Tài liệu Cô gái tuyết sơn - gia cát thanh vân

  • Số trang: 684 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 341 |
  • Lượt tải: 1
vnthuquan

Tham gia: 16/03/2015

Mô tả:

Cô Gái Tuyết Sơn - Gia Cát Thanh Vân
Gia Cát Thanh Vân Cô Gái Tuyết Sơn Gia Cát Thanh Vân Cô Gái Tuyết Sơn Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ. MỤC LỤC Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Gia Cát Thanh Vân Cô Gái Tuyết Sơn Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Gia Cát Thanh Vân Cô Gái Tuyết Sơn Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Gia Cát Thanh Vân Cô Gái Tuyết Sơn Hồi 1 Ðốt Ðờn Nấu Xƣơng Trên một ngọn cao phong mây trắng quanh năm là đà giữa lƣng chừng cành cây kẽ lá trơ vơ một ngôi mộ nhỏ trông khá xinh xắn nhƣng chẳng lập mộ bia. Một lão nhân mặc áo vá hàng trăm mãnh mặt dầy dạn phong trần nên nhìn lão ta già đi trƣớc tuổi có hơn một giáp, đang ngồi trầm ngâm với vẻ bi thƣơng. Một cái lò kê bằng ba hòn đá trọi, trên đặt một cái nồi ở ngay trƣớc mặt lão nhân trƣớc mộ phần. Ðã có lò tức phải có lửa? Nồi đƣợc kê trên lò lửa tức phải đang nấu một vật gì? Thực vậy, lò hiện đang bập bùng trƣớc ánh lửa. Nồi đang đƣợc đun sôi sùng sục, tỏa khói nghi ngút. Và lửa nung nồi nồi đối diện ngƣời, ngƣời đang ngồi yên nhìn mộ. Tứ bề hoàn toàn yên lặng. Có động chăng, chỉ có tiếng nổ lốp bốp và tiếng nƣớc sôi sục trong nồi. Còn lão nhân? Thỉng thoảng lão ta lại giơ cái tay trái ra sửa lại những khúc củi cho cháy đều, tay mặt thì luôn luôn đƣa lên mắt gạt lệ. Giữa giây phút trầm lặng ấy, đột nhiên có tiếng ngâm nga nổi lên, giọng ngâm nghe rất thanh tao trong trẻo: "Rƣợu đào chuốc chéo dạ quang. Giục ngƣời lên ngựa tiếng đàn xôn xao. Say nằm bãi cát có sao. Xƣa nay chinh chiến đƣợc bao ngƣời về?" Ðã có tiếng ngâm, tất phải có ngƣời tìm đến. Và, chốn núi non hoang vắng này, khi đã có thêm một nhân vật xuất hiện, thì thƣa bạn đọc, bộ Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Cô Gái Tuyết Sơn Gia Cát Thanh Vân trƣờng thiên võ hiệp tiểu thuyết diễm tình này đƣợc xem nhƣ bắt đầu. Tiếng ngân ngay vừa dứt, liền có một thƣ sinh áo xanh đột nhiên xuất hiện, thƣ sinh này là ngƣời vừa ngâm những câu thơ tuyệt tác của Vƣơng Hàn Cƣ Sĩ. Chàng thƣ sinh áo xanh vừa đến, tuổi trạc hai mƣơi bốn, cốt cách phong lƣu nho nhả, thật là phong trần thoát tục. Chàng từ một quãng đƣờng mòn trên phía bên kia núi đi lần xuống, vừa đi, mắt chàng luôn luôn quét nhìn khắp chung quanh. Vừa xuống hết con đƣờng dốc, thƣ sinh áo xanh bỗng trố mắt, nhƣ vừa nhìn trông thấy vật gì. Thật ra chàng đã trông thấy lão nhân, lò lữa, thấy luôn cả ngôi mộ lạ lùng không thấy bia nầy. Thƣ sinh áo xanh bỗng khẽ xếch cao một bên mày rồi chỉ một cái lắc vai nhẹ, chàng ta đã nhẹ nhàng lƣớt tới trƣớc mặt lão nhân. Trong khi lão nhân cũng đang trố mắt nhìn thƣ sinh áo xanh, thì chàng vái dài một cái, rồi lễ phép nói: - Thƣa lão bá, tại hạ muốn hỏi thăm lão bá một việc. Lão nhân thoáng hơi cau mày rồi khẽ thở dài lạnh lùng nói: - Lão phu đang buồn khỗ vì bạn thân mới mất, các hạ muốn hỏi gì nên hỏi mau cho. Thƣ sinh áo xanh liền hỏi: - Tại hạ là ngƣời miền Nam mới đến miền Bắc, muốn thỉnh giáo lão bá một điều. Chẳng hay trong dãy "Quát Thƣơng Sơn" này có nơi nào là "Mai Long Cốc" chăng thƣa lão bá? Lão nhân nghe nói vậy vụt khẽ chớp cặp mắt còn rƣng rƣng ngấn lệ, phát tỏa hai đạo hào quang lóng lánh, nhìn trừng trừng chàng thƣ sinh áo xanh, rồi kinh ngạc hỏi: - Các hạ đã không quản vạn dặm đƣờng trƣờng, từ miền Nam lặn lội lên tận miền Bắc Triết Giang tìm đến vùng "Quát Thƣơng Sơn" nầy, không lẽ chỉ để tìm kiếm "Mai Long Cốc"? Nơi ấy cảnh sắc khá thanh u, nhƣng không thấy gì đặc biệt lắm đâu? Thƣ sinh áo xanh vội thƣa: - Tại hạ tìm Mai Long Cốc không phải để thƣởng ngoạn cảnh sắc, mà để bái kiên một vị tiền bối kỳ khách hiện đang ẩn tích tại đây. Lão nhân nghe thƣ sinh nói thế thì cũng tỏ vẻ nhạc nhiên hơn lại hỏi: - Chẳng hay vị kỳ khách mà cách hạ định tìm là ai thế? Các hạ có thể nói rõ cho lão phu biết đƣợc chăng? Thƣ sinh áo xanh thật tình đáp không ngần ngại: - Vị kỳ khách áo xanh ấy đã xa lánh giang hồ từ lâu. Ngƣời họ Quách tên Thiên Nam, năm xƣa khi còn vang bóng một thời, đã đƣợc thiên hạ vỏ lâm tôn xƣng là "Thiên Long Bát Chƣởng". Vừa nghe thƣ sinh áo xanh nói rỏ tên họ luôn cả danh hiệu của vị kỳ khách ấy, lão nhân mặc áo vá Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Cô Gái Tuyết Sơn Gia Cát Thanh Vân vụt biến sắc, hai mắt đột rực tinh quang, nhìn sửng thƣ sinh áo xanh. Nhƣng thoáng chốc, lão nhân lấy lại thần sắc trầm tỉnh, thản nhiên nhƣ chẳng có chuyện gì, hỏi tiếp: - Vậy các hạ là bạn chí thiết của "Thiên Long Bát Chƣởng" Quách Thiên Nam? Thƣ sinh áo xanh hình nhƣ cảm thấy lão nhân đã hỏi quá nhiều, nên sắc mặt có vẻ không vui. Nhƣng rồi chàng cũng cố gƣợng cƣời vui vẻ đáp: - Tại hạ vì mộ danh từ lâu mà chƣa hề gặp mặt, nên nhân tiện muốn tìm đến bái kiến vậy thôi. Lão nhân áo vá bỗng thở dài: - Các hạ chớ trách lão phu nhiều lời! Lão không hiểu tại sao các hạ chƣa hề gặp mặt "Thiên Long Bát CHƣởng" Quách Thiên Nam mà lại có thể biết rỏ y ẩn cƣ tại "Quát Thƣơng Sơn Mai Long Cốc"? Thƣ sinh áo xanh mỉm cƣời lể phép: - Tại hạ ngao do Lục Thiền, nghe tin có kẻ muốn tìm Thiên Long Bát Chƣởng Quách đại hiệp báo phục thù xƣa, tại hạ đƣợc biết Quách đại hiệp đang ẩn cƣ tại Mai Long Cốc, nên định đến đây báo tin. Thƣ sinh áo xanh nói tới đây, chợt nghe lão nhân hứ giọng mũi một tiếng thì ngừng lại, sẽ cau mày rồi ngập ngừng nói tiếp: - Có câu "Minh thƣơng dễ tránh, ám tiển nan phòng", một vị kiên hùng có cao đến mấy đi nữa, nếu chỉ sơ ý trong phút chốc, cũng có thể nuốt oán nhậm hờn nghìn đời! Tại hạ vì luôn ngƣỡng mộ thịnh đức thinh danh của Thiên Long Bát Chƣởng Quách đại hiệp, nên không quản xa xôi vạn dặm đến đây báo tin cốt mong Quách đại hiệp sẽ đề cao cảnh giác phòng bị thù gia. Lão nhân mặt áo vá nghe thƣ sinh nói rõ mục đích tìm kiếm Thiên Long Bát Chƣởng, thì đột nhiên đứng phắt dậy nghiêng mình vái thƣ sinh áo xanh một vái. Thƣ sinh áo xanh hoảng kinh, lật đật vòng quyền hoàn lễ, rồi ngạc nhiên hỏi: - Tại sao lão bá khiêm lễ quá nhƣ vậy? Lão nhân đáp: - Laõ phu xin thay mặt bạn thân của lão phu là "Thiên Long Bát Chƣờng" Quách Thiên Nam, đa tạ thiếu hiệp đã có lòng đến đây báo cho biết hung tin! Thƣ sinh áo xanh hơi sửng sốt sau đó vui vẻ cƣời nói: - Lão bá quá lời, việc ấy có gì đáng gọi là ân nghĩa! Thơi lời lão bã vừa nói chắc có lẽ Thiên Long Bát Chƣởng Quách đại hiệp hiện không có mặt trong Mai Long Cốc? Lão nhân không vội trả lời liền hỏi trở lại: - Thiếu hiệp nhân tâm hiệp cốt, phong thần thoát tục, chắc cũng là một nhân vật lừng danh của võ lâm, vậy thiếu hiệp có thể vui lòng cho lão phu biết rõ quý đại danh đƣợc không? Thƣ sinh áo xanh cúi đầu đáp: - Tại hạ họ Trác tên là Dật Luân. Trác Dật Luân chƣa nói hết lời, lão nhân mặc áo vá đã vội ôn tồn Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Cô Gái Tuyết Sơn Gia Cát Thanh Vân đổi ngay cách xƣng hô: - Trác lão đệ, nếu lão phu đoán không lầm, có lẽ lão đệ là "Thánh Thủ Nhân Tâm" Ai Lao Ðại hiệp? Trác Dật Luân vội vòng tay cƣời nói: - Hai chử đại hiệp, tại hạ thật không dám nhận. Tại hạ cũng quên chƣa kịp thỉnh giáo danh tánh cũa lão bá? Sau khi biết rõ lai lịch của Thánh Thủ Nhân Tâm, Trác Dật Luân, lão nhân áo vá hết hẳn nghi kỵ, liền ứng tiếng đáp: - Lão phu họ Châu, tên là Tam Úy, khách giang hồ thƣơng tình tặng ngoại hiệu là "Thiên Cầm Túy Tẩu". Bây giờ đến lƣợc Trác Dật Luân hai mắt bừng sáng, ngắm nhìn Châu Tam Úy từ đầu đến chân. Châu Tam Úy ái ngại hỏi: - Trác lão đệ, có việc gì lão đệ cứ nhìn sững lão phu nhƣ thế? Trác Dật Luân liền mỉm cƣời: - Theo lời đồn của giang hồ thì "Thiên Cầm Túy Tẩu" Châu Tam Úy phải "tửu bất ly khẩu, cầm bất ly thân" nhƣng lão bá không những nguời không sặc mùi rƣợu, bên mình lại cũng thiếu cả cây đờn danh quý vô song, nhƣ thế bảo sao tại hạ không khỏi ngạc nhiên đƣợc? Châu Tam Úy bật ồ một tiếng bỗng buồn bã thở dài: - Lão đệ không biết đó thôi, bởi bạn thân của lão phu mới mất nên lão phu không thiết uống rƣợu. Trác Dật Luân nhƣ rất thông cãm gật đầu ngắt lời: - Ngƣời xƣa có câu "Tửu trùng bất nhập sầu canh sầu", biết mƣợn rƣợu để tiêu sầu thật là một dịp tốt, nhƣng còn cây Tiêu Vĩ Cổ Cầm của tiền bối biết đâu mất rồi? Châu Tam Úy liền chỉ tay vào lò lửa hồng đang cháy, giọng bi thảm: - Lão đệ nhìn kìa, đấy tức là tàn tích cây Tiêu Vĩ Cổ Cầm của lão phu đó! Trác Dật Luân kinh ngạc: - Cây Tiêu Vĩ Cổ Cầm là một bảo vật hiếm có trên đời, tại sao lão tiền bối lại đốt nó đi? Châu Tam Úy ứa lệ: - Tử Kỳ chết Bá Nha hủy đờn, vì tri âm đã mất, còn ai biết thƣởng thức nhạc điệu của mình! Nghĩ thế, nên lão phu còn giử nó bên mình làm chi nữa. Trác Dật Luân thấy Châu Tam Úy quá bi lụy, thì vội tìm cách lái sang chuyện khác. Chàng chỉ cái nồi trƣớc mặt đang sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút cƣời hỏi: - Cổ nhân có câu "Nấu hạc đốt đờn" nay Châu lão tiền bối đã đốt đờn, vậy trong nồi chắc lá đang nấu thịt hạc? Châu Tam Úy vừa giơ ống tay áo lên lau nƣớc mắt, vừa lắc đầu: - Lão phu đâu phải "đốt đờn nấu hạc" mà là đang nấu chiếc xƣơng chân của hung đồ đấy. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Cô Gái Tuyết Sơn Gia Cát Thanh Vân Châu Tam Úy vừa nói dứt lời. Trác Dật Luân bổng hoảng kinh la lớn: - Lão tiền bối. Nhƣng Trác Dật Luân chƣa nói hết câu, thì có tiếng kêu của ám khí vèo vèo xé gió vang lên, kế đó có hai luồng sáng bạc lấp lánh nhanh nhƣ hai làn sao xẹt, bổng xạ thẳng về phía chàng và Châu Tam Úy. Châu Tam Úy chƣa kịp phản ứng thì Trác Dật Luân đã phất nhẹ tay một cái đột nhiên từ ống tay áo bay ra một sợi giây màu tím vừa vặn xâu thẳng vào hai luồng sáng bạc. Thì ra đó hai chiếc kim hoàn. Châu Tam Úy hét lớn một tiếng lập tức lao ngƣời nhảy ngay đến trƣớc đống quái thạch chổ hai chiếc kim hoàn vừa mới bay ra. Nhƣng. Lão chƣa nhẩy tới nơi thì từ sau đống quái thạch bổng một bóng ngƣời áo vàng phóng vụt ra. Bóng ngƣời áo vàng nay không phóng tới mặt Châu Tam Úy mà lại phóng sang hƣớng khác. Thân pháp ngƣời áo vàng nhanh nhƣ điện quang thạch hóa, chỉ loáng cái là mất hút, khiến Châu Tam Úy giƣơng mắt kinh ngạc, muốn đuổi theo củng không sao đuổi kịp. Ðiểm đáng chú ý nhầt là hình bí mật khách này bị cụt mất cả hai tay. Trong khi Châu Tam Úy đang ngẩn ngơ sửng sốt, Trác Dật Luân bổng cất tiếng cƣời lớn: - Châu lão tiền bối, thân pháp của ngƣời này thật là lanh lẹ không sao đuổi kịp đƣợc đâu, tiền bối hãy xem thử hai món ám khí của hắn, may ra còn có thể đoán đƣợc lai lịch của hắn. Châu Tam Úy quay lại, lão trông thấy Trác Dật Luân cầm hai chiếc vòng ánh sáng loáng trao cho lão. Hai chiếc kim hoàn này ngoài mỏng trong dầy, sắc nhƣ nƣờc long lanh sáng, bề trực kính dài độ năm tấc. Châu Tam Úy ngắm hai chiếc kim hoàn, bổng giật mình kêu lớn: - Chính là hắn! Trác Dật Luân xếch ngƣợc đôi mày, mắt xạ thần quang vội hỏi: - Châu lão tiền bối có biết rỏ lai lịch của ngƣời áo vàng nầy không? Châu Tam Úy gật đầu: - Lão phu đã biết rỏ lai lịch của hắn rồi, nhƣng lão phu muốn bắt đầu bằng một câu chtruyện khác, nhƣ thế Trác Lão đệ mới hiểu rỏ hơn. Trác Dật Luân quét mắt nhìn ra bốn phía, rồi từ từ ngồi xuống khẽ hỏi: - Lão tiền bối bắt đầu câu chuyện "đốt đờn nấu xƣơng" à? Châu Tam Úy lắc đầu, thần sắc vô cùng đau đớn, chỉ vào ngôi mộ không bia, với giọng ai oán: - Ðốt đờn nấu xƣơng, lão phu sẽ nói sau, hiện giờ lão phu muốn Trác lão đệ hãy đoán thử xem ai đang nằm trong ngôi mộ này? Trác Dật Luân cƣời đáp: - Thiên hạ mênh mông, bao la vô tận, vấn đề nầy khó khăn lắm... Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Cô Gái Tuyết Sơn Gia Cát Thanh Vân Châu Tam Úy vội đón lời: - Lão phu nói cho Trác lão đệ rõ, đây là "Mai Long Cốc". Trác Dật Luân vừa nghe nhắc lại ba chử "Mai Long Cốc", bất giác kinh ngạc, cau mày hỏi nhanh: - Ðây là "Mai Long Cốc" và Quách đại hiệp tự xƣng là "Thiên Long Bát Chƣởng"... Chàng nói đến đây thì Châu Tam Úy đả nƣớc mắt nhƣ mƣa, thổn thức nói: - Trác lão đệ đoán đúng rồi, ngƣời nằm trong ngôi mộ nầy chính là "Thiên Long Bát Chƣởng" Quách Thiên Nam, ngƣời bạn thân nhất trên đời của lão phu đó. Trác Dật Luân vụt biến sắc, trong khi Châu Tam Úy thở dài nói tiếp: - Trác lão đệ có lòng tốt, từ xa đến đây, để báo hung tin, nhƣng rất tiếc lão đệ đã đến chậm nửa bƣớc, nên bọn ác ma vô đạo đã ra tay trƣớc, khiến Quách đại ca của lão phu phải ôm hận chín suối, thân bị thảm mất rồi. Trác Dật Luân nghe nói liền dựng ngƣợc đôi mày, trợn mắt nghiến r8ang, tức tối: - Khốn nân, quân vô loại đáng bầm xác thật! Rồi chàng hạ thấp giọng: - Tiền bôí, tiền bối bấc tất phải lƣu lệ làm gì! Quách đại hiệp không may đã bị ám hại, chúng ta nên tìm cách báo thù trả hận cho Quách đại hiệp đƣợc ngậm cƣời chín suối là hơn. Châu Tam Úy giơ tay chùi sạch nƣớc mắt, ngạc nhiên hỏi Trác Dật Luân: - - Trác lão đệ, lão phu với Thiên Long Bát Chƣởng là đôi bạn tri giao, tự nhiên lão phu phải trả thù rửa hận cho bạn rồi. Còn lão đệ là ngƣời xa chƣa hề gặp mặt, không lẽ tự nhiên lão đệ lại mạo hiểm dấn thân vào vòng tai họa? Trác Dật Luân trợn mắt rực thần quang dỏng dạc nói: - Tại hạ tuy tài nghê chƣa tinh, kiến thức còn chƣa uyên bác thật, xong khi gặp sự bất bình nhất đaịnh bất cam lạc hậu. Nay tại hạ đã từ vạn dặm tới đây, dầu không giúp đở đƣợc gì cho đại hiệp lúc sinh tiền, nhƣng sẽ tự nguyện tận lực vì cái chết của đại hiệp. Châu Tam Úy không dằn đƣợc cãm động: - Lòng dạ nhƣ thếm đảm lƣợng nhƣ thế thảo hèn Trác lão đệ bằng tuổi đầu nầy đã đƣợc tôn là "Thánh Thủ Nhân Tâm" một "Ai Lao" đại hiệp, danh trấn Tây Nam! Trác Dật Luân vội lắc đầu xua tay đáp: - Lão tiền bối chớ quá khen tại hạ làm gì, tại hạ hiện có mấy điều nghi vấn, muốn thỉnh tiền bối giải đáp hộ. - Lão đệ có nghi hoặc điều gì cứ việc nói thẳng cho lão phu nghe đi. Trác Dật Luân vội chỉ vào ngôi mộ hỏi: - Thiên Long Bát Chƣởng oai trấn vỏ lâm, Quách đại hiệp sinh tiền vô cùng hiển hách, tại sao trƣớc mộ lại không lập bia? Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Cô Gái Tuyết Sơn Gia Cát Thanh Vân Châu Tam Úy đáp: - Một vì thù gia của Quách đại hiệp vô cùng hung ác, lần nầy hắn chƣa tự tay giết chết đƣợc Quách đại ca, nên lão phu tạm không muốn làm lộ cái chết của ngƣời, để khi lão phu phong trần gió bụi, tứ hải tầm thù, đối phƣơng không cách gì làm hại đƣợc nắm xƣơng tàn của Quách đại ca. Trác Dật Luân hằn tiếng hỏi: - Kẽ ấy là ai mà lại có thể tàn bạo nhƣ thế đƣợc? Châu Tam Úy khoan đáp, lão nói tiếp: - Khi nào trả xong thù hận cho Quách đại ca, lão phu sẽ trở lại đây để lập mộ bia. Trác Dật Luân gật đầu: - Sự tính toán của tiền bối thật là chu toàn hữa lý, Quách đại hiệp là một đệ nhất lƣu hảo thủ, thuộc hàng tiền bối công lực cực kỳ cao siêu, chắc thù nhân độc ác ngƣời cũng... Châu Tam Úy vội ngắc ngang lời Trác Dật Luân, khoác tay cƣời lạt: - Lão đệ đoán sai mất rồi, thù gia của Quách đại ca không biết qua chút võ nghệ nào hết, tay chƣa đủ sức trói gà nữa kìa. Trác Dật Luân kinh dị đến cực độ: - Có thể nhƣ thế đƣợc sao tiền bối? - Hắn ta họ Ðộc Cô, tên Trí, từ nhỏ bị bệnh tê liệt, ngay sự đi đứng cũng không vững, chỉ trừ hai bàn tay hơi cử động đƣợc chút đỉnh thôi, thƣờng ngày hắn đều ngồi hoặc nằm trên chiếc xe bốn bánh. Trác Dật Luân lại càng ngạc nhiên hớn: - Một kẽ tàn phế nhƣ thế lại có thể giết chết đƣợc một cao thủ tuyệt vời nhƣ Thiên Long Bát Chƣởng Quách đại hiệp đƣợc sao? Châu Tam Úy thở dài: - Ðộc Cô Trí toàn thân tuy bị tê liệt, nhƣng hắn có thể đã nghĩ ra trăm phƣơng nghìn kế độc, trí tuệ của hắn có thể đứng đầu trong thiên hạ. Trác Dật Luân sẽ cau mày suy nghĩ: - Nếu thật nhƣ thế thì kẽ địch giết chết Quách đại hiệp mà tại hạ thấy tại "Lục Chiếu Sơn" hôm nọ chắc không phải là Ðộc Cô Trí rồi? Châu Tam Úy thở dài: - Quách đại ca trong lúc du hiệp giang hồ, tuy nhân nghĩa vang lừng, nhƣng một khi đã ra tay diệt tà trợ kẽ cô thế, thế nào chẳng kết oán với bọn hung ma quỷ vực. Nhƣ vậy thù gia không thể chỉ có một ngƣời đƣợc. Trác lão đệ đã nghe thấy gì tại "Lục Chiếu Sơn"? Trác Dật Luân vội đáp: - Tại ha đã nghe trộm hai tên đang nói chuyện với nhau, bọn chúng bảo nào là Hà đại ca đã thấu rõ tin "Thiên Long Bát Chƣởng" Quách Thiên Nam đang ẩn cƣ tại "Quát Thƣơng Sơn Mai Long Cốc", Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Gia Cát Thanh Vân Cô Gái Tuyết Sơn và sẽ dùng toàn lực để tầm thù báo mối cừu cụt tay khi xƣa, hai ta nên giúp đỡ Hà đại ca thành công, biết đâu hai ta sẽ nhờ cơ hội này để xuất đầu lộ diện nổi danh với giang hồ. Châu Tam Úy đảo đi đảo lại đôi thần quang long lanh sáng rực hỏi tiếp: - Hai kẽ ấy có phải một ngƣời khô đét gầy còm, cón một ngƣời thân thể hùng kiện không? Trách Dật Luân gật đầu: - Phải rồi. Nhƣng sao lão tiền bối lại biết rõ nhƣ thế? Hình dạng hai ngƣời ấy y nhƣ lời tiền bối vừa nói ấy. Châu Tam Úy liếc nhìn Trác Dật Luân rồi giƣơng mi hỏi: - Trác lão đệ, có phải lão đệ đã bận công việc dọc đƣờng không? Nếu không, với cƣớc trình của hai tên ấy, quyết không thể nào đến trƣớc đƣợc lão đệ? Trác Dật Luân đỏ mặt nhẹ gật đầu: - Lão tiền bối đoán trúng, trong lúc đi đƣờng, tại hạ quả có bận việc nên chậm trể mất ba ngày, nếu không... Châu Tam Úy thở dài: - Phải nói rằng vận số tiền định, thiên ý nan hồi mới đúng. Nếu Trác lão đệ không vì công việc riêng mà đến trƣớc sớm hơn hai tên giang hồ ác tặc ấy, biết đâu Quách đại ca đã chẳng thoát khõi số kiếp? Trác Dật Luân vừa hối vừa thẹn: - Nghe lão tiền bối nói thề, tại hạ không biết đâu mà rờ. Không hiểu Thiên Long Bát Chƣởng Quách đại hiệp đã bị Ðộc Cô Trí ám toán, hay đã bị hai tên hung đồ mà tại hạ đã gặp mặt tại "Lục Chiếu Sơn" mƣu hại? Châu Tam Úy buồn rầu đáp: - Quách đại ca của lão phu ở một mình tại Mai Long Cốc, trong khi không may bị nhiễm phong, mắc phải trọng bệnh, hai tên ác hung đồ Triều Ðỉnh với Lục Phong lại vừa vặn đến nơi... Trác Dật Luân nghe qua bỗng thất thanh kêu to: - À, hóa ra là thế, anh hùng sợ nhất là bệnh hoạn, nếu Quách đại hiệp không vì đang trọng bệnh, thì hai tên hạ lƣu tiểu tốt ấy có sá gì? Châu Tam Úy thần sắc vô cùng thƣợng cảm buồn rầu nói: - Khi Triều Ðỉnh và Lục Phong vừa bƣớc vào căn nhà lá của Quách đại ca, thì bệnh thế Quách đại ca đang trầm trọng, gần tắt hơi. Lúc ấy trên mặt bàn tại đầu giƣờng của ngƣời có để một hộp sắt vuông đậy kín, chƣa kịp mở ra. Trác Dật Luân vội hỏi: - Chiếc hộp sắt đó có phải là vật riêng của Quach đại hiệp không? Châu Tam Úy lắc đầu: - Không, Triều Ðỉnh, Lục Phong trông thấy Quách đại ca bệnh sắp chết, cả hai cao hứng mừng rở Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Cô Gái Tuyết Sơn Gia Cát Thanh Vân khôn xiết, bởi chúng biết đƣợc Quách đại ca co dấu kín một quyền bí kíp chân quý. Lòng tham đột khởi, hai đứa liền kiếm khắp nơi sau cùng mới mở nắp hộp sắt ra xem. - Chắc trong hộp thế nào cũng có đựng vật gì bí mật? Châu Tam Quý gật đầu: - Có ba chử chử "Ðộc Cô Trí" đỏ nhƣ máu. Nhƣng khi Triều Ðỉnh và Lục Phong vừa mở nắp ra, thí ba chử huyết hồng đột nhiên phun lửa, chiếc hộp sắt lập tức nổ tan tành, Trác Dật Luân biến sắc: - Ðộc Cô Trí quả hiểm độc, thủ đoạn cực kỳ hung ác thật. Hắn ta đã tính toán đến mức ấy, thật khiến kẽ thù không biết đâu mà phòng bị. Trác Dật Luân mở miệng thở dài: - Trời xanh không thƣơng, bệnh họa cùng một lƣợt. Quách đại hiệp có xuống chín suối cũng nhắm mắt không đành. Nhƣng còn Lục Phong, sao lão tiền bối không nhắc đến? Không lẻ hắn ta... Châu Tam Úy đáp: - Lục Phong may mắn chỉ bị thƣơng nhẹ thôi, nhƣng khi ấy lão phu vừa đến nơi, lập tức điểm trúng huyệt hắn, hỏi rõ nguyên do, lão phu vô cùng căm phẩn, định đem hắn phân thây cho hả giận, xong sẽ tìm kẽ cầm đầu bọn chúng với Ðộc Cô Trí báo phục thâm thù cho Quách đại ca. Trác Dật Luân gật đầu vừa định cất tiếng, thì Châu Tam Úy lẹ nói tiếp: - Không ngờ, lão phu vừa chặt chân trái của Lục Phong thì đột nhiên đồng bọn của hắn đến kịp, xông vào thí mạng cứu thoát đƣợc hắn. Trác Dật Luân sực nhớ đến Châu Tam Úy có nói qua câu "đốt đờn nấu xƣơng" bâygiờ chàng mới bắt đầu hiểu rõ, vội hỏi: - Vậy trong nồi này đang nấu khúc chân trái của Lục Phong? Châu Tam Úy gật đầu thở dài. - Lão phu trông thấy ngƣời bạn chí thân thảm mạng kỳ họa mà ruột đau nhƣ cắt nên một mặt lão phu chôn cất Quách đại ca một mặt đốt đờn nấu xƣơng để an ủi vong linh ngƣời quá cố. Lão phu lập thề sẽ đi khắp thiên nhai hải giác quyết tìm kiếm cho đƣợc Ðộc Cô Trí với tên cầm đầu bọn Triều Ðỉnh Lục Phong để trả thù rửa hận cho ngƣời. Trác Dật Luân hỏi: - Ai là kẽ cầm đầu bọn Triều Ðỉnh Lục Phong thế lão tiền bối? Châu Tam Úy đáp: - Tên ấy họ Hà tên Chƣởng Thiên, tức là ngƣời áo vàng đã dùng phi khuyên ám toán chúng ta lúc nãy. Trác Dật Luân gật đầu nói: - Ðúng rồi! Bọn Lục Phong khi còn ở tại Lục Chiếu Sơn có nói "Hà đại ca muốn báo một mối tƣ thù Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Gia Cát Thanh Vân Cô Gái Tuyết Sơn cụt tay khi xƣa." Châu Tam Úy không chờ cho Trác Dật Luân nói hết, lão vội xếch mày ngắt lời: - Hà Chƣởng Thiên có dấu tích đặc biệt, ai trông thấy cũng nhận đƣợc hắn ngay lập tức. Bộ hồi nãy Trác lão đệ không để ý tới hai ống tay áo phất phơ dài lƣợt thƣợt của hắn sao? Rõ ràng hắn đã bị cụt mất hai cánh tay, khác hẳn ngƣời thƣờng nay. Trác Dật Luân đáp: - Vãn bối chính vì vụ nay nên đã sinh nghi Hà Chƣởng Thiên bị cụt mất hai tay, hắn làm thế nào có thể phi khuyên ám toán đƣợc bọn mình? Châu Tam Úy hai mắt rực sáng, nhìn thẳng vào mặt Trác Dật Luân, giây lát rồi thong thả hỏi: - Trác lão đệ, có lẽ Trác lão đệ chƣa biết rõ lai lịch của bọn "Vũ Trụ Lục Tàn"? - "Vũ Trụ Lục Tàn"? Ðừng nói chi lai lịch, ngay đến bốn chử đó, vãn bối cũng chƣa hề đƣợc nghe thấy bao giờ. Châu Tam Úy nói: - - Lão đệ hãy ngồi xuống nay, nếu lão đệ chƣa biết rõ "Vũ Trụ Lục Tàn" thì để lão phu nói rõ cho lão đệ nghe, bởi sáu tên này cực kỳ hung ác, vạn nhất sau này lão đệ có gặp bọn chúng bất ngờ trên bƣớc đƣờng giang hồ, khỏi bị bọn chúng ám toán phải ôm hận suốt đời. Trác Dật Luân nghe lời ngồi xuống, và thò tay vào trong ngƣời móc ra một bình rƣợu trao cho Châu Tam Úy tƣơi cƣời nói: - Lão tiền bối hãy thấm giọng đã rồi sẽ kể chuyện sau, thú vị hơn. Mặc dầu đã tự xƣng là "Thiên Cầm Túy Tẩu" Châu Tan Úy bình sanh thích đƣợc say sƣa tuý luý, nhƣng hiện giờ vì quá thong xót bạn thân mới chết, đến nổi lão không muốn giơ tay nhận lấy bình rƣợu. Trác Dật Luân thấy vậy bật cƣời thành tiếng: - Châu lão tiền bối là kẽ anh hùng hào kiệt, bất tất phải phi lụy chi cho thái quá! Lão tiền bối đã đốt đờn nấu xƣơng, an ủi đƣợc vong linh Quách đại hiệp, phần còn lập chí báo thù rửa hận cho Quách đại hiệp nhƣ thế đã tận đạo bằng hửu lắm rồi, tại sao tiền bối không dám uống vài hớp rƣợu cho khuây khỏa cơn sầu? Châu Tam Úy gƣợng cƣời mới giơ tay đón lấy bình rƣợu mở nút nốc ồng ộc một hơi hết sạch. Uống xong lão giơ ống tay áo rách quẹt mép rồi hỏi Trác Dật Luân: - Trác lão đệ văn vỏ song toàn, thật xứng đan1g với danh hiệu "Ai Lao đại hiệp". Vậy chắc lão đệ thông hiểu hai chử "khuyết hạm" thƣờng khi có lực lƣợng đáng kinh chứ? Trác Dật Luân gật đầu: - Kể ra vãn bối tạm cũng hiểu qua. - Trác lão đệ đã hiểu rỏ nghĩa lý khuyết hạm tức là lực lƣợng, vậy lão phu bắt đầu thuật rõ lai lịch vủ Vũ Trụ Lục Tàn cho lão đệ nghe nhé. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Cô Gái Tuyết Sơn Gia Cát Thanh Vân Trác Dật Luân thấy Châu Tam Úy vừa nói chuyện vừa thè lƣởi liếm mép có vẻ còn chƣa đã thèm, nên chàng lại lấy thêm ra một cái bình bạch ngọc nhỏ nữa, trao cho lão mỉm cƣời nói: - Châu lão tiền bối, đây là thứ rƣợu thƣợng đẳng "Bách Hoa Hầu Nhi tửu" lão tiền bối hãy cầm lấy uống cho thêm hứng cuộc đàm phám hi hửu này. Châu Tam Úy vội đở lấy bình bạch ngọc đƣa lên mũi ngửi thử, lão bổng gục gật đầu cƣời ha hả, tỏ vẻ xung sƣớng lắm. Tuy nhiên, hình nhƣ đối với các thử mỹ tữu hãn thế này, lão không nở tức khắc uống một hơi cạn sạch, nên lão cứ ngửi đi ngửi lại luôn, rồi lại đậy chặt nút bình. Lão bắt đầu nói: - "Vũ Trụ Lục Tàn" tức là danh hiệu chung của một bọn gồm sáu nhân vật võ lâm. Tất cả đều bị tàn tật, và mỗi ngƣời có một môn sở trƣờng riêng biệt, nên mới nổi chung một danh hiệu là "Vũ Trụ Lục Tàn", toàn thân tê liệt nhiều nắm, nhƣng cƣ trí của hắn thì tuyệt vời, nhìn khắp đƣơng kim võ lâm, chƣa có ngƣời nào có thể so sánh nổi. Trác Dật Luân gật đầu hỏi: - Theo thế thì Hà Chƣởng Thiên, một nhân vật bị cụt mất cả hai tay, tất phải là một trong nhóm "Lục Tàn"? Nhƣng không hiểu môn tuyệt học phi thƣờng của y là gì vậy tiền bối? Châu Tam Úy đáp: - Môn tuyệt học khét danh của Hà Chƣởng Thiên là môn khinh công nhanh nhƣ gió, ngày đi nghìn dặm nhƣ chơi. Cặp giò của hắn thật thế gian chỉ có một. Trác Dật Luân ồ lớn một tiếng cƣời hỏi: - Y đã bị cụt hai tay, tự nhiên y phải đem tất cả công lực vào đôi chân. Dù sao một môn khinh công tuyệt vời đến thế, cũng quá là hiếm có trên đời phải không tiền bối? Châu Tam Úy đáp: - Hà Chƣởng Thiên không những đã chạy thật nhanh, môn tuyệt học "Phá Vân Cƣớc Pháp" của y lại càng độc bộ giang hồm đôi chân của y có thể phát ra một lƣợt ba bốn thứ ám khí lợi hại mới đáng ngại chứ. Trác Dật Luân sực nhớ tới hai chiếc kim hoàn nhỏ, chàng bất giác cƣời nói lớn: - À đây đúng là một thứ lực lƣợng đã phát sanh do sự "Khuyết hạm" nếu nhƣ Hà Chƣởng Thiên mà giống ngƣời thƣờng có đủ hai tay tất y không khi nào có thể luyện thành đôi chân lợi hại đƣợc nhƣ thế? Châu Tam Úy nói tiếp: - Thiên hạ tự thƣờng hay kỳ diệu lắm cho nên không những có một Hà Chƣởng Thiên bị cụt cả hai tay, mà còn có một Vân Thiên Lý bị cụt cả hai chân nữa lão đệ ạ. Trác Dật Luân thoáng chút kinh ngạc, nhƣng lại bình tỉnh mỉm cƣời đƣợc ngay: - Vân Thiên Lý đã mất hai chân chắc y cũng phải quy tụ công lực vào hai tay? Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Cô Gái Tuyết Sơn Gia Cát Thanh Vân Châu Tam Úy gật đầu: - Trác lão đệ đã đoán không lầm, Vân Thiên Lý không những chỉ lực và chƣởng lực tuyệt thế vô song, y còn có thêm đôi tay vô cùng khéo léo có thể chế tạo các loại máy tinh diệu. Trác Dật Luân cƣời hỏi: - "Vũ Trụ Lục Tàn" vãn bối đã biết đƣợc ba, còn ba ngƣời nữa không hiểu họ bị tật nguyền nhƣ thế vậy lão tiền bối? Ðến đây Châu Tam Úy nhƣ hết nhịn đƣợc, lão vội mỡ nút bầu tu hai ngụm "Bách Hoa Hầu Nhi Tửu", thở khì một tiếng khoan khoái rồi nói tiếp: - Còn ba tên kia, hai tên là hai anh em ruột, anh là Tƣ Mã Thông, em là Tƣ Mã Minh. Trác Dật Luân bổng đón lời: - Châu lão tiền bối hãy thong thả một chút, để vãn bối nói thử xem có đúng không nhé. Phải Tƣ Mã Không là tên mù, sở trƣờng về đôi tai, còn Tƣ Mã Minh nhất định là điếc, sở trƣờng của y là cặp mắt rất nhạy không? Châu Tam Úy lắc đầu cƣời: - Trác lão đệ đoán nhầm rồi, trái lại Tƣ Mã Minh mới là tên mắt mù, còn Tƣ Mã Thông là tên điếc đặc. Trác Dật Luân bật cƣời: - Thông là điếc, còn Minh là mù, thật hết tƣởng tƣợng nổi. Châu Tam Úy cũng phì cƣời: - Nếu lão đệ chịu khó nghỉ kỷ một chút, thì chẳng có gì lạ cả? Cũng nhƣ kẻ cụt tay tên Chƣởng Thiên, kẻ cụt chân tên Thiên Lý vậy. Trác Dật Luân hiểu ra vui vẻ cƣời nói: - Vãn bối hiểu rồi đây chỉ là bổ khuyết trên phƣơng diện ý thức, chẳng hạn nhƣ những ngƣời khuyết mộc trong ngũ hành thì lấy danh hiệu là Mộc, còn những kẽ khuyết danh thủy thì lấy ngoại hiệu là Thủy, có đúng không tiền bối? Châu Tam Úy gật đầu rồi nói tiếp: - Còn lại tên sau chót là một kẽ đã mất hết năng lực suy nghĩ, nhƣng mạnh vô song, hai cánh tay thần dũng không thua gì Sở Bá Vƣơng khi xƣa. Trác Dật Luân vội hỏi: - Y tên là gì? - Bộc Thƣơng Dũng. Trác Dật Luân cau mày: - Bộc Thƣơng Dũng, dùng võ lực vô song, Ðộc Cô Trí, trí lực tuyệt thế. Hai tên này tả thực của chính diện. Còn Hà Chƣởng Thiên, Vân Thiên Lý, Tƣ Mã Minh là tả thực của phản diện. Ồ thích thú Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Cô Gái Tuyết Sơn Gia Cát Thanh Vân thực! Châu Tam Úy bật cƣời: - Quả thật là thiên hạ không còn thể đồng luận nhƣ nhau, ta cần phải xét theo nhiều khía cạnh, nghĩ suy kỹ lƣởng, mới có thể tỉm ra kết quả chân xác. Nói đến đây, Châu Tam Úy bỗng đƣa mắt nhìn ngôi phần mộ, lão bất giác lại thƣơng cảm đôi mắt đỏ hoe, buồn bả thở dài: - Nói làm chi thị phi thành bại? Nói làm chi chân giả chính tà? Mổi khi lão phu sực nhớ đến Quách đại ca nhân nghĩa tợ thiên, lão phu đâm ra nghi hoặc không biết ông xanh có quả thật linh thiêng hay không? Vạn sự không bằng một ly trên tay cả đời ngƣời có bao nhiêu lần đƣợc trông thấy trăng trên đỉnh đầu! Thiên Cầm Túy Tẩu than thở và nâng bình Bách Hoa Hầu Nhi Tửu lên miệng cạn một hơi sạch nhẳn. Rƣợu vừa hết Châu Tam Úy bổng lắc đầu lẩm bẩm: - Ủa! Lạ thật! Ta thƣờng ngày ngàn ly chƣa say, xem ba mƣơi cân rƣợu mạnh không ra gì tại sao hôm nay chỉ mới uống có ít ngụm tự nhiên ta thất trời quay đất lộn, chóng mặt nhức đầu nhƣ thế này! Vừa nói dứt, lão đảo mắt muốn ngã. Ðột nhiên lão rùng mình một cái, trợn mắt chỉ vào mặt Trác Dật Luân, lớn tiếng: - Trác. Trác lão đệ. tốt bụng quá. tại sao. tại sao ngƣơi nở bỏ thuốc mê vào rƣợu để lừa ta.? Nói có bấy nhiêu "Thiên Cầm Túy Tẩu" Châu Tam Úy liền mê man bất tỉnh, miệng xùi bọt mép, rồi ngã lăn ra đất cái phịch. Trác Dật Luân nhẹ thở dài một tiếng, nhìn chầm chập vào Châu Tam Úy: - Châu lão tiền bối tha lổi cho vãn bối, nếu vãn bối không làm nhƣ thế thì làm sao cứu sống đƣợc tiền bối! Hóa ra, Trác Dật Luân từ khi lừng danh khắp "Ai Lao" không những võ công tinh tuyệt, chàng còn rất tinh thông y lý, tài chữa bệnh không kém gì Hoa Ðà, nên mới đƣợc thiên hạ tặng danh hiệu là "Thánh Thủ Nhân Tâm". Hồi nãy khi mới gặp Châu Tam Úy, vừa thấy khí sắc lão ta là chàng phát giác ra ngay "Thiên Cầm Túy Tẩu" vì quá nóng lòng trƣớc cái chết thê thảm của bạn thân, nên uất hận đã ngƣng dồn vào phế phủ. Nếu trong tình trạng này, rủi lão bị kích thích thêm, là có thể thổ huyết vong mạng ngay, dù cho lão có sống đƣợc thuốc tiên cũng vô phƣơng chữa khõi. Cho nên muốn cứu lão, chĩ có giải pháp duy nhất là thế nào cho tâm tình của lão dần dần bình tỉnh trở lại, xong sẽ lợi dụng thời cơ cứu chửa mới khõi. Trác Dật Luân không những quán thông y lý, chàng còn thông đạt cả nhân tình. Chàng đoán biết một nhân vật đầy nhiệt huyết nhƣ Châu Tam Úy, trong lúc đang thƣơng tiếc bạn can trƣờng sôi sục, nếu Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Cô Gái Tuyết Sơn Gia Cát Thanh Vân đem lời khuyên giải, chắc chắn sẽ không ăn thua gì. Bởi vậy, chàng không muốn bắt đầu bằng những lời khuyên giải, trái lại trƣớc nhất chàng vờ tỏ vẻ than tiếc "Thiên Long Bát Chƣởng" cốt để xoa dịu mối thảm sầu đang dâng ngập hồn lão. Sau đó chàng còn làm ra vẻ hào hiệp tình nguyện quyết chí báo thù cho Thiên Long Bát Chƣởng, để vị võ lâm đại hiệp đƣợc mỉm cƣời nơi chín suối. Làm vậy Châu Tam Úy mới nghĩ rằng nhân tình không đến nổi bạc đen nhƣ lão ta tƣởng. Rồi chành làm nhƣ sốt sắng lắng nghe lão ta kể lại một câu thích thú lai lịch của bọn "Võ Lâm Lục Tàn". Quả nhiên sau khi Châu Tam Úy đem hết tâm trí tƣờng thuật lai lịch của bọn Vũ Trụ Lục Tàn tâm thần lão dần dần bình tỉnh trở lại. Kỳ thật Trác Dật Luân cần gì phải nghe mới biết đƣợc, vì trên bƣớc du hiệp giang hồ tai đã nghe mắt đã thấy quá nhiều nên đối với bọn Vũ Trụ Lục Tàn, chàng còn lạ gì hành động và tiếng tăn của chúng nửa. Ðợi khi tâm tình của Châu Tam Úy lắng dịu nội tân của lão không còn bị kích động mạnh nửa, Trác Dật Luân mới bắt đầu hành sự. Thoạt tiên, chành kính tửu hầu lão. Tuần rƣợu thứ nhất, chàng vẫn chƣa ra tay. Nhƣng qua tuần rƣợu thứ hai chàng liền bí mật bỏ vào trong rƣợu một thứ thuốc mê. Cho nên khi vừa uống xong, Châu Tam Úy mới cất tiếng nói đƣợc vài câu, lão liền mê man nằm vật xuống trƣớc mộ Quách Thiên Nam ngay. Nhìn hai bên má lão ta còn đong những giọt lệ thƣơng cảm, Trác Dật Luân vô cùng kính phục, chàng gật đầu thở dài, rồi móc ra hai viên linh đơn, bỏ ngay vào mồm Châu Tam Úy, xong mới bắt đầu thoa bóp cho lão. Không bao lâu sau khi đƣợc xoa bóp khắp ngƣời Châu Tam Úy thở những nhịp thở đều đều rồi dần dần ngáy vang nhƣ sấm, ngủ luôn một giấc ngon lành. Trác Dật Luận thấy vậy gật đầu mỉm cƣời. Sau đó chàng ngồi xuống bên cạnh định dùng phƣơng pháp thổ nạp tỉnh tọa chờ đợi Châu Tam Úy lai tỉnh, để thƣơng lƣợng với lão ta lần nửa, phƣơng sách trả thù cho Quách Thiên Nam Không ngờ chàng vừa lim dim hai mắt đột nhiên chàng lại bừng mở tia cặp tinh quang sáng rực, xạ thẳng về phía trƣớc. Thì ra, chàng chợt nghe trong khu rừng trƣớc mặt cách đó không xa, có tiếng chân của một nhân vật võ lâm đang chạy tới khá nhanh. Trác Dật Luân có một võ công cực cao, nên thích giác của chàng rất bén nhạy. Quả vậy, trong nháy mắt, bổng có một thiếu nử áo đỏ từ trong rừng đi nhanh ra ngoài. Thiếu nử áo đỏ vừa xuất hiện là một giai nhân sắc nƣớc hƣơng trời, đúng với câu "Thu thủy vi thần ngọc vi cốc, phù dung nhƣ diện liễu nhƣ my"! Bất luận về vóc dáng hay dung mạo, nàng đều xinh đẹp tuyệt vời cả! Song không hiểu vì sao màm mặt nàng lúc đó hiện đầy sát khí, hai mắt nhƣ dao, đôi liễu my dựng ngƣợc làm nét kiều diễm nhu mỳ của một cô gái liễu đào tơ biến đi đâu mất. Trác Dật Luân còn đang nhìn thiếu nử một cách kinh dị thì thoáng cái chàng đã thoảng nghe một mùi Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Gia Cát Thanh Vân Cô Gái Tuyết Sơn hƣơng thơm dịu phảng phất và nàng thiếu nử áo đỏ đã hiện ra ngay trƣớc mặt chàng rồi. Thiếu nử áo đỏ đã thi triển thân pháp Thiên lý hồ Ðinh hay Di Hình Hoán Ảnh nàng hiện đến lẹ làng và đột ngột nhƣ thế cũng đã tỏ ra có một tài nghệ trác tuyệt rồi. Ðôi nhãn thần của thiếu nử trƣớc hết nhìn ngay vào ngôi mộ, rồi quét sang "Thiên Cầm Túy Tẩu" Châu Tam Úy, sau cùng nàng mới hƣớng thẳng vào Trác Dật Luân. Bổng nàng ngạo nghể, hỏi chàng: - Nầy, có phải đây là "Mai Long Cốc" không? Trác Dật Luân nghe thiếu nử hỏi thăm, nhƣ vậy thì lấy làm kỳ lạ vô cùng, bởi chàng vừa mới hỏi thăm Châu Tam Úy "Mai Long Cốc" xong bây giờ thiếu nử lại hỏi thăm chàng "Mai Long Cốc". Chàng tự hỏi không biết có phải nàng đến đây cũng để tìm "Thiên Long Bát Chƣởng" Quách Thiên Nam? Thiếu nử áo đỏ thấy chàng do dự chƣa trả lời, thì có vẻ không vui, nàng gằng giọng mủi một tiếng, cƣời khẩy: - Xem ngƣơi cũng có vẽ thông minh, nhƣng bộ ngƣơi điếc hay sao? Mà ta hỏi ngƣơi không trả lời? Trác Dật Luân nghĩ bụng: Tính nết cô nàng này cũng ngang ngạnh nóng nảy ra phết! Tuy nghĩ vậy, nhƣng chàng không dám chậm trể, vội ôm song quyền đáp: - Cô nƣơng nói đúng, đây chính là Mai Long Cốc, lúc nảy cô nƣơng hỏi, tại hạ không nghe rõ, tại hại có phần... lãng tai, xin cô nƣơng bỏ qua cho. Cặp tinh quang long lanh nhƣ sao sáng, xinh nhƣ mộng, lạnh nhƣ băng của thiếu nử dán chặt vào ngƣời Trác Dật Luân và quét nhìn chàng từ đầu xuống chân, nàng bổng hất hàm hỏi chàng: - Ngƣời là ai? Trác Dật Luân thấy nàng hỏi ngang nhƣ vậy, trong bụng có hơi không vui. Và chàng rất kinh ngạc khi thấy thiếu nử này đẹp thì tuyệt đẹp nhƣng thiếu lễ độ không ai bằng! Thiếu nử áo đỏ hình nhƣ đoán đƣợc ý nghĩ của chàng, nàng cƣời mũi giọng khinh khỉnh: - Ta gọi ngƣơi nhƣ thế ngƣơi không bằng lòng, cho ta thiếu lễ độ à? Hừ! Ngƣời đừng quá câu nệ nhƣ vậy! Ngƣơi là ngƣơi ta là ta, tại sao ta phải kêu ngƣơi là "bằng hữu" hoặc "các hạ" hay gì gì khác? Gọi nhƣ thế ích lợi gì không? Trác Dật Luân thấy thiếu nữ này quá bƣớng bĩnh ngang tàng biết cải lý với nàng thì sẽ có chuyện lôi thôi, chàng đành gật đầu gƣợng cƣời: - Cô nƣơng nói chí lý lắm! Cô nƣơng... hào sảng thật! Tại hạ tên là Trác Dật Luân! Tƣởng nói nhƣ thế thiếu nữ sẽ hài lòng, không ngờ chàng vừa nói xong chƣa kịp mừng thì thiếu nữ vụt sa sầm ngay nét mặt hầm hầm quắc mắt giận dử. Trác Dật Luân đang giật mình đánh thót một cái, trong bụng hồi họp lo lắng, không biết mình đã thất thố với nàng điều gì, thì thiếu nử bỗng dựng ngƣợc mày quát lớn: Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Cô Gái Tuyết Sơn Gia Cát Thanh Vân - Trác Dật Luân, sao ngƣơi thiếu lịch sự quá vậy? Trời ơi! Ta có làm gì đâu mà thiếu lịch sự với không lịch sự! Cứng cũng không xong mềm cũng không chịu vậy ta biết làm thế nào bây giờ! Khổ ơi là khổ? Trác Dật Luân thầm kêu khổ nhƣ vậy, nhƣng ngoài mặt chàng cố nở một nụ cƣời... mếu sệt, ôm song quyền bƣớc lên, định ôn tồn hỏi rõ xem cái "thiếu lịch sự" của chàng nhƣ thế nào, thì thiếu nửa đã bƣớc trái sang một bên, ngún nguẩy la lớn: - Ngƣơi làm cái gì vậy? Ngƣời ta hỏi tên ngƣơi, ngƣơi đã không biết lịch sự hỏi lại tên ngƣời ta, bây giờ ngƣơi còn ôm quyền cúi chào là sao? Ta với ngƣơi không liên hệ tôn phái, cũng không phân biệt bối phận, việc gì ngƣơi cúi chào ta? Hay ngƣơi ỷ có cái tên Trác Dật Luân nghe có vẻ "hạc lập kê quần", ngƣơi muốn khinh thị, trêu chọc ta chăng? Bây giờ Trác Dật Luân mới hiểu ra cái "thiếu lịch sự" của chàng đối với ngƣời đẹp là quên không hỏi tên nàng! Cho nên, vừa nghe qua chàng lật đật ôm song quyền, mỉm cƣời tạ lổi. Thiếu nử hơi dịu sắc mặt, nguýt mắt nói: - Lại ôm quyền nửa! Ngƣơi sao đa lễ quá vậy. Ngƣơi là ngƣơi có tinh hoa nội liễm, rõ ràng là tay bản lãnh phi thƣờng, sao lại cứ làm nhƣ ngô nghê gàn dở hoài vậy? Nói đến đây, nàng bổng bật cƣời khanh khách, rồi liếc nhanh qua bộ mặt đỏ gay của Trác Dật Luân, nói tiếp: - Ta đã chỉnh huấn ngƣơi cả nửa ngày rồi, bây gờ ta cho ngƣơi biết, khỏi cần ngƣơi phải hỏi nữa, ta là Hạ Hầu Quyên! Trác Dật Luân thật tình đã bị nàng quật luôn cho mấy vố đến nổi mắt nhƣ muốn nổ lửa, nhƣng không hiểu sao chàng không thấy giận nàng chút nào cả, trái lại chàng còn thấy mến nàng một cách lạ kỳ. Bởi thế, khi nghe nàng tự xƣng tên họ xong, và thấy sắc mặt nàng không còn lạnh lùng, cau có nửa, chàng mừng thầm, vội tƣơi cƣời: - Hạ Hầu cô nƣơng... Nhƣng chàng chƣa nói đƣợc thì Hạ Hầu Quyên vội giơ tay, ngắt lời chàng: - Ngƣơi khoan hãy hỏi ta, ta còn muốn hỏi ngƣời thêm. - Hạ Hầu cô nƣơng cứ việc hỏi, tại hạ cố gắng làm cô nƣơng vui lòng. Hạ Hầu Quyên cƣời lạt một tiếng, sắc mặt đang tƣơi vui, đột nhiên hằn lại: - Ở đây là "Mai Long Cốc" vậy trong cốc, có ngƣời nào kêu là "Thiên Long Bát Chƣởng" Quách Thiên Nam không? Trác Dật Luân giật mình, chàng không ngờ Hạ Hầu Quyên cũng đến đây với một mục đích nhƣ chàng. Thất nàng lại sắp dở chứng, chàng thận trọng đáp: - Hạ Hầu cô nƣơng, chính tại hạ cũng đến đây tìm Quách Thiên Nam. Nhƣng rất tiếc là cả hai chúng ta đều đến chậm nửa bƣớc! Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Gia Cát Thanh Vân Cô Gái Tuyết Sơn Ðến lƣợt Hạ Hầu Quyên ngạc nhiên: - Ðến chậm nửa bƣớc là thế nào? Không lẽ Quách Thiên Nam đã dọn đi nơi khác? Trác Dật Luân lắc đầu: - Không phải dọc đi nơi khác, mà là... không còn ở trên cõi đời này nửa! - Lão tặc đã chết? Hạ Hầu Quyên bổng thất thanh la lớn, rồi bất giác tuôn trào nƣớc mắt. Sự tình biến đổi quá bất ngờ, làm Trác Dật Luân hết kinh ngạc đết sửng sốt. Chàng kinh ngạc vì nghe Hạ Hầu Quyên gọi Quách Thiên Nam là "lão tặc" và sửng sốt khi thấy Hạ Hầu Quyền bàng hoàng đau khổ lúc nàng nghe Quách Thiên Nam không còn sống trên cỏi đời này. Trong khi Trác Dật Luân dở khóc dở cƣời đứng trơ trên mặt tƣợng đá nhìn Hạ Hầu Quyên thì bất chợt, Hạ Hầu Quyên nghiến răng bậm môi khóc thút thít hỏi chàng: - Quách Thiên Nam đã chết nhƣ thế nào? Ngƣơi có thể nói rõ cho ta biết đƣợc không? Trác Dật Luân thầm đoán có lẽ giữa Hạ Hầu Quyên với Quách Thiên Nam có thâm thù đại hận gì đây nên không chút dấu diếm, chàng thuật lại cho nàng hay mọi sự tình mà chàng đã nghe Thiên Cầm Túy Tẩu Châu Tam Úy đã kể lại vừa rồi. Hạ Hầu Quyên lẳng lặng nghe xong, nàng đứng ỳ ra nhƣ tƣợng gổ. Hồi lâu , nàng mới chỉ ngôi mộ trƣớc mặt hai mắt nhòa lệ, hỏi chàng: - Có phải đây là phần mộ của Thiên Long Bát Chƣởng Quách Thiên Nam không? Trác Dật Luân một vì không thích nói dối, hai vì muốn tìm hiểu cặn kẽ tâm tính của Hạ Hầu Quyên ra sao, nên liền gật đầu: - Phải! Ðó chính là mộ phần của Thiên Long Bát Chƣởng Quách Thiên Nam. Nhƣng có phải Hạ Hầu cô nƣơng có mối huyết hải thâm thù gì với Quách lão tiền bối hiện giờ đã ra ngƣời thiên cổ, và cô nƣơng nhất định không chịu bỏ qua chăng? Hạ Hầu Quyên hình nhƣ bị xúc động mãnh liệt nên thổn thức đáp: - Ðúng! Ta với Quách Thiên Nam đang có mối thù sâu tựa biển! Nhƣng ngƣời đời thƣờng bảo hể "Nhân tử thù tiêu", vì vậy ta dù có ác độc cũng không hành động nhƣ thế đƣợc. Trác Dật Luân hết sức kính phục lối xữ sự quân tử của nàng, nên vội chấp tay nói: - Hạ Hầu cô nƣơng, cô nƣơng đừng cho tại hạ quá đa lễ, sự thật tại hạ rất khâm phục, lòng khoan nhân đại độ của cô nƣơng. Hạ Hầu Quyên giơ tay lên gạt lệ cƣơng quyết: - Không! Ta không khoan nhân đại độ. Không tìm ngƣời chết trả thù, ta sẽ tìm kẽ sống để rửa hận. Nghe nàng muốn tìm ngƣời sống để rửa hận, Trác Dật Luân lại một phen sửng sốt: - Cô nƣơng nói thế nghĩa là... - Nghĩa là ta sẽ tìm Ðộc Cô Trí và Hà Chƣởng Thiên trong "Vũ Trụ Lục Tàn", ta sẽ đem hết oán thù Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Cô Gái Tuyết Sơn Gia Cát Thanh Vân đổ trút vào đầu hai tên ma đầu tàn phế ấy. Ðến đây, nàng hạ thấp giọng, bằng vẻ cảm kích nhìn Trác Dật Luân: - Sau hết, ta xin đa tạ lòng tốt của ngƣời đã cho ta biết hết sự thật. Thôi xin cáo biệt. Hẹn khi khác sẽ gặp lại. - Hạ Hầu cô nƣơng hãy ở lại giây lát đã, tại hạ muốn hỏi cô nƣơng vài điều. Hạ Hầu Quyên dừng lại, trợn mắt không vui: - Bộ ngƣơi muốn ngăn cản việc ta đi tìm bọn Ðộc Cô Trí để rửa hận? Trác Dật Luân lắc đầu mỉm cƣời: - Tại hà nào dám ngăn cản cô nƣơng làm việc ấy. Có điều, hai tên ma đầu khốn kiếp ấy đâu đã dễ tìm kiếm mà cô nƣơng lại vội vã chi lắm vậy. Hạ Hầu Quyên chớp chớp đôi mắt mộng, gục gật đầu: - À! Có lẽ ngƣơi nói đúng! Nhƣng ta muốn biết ngƣơi lƣu ta lại đây làm gì. Hay ngƣơi cũng muốn hỏi lại ta. Ðƣợc! Nếu muốn, ngƣơi cứ hỏi, ta sẽ trả lời thành thật nhƣ ngƣơi. Trác Dật Luân bị ngƣời đẹp nói trúng tim đen, chàng mỉm cƣời, vội hỏi ngay: - Hạ Hầu cô nƣơng với Thiên Long Bát Chƣởng Quách Thiên Nam có thâm thù đại hận gì, cô nƣơng có thể cho tại hạ biết đƣợc không? Nghe chàng nhắc đến thâm thù đại hận, Hạ Hầu Quyên bổng sa sầm nét mặt, giọng nhƣ chƣa nguôi uất hận: - - Ðƣợc rồi! Tƣởng cũng nên nói rõ cho ngƣời biết, cha ta là "Phan Thiên Thần Thủ" Hạ Hầu Ðôn... Trác Dật Luân đón lời, tỏ ý kính trọng: - Tại hạ đƣợc biết Hạ Hầu lão bá phụ là một Lĩnh Nam đại hiệp danh trong nhất thời! Hạ Hầu Quyên nghe Trác Dật Luân gọi cha mình là "lão bá phụ" với "Lĩnh Nam đại hiệp", nàng liếc mắt nhìn chàng có vẻ hảo cảm, rồi nói tiếp: - Cha ta với Quách Thiên Nam vốn là đôi bạn thâm giao sống chết có nhau, trong một cơ duyên nan ngộ, họ đã tìm đƣợc một quyển võ công bí kíp "Bách Tƣợng Chân Kinh" và đã khổ công nghiên cứu. Không ngờ, chƣa đƣợc bao lâu, cha ta bổng bị Quách Thiên Nam sát hại và lão tặc khốp kiếp ấy đã chiếm trọn quyển bí kiếp, tìm nơi bí mật, thanh vắng tham khảo và luyện tập một mình. Ðối với "Thiên Long Bát Chƣởng" Quách Thiên Nam một bậc đại hiệp tiếng tăm lừng lẩy, Trác Dật Luân không tin hành vi của lão có thể đê tiện nhƣ thế đƣợc, nhƣng những lời nói của Hạ Hầu Quyên vừa nói vừa đầy vẽ chân thành nên chàng đâm ra hoang mang, nhất thời không tiện biện bạch dùm cho vị đại hiệp quá cố. Chàng đành gật đầu cho xuôi chuyện, và thuận miệng hỏi thêm: - Khi ấy Hạ Hầu cô nƣơng đang ở đâu? Hạ Hầu Quyên đáp: - Ta đang ở trong Tiểu Tuyết Sơn Bàn Nhƣợc Am học nghệ với ân sƣ. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
- Xem thêm -