Tài liệu Chương 4 nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp

  • Số trang: 94 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 388 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Tham gia: 27/07/2015

Mô tả:

CHƯƠNG 4: NGHIỆP VỤ CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Mục tiêu 3.1 Khái quát hoạt động cho vay của NHTM • 3.1.1 Khái niệm về cho vay: Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó các tổ chức tín dụng giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời hạn nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi 3.2 Quy định pháp lý về cho vay Nguyên tắc cho vay Quy định của NHTW Điều kiện đi vay Thời hạn cho vay Nguyên tắc đi vay Sử dụng vốn đúng mục đích đã thỏa thuận Hoàn trả nợ gốc và lãi đúng hạn Điều kiện cho vay 1 Đối tượng cho vay 2 Đảm bảo an toàn trong hoạt động cho vay 3 Hợp đồng tín dụng 4 Xét duyệt cho vay, kiểm tra kiểm soát 5 Thời hạn cho vay Đối tượng đi vay Pháp nhân và Cá nhân: Có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự Mục đích đi vay hợp pháp Đảm bảo khả năng trả nợ Có phương án kinh doanh khả thi Tổ chức: Pháp nhân là DN quy định trong điều 94 bộ Luật dân sự Nguyên tắc kiểm soát Căn cứ xác định thời hạn cho vay • (1) Đặc điểm và chu kỳ hoạt động tương ứng với các nghiệp vụ KD của KH vay vốn • (2) Đặc điểm đối tượng vay vốn và mục đích vay vốn • (3)Thời gian hoàn trả, phương án đầu tư • (4)Khả năng cân đối nguồn vốn vay của NH • (5) Tác động của nhân tố khác Hồ sơ vay vốn Cho vay ngắn hạn với doanh nghiệp • • • • • • Các khoản nợ phải trả cho người bán Các khoản ứng trước của người mua Thuế và các khoản phải nộp nhà nước Các khoản phải trả công nhân viên Các khoản phải trả khác Vay ngắn hạn ngân hàng 3.4 Phương pháp cho vay Chovay vaytheo theomón món Cho Chovay vaytheo theohạn hạnmức mức Cho tíndụng dụng tín Mỗilần lầnvay, vay,KH KHvà vàNH NH Mỗi thựchiện hiệnthủ thủtục tụcvay vay thực vốncần cầnthiết thiếtvà vàký kýkết kết vốn hợpđồng đồngtín tíndụng dụng hợp KHvà vàNH NHxác xácđịnh, định, KH thỏathuận thuậnmột mộthạn hạnmức mức thỏa tíndụng dụngduy duytrì trìtrong trong tín mộtthời thờigian giannhất nhấtđịnh định một 3.4.1 Cho vay theo món • Đặc điểm: KH xin vay món nào làm hồ sơ món đó • Bộ phận tín dụng xem xét và phân tích đối với từng hồ sơ cụ thể • Tổng số tiền cho vay = Tổng nhu cầu vốnVCSH – vốn khác • Lãi tiền vay = Số tiền vay x thời hạn x lãi suất 1/25/2013 GV Nguyễn Thị Thương_K. TCNH 13 Đối tượng áp dụng Khách hàng không vay thường xuyên Vay thường xuyên nhưng chưa đủ tín nhiệm Cho vay vốn lưu động, cho vay bù đắp thiếu hụt tài chính… Áp dụng cho vay Dài hạn và dự án Có tài sản đảm bảo 1/25/2013 GV Nguyễn Thị Thương_K. TCNH 14 3.4.2 Cho vay theo HMTD • Đặc điểm: Một hồ sơ có thể dùng xin vay cho nhiều món vay • Hạn mức tín dụng được định nghĩa là mức dư nợ vay tối đa được duy trì trong một thời gian nhất định mà ngân hàng và khách hàng đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng CPSX cần Nhu cầu thiết vốn vay lớn = Vòng quay nhất VLĐ 1/25/2013 - VCSH - VỐn khác GV Nguyễn Thị Thương_K. TCNH 15 Đối tượng áp dụng • KH có nhu cầu vay vốn thường xuyên • KH có đặc điểm SXKD, luân chuyển vốn không phù hợp với cho vay theo món • Không yêu cầu đảm bảo tín dụng 1/25/2013 GV Nguyễn Thị Thương_K. TCNH 16 Cách xác định hạn mức tín dụng Bước 1 : Xác định và thẩm định tính chất hợp lý của tổng tài sản. Bước 2 : Xác định và thẩm định tính chất hợp lý của nguồn vốn. Bước 3 : Xác định hạn mức tín dụng theo công thức sau : Hạn mức tín dụng = Nhu cầu vốn lưu động - vốn chủ sở hữu tham gia – vốn khác. Trong đó : Nhu cầu vốn lưu động = giá trị tài sản lưu động - nợ ngắn hạn phi ngân hàng (1) - Nợ dài hạn có thể sử dụng (2) (1) gồm : Phải trả người bán, Phải trả công nhân viên, Phải trả khác (2) Chính là giá trị tài sản lưu động do nguồn dài hạn tài trợ. 1/25/2013 GV Nguyễn Thị Thương_K. TCNH 17 Phân biệt cho vay theo món và cho vay luân chuyển Nội dung Cho vay theo HMTD Cho vay theo món Khái niệm -Cho vay theo hạn mức tín dụng ( HMTD) là hình thức cấp tín dụng của NHTM mà theo đó, KH chỉ việc làm 1 bộ hồ sơ để vay trong 1 kì nhất định với mức tín dụng mà KH và NH đã thoả thuận. - Cho vay từng lần (từng món) là hình thức cấp TD của NHTM mà theo đó làm 1 bộ hồ sơ vay 1 lần nhất định với mức TD NH và KH thoả thuận. Cách lập hồ sơ - Người vay chỉ lập hồ sơ 1 lần cho nhiều khoản vay, ngân hàng cấp cho khách 1 hạn mức, chỉ giới hạn dư nợ, không giới hạn doanh số. -Người vay sẽ phải làm hồ sơ vay vốn cho từng lần vay với lãi suất, thời hạn trả tiền và số tiền vay xác định. 1/25/2013 GV Nguyễn Thị Thương_K. TCNH 18 Ưu điểm - Đây là hình thức vay tiên tiến, có nhiều ưu điểm, lợi ích cho doanh nghiệp như chủ động vốn, thủ tục đơn giản... -Phổ biến ở Việt Nam vì doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả,không cần vốn thường xuyên, trong khi ngân hàng với nghiệp vụ chưa cao nên cho vay theo hình thức này ít rủi ro hơn. Ưu điểm của hình thức này là thủ tục rõ ràng,ngân hàng chủ động trong việc cho vay. Nhược điểm -Không phổ biến ở Việt nam do các doanh nghiệp không có nhu cầu vốn thường xuyên, hành lang pháp lí chưa chặt chẽ dẫn đến việc ngân hàng khó xử lí trong việc phạt nợ quá hạn... vì vậy ngân hàng ít cung cấp dịch vụ này. -Thủ tục rườm rà, doanh nghiệp không linh động trong việc sử dụng vốn do phải lập hồ sơ cho từng lần vay, chỉ thích hợp với doanh nghiệp có nhu cầu vốn không định kì. 1/25/2013 GV Nguyễn Thị Thương_K. TCNH 19 Phạm vi áp dụng -Chỉ áp dụng cho các khách hàng vay có nhu cầu vay vốn thường xuyên, mục đích sử dụng vốn rõ ràng và có tín nhiệm với Ngân hàng ( có khả năng tài chính, sản xuất kinh doanh ổn định, có lãi, trong thời gian một năm trước đó không có nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng). Chỉ áp dụng cho các khách hàng có nhu cầu vốn không thường xuyên, hoặc vay có tính chất thời vụ. Kỳ hạn vay - Không định kỳ hạn nợ cụ thể cho từng lần giải ngân nhưng kiểm soát chặt chẽ hạn mức tín dụng còn thực hiện. - Định kỳ hạn nợ cụ thể cho khoản cho vay; Người vay trả nợ một lần khi đáo hạn. 1/25/2013 GV Nguyễn Thị Thương_K. TCNH 20
- Xem thêm -