ nghe xem hai ngƣời ấy là ai? Thiếu niên vừa cƣời vừa đáp : - Có lẽ Đại Bi thƣợng nhân với Bách Hiểu lão nhân là hai thần tƣợng đã in sâu vào đầu óc của huynh Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Từ Khánh Phụng Cờ Rồng Tay Máu lâu năm rồi nên huynh mới có ý nghĩ nhƣ vậy. Sự thực không riêng gì huynh mà ngay cả đệ cũng vậy. Lúc mới nghe thấy Đại Bi thƣợng nhân nói lại cứ cho thƣợng nhân là quá khiêm tốn. Nếu huynh không tin đệ cũng không dám cƣởng ép huynh đâu. Nhƣng chờ tới khi đệ nói tên tuổi hai ngƣời kia ra rồi có lẽ lòng tin tƣởng của huynh mới bị lay đổi, thậm chí còn thay đổi hẳn sự quan sát và nhận xét của huynh là đằng khác. Nói tới đó, chàng nhƣ hữu ý mà vô ý, đƣa mắt liếc nhìn thƣ sinh áo trắng ngồi cạnh một cái rồi mới nói tiếp : - Hai ngƣời này ngƣời ta đã đồn ầm là đã quy tiên ngót một con giáp rồi. Một ngƣời tên là Tuyết Y Huyết Thần Liễu Vô Kỵ... Đại hán nọ rùng mình đến thót một cái, vội đỡ lời, thất thanh hỏi : - Thiên hạ đồn ầm ƣ? Chả lẽ Tuyết Y Huyết Thần chƣa chết thực hay sao? Thiếu niên tủm tỉm cƣời đáp : - Nếu y đã chết thì khi nào Đại Bi thƣợng nhân lại phải tôn y làm Vũ Nội đệ nhất kỳ nhân nhƣ thế? Đại hán nọ ngồi im một hồi mới gật đầu nghiêm nghị hỏi tiếp : - Hiền đệ nói đúng đấy! Tuy Đại Bi thƣợng nhân là ngƣời bác học, võ công cao tuyệt thực, nhƣng so sánh với Tuyết Y Huyết Thần thì quả còn kém xa! Mỗ nhìn nhận hiền đệ nói đúng. Thế còn ngƣời thứ hai là ai thế? Thiếu niên bỗng trợn ngƣợc đôi lông mày lên, mặt lộ sát khí, nhƣng chỉ thoáng cái thôi, chàng ta lại mỉm cƣời nói tiếp : - Ngƣời thứ hai này, lúc đệ mới nghe tới cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên và theo ý đệ thì ngƣời đó không thể đƣợc liệt vào hàng Đại kỳ nhân đƣợc, mà phải gọi là đại hung nhân mới đúng! Đại hán nọ ngạc nhiên hỏi lại : - Ai thế? Thiếu niên khẽ đáp : - Long Phan lệnh chủ! Đại hán kia nghe nói mặt liền biến sắc, buột miệng hỏi lại : - Cái gì? Hiền đệ nói Long... Y chƣa kịp nói chữ Phan thì thiếu niên ngồi cạnh y đã thoáng thấy thƣ sinh áo trắng bỗng rùng mình đến thót một cái, suýt tí nữa thì đánh rơi đôi đũa xuống mặt bàn nên chàng vội xua tay bảo đại hán đừng nói tiếp nữa. Đại hán đã cảnh giác vội ngắt lời không nói nữa. Thiếu niên dƣờng nhƣ hữu ý và cũng nhƣ vô ý, giơ bàn tay phải trắng nhƣ tuyết ra vẫy về phía cửa sổ một cái. Nƣớc tuyết ở trên mái nhà đang rỏ ròng ròng xuống nhƣ bị một cái gì thu hút bay ngay vào trong lầu, rơi xuống mặt bàn của chàng ta, thế là trên mặt bàn của thiếu niên đã có mấy giòng nƣớc ngay. Thiếu niên mỉm cƣời, dùng ngón tay chấm Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Từ Khánh Phụng Cờ Rồng Tay Máu vào những giọt nƣớc ấy viết mấy chữ lên mặt bàn cho đại hán kia xem nhƣ sau : “Thƣ sinh ngồi bàn kế bên hình tích rất khả nghi...” Đại hán đọc xong mấy chữ ấy thần sắc hơi biến đổi và cau mày lại ngay. - Thƣa Thiếu trại chủ! Rƣợu và thức ăn đã dọn ra, mời Thiếu trại chủ nếm món cá chép băng ở hồ Động Đình này. Tên phổ ky đã bƣng cái khay, trong có một đĩa cá chép với hủ rƣợu ra mời. Đại hán ngẩn ngƣời ra giây lát, rồi vừa cƣời vừa hỏi lại : - Cá chép băng có phải là cá chép đã câu đƣợc ở dƣới lớp băng chƣa tan của nửa hồ bên phía Bắc phải không? Y vừa nói vừa đƣa mắt liếc nhìn thƣ sinh áo trắng ngồi cạnh đó một cái. Tên phổ ky cƣời nịnh đáp : - Thiếu trại chủ quả thực là danh trấn Lƣỡng hồ có khác. Cá chép băng chính là thứ cá chép đã câu đƣợc dƣới lớp băng của nửa hồ phía Bắc... Y vừa nói vừa để thức ăn và rƣợu xuống bàn, rồi hỏi lại đại hán kia rằng : - Thiếu trại chủ còn dặn bảo điều gì nữa không? Đại hán xua tay nói : - Không! Khi nào có việc gì ta sẽ gọi sau. Tên phổ ky cung kính vái chào rồi rút lui ngay. Đại hán nọ cầm ấm rƣợu lên rót cho thiếu niên với mình mỗi ngƣời một chén rồi nhúng tay vào rƣợu, viết lên mặt bàn nhƣ sau : “Thƣ sinh thƣờng là kẻ vô dụng, hiền đệ lo âu nhƣ vậy là chuyện thừa!” Thiếu niên tủm tỉm cƣời, cũng chấm tay vào rƣợu viết tiếp : “Hiền đệ cho y là Long Phan lệnh chủ chăng? Đệ chỉ nghi ngờ thôi chớ không dám nói chắc là thực, nhƣng dù sao chúng ta cũng nên đề phòng thì hơn.” Đại hán cau mày lại viết tiếp : “Nếu y là hung thần thực thì lời nói đã lọt vào tai y, biết làm sao bây giờ?” Thiếu niên trầm ngâm giây lát, hai má nóng bừng, nhƣng lại trợn ngƣợc đôi lông mày lên, cƣơng quyết viết tiếp : “Đại ca thử mời y sang đây nói chuyện đi.” Đại hán ngẩn ngƣời ra giây lát mới viết tiếp : “Hiền đệ có đủ tài đấu với Long Phan lệnh chủ không?” “Hà tất phải đấu bằng tay chân, đấu khẩu cũng đƣợc chứ sao! Chúng ta tùy cơ hành sự là đƣợc rồi.” Đại hán ngẫm nghĩ giây lát đột nhiên đứng dậy, đi tới bàn kế bên chắp tay chào mỉm cƣời nói : - Xin thứ lỗi sự đƣờng đột của tiểu đệ! Huynh đài độc ẩm nhƣ thế này hình nhƣ có vẻ hơi lẻ loi và Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Từ Khánh Phụng Cờ Rồng Tay Máu buồn tẻ một chút nên đệ mới sang đây mời huynh đài tới bàn của anh em chúng tôi để chúng ta cùng nhau say sƣa một phen. Thƣ sinh áo trắng ngẩn ngƣời ra giây lát, rồi đứng dậy vái chào và đáp : - Không dám! Tại hạ chỉ là một tên nho hủ rất thƣờng tục, nếu sang ngồi uống rƣợu với nhị vị, chỉ e làm giảm hứng thú của hai vị thôi. Đại hán vừa cƣời vừa đáp : - Huynh đài hà tất phải nói nhƣ thế! Tại hạ đây là một tên vũ phu thô lỗ, với nghĩa đệ hai ngƣời đã để ý đến huynh đài từ lâu. Tuy chƣa đƣợc tiếp chuyện nhƣng rất ngƣỡng mộ huynh đài cho nên mới dám táo gan sang mời nhƣ thế này. Thƣ sinh áo trắng trầm ngâm giây lát rồi đáp : - Chúng ta mới gặp nhau lần đầu đệ đâu dám sang quấy nhiễu hai vị nhƣ thế! Đại hán chƣa kịp trả lời thì thiếu niên đang ngồi ở phía sau y bỗng đứng dậy, quay ngƣời trở lại vừa cƣời vừa đỡ lời : - Chúng ta gặp nhau nơi đây kể cũng là duyên phận. Huynh đài là nhà nhã sĩ thì hà tất phải câu nệ tiểu tiết nhƣ thế? Thƣ sinh áo trắng nghe nói vậy, quay đầu lại nhìn thiếu niên nọ một cái rồi đáp : - Đƣợc hai vị cho mời nhƣ thế nếu đệ còn từ chối nữa thì thực là không biết điều chút nào. Tại hạ xin quấy nhiễu hai vị một bữa vậy. Chàng ta nói xong, quay ngƣời định chuyển chén và bát đũa của mình sang bàn bên kia, ngờ đâu đại hán nọ đã dọn hộ chàng trƣớc rồi. Chàng ngẩn ngƣời ra vội nói : - Tại hạ đã sang bàn hai vị quấy nhiễu, đâu dám phiền hai vị dọn hộ cho nhƣ thế... Đại hán trung niên vội đỡ lời : - Tại hạ là một tên võ phu không biết gì hết, xin mời huynh sang bên này. Y vừa nói vừa đứng dậy giơ tay ra mời. Bất đắc dĩ thƣ sinh áo trắng phải gƣợng cƣời một tiếng, mồm vừa nói cảm ơn, chân đã bƣớc sang bàn kế bên ngay. Còn thiếu niên kia không hiểu vì việc gì mà đang ngẩn ngƣời ra suy nghĩ, thấy thƣ sinh đã sang tới nơi vội thâu liễm tâm thần, chắp tay chào mời khách vô ngồi. Ba ngƣời khiêm tốn một hồi. Đại hán trung niên cầm ấm rót luôn cho thƣ sinh một chén rƣợu rồi nói : - Ngu huynh đệ ngày hôm nay đƣợc ăn nhậu cùng một cao nhân nhã sĩ nhƣ huynh quả thực không phụ Tiết Nguyên Tiêu đêm nay. Nhƣng sự gặp gỡ này cũng phải nói là có duyên, xin huynh đài cho phép đệ kính mời một chén. Nói xong, đại hán cầm chén rƣợu của mình lên uống cạn luôn. Thấy đại hán tửu lƣợng cao nhƣ vậy, thƣ sinh cũng phải chau mày lại bẽn lẽn đáp : Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Cờ Rồng Tay Máu Từ Khánh Phụng - Tại hạ không dám! Đáng lẽ tại hạ phải mời hai vị xơi cạn một chén trƣớc mới phải nhƣng tửu lƣợng của hai vị rất cao mà tại hạ thì rất kém, xin hai vị cho phép chỉ uống nửa chén thôi, chứ uống một hơi nhƣ vị huynh đài này thì đệ sẽ bị say ngay. Nói xong, chàng đƣa chén lên miệng nhắp một chút. Đại hán trung niên thấy thế cũng không bắt ép, chỉ mỉm cƣời cầm ấm rƣợu rót thêm vào chén của chàng thực đầy mới thôi. Nhƣng khi chén rƣợu sắp đầy thì tay của đại hán bỗng lại trĩu xuống một cái. Bỗng một tiếng kêu “cong cong” nổi lên, thƣ sinh cầm không vững chén rƣợu liền đánh rơi ngay xuống mặt bàn. Đại hán trung niên đã nhanh tay đỡ lấy chén rƣợu nên mới không bị rơi vỡ. Tuy vậy, cái áo dài của thƣ sinh bị bắn phải cũng đã ƣớt rất nhiều chỗ. Chàng hổ thẹn đến mặt đỏ bừng... liền ngẩn ngƣời ra, mồm há hốc. Thiếu niên ngồi cạnh đó vội đứng dậy lau chùi áo cho thƣ sinh, còn đại hán thì xin lỗi luôn mồm : - Tại hạ đáng chết thực! Làm bẩn hết áo quần của huynh đài. Thƣ sinh vội khua tay, gƣợng cƣời đỡ lời : - Sao huynh đài lại nói nhƣ thế! Đó chính là tại hạ không cầm vững... Chàng vừa nói tới đó, bỗng ngửi thấy một mùi thơm nhƣ lan nhƣ xạ xông lên mũi, vội nhìn xuống để xem là vật gì mà lại có mùi thơm nhƣ thế, mới hay là chiếc khăn lụa trắng của thiếu niên nọ đang cầm ở trên tay để lau chùi vạt áo cho mình bốc lên, nên chàng lại càng ngạc nhiên thêm. Hình nhƣ thiếu niên nọ biết vậy nên có vẻ hổ thẹn, gƣợng cƣời một tiếng và nói : - Minh huynh của tại hạ lỡ tay làm dơ áo lụa trắng của huynh đài khiến tại hạ không yên tâm chút nào. Chàng vừa nói vừa bỏ cái khăn lụa vào trong túi. Thƣ sinh hơi định thần rồi mới gƣợng đỡ lời : - Chuyện nhỏ nhặt nhƣ thế hà tất hai vị phải bận lòng làm chi! Nếu việc này mà khiến hai vị mất hết hứng thú uống rƣợu thì tại hạ mới thực là áy náy không yên. Thiếu niên nọ tủm tỉm cƣời, lẳng lặng trở về chỗ ngồi và đƣa mắt ra hiệu cho đại hán trung niên một cái rất nhanh. Rƣợu qua ba tuần, thiếu niên nọ bỗng để chén xuống bàn rồi nói : - Tại hạ là Gia Cát Quỳnh Anh, còn vị này là ngƣời anh kết nghĩa của tại hạ tên là Gia Cát Đởm, biệt hiệu là Thần Mục Kim Cƣơng và cũng là Thiếu trại chủ của Động Đình nhị thập bát trại. Còn huynh đài quý tánh là chi, xin cho anh em tại hạ đƣợc hay biết? Thƣ sinh nghe nói vội đáp : - Thƣa Cát huynh cùng Thiếu trại chủ. Chỉ xem bề ngoài của hai vị cũng đủ biết không phải là ngƣời thƣờng. Không ngờ Gia Cát huynh là Thiếu trại chủ của Động Đình nhị thập bát trại mà tại hạ đã Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Cờ Rồng Tay Máu Từ Khánh Phụng ngƣỡng mộ đại danh từ lâu. Đêm hôm nay đƣợc hai vị cho phép tại hạ kết giao nhƣ thế này tại hạ lấy làm vinh hạnh và nhận thấy mình rất thất lễ. Đại hán bỗng cƣời khì, hớn hở nói : - Xin huynh đài đừng có nói cái gì là hân hạnh với thất lễ nhƣ thế nữa! Huynh càng nói những lời lẽ ấy càng làm cho Gia Cát Đởm này hổ thẹn thêm. Xin huynh đừng có nghe những lời nói bậy bạ của minh đệ. Chính vì minh đệ của tại hạ đây mới thực là nhân phẩm và tài hoa xuất chúng nhƣng lại cứ thích khen ngợi bừa ngƣời khác nhƣ thế. Thƣ sinh tủm tỉm cƣời không nói năng, chỉ hơi trầm ngâm một chút mới nói tiếp : - Tại hạ là Đỗ Ngọc. Thiếu niên lại lên tiếng : - Thế ra huynh đài họ Đỗ đây! Tại hạ đƣờng đột hỏi một câu này, xin huynh đài miễn chấp cho. Hình nhƣ Đỗ huynh không phải là ngƣời ở nơi đây phải không? Thƣ sinh gật đầu đáp : - Cát huynh nói rất đúng. Tại hạ là ngƣời ở Biện Lƣơng. Thiếu niên kêu “ạ” lên một tiếng, nói tiếp : - Biện Lƣơng ở Trung Châu là nơi địa linh nhân kiệt, phải những nơi nhƣ thế mới có những nhân vật nhƣ Đỗ huynh. Thƣ sinh vội đỡ lời : - Cát huynh cứ quá khen đấy thôi. Đất Biện Lƣơng tuy là chỗ nhân kiệt địa linh thực, nhƣng Đỗ Ngọc tôi lại sinh trƣởng ở chốn rừng núi. Thiếu niên nghe thấy thƣ sinh nói nhƣ vậy, mặt hơi đỏ bừng, có vẻ ngƣợng nghịu, không biết nói năng gì nữa. Gia Cát Đởm thấy thế cƣời thầm, vội nói lảng sang chuyện khác và hỏi thƣ sinh tiếp : - Thế Đỗ huynh ở đâu tới thế? Thƣ sinh đã biết là mình vừa lỡ lời nên rất hối hận, mặt lộ vẽ không yên, nhìn Gia Cát Quỳnh Anh mà ngẩn ngƣời ra. Chàng thấy Gia Cát Đởm hỏi nhƣ vậy mới vội đáp : - Tiểu đệ ở Tứ Xuyên tới. Quỳnh Anh nghe nói vội xen lời, hỏi : - Tứ Xuyên cách đây hàng ngàn dặm, Đỗ huynh không quảng ngại đƣờng xá xa xôi, đi một mình tới Động Đình này, chắc phải có việc gì quan trọng lắm nên huynh mới đi xa nhƣ thế phải không? Đỗ Ngọc chần chừ giây lát mới thở dài một tiếng rồi đáp : - Tiểu đệ không dám giấu diếm gì hai vị. Vì mồ côi cha mẹ từ hồi nhỏ nên tiểu đệ chỉ có một thân một mình. Vả lại bình sinh không có chí lớn nhƣ ngƣời ta, nói riêng chỉ thích đi ngao du khắp mọi nơi. Đệ nghe ngƣời ta nói Động Đình hồ với lầu Nhạc Dƣơng này có rất nhiều kỳ tích nên mới không quảng ngại xa xôi ngàn dặm đến đây... Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Từ Khánh Phụng Cờ Rồng Tay Máu Nghe tới đó, Gia Cát Đởm đã cƣời ha hả và đỡ lời : - Đêm nay chúng tôi đƣợc gặp một ngƣời nho nhã nhƣ huynh và đƣợc huynh hạ cố khiến Động Đình này càng tăng thêm vẻ đẹp, và hai mƣơi tám Trại chủ của anh em tại hạ cũng đƣợc vẻ vang lây. Nào xin mời huynh cạn với đệ một chén nữa! Nói xong, đại hán liền cầm chén lên uống cạn luôn, rồi mỉm cƣời nói tiếp : - Có phải chuyến đi này của Đỗ huynh chỉ có tới Động Đình này là ngừng chân đấy không? Đỗ Ngọc mới gật đầu, chƣa kịp trả lời thì Quỳnh Anh đã cƣời và nói với Gia Cát Đởm rằng : - Nghe giọng nói của minh huynh, thì hình nhƣ có ý muốn mời Đỗ huynh về Nhị thập bát trại để đƣợc tận tình của một địa chủ là tiếp khách vài ngày phải không? Nhƣng chỉ e Đỗ huynh là nhân vật tao nhã nhƣ thế, khi nào lại có hứng thú hạ cố Động Đình nhị thập bát trại, nơi đã oai trấn võ lâm của huynh? Đỗ Ngọc định biện bạch thì Gia Cát Đởm đã cƣớp lời nói : - Phải! Chính mỗ có ý định mời Đỗ huynh tới tệ trại một vài ngày thực, nhƣng không biết Đỗ huynh có nễ mặt cho không? Nói tới đó, y tỏ vẻ rất thành khẩn, nhìn thẳng vào mặt Đỗ Ngọc để chờ trả lời. Còn Quỳnh Anh thì tủm tỉm cƣời, làm nhƣ không có chuyện gì hết, rồi cứ cầm chén lên uống một mình nhƣng thỉnh thoảng chàng lại đƣa mắt liếc nhìn Đỗ Ngọc, mặt lộ vẻ mong đợi và hơi có một chút lo âu. Đỗ Ngọc có vẻ khó xử, chần chừ giây lát mới trả lời : - Tiểu đệ đƣợc Thiếu trại chủ mời nhƣ thế, đáng lẽ không nên từ chối mới phải nhƣng vì tiểu đệ còn có việc khác, sáng sớm mai phải đi tỉnh Phúc Kiến ngay, cho nên tiểu đệ chỉ xin tâm lĩnh tấm thịnh tình của Thiếu trại chủ. Đồng thời nếu tiểu đệ có điều gì sơ xuất cũng mong Thiếu trại chủ lƣợng thứ cho. Gia Cát Đởm thấy chàng từ chối, hơi trợn ngƣợc đôi lông mày rậm lên, đang định nói tiếp thì Quỳnh Anh lại xen lời nói trƣớc : - Đấy! Đệ nói đúng không? Đỗ huynh không có hứng thú tới Động Đình nhị thập bát trại của huynh, có sai tí nào đâu? Gia Cát Đởm xếch ngƣợc đôi lông mày rậm lên hỏi lại Đỗ Ngọc : - Đỗ huynh, chẳng hay lời nói của minh đệ mỗ nói có đúng không? Đỗ Ngọc vội lắc đầu, gƣợng cƣời đáp : - Đâu có! Động Đình nhị thập bát trại oai trấn võ lâm nhƣ vậy, ngƣời thƣờng đừng có hòng tới gần một bƣớc. Tiểu đệ tuy chỉ là một kẻ nho sinh nhƣng xƣa nay vẫn ngƣỡng mộ các vị trong giới võ lâm, nay đƣợc hân hạnh mời đi du ngoạn một nơi danh thẫm võ lâm nhƣ thế, khi nào tiểu đệ lại chịu bỏ lỡ dịp may hiếm có này? Nhƣng quả thật tiểu đệ có nỗi khổ riêng, sáng sớm mai phải lên đƣờng ngay... Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Từ Khánh Phụng Cờ Rồng Tay Máu Quỳnh Anh vội ngắt lời hỏi : - Không hiểu Đỗ huynh có việc khẩn cấp gì mà sáng sớm mai đã phải đi tỉnh Phúc Kiến ngay nhƣ thế? Chần chừ một hồi, Đỗ Ngọc mới đáp : - Đó là việc riêng của tiểu đệ... Quỳnh Anh lại cƣời và ngắt lời, nói tiếp : - Nếu Đỗ huynh tin đƣợc Động Đình nhị thập bát trại, hay là việc của huynh không lấy gì làm quan trọng cho lắm, thì mong Đỗ huynh cứ yên tâm nhận lời để Thiếu trại chủ phái một tên thủ hạ đắc lực cỡi ngựa đi tỉnh Phúc Kiến thì việc gì của huynh chắc Thiếu trại chủ cũng có thể giúp cho xong ngay. Chàng vừa nói xong thì Gia Cát Đởm đã vỗ ngực, trợn ngƣợc đôi lông mày lên và rất thành khẩn đỡ lời : - Tệ tiểu đệ nói rất đúng! Bất cứ việc gì chỉ cần Đỗ huynh dặn bảo một tiếng, đừng nói là sai một ngựa mà dù có trăm ngƣời, trăm ngựa... - Thiếu trại chủ... Đỗ Ngọc mặt đỏ bừng, chân tay cuống quít nhƣ muốn ứa lệ, nhƣng nhất thời không sao tìm ra đƣợc lời lẽ để từ chối. Vì vậy chàng lƣỡng lự muốn nói rồi lại thôi. Lúc ấy đột nhiên có tiếng âm nhạc rất vui tai và không khác gì tiếng nhạc vọng tới từ xa. Nghe thấy tiếng đờn vui tai nhƣ vậy, các tửu khách đều im lặng, ai nấy cũng ngừng chén lắng tai nghe. Tiếp theo đó, lại có tiếng ca rất véo von và cũng nhƣ tiếng chim hoàng oanh hót, xen lẫn với tiếng nhạc vọng tới. Tất cả tửu khách ngồi trên lầu Nhạc Dƣơng đều nhƣ ngây ngất, nhƣ say sƣa. Đỗ Ngọc cũng ngẩn ngƣời ra nghe rồi tán thƣởng rằng : - Thực là khúc này, giọng ca này, tiếng nhạc này nhƣ từ trên trời vọng xuống chứ ở dƣới trần gian này đã có mấy ai đƣợc nghe. Thực không ngờ trên lầu Nhạc Dƣơng này có ngƣời tiên xuất hiện nhƣ vậy. Đỗ Ngọc tôi thực không uổng chuyến đi này. Quỳnh Anh mỉm cƣời đỡ lời : - Đỗ huynh thực không hổ thẹn là ngƣời tri âm. Ngƣời đang đờn hát ấy không những tài sắc vẹn toàn mà cả văn học cũng xuất chúng nên đã có rất nhiều văn nhân, học sĩ cũng phải phục tài nàng ta. Chủ nhân của lầu Nhạc Dƣơng này đã không tiếc tiền mƣớn nàng ta tới đây ca hát nên trong nửa năm nay đã không biết bao nhiêu ngƣời giàu có hay các vƣơng tôn công tử say mê. Nhƣng nàng đẹp nhƣ hoa đào hoa lý mà lại lạnh lùng nhƣ băng tuyết và chọn ngƣời yêu kỹ lƣỡng lắm. Có một nhà tỷ phú ở trong thành Nhạc Dƣơng này mấy lần định đến rƣớc nàng ta về làm thiếp và hứa tha hồ nàng thách bao nhiêu cũng bằng lòng trả nhƣng lần nào phú ông nọ cũng bị hắt hủi về tay không. Ngoài ra còn có mấy ngƣời quyền cao chức trọng đến cầu hôn cũng bị nàng cự tuyệt nốt. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Cờ Rồng Tay Máu Từ Khánh Phụng Đỗ Ngọc nghe nói, vẻ mặt nghiêm nghị xen lời : - Tài nữ nhƣ vậy khi nào lại chịu để bọn phàm phu tục tử phạm tới! Những ngƣời này quả thực không biết tự lƣợng sức chút nào. Quỳnh Anh đƣa mắt liếc nhìn Đỗ Ngọc rồi mỉm cƣời nói tiếp : - Đỗ huynh nói rất đúng, “Túy ông chỉ ý bất tại tửu, ngƣời tri âm chân chính có mấy ai?”. Đệ chắc nếu cô này nếu mà gặp ngƣời tri âm nhƣ Đỗ huynh thì bề nào cũng động lòng chứ không sai. Thấy chàng ta nói nhƣ vậy, Gia Cát Đởm liền lớn tiếng cƣời và nói : - Phải, phải! Cổ nhân đã nói: “Bảo kiếm tặng anh hùng, danh mã phối hào kiệt”. Đỗ huynh với cô nàng ấy phải nói là tài tử giai nhân, quả thực không sai chút nào. Đỗ Ngọc nghe thấy Gia Cát Đởm nói nhƣ vậy, mặt đỏ bừng, xua tay lia lịa đáp : - Xin hai vị chớ nên nói đùa nhƣ thế! Tiểu đệ chỉ thán phục tài nghệ của cô ta mà nói nhƣ thế thôi, chứ không biết nàng ta sắc nghệ song tuyệt. Hơn nữa, tiểu đệ chỉ là một tên nho sĩ nghèo và hủ hóa, nếu đứng trƣớc mặt thiếu nữ ấy cũng phải tự thấy mình nhơ bẩn chứ đâu dám... Quỳnh Anh bỗng cƣời khì một tiếng đỡ lời : - Đỗ huynh nói nhƣ by thật khiêm tốn quá! Ngƣời đẹp trai, nho nhã nhƣ Đỗ huynh thật là long phƣợng trong đám ngƣời, trên đời này có mấy ai bằng đƣợc? Từ xƣa đến nay, danh sĩ nào mà chả phong lƣu? Vả lại ngƣời tri âm khó kiếm, cũng nhƣ Bá Nha vì ngƣời tri âm mà đập vỡ cây đàn vậy. Đỗ huynh... Lời lẽ của Quỳnh Anh quá sắc bén, càng khiến Đỗ Ngọc mặt đỏ tía tai, chân tay luống cuống nên không đợi chờ đối phƣơng nói dứt, chàng đã ngắt lời và đáp : - Cát huynh chớ nên nói đùa nhƣ thế! Nếu nói là ngƣời đẹp trai nhƣ long phƣợng phải nói là Cát huynh mới đúng với câu khen ấy, chứ còn tiểu đệ thì quả thực... Quỳnh Anh cũng không để cho chàng nói dứt lời đã vội lên tiếng : - Bất cứ là huynh hay là đệ, chúng ta đừng nói đến câu hổ thẹn vội. Nay đệ chỉ nói ngƣời tri âm chân chính vì nghệ chứ không phải vì sắc. Vừa rồi huynh nghe thấy tiếng đờn mà đã khen ngợi nhƣ thế, nếu cô nàng Tuyết Diệm Cầm có mặt tại đây mà nghe thấy lời khen ngợi của huynh thể nào cũng an ủi bình sinh và hết lòng báo đáp lại huynh ngay chứ không sai. Đêm nay trời đẹp, ngồi trƣớc cảnh nên thơ chúng ta không nên bỏ lỡ, nhất là rƣợu ngon đã có, duy chỉ thiếu mỹ nhân. Nếu huynh có ý thì tiểu đệ xin tạm làm bà Nguyệt se tơ để thành tựu mối nhân duyên ngàn dặm, mà tạo nên một giai thoại thiên cổ. Nói tới đó, chàng ta quay lại bảo Gia Cát Đởm rằng : - Cảm phiền minh huynh đi một phen, nếu không mời đƣợc cô nàng thì huynh đừng có trở lại nữa! Gia Cát Đởm cƣời ha hả đáp : - Ngu huynh xin tuân lệnh, nếu không mời đƣợc Tuyết Diệm Cầm lên đây thì Gia Cát Đởm này sẽ tự Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Từ Khánh Phụng Cờ Rồng Tay Máu xách đầu quay trở lại tạ lỗi. Đỗ Ngọc nghe nói rất lo âu, chƣa kịp ngăn cản thì Gia Cát Đởm đã lớn bƣớc đi luôn. Đỗ Ngọc muốn ngăn cũng không kịp liền dậm chân oán trách rằng : - Cát huynh hà tất phải làm nhƣ thế. Nếu việc này mà đồn ra bên ngoài, Đỗ Ngọc thể nào cũng bị thiên hạ chê cƣời là kẻ... Nhƣng vì đối phƣơng là bạn mới quen, chàng không tiện oán thán một cách sổ sàng nên mới nói nhƣ vậy. Chàng chỉ dậm chân lia lịa và suýt soa hai bàn tay thôi. Quỳnh Anh lộ vẻ vui tƣơi, nhìn thẳng mặt Đỗ Ngọc hỏi : - Có thực Đỗ huynh không biết sắc đẹp của cô nàng khuynh quốc khuynh thành đấy không? Đỗ Ngọc trang trọng hỏi lại : - Sao Cát huynh lại nói nhƣ thế? Tuy Đỗ Ngọc chỉ là một hàn nho những vẫn còn biết tự trọng. Quỳnh Anh biết Đỗ Ngọc không vui thực sự, vội cƣời và lắc đầu nói tiếp : - Xin Đỗ huynh chớ có hiểu lầm! Ý của tiểu đệ chỉ nói... Nhất thời chàng ta cũng không biết giải thích làm thế nào, ngập ngừng giây lát nhìn Đỗ Ngọc mặt lộ vẻ ngƣợng nghịu. Đỗ Ngọc thấy thế thở dài nói : - Nhất thời cuống quít, tiểu đệ ăn nói liều lĩnh xúc phạm đến huynh, mong huynh lƣợng thứ cho! Bây giờ tiểu đệ không thể ở lại đƣợc nữa, ngày khác có rảnh thể nào cũng đến thăm huynh và nhờ huynh xin lỗi hộ Thiếu trại chủ. Thôi! Tiểu đệ xin cáo lui đây. Hiển nhiên là chàng không biết xử sự nhƣ thế nào cho phải nên định rút lui cho rãnh chuyện. Khi nào Gia Cát Quỳnh Anh lại để cho chàng đi nhƣ thế. Chàng ta vội tiến lên một bƣớc, giơ bàn tay trắng nhƣ tuyết kéo Đỗ Ngọc lại, gƣợng cƣời nói tiếp : - Nếu Đỗ huynh bỏ đi lúc này thì lát nữa tiểu đệ biết nói năng làm sao với Thiếu trại chủ cùng Tuyết Diệm Cầm cô nƣơng? Đỗ Ngọc thấy một bàn tay mềm mại nhƣ không xƣơng nắm vào cổ tay mình. Đồng thời chàng còn cảm thấy một cảm giác kỳ lạ truyền vào khắp ngƣời, nên nhất thời chàng đứng ngẩn ngƣời ra quên cả giằng tay ra và nói, nên chỉ trố mắt lên nhìn gƣơng mặt xinh đẹp của Gia Cát Quỳnh Anh không chớp. Quỳnh Anh thấy thế rùng mình đánh thót một cái, mặt càng đỏ thêm, vội rụt tay lại lắc đầu thở dài nói tiếp : - Ngƣời quân tử nhƣ Đỗ huynh thực là hiếm có. Trong đời này Quỳnh Anh mới lần đầu gặp ngƣời nhƣ huynh, nên bây giờ rất ăn năn là vì đã trót đùa giởn bậc quân tử. Nhƣng lầm lỗi đó đã trót gây nên rồi, mong Đỗ huynh lƣợng thứ cho mà hãy ở lại giây lát để đệ đỡ ngƣợng với ngƣời ta. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Cờ Rồng Tay Máu Từ Khánh Phụng Đỗ Ngọc định thần giây lát, nghe thấy Quỳnh Anh nói nhƣ vậy càng cảm thấy khó xử, đi không đƣợc mà ở lại càng nguy tai. Vì vậy chàng trầm ngâm một hồi, đang định cƣơng quyết từ chối thì đã nghe co tiếng thở than của những tửu khách ngồi chung quanh đó. Chỉ trong nháy mắt tất cả các bàn ấy đều im lặng nhƣ tờ. Thấy thế Đỗ Ngọc có vẻ hoảng sợ, nhƣng đã nghe thấy Quỳnh Anh cƣời khì nói tiếp : - Đỗ huynh, Thiếu trại chủ đã mời đƣợc Tuyết Diệm Cầm sang bên này rồi, bây giờ huynh có định đi cũng không đi đƣợc nữa. Chi bằng đƣờng hoàng ở lại đây ứng phó một phen có hơn không? Nhất thời Đỗ Ngọc khóc dở mếu dở, liền lắc đầu mấy cái rồi cƣơng quyết quay ngƣời ngồi về chỗ. Trong khi chàng quay ngƣời thì vừa gặp ngay Tuyết Diệm Cầm đi theo Gia Cát Đởm tiến tới. Tầm mắt của hai ngƣời cùng va đụng nhau, chàng cảm thấy nhƣ bị điện giật, má đỏ bừng và nóng hổi. Chàng vội cúi đầu xuống. Chàng mới trông thấy đôi mắt của nàng nọ thôi, nhƣng chỉ đôi mắt đó cũng đủ làm cho chàng rùng mình và vội cảnh cáo thầm luôn. Gia Cát Đởm cƣời ha hả, mời Tuyết Diệm Cầm ngồi vào bàn. Quỳnh Anh chăm chú nhìn Đỗ Ngọc và mỉm cƣời nói : - Để tôi giới thiệu cho Tuyết cô nƣơng trƣớc... Nói tới đó, chàng chỉ tay vào Đỗ Ngọc và nói tiếp : - Vị này là Đỗ tƣớng công, là tài tử ở Trung Châu, danh sĩ ở Biện Lƣơng. Vừa rồi nghe khúc Nguyên Dạ của cô nƣơng đã khen ngợi cầm và ca của cô nƣơng là tiên âm, vì vậy Đỗ tƣớng công rất lấy làm say mê. Cổ nhân có câu: “Tri âm khó kiếm”, Tuyết cô nƣơng nên đặc biệt kết giao với Đỗ tƣớng công đi. Tuyết Diệm Cầm đƣa mắt nhìn Đỗ Ngọc tủm tỉm khẽ cúi đầu vái chào và nhếch mép anh đào nói : - Đỗ tƣớng công cứ quá khen đấy thôi chứ sự thực tiếng đờn, tiếng ca của thiếp hãy còn non nớt lắm, không xứng để lọt vào tai của Đỗ tƣớng công. Thấy nàng nọ nói chuyện với mình, Đỗ Ngọc không tiện cúi đầu ngồi nhƣ trƣớc, đành phải đánh liều đứng dậy nhƣng hai má đã đỏ bừng. Chàng vừa đáp lễ vừa đỡ lời : - Cô nƣơng là ngƣời ở trên trời giáng xuống chắc, tài nghệ thực song tuyệt. Đỗ Ngọc chỉ là một tên nho tục, đƣợc nghe tiên âm nhƣ vậy thật là hân hạnh vô cùng. Tuyết Diệm Cầm tủm tỉm cƣời nói tiếp : - Thiếp xứng sao đƣợc với ngƣời trời và ca nhạc của thiếp cũng không xứng là tiên âm nhƣ tƣớng công vừa khen ngợi. Nếu tƣớng công không coi rẽ thiếp là ngƣời trong phong trần thì thiếp đã cảm thấy rất vinh hạnh rồi. Đỗ Ngọc trợn đôi lông mày kiếm đang định trả lời thì Gia Cát Đởm đã cƣời ha hả xen lời : - Thôi, thôi! Hai ngƣời cứ nói khách sáo với nhau nhƣ thế này mãi nói đến bao lâu mới hết đƣợc. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
- Xem thêm -