Tài liệu Chuyển giá trong các doanh nghiệp fdi và giải pháp

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

CHUYỂN GIÁ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP FDI VÀ GIẢI PHÁP Giảng viên: GS. TS Võ Thanh Thu Học viên thực hiện: 1. Đỗ Thị Trúc 2. Lê Thị Hồng Hạnh 3. La Thế Châu 4. Nguyễn Thị Thùy Dung 5. Phạm Tuấn Phú NỘI DUNG 1. Khái niệm và các vấn đề liên quan 2. Thực trạng chuyển giá tại Việt nam 3. Đề xuất giải pháp CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM “Chuyển giá” trong đầu tư quốc tế là một hoạt động chủ quan của các MNC, được thể hiện thông qua việc xác định giá trị các nghiệp vụ chuyển giao giữa các công ty liên kết trong nội bộ MNC đóng ở các quốc gia khác nhau không đúng với giá thị trường. NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH Cơ chế chống chuyển giá Trình độ quản lý Kiểm soát chuyển giá Toàn cầu hóa Chính sách thuế Chiến lược thôn tính của MNC www.themegallery.com HÌNH THỨC CHUYỂN GIÁ 1 Thông qua việc mua bán nguyên vật liệu sản xuất, bán thành phẩm hay thành phẩm 2 Chuyển giá thông qua các TSCĐ hữu hình 3 Chuyển giá thông qua việc mua các TSCĐ vô hình 4 Các hình thức khác Các hình thức khác Các thành viên trong MNC có sự cung ứng các dịch vụ tài chính, tư vấn pháp lý với giá cả cao hơn nhiều lần so với giá cả thị trường. Cung cấp các khoản tín dụng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn với lãi suất cao hơn mức thị trường. Các chi phí cho các chuyên gia tham gia tư vấn như các chi phí về tiền lương, chi phí nhà ở, đi lại, các chi phí khác phục vụ cho các chuyên gia yên tâm làm việc. VAI TRÒ VÀ TÁC ĐỘNG MNCS Nước xuất khẩu vốn THUYẾ THUY ẾT TRÌNH TRÌ NH NHÓ NHÓM M 14 PHẦ PH ẦN 1 Nước tiếp nhận vốn Vai trò Kích thích đa dạng nghành nghề phục vụ nhu cầu chuyển giá. Tối thiểu hóa các khoản thuế, tối đa hóa lợi nhuận MNCs Hậu quả Hành vi chuyển giá bị phát hiện sẽ bị phạt . Kết quả hạch toán công ty, quản lý khó khăn của từng công ty không phản ánh thực chất tình hình Vai trò Thu được ngoại tệ nhiều.  Cải thiện các cân thương mại, cán cân thanh toán quốc tế. Tác động tốt hơn đến hiệu quả kinh tế - xã hội như: các MNC đóng góp nhiều thuế hơn cho Nhà nước, tác động tốt đến tăng trưởng GDP của nước xuất khẩu vốn đầu tư. NƯỚC XK Hậu quả  Lợi nhuận được núp bóng dưới các hình thức nâng giá nguyên vật liệu, trả phí đơn vị, tư vấn…  nước xuất khẩu vốn thất thu một khoản thuế.  Lượng ngoại tệ rời khỏi quốc gia tiếp nhận vốn đầu tư, tác động xấu đến hoạt động vĩ mô của quốc gia tiếp nhận đầu tư Vai trò NƯỚC T/NHẬN Khi có hoạt động “chuyển giá” ngược: lợi nhuận từ công ty mẹ chuyển sang các công ty con dưới hình thức trả chi phí mua hàng cao…  làm tăng thu nhập ngoại cho nước tiếp nhận vốn. Hậu quả Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, sức cạnh tranh yếu bị phá sản, tác động tiêu cực đến nền kinh tế xã hội của nước tiếp nhận đầu tư. KINH NGHIỆM CHỐNG “CHUYỂN GIÁ” KINH NGHIỆM CỦA HOA KỲ KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC CHUYỂN GIÁ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VÌ SAO CHỌN HOA KÌ? LÀ CƯỜNG QUỐC SỐ 1 TRÊN THẾ GiỚI CÓ ĐẠO LUẬT CƠ BẢN VÀ ĐẦY ĐỦ VỀ CHỐNG CHUYỂN GIÁ IRS 482 (1998) CÓ NHIỀU PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ CHUYỂN GIAO TA CÓ THỂ HỌC HỎI ĐƯỢC NHIỀU KINH NGHIỆM ĐỂ ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM CHUYỂN GIÁ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ QUỐC TẾ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ PP giá tự do có thể so sánh được PP giá bán lại PP chi phí vốn cộng thêm PP chiết tách lợi nhuận PP chiết tách lợi nhuận PP lợi nhuận có thể so sánh được CHUYỂN GIÁ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ QUỐC TẾ CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT 1 2 3 ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC PHƯƠNG Đảm bảo lưu Áp dụng Áp dụng PHÁP trữ thông tin phươngTRÊN pháp phương pháp giá cả và công giáLẮNG bánNGHE lại vàPHÂN TÍCH) chiết tách lợi (MỜI CÁC BẠN ty trong nhiều giá cộng thêm nhuận năm CHUYỂN GIÁ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ QUỐC TẾ KINH NGHIỆM TRUNG QUỐC Sử dụng nguyên tắc giá thị trường Phương pháp định giá chuyển giao tương tự H.Kì CHỐNG CHUYỂN GIÁ CHUYỂN GIÁ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ QUỐC TẾ Vì sao chọn Trung Quốc Cùng là nước Á Đông. Trung Quốc & Việt Nam có rất nhiều năm có cùng thể chế, chính sách, cùng có xuất phát điểm giống nhau là đi theo con đường phát triển XHCN, nhà nước nắm vai trò chủ đạo. Hiện nay, có cùng hướng đi là phát triển nền kinh tế thị trường, có sự tham gia quản lý của nhà nước. MỘT SỐ ĐIỂM KHÁC BIỆT 1 2 Cơ chế hạch toán thuế đối với các nhà đầu tư nước ngoài khác nhau trên lãnh thổ TQ Sử dụng thuế: VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu.. 3 Cơ quan thuế được hỗ trợ phần mềm, máy tính…phục vụ cho công tác giám định 4 Kiểm soát bắt buộc các đối tượng có khả năng vi phạm CHUYỂN GIÁ TRONG ĐẦU TƯ QUỐC TẾ CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHUYỂN GIÁ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP FDI TẠI VIỆT NAM CƠ CẤU THEO NGÀNH CƠ CẤU THEO ĐỐI TÁC
- Xem thêm -