Tài liệu Co phieu thuong va loi nhuan bat thuong philip fisher

  • Số trang: 368 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 411 |
  • Lượt tải: 1
tiepbuivan

Tham gia: 14/09/2017

Mô tả:

Caûm ôn baïn ñaõ mua saùch. Reader.vn vaø Alphabooks giöõ quyeàn truy cöùu traùch nhieäm neáu baïn phaùt taùn Ebook naøy. Lời mở đầu 1 Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường Baûn quyeàn tieáng Vieät thuoäc veà Coâng ty coå phaàn saùch Alpha - Truï sôû chính: soá 31, Loâ 1A, Khu ñoâ thò Trung Yeân Trung Kinh, Caàu Giaáy, Haø Noäi - Tel: (84-4) 3722 6236. Fax: (84-4) 3722 6237 - Email: info@bizspace.vn Caûm ôn baïn ñaõ mua saùch. Reader.vn vaø Alphabooks giöõ quyeàn truy cöùu traùch nhieäm neáu baïn phaùt taùn Ebook naøy. 2 CỔ PHIẾU THƯỜNG, LỢI NHUẬN PHI THƯỜNG 980.56610 Baûn quyeàn tieáng Vieät thuoäc veà Coâng ty coå phaàn saùch Alpha - Truï sôû chính: soá 31, Loâ 1A, Khu ñoâ thò Trung Yeân Trung Kinh, Caàu Giaáy, Haø Noäi - Tel: (84-4) 3722 6236. Fax: (84-4) 3722 6237 - Email: info@bizspace.vn bestwin111@yahoo.com.vn Hoang Tu Long Caûm ôn baïn ñaõ mua saùch. Reader.vn vaø Alphabooks giöõ quyeàn truy cöùu traùch nhieäm neáu baïn phaùt taùn Ebook naøy. Lời mở đầu 3 COMMON STOCKS AND UNCOMMON PROFITS AND OTHER WRITINGS Copyright © 1996, 2003 by Philip A. Fisher All Rights Reserved. This translation published under license. CỔ PHIẾU THƯỜNG, LỢI NHUẬN PHI THƯỜNG Bản quyền tiếng Việt © 2009 Công ty Sách Alpha Không phần nào trong xuất bản phẩm này được phép sao chép hay phát hành dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty Sách Alpha. Thiết kế bìa: Trần Văn Phượng Theo dõi bản thảo: Tùng Linh & Mỹ Hòa Liên hệ về dịch vụ bản quyền sách & văn hóa phẩm: Email: copyright@alphabooks.vn Liên hệ hợp tác về bản thảo hoặc nhận các bản dịch: Email: publication@alphabooks.vn Baûn quyeàn tieáng Vieät thuoäc veà Coâng ty coå phaàn saùch Alpha - Truï sôû chính: soá 31, Loâ 1A, Khu ñoâ thò Trung Yeân Trung Kinh, Caàu Giaáy, Haø Noäi - Tel: (84-4) 3722 6236. Fax: (84-4) 3722 6237 - Email: info@bizspace.vn bestwin111@yahoo.com.vn Hoang Tu Long Caûm ôn baïn ñaõ mua saùch. Reader.vn vaø Alphabooks giöõ quyeàn truy cöùu traùch nhieäm neáu baïn phaùt taùn Ebook naøy. 4 CỔ PHIẾU THƯỜNG, LỢI NHUẬN PHI THƯỜNG Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường Tùng Linh, Ngọc Hà dịch P HILIP A. F ISHER Baûn quyeàn tieáng Vieät thuoäc veà Coâng ty coå phaàn saùch Alpha - Truï sôû chính: soá 31, Loâ 1A, Khu ñoâ thò Trung Yeân Trung Kinh, Caàu Giaáy, Haø Noäi - Tel: (84-4) 3722 6236. Fax: (84-4) 3722 6237 - Email: info@bizspace.vn bestwin111@yahoo.com.vn Hoang Tu Long Caûm ôn baïn ñaõ mua saùch. Reader.vn vaø Alphabooks giöõ quyeàn truy cöùu traùch nhieäm neáu baïn phaùt taùn Ebook naøy. Lời mở đầu 5 NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG – XÃ HỘI Tìm đọc bộ sách chứng khoán của Alpha Books 1. 24 bài học sống còn để đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán, William J. O'Neil, 2008, 44.000VNĐ 2. Ác mộng Đại khủng hoảng 1929, John Kenneth Galbraith, 2009, 44.000VNĐ 3. Bước nhảy ngẫu nhiên trên phố Wall (sắp xuất bản), Burton G.Malkiel, 109.000VNĐ (dự kiến) 4. Chết vì chứng khoán, Richard Smiten, 2007, 69.000VNĐ 5. Chiến lược đầu tư chứng khoán, David Brown, Kassandra Bentley, 2008, 59.000VNĐ 6. Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường, Philip A. Fisher, 2009, 79.000VNĐ 7. Công thức kỳ diệu chinh phục thị trường chứng khoán, Joel Greenblatt, 2007, 39.000VNĐ 8. Đánh bại thị trường chứng khoán (sắp xuất bản), Peter Lynch, 89.000VNĐ (dự kiến) 9. Giàu từ chứng khoán, John Boik, 2007, 49.000VNĐ 10.Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán, Edwin Lefevre, 2007, 69.000VNĐ 11.Kiếm tiền thời khủng hoảng, Martin D. Weiss, 2009, 85.000VNĐ Baûn quyeàn tieáng Vieät thuoäc veà Coâng ty coå phaàn saùch Alpha - Truï sôû chính: soá 31, Loâ 1A, Khu ñoâ thò Trung Yeân Trung Kinh, Caàu Giaáy, Haø Noäi - Tel: (84-4) 3722 6236. Fax: (84-4) 3722 6237 - Email: info@bizspace.vn bestwin111@yahoo.com.vn Hoang Tu Long Caûm ôn baïn ñaõ mua saùch. Reader.vn vaø Alphabooks giöõ quyeàn truy cöùu traùch nhieäm neáu baïn phaùt taùn Ebook naøy. 6 CỔ PHIẾU THƯỜNG, LỢI NHUẬN PHI THƯỜNG 12.Phố Wall - một Las vegas khác, Nicolas Darvas, 2007, 44.000VNĐ 13.Phong cách đầu tư Warren Buffett, Robeert G. Hagstrom, 2007, 59.000VNĐ 14.Quy tắc số 1, Phil Town, 2007, 69.000VNĐ 15.Tôi đã kiếm được 2 triệu đô-la trên thị trường chứng khoán như thế nào, Dicolas Darvas, 2007, 39.000VNĐ 16.Trên đỉnh Phố Wall, Peter Lynch, 2007, 74.000VNĐ 17.Trò bịp trên Phố Wall (sắp xuất bản), Michael Lewis, 89.000VNĐ (dự kiến) 18.Trở thành thiên tài chơi chứng khoán, Joel Green Blatt, 2007, 45000VNĐ Baûn quyeàn tieáng Vieät thuoäc veà Coâng ty coå phaàn saùch Alpha - Truï sôû chính: soá 31, Loâ 1A, Khu ñoâ thò Trung Yeân Trung Kinh, Caàu Giaáy, Haø Noäi - Tel: (84-4) 3722 6236. Fax: (84-4) 3722 6237 - Email: info@bizspace.vn bestwin111@yahoo.com.vn Hoang Tu Long Caûm ôn baïn ñaõ mua saùch. Reader.vn vaø Alphabooks giöõ quyeàn truy cöùu traùch nhieäm neáu baïn phaùt taùn Ebook naøy. Kiếm lợi nhuận phi thường từ cổ phiếu thường 7 Kiếm lợi nhuận phi thường từ cổ phiếu thường Đ ược toàn thế giới ca ngợi và ngưỡng mộ, Philip Fisher là một trong số những nhà đầu tư có ảnh hưởng lớn nhất mọi thời đại. Triết lý và những bí quyết đầu tư thành công trong suốt sự nghiệp của Fisher đã được ông đúc rút trong Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường. Ngay từ khi xuất bản năm 1958, cuốn sách đã được đánh giá rất cao và được xếp trong danh sách các cuốn sách về đầu tư bán chạy nhất. Và trong hơn 40 năm qua, các thế hệ nhà đầu tư hiện đại vẫn không ngừng nghiên cứu, áp dụng cuốn sách và coi đó là cẩm nang chỉ đường không thể thiếu. Ngay cả tỷ phú Warren Buffett cũng từng viết: “Tôi là một độc giả luôn háo hức chờ đợi được đọc những gì mà Phil viết và tôi xin giới thiệu ông cho các bạn”. Là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực đầu tư tăng trưởng, quan niệm đầu tư của Fisher, như con trai ông Kenneth Fisher đã tổng kết là: “Cha tôi muốn đầu tư vào một công ty có thể tăng trưởng, tăng trưởng không ngừng, và thích những cổ phiếu có thể mua vào với mức giá hợp lý và không bao giờ phải bán ra.” Khoản đầu tư nổi tiếng nhất của ông là những cổ phiếu của Baûn quyeàn tieáng Vieät thuoäc veà Coâng ty coå phaàn saùch Alpha - Truï sôû chính: soá 31, Loâ 1A, Khu ñoâ thò Trung Yeân Trung Kinh, Caàu Giaáy, Haø Noäi - Tel: (84-4) 3722 6236. Fax: (84-4) 3722 6237 - Email: info@bizspace.vn bestwin111@yahoo.com.vn Hoang Tu Long Caûm ôn baïn ñaõ mua saùch. Reader.vn vaø Alphabooks giöõ quyeàn truy cöùu traùch nhieäm neáu baïn phaùt taùn Ebook naøy. 8 CỔ PHIẾU THƯỜNG, LỢI NHUẬN PHI THƯỜNG Motorola mà ông mua vào năm 1955 khi nó mới chỉ là nhà sản suất rađiô và nắm giữ cho tới tận khi qua đời chính là một minh chứng sống động cho thành công của quan niệm đầu tư tăng trưởng của ông. Trọng tâm cuốn sách đặt vào hai vấn đề ‒ phương pháp “lời đồn đại” và cách chọn cổ phiếu. Với phương pháp “lời đồn đại”, Fisher đã chỉ ra cho các nhà đầu tư cách thức tìm nguồn thông tin xác thực để đầu tư với rủi ro thấp nhất nhưng thu lợi nhuận cao nhất. Nguồn thông tin đó không nằm trên Phố Wall nơi chứa đựng vô số những cơn đồng bóng, những mốt nhất thời khiến chúng ta không thể xác định nổi đâu là giá trị thực của một cổ phiếu. Không chạy theo đám đông, thay vào đó tìm nguồn thông tin từ các đối tác, đối thủ cạnh tranh, ngân hàng cho vay, khách hàng… của công ty mục tiêu, đó mới là nơi cho bạn nguồn thông tin cần thiết giúp đưa ra nhận định chính xác. Kết hợp phương pháp “lời đồn đại” với 15 tiêu chí chọn cổ phiếu, bạn sẽ tìm được cổ phiếu lý tưởng, nắm giữ trong thời gian dài, và thu lợi nhuận tối đa. Ngoài ra, Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường còn đề cập đến những vấn đề quan trọng như cách chọn cổ phiếu tăng trưởng, thời điểm nên mua và nên bán, một số điều cần tránh, các thành tố của một khoản đầu tư an toàn... Trong lần tái bản năm 1960, cuốn sách tiếp tục được bổ sung nhiều thông tin. Và trong các lần tái bản tiếp theo, tác giả đã ghép thêm hai cuốn sách viết sau của ông là Conservative Investors Sleep Well (Giấc ngủ ngon cho các nhà đầu tư cẩn trọng) và Developing an Investment Philosophy (Hình thành một triết lý đầu tư). Baûn quyeàn tieáng Vieät thuoäc veà Coâng ty coå phaàn saùch Alpha - Truï sôû chính: soá 31, Loâ 1A, Khu ñoâ thò Trung Yeân Trung Kinh, Caàu Giaáy, Haø Noäi - Tel: (84-4) 3722 6236. Fax: (84-4) 3722 6237 - Email: info@bizspace.vn bestwin111@yahoo.com.vn Hoang Tu Long Caûm ôn baïn ñaõ mua saùch. Reader.vn vaø Alphabooks giöõ quyeàn truy cöùu traùch nhieäm neáu baïn phaùt taùn Ebook naøy. Kiếm lợi nhuận phi thường từ cổ phiếu thường 9 Hiện nay, các nhà đầu tư chứng khoán tại Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức và rủi ro, nhưng đồng thời họ cũng có nhiều cơ hội và tiềm năng để trở nên giàu có, thành công ngoài sức tưởng tượng. Triết lý đầu tư của Philip sẽ chỉ ra một hướng đầu tư vững chắc nhất để đi tới thành công, đó là đầu tư vào các cổ phiếu tăng trưởng, cũng như giúp các nhà đầu tư giữ vững niềm tin và lập trường đầu tư trong một thị trường chứng khoán tuy non trẻ và đầy biến động nhưng rất tiềm năng như Việt Nam. Cùng với nhiều cuốn sách về chứng khoán do Alpha Books đã xuất bản, chúng tôi tin rằng cuốn sách này sẽ giúp các nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam có thêm kiến thức và lời khuyên từ một trong những thiên tài chứng khoán để đầu tư lâu dài và gặt hái những thành công vượt xa hiện tại. Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả! Tháng 7 năm 2009 C ÔNG T Y C Ổ P HẦN S ÁCH A LPHA Baûn quyeàn tieáng Vieät thuoäc veà Coâng ty coå phaàn saùch Alpha - Truï sôû chính: soá 31, Loâ 1A, Khu ñoâ thò Trung Yeân Trung Kinh, Caàu Giaáy, Haø Noäi - Tel: (84-4) 3722 6236. Fax: (84-4) 3722 6237 - Email: info@bizspace.vn bestwin111@yahoo.com.vn Hoang Tu Long Caûm ôn baïn ñaõ mua saùch. Reader.vn vaø Alphabooks giöõ quyeàn truy cöùu traùch nhieäm neáu baïn phaùt taùn Ebook naøy. 10 CỔ PHIẾU THƯỜNG, LỢI NHUẬN PHI THƯỜNG C ó những cuốn sách làm thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận của chúng ta về thị trường tài chính, xứng đáng với vị trí trang trọng trên giá sách của mọi nhà đầu tư. Alpha Books mong muốn giới thiệu đến độc giả những cuốn sách đáng nhớ như vậy, bởi một lẽ đơn giản, chúng chứa đựng vô vàn tri thức bổ ích và thiết thực. Chúng ta đọc mỗi cuốn sách, nảy ra những ý tưởng kinh doanh đột phá, những triết lý Marketing, và kỹ năng tài chính quan trọng... có giá trị sống mãi với thời gian. 980.44900 Baûn quyeàn tieáng Vieät thuoäc veà Coâng ty coå phaàn saùch Alpha - Truï sôû chính: soá 31, Loâ 1A, Khu ñoâ thò Trung Yeân Trung Kinh, Caàu Giaáy, Haø Noäi - Tel: (84-4) 3722 6236. Fax: (84-4) 3722 6237 - Email: info@bizspace.vn bestwin111@yahoo.com.vn Hoang Tu Long Caûm ôn baïn ñaõ mua saùch. Reader.vn vaø Alphabooks giöõ quyeàn truy cöùu traùch nhieäm neáu baïn phaùt taùn Ebook naøy. Lời mở đầu 11 Cuốn sách này dành cho tất cả các nhà đầu tư, lớn và nhỏ, những người KHÔNG tham gia vào triết lý: “Tôi đã có quyết định của mình rồi, đừng có làm tôi bối rối với những thực tế nữa.” Baûn quyeàn tieáng Vieät thuoäc veà Coâng ty coå phaàn saùch Alpha - Truï sôû chính: soá 31, Loâ 1A, Khu ñoâ thò Trung Yeân Trung Kinh, Caàu Giaáy, Haø Noäi - Tel: (84-4) 3722 6236. Fax: (84-4) 3722 6237 - Email: info@bizspace.vn bestwin111@yahoo.com.vn Hoang Tu Long Caûm ôn baïn ñaõ mua saùch. Reader.vn vaø Alphabooks giöõ quyeàn truy cöùu traùch nhieäm neáu baïn phaùt taùn Ebook naøy. Baûn quyeàn tieáng Vieät thuoäc veà Coâng ty coå phaàn saùch Alpha - Truï sôû chính: soá 31, Loâ 1A, Khu ñoâ thò Trung Yeân Trung Kinh, Caàu Giaáy, Haø Noäi - Tel: (84-4) 3722 6236. Fax: (84-4) 3722 6237 - Email: info@bizspace.vn bestwin111@yahoo.com.vn Hoang Tu Long Caûm ôn baïn ñaõ mua saùch. Reader.vn vaø Alphabooks giöõ quyeàn truy cöùu traùch nhieäm neáu baïn phaùt taùn Ebook naøy. Mục lục 13 Mục lục Lời tựa 15 PHẦN I: CỔ PHIẾU THƯỜNG, LỢI NHUẬN PHI THƯỜNG 33 Lời mở đầu 34 1. Những manh mối từ quá khứ 38 2. Sức mạnh của phương pháp “lời đồn đại” 51 3. Nên mua gì? (1) 55 4. Nên mua gì? (2) 96 5. Thời điểm mua vào 108 6. Thời điểm bán ra 128 7. Những nhầm lẫn về cổ tức 140 8. Năm điều nhà đầu tư nên tránh 153 9. Thêm năm điều nhà đầu tư nên tránh 170 10. Tìm ra cổ phiếu tăng trưởng như thế nào? 206 11. Tóm lược và kết luận 219 Baûn quyeàn tieáng Vieät thuoäc veà Coâng ty coå phaàn saùch Alpha - Truï sôû chính: soá 31, Loâ 1A, Khu ñoâ thò Trung Yeân Trung Kinh, Caàu Giaáy, Haø Noäi - Tel: (84-4) 3722 6236. Fax: (84-4) 3722 6237 - Email: info@bizspace.vn bestwin111@yahoo.com.vn Hoang Tu Long Caûm ôn baïn ñaõ mua saùch. Reader.vn vaø Alphabooks giöõ quyeàn truy cöùu traùch nhieäm neáu baïn phaùt taùn Ebook naøy. 14 CỔ PHIẾU THƯỜNG, LỢI NHUẬN PHI THƯỜNG PHẦN II: GIẤC NGỦ NGON CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CẨN TRỌNG 221 Lời giới thiệu 222 1. Thành tố đầu tiên của một khoản đầu tư an toàn 226 2. Thành tố thứ hai 235 3. Thành tố thứ ba 250 4. Thành tố thứ tư 262 5. Bàn thêm về thành tố thứ tư (1) 271 6. Bàn thêm về thành tố thứ tư (2) 278 Phần III: HÌNH THÀNH MỘT TRIẾT LÝ ĐẦU TƯ 289 1. Nguồn gốc của triết lý 291 2. Học hỏi từ kinh nghiệm 305 3. Một triết lý hoàn hảo 321 4. Phải chăng đây là thị trường hiệu quả? 342 Phụ lục Baûn quyeàn tieáng Vieät thuoäc veà Coâng ty coå phaàn saùch Alpha - Truï sôû chính: soá 31, Loâ 1A, Khu ñoâ thò Trung Yeân Trung Kinh, Caàu Giaáy, Haø Noäi - Tel: (84-4) 3722 6236. Fax: (84-4) 3722 6237 - Email: info@bizspace.vn 361 bestwin111@yahoo.com.vn Hoang Tu Long Caûm ôn baïn ñaõ mua saùch. Reader.vn vaø Alphabooks giöõ quyeàn truy cöùu traùch nhieäm neáu baïn phaùt taùn Ebook naøy. Lời tựa 15 Lời tựa Điều tôi học được từ các cuốn sách của cha C uốn sách này sẽ ngày càng ảnh hưởng mạnh mẽ tới bạn, tôi biết vậy, bởi điều đó cũng từng xảy ra với tôi. Tôi đã mất mười lăm năm mới hiểu được Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường. Khi lần đầu tiên đọc cuốn sách, tôi đã nguyền rủa nó. Khi ấy, tôi mới tám tuổi. Thật phí phạm khi bắt đầu một kỳ nghỉ hè tuyệt vời bằng cuốn sách như vậy. Có quá nhiều từ ngữ khó hiểu khiến tôi phải tra từ điển liên tục. Nhưng đó là cuốn sách của cha, và tôi rất tự hào về ông. Mọi người ở trường, hàng xóm và báo chí đều nói rằng cuốn sách của ông gây tiếng vang lớn, rằng đó là một trong những tác phẩm best-seller về đầu tư chứng khoán theo bình chọn của New York Times. Vì thế, tôi cảm thấy mình có nghĩa vụ phải đọc nó. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ này, tôi vô cùng sung sướng và dành toàn bộ thời gian còn lại hưởng thụ nốt kỳ nghỉ hè. Ai có thể ngờ rằng về sau tôi lại sáng lập một hãng quản lý quỹ đầu tư lớn phục vụ hàng nghìn khách hàng, viết sách, trở thành người phụ trách một chuyên mục quan trọng của tạp chí Forbes Baûn quyeàn tieáng Vieät thuoäc veà Coâng ty coå phaàn saùch Alpha - Truï sôû chính: soá 31, Loâ 1A, Khu ñoâ thò Trung Yeân Trung Kinh, Caàu Giaáy, Haø Noäi - Tel: (84-4) 3722 6236. Fax: (84-4) 3722 6237 - Email: info@bizspace.vn bestwin111@yahoo.com.vn Hoang Tu Long Caûm ôn baïn ñaõ mua saùch. Reader.vn vaø Alphabooks giöõ quyeàn truy cöùu traùch nhieäm neáu baïn phaùt taùn Ebook naøy. 16 CỔ PHIẾU THƯỜNG, LỢI NHUẬN PHI THƯỜNG danh tiếng, và viết nhiều bài bình luận về các cuốn sách đầu tư “Hay nhất trong năm”? Có thể nói rằng tất cả những điều trên đều bắt nguồn từ sự kiện tôi đọc cuốn sách dạy về đầu tư đầu tiên khi mới lên tám, mặc dù khi đó tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi đọc cuốn sách lần thứ hai khi 20 tuổi, chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Cha muốn tôi làm việc cùng ông và anh trai. Nhưng tôi băn khoăn không biết liệu đây có thật sự là một cơ hội tốt. Thế nên, tôi đọc lại Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường. (Khi đó, chỉ còn rất ít từ ngữ trong cuốn sách mà tôi chưa hiểu). Khi đọc đến 15 tiêu chí một cổ phiếu thường cần có, tôi tự hỏi liệu mình có thể áp dụng chúng để mua một loại chứng khoán địa phương được không. Tôi nghĩ, nếu thành công thì nó sẽ cho thấy ích lợi của việc cộng tác với cha. Nhưng vụ làm ăn đó không thành công. Lúc bấy giờ, trên thị trường có cổ phiếu của một công ty gỗ tên là Pacific Lumber, dường như đây là cơ hội tốt để tôi kiếm lợi nhuận. Nhưng những người mà tôi tiếp xúc không ấn tượng với một đứa trẻ tò mò, muốn tìm kiếm các thông tin về tình hình cạnh tranh giữa các công ty, nhưng lại chưa hề có sự chuẩn bị và hoàn toàn thiếu khả năng phân tích thông tin. Thậm chí tôi còn không biết cách đặt những câu hỏi có ý nghĩa. Sau khi bị họ từ chối trả lời câu hỏi, tôi đã bỏ cuộc. Nhưng bài học đó giúp tôi nhận ra rằng cần phải tích cực học hỏi hơn nữa. Làm việc với cha tôi là một lựa chọn đầy rủi ro, có thể sẽ kiếm được lợi nhuận rất lớn từ các cổ phiếu tăng trưởng phi thường kiểu túi mười gang nhưng cũng có thể thua lỗ trắng tay. Tôi kể những điều này để các bạn thấy rằng, tôi − một “cậu bé” Baûn quyeàn tieáng Vieät thuoäc veà Coâng ty coå phaàn saùch Alpha - Truï sôû chính: soá 31, Loâ 1A, Khu ñoâ thò Trung Yeân Trung Kinh, Caàu Giaáy, Haø Noäi - Tel: (84-4) 3722 6236. Fax: (84-4) 3722 6237 - Email: info@bizspace.vn bestwin111@yahoo.com.vn Hoang Tu Long Caûm ôn baïn ñaõ mua saùch. Reader.vn vaø Alphabooks giöõ quyeàn truy cöùu traùch nhieäm neáu baïn phaùt taùn Ebook naøy. Lời tựa 17 20 tuổi, không phải là một sinh viên luôn đứng đầu lớp, chưa từng học ở một trường đại học danh tiếng, không có thành tích gì đáng kể mà vẫn có thể không ngừng học hỏi và chỉ trong vài năm đã biết cách sử dụng hiệu quả những nguyên tắc trong cuốn sách này, thì các bạn cũng hoàn toàn có thể làm được điều đó. 15 tiêu chí chọn cổ phiếu Khi bạn bắt đầu kinh doanh và chưa từng mua bất kỳ cổ phiếu nào như tôi hồi trẻ, thì việc tính toán xem mua gì dường như quan trọng hơn là bán gì. Thật may mắn, cuốn sách này chỉ ra rằng, nếu bạn tìm ra những cổ phiếu tốt để mua thì việc bán sẽ không còn quá quan trọng vì bạn hoàn toàn có thể giữ chúng bao lâu cũng được. 15 tiêu chí chọn cổ phiếu của cha tôi sẽ hướng dẫn bạn nên mua loại cổ phiếu nào. Áp dụng 15 tiêu chí này là một kinh nghiệm thực tiễn thường gặp kết hợp với phương pháp “lời đồn đại”, như cha tôi mô tả, tất cả đều nhằm nghiên cứu cổ phiếu. Tôi sẽ không thuật lại chi tiết những thành công trong sự nghiệp mà tôi sớm đạt được nhờ 15 tiêu chí này. Nhưng chúng đã mang lại cho tôi động lực sự nghiệp mạnh mẽ khi khám phá ra những cổ phiếu tuyệt vời đem đến những phần thưởng lớn lao. Từ 15 tiêu chí chọn cố phiếu, tôi tìm hiểu được ở đâu có công ty nào phù hợp với mục tiêu đầu tư của tôi, và bằng cách nào công ty đó trở nên thịnh vượng hay xuống dốc. Và nếu công ty xuống dốc thì nguyên nhân nằm ở đâu? Tôi nhanh chóng hiểu ra vì sao nhiều nhà đầu tư lại thất bại khi áp dụng 15 tiêu chí này. Bởi vì bí quyết nằm trong phương pháp “lời đồn đại”, và mọi bí quyết đều cần có thời gian mới chinh phục được. Mục tiêu của Baûn quyeàn tieáng Vieät thuoäc veà Coâng ty coå phaàn saùch Alpha - Truï sôû chính: soá 31, Loâ 1A, Khu ñoâ thò Trung Yeân Trung Kinh, Caàu Giaáy, Haø Noäi - Tel: (84-4) 3722 6236. Fax: (84-4) 3722 6237 - Email: info@bizspace.vn bestwin111@yahoo.com.vn Hoang Tu Long Caûm ôn baïn ñaõ mua saùch. Reader.vn vaø Alphabooks giöõ quyeàn truy cöùu traùch nhieäm neáu baïn phaùt taùn Ebook naøy. 18 CỔ PHIẾU THƯỜNG, LỢI NHUẬN PHI THƯỜNG phương pháp “lời đồn đại” là tìm hiểu thực chất mạnh, yếu của một công ty từ những nguồn thông tin xác thực. Tuy nhiên, hầu hết mọi người không sử dụng cách này, thay vào đó lại chủ yếu dựa vào những thông tin và sự cuồng nhiệt của đám đông trên phố Wall, mà phần lớn trong số đó là những người muốn bán cổ phiếu cho bạn. Khi bước sang thế kỷ XXI, nhẽ ra công chúng phải ý thức được rõ ràng sức mạnh của phương pháp “lời đồn đại”, nhưng thực tế không 980.76348 như vậy. Nếu bạn từng áp dụng 15 tiêu chí trong cuốn sách và thu thập thông tin từ những nguồn xác thực nhất chứ không phải từ phố Wall, thì bạn sẽ không bao giờ mua phải bất kỳ loại cổ phiếu tai tiếng nào đang bị vô số tin tức của thị trường giá xuống giai đoạn 2000 – 2002 chi phối. Hoàn toàn có thể tránh được việc mua phải cổ phiếu của những công ty tai tiếng như Enron, Tyco và WorldCom. Các nhà đầu tư thất bại do mua phải cổ phiếu của những công ty trên là bởi họ đã dựa vào những tin đồn nhảm và nhận định của phố Wall, thay vì tìm kiếm sự thật về sức mạnh của các công ty này. Mười lăm tiêu chí trong cuốn sách trình bày và phân tích những đặc điểm kinh doanh rất cơ bản, không thể giả mạo của các doanh nghiệp. Phương pháp “lời đồn đại” của cuốn sách khuyên bạn nên tránh những trò bịp bợm và tìm kiếm thông tin về công ty mà bạn định mua cổ phiếu (công ty mục tiêu) từ những nguồn tin cậy như: đối thủ cạnh tranh, khách hàng và nhà cung cấp của nó, tất cả các đối tượng này đều có lợi ích chung khi đề cập đến những thông tin chân thực về công ty này, và họ hoàn toàn có đủ cơ hội, thông tin để nhận định chính xác về công ty. Điều này có nghĩa là nói chuyện với đại diện bán hàng của các công ty đối thủ, những người vốn có cơ sở để đánh giá tiêu cực về công ty mục tiêu của bạn nhưng sẽ không thể làm vậy nếu đối thủ quá lớn. Điều đó cũng có nghĩa là nói chuyện với những nhà nghiên cứu hay quản lý của các công ty đối thủ. Nói đơn giản là nếu tất cả những người Baûn quyeàn tieáng Vieät thuoäc veà Coâng ty coå phaàn saùch Alpha - Truï sôû chính: soá 31, Loâ 1A, Khu ñoâ thò Trung Yeân Trung Kinh, Caàu Giaáy, Haø Noäi - Tel: (84-4) 3722 6236. Fax: (84-4) 3722 6237 - Email: info@bizspace.vn bestwin111@yahoo.com.vn Hoang Tu Long Caûm ôn baïn ñaõ mua saùch. Reader.vn vaø Alphabooks giöõ quyeàn truy cöùu traùch nhieäm neáu baïn phaùt taùn Ebook naøy. Lời tựa 19 bạn nói chuyện đó thấy được thực chất và năng lực hoạt động của công ty mục tiêu, và vị nể hoặc thậm chí kính sợ nó, thì các công ty đó nhất định không phải là các công ty tai tiếng như Enron hay Adelphia1. Và với việc phân tích thông tin nghiêm túc trước khi đầu tư, họ hoàn toàn có thể yên tâm về các lựa chọn của mình. Ở khía cạnh nào đó, phương pháp “lời đồn đại” là một loại hình nghệ thuật nhận diện các đặc trưng của 15 tiêu chí đầu tư chứng khoán. Nó là sự khác biệt giữa việc học chơi Piano (học đàn) và soạn nhạc (nghệ thuật). Theo đuổi nghệ thuật cần thời gian. Bạn sẽ không thể soạn nhạc cho đến khi có thể trình diễn điêu luyện. Ở hầu hết các lĩnh vực, bạn có thể học nghề bằng cách bắt chước, nhưng có một số lĩnh vực bạn không thể làm như vậy. Bạn có thể hiểu thấu nghệ thuật mà không cần có khả năng sáng tạo nghệ thuật. Hoặc sau khi đạt được trình độ điêu luyện, bạn có thể tự biến mình thành một nghệ sỹ. Nhưng cuốn sách này sẽ giúp bạn có thể cảm nhận được nghệ thuật, và thật may là nó sẽ không tốn nhiều thời gian của bạn, bởi hầu hết đó là những cảm nhận thông thường. Vấn đề của hầu hết các nhà đầu tư là không biết và cũng không hề cố gắng vận dụng những cảm nhận thông thường. Nhưng Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường sẽ chỉ cho bạn thấy phải làm thế nào. Hãy suy nghĩ một chút về 15 tiêu chí này. Tôi biết các bạn chưa từng đọc chúng. Tôi sẽ mô tả ngắn gọn những gì 15 tiêu chí này đề cập đến, và các bạn sẽ thấy ngay sự hữu ích của chúng. Sau đó các bạn có thể đọc cuốn sách của cha tôi và cảm nhận nó. 15 tiêu chí của cha tôi đưa ra nguyên tắc chỉ dẫn loại chứng   Adelphia  Communications  Corporation:  được  xếp  hạng  là  công  ty  cáp  lớn  thứ 5 của Mỹ trước khi bị phá sản năm 2002 do tham nhũng nội bộ.   1 Baûn quyeàn tieáng Vieät thuoäc veà Coâng ty coå phaàn saùch Alpha - Truï sôû chính: soá 31, Loâ 1A, Khu ñoâ thò Trung Yeân Trung Kinh, Caàu Giaáy, Haø Noäi - Tel: (84-4) 3722 6236. Fax: (84-4) 3722 6237 - Email: info@bizspace.vn bestwin111@yahoo.com.vn Hoang Tu Long Caûm ôn baïn ñaõ mua saùch. Reader.vn vaø Alphabooks giöõ quyeàn truy cöùu traùch nhieäm neáu baïn phaùt taùn Ebook naøy. 20 CỔ PHIẾU THƯỜNG, LỢI NHUẬN PHI THƯỜNG khoán nên mua. Chúng miêu tả một công ty cần có sản phẩm tuyệt vời và thị trường tiềm năng lớn, cùng một ban quản lý quyết tâm tiếp tục khai thác tiềm năng đó vượt xa dòng sản phẩm hiện tại. Nguyên tắc này chỉ ra hiệu quả nghiên cứu tạo ra sản phẩm mới, kết hợp với đội ngũ nhân viên kinh doanh giỏi sẽ vượt qua mọi trở ngại trong việc phân phối sản phẩm hiện tại cũng như tương lai đến với người tiêu dùng. Nó cũng có nghĩa là công ty phải có khả năng sinh lợi từ nhóm sản phẩm nòng cốt sao cho biên lợi nhuận gộp và tỷ lệ lợi nhuận gộp đủ để trang trải các khoản chi phí điều hành và phụ phí. Ngoài ra, nguyên tắc trên còn đòi hỏi công ty phải có kế hoạch cụ thể, thực tiễn nhằm duy trì và cải thiện vĩnh viễn khả năng gia tăng lợi nhuận, sự thỏa mãn, lòng trung thành và năng suất của người lao động, ở mọi vị trí khác nhau trong tương lai. Thêm vào đó, nguyên tắc này cũng đề cập việc kiểm soát chặt chi phí và một số khía cạnh đặc trưng của ngành sẽ cho phép công ty mục tiêu vượt trội hơn các công ty cùng lĩnh vực khác. Cuối cùng, tất cả những yếu tố trên cần phải được quản lý và điều hành bởi một bộ máy quản lý cởi mở, đoàn kết và liêm khiết. Hãy xem xét những cổ phiếu bê bối hoặc danh mục đầu tư được định giá quá cao. Sẽ không có công ty nào trong số này vượt qua bài kiểm tra của phương pháp “lời đồn đại”, bởi nếu bạn từng thảo luận vấn đề đó với các đối thủ cạnh tranh, bạn sẽ thấy họ chưa từng nể sợ những công ty kiểu này. Tương tự, nếu bạn hỏi khách hàng hay nhà cung cấp, họ cũng sẽ có cùng phản ứng như vậy. Khách hàng không bị ấn tượng bởi vì sản phẩm của công ty này không tốt hơn so với sản phẩm cùng loại của các công ty khác khác. Những đại lý bán lẻ và nhà cung cấp không ấn tượng bởi vì các khách hàng khác của họ vẫn mua và đặt hàng còn nhiều hơn ‒ doanh thu chủ yếu của các đại Baûn quyeàn tieáng Vieät thuoäc veà Coâng ty coå phaàn saùch Alpha - Truï sôû chính: soá 31, Loâ 1A, Khu ñoâ thò Trung Yeân Trung Kinh, Caàu Giaáy, Haø Noäi - Tel: (84-4) 3722 6236. Fax: (84-4) 3722 6237 - Email: info@bizspace.vn bestwin111@yahoo.com.vn Hoang Tu Long
- Xem thêm -