Tài liệu Chương 6 pp khoan-khoét-doa

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 446 |
  • Lượt tải: 15
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

CHƯƠNG 6 PP KHOAN-KHOÉT-DOA
NLC&DCC CHƯƠNG 6 KHOAN-KHOÉT-DOA 1 CHƢƠNG 6 GIA CÔNG KHOAN KHOÉT DOA CHƢƠNG 6: KHOAN KHOÉT DOA  I/. KHOAN  II/. KHOÉT  III/. DOA  IV/. KHẢ NĂNG CÔNG NGHỆ CỦA KHOAN, KHOÉT DOA CHƢƠNG 6 GIA CÔNG KHOAN KHOÉT DOA 2 MÁY KHOAN CẦN CHƢƠNG 6 GIA CÔNG KHOAN KHOÉT DOA 3 I/. KHOAN  1 Công dụng và phân loại  2 Cấu tạo mũi khoan xoắn  3 Các yếu tố của chế độ cắt và đặc điểm quá trình khoan  4 Lực cắt khi khoan  5 Trình tự tính chế độ cắt CHƢƠNG 6 GIA CÔNG KHOAN KHOÉT DOA 4 MÁY KHOAN ĐỨNG CHƢƠNG 6 GIA CÔNG KHOAN KHOÉT DOA 5 I/.CÔNG DỤNG VÀ PHÂN LOẠI Gia công lỗ có đƣờng kính : (0,25- 80)mm Đạt cấp chính xác từ C4- C5 ; Rz= (160 80)μm CHƢƠNG 6 GIA CÔNG KHOAN KHOÉT DOA 6 I/. CÔNG DỤNG VÀ PHÂN LOẠI  1. Mũi khoan dẹt  2. Mũi khoan chuyên dùng  3. Mũi khoan xoắn  4. Mũi khoan lỗ sâu CHƢƠNG 6 GIA CÔNG KHOAN KHOÉT DOA 7 MŨI KHOAN XOẮN CHƢƠNG 6 GIA CÔNG KHOAN KHOÉT DOA 8 MŨI KHOAN XOẮN CHƢƠNG 6 GIA CÔNG KHOAN KHOÉT DOA 9 MŨI KHOAN XOẮN CHƢƠNG 6 GIA CÔNG KHOAN KHOÉT DOA 10 MŨI KHOAN SÂU CHƢƠNG 6 GIA CÔNG KHOAN KHOÉT DOA 11 Mũi khoan sâu CHƢƠNG 6 GIA CÔNG KHOAN KHOÉT DOA 12 MŨI KHOAN chuyên dùng CHƢƠNG 6 GIA CÔNG KHOAN KHOÉT DOA 13 MŨI KHOAN TÂM CHƢƠNG 6 GIA CÔNG KHOAN KHOÉT DOA 14 MŨI KHOAN HỢP KIM CHƢƠNG 6 GIA CÔNG KHOAN KHOÉT DOA 15 MŨI KHOAN HỢP KIM CHƢƠNG 6 GIA CÔNG KHOAN KHOÉT DOA 16 II/. KẾT CẤU MŨI KHOAN XOẮN Phần chuôi: d>12mm phần chuôi hình côn d<=12mm phần chuôi hình trụ Phần cổ dao: có tác dụng thoát đá mài, nơi ghi ký hiệu mũi khoan Phần làm việc: gồm phần cắt và định hƣớng CHƢƠNG 6 GIA CÔNG KHOAN KHOÉT DOA 17 II/. KẾT CẤU MŨI KHOAN XOẮN  Phần định hướng: - Định hƣớng mũi khoan khi khoan, vừa là phần dự trữ khi mài sửa mũi khoan - Đƣờng kính phần định hƣớng giảm dần từ đầu đến chuôi mũi khoan, tạo nên góc nghiêng phụ φ1= (2-4)0 - Có hai rãnh thoát phoi với góc xoắn ω=(18-30)0 so với đƣờng tâm mũi khoan, hai cạnh viền dọc theo hai đƣờng xoắn có tác dụng định hƣớng và giảm ma sát - CHƢƠNG 6 GIA CÔNG KHOAN KHOÉT DOA 18 II/. KẾT CẤU MŨI KHOAN  Phần lõi: Phần kim loại ở giữa hai rãnh là lõi mũi khoan có kích thƣớc tăng dần từ phần cắt đến chuôi CHƢƠNG 6 GIA CÔNG KHOAN KHOÉT DOA 19 II/. KẾT CẤU MŨI KHOAN Phần cắt mũi khoan CHƢƠNG 6 GIA CÔNG KHOAN KHOÉT DOA 20
- Xem thêm -