Tài liệu Chương 3 gia công tiện

  • Số trang: 85 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 220 |
  • Lượt tải: 1
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

CHƯƠNG 3 GIA CÔNG TIỆN
MÁYCẮT KIM LOẠI CHƯƠNG 3 DAO TIỆN CHƢƠNG 3 GIA CÔNG TIỆN 1 MÁY TIỆN TỰ ĐỘNG CHƢƠNG 3 GIA CÔNG TIỆN 2 MÁY TIỆN GỖ CHƢƠNG 3 GIA CÔNG TIỆN 3 MÁY TIỆN VẠN NĂNG CHƢƠNG 3 GIA CÔNG TIỆN 4 MÁY TIỆN VẠN NĂNG CHƢƠNG 3 GIA CÔNG TIỆN 5 MÁY TIỆN CNC CHƢƠNG 3 GIA CÔNG TIỆN 6 Chương 3: DAO TIỆN  I. Phân loại dao tiện  II. Lực cắt khi tiện  III. Tốc độ cắt V  IV. Nguyên tắc chọn thông số dao  V. Xác định chế độ cắt hợp lý  VI. Khả năng công nghệ của dao tiện CHƢƠNG 3 GIA CÔNG TIỆN 7 I. Phân loại dao tiện  1. Dao tiện ngoài  2. Dao tiện lỗ  3. Dao tiện mặt đầu  4. Dao tiện cắt đứt  5. Dao tiện ren  6. Dao tiện định hình CHƢƠNG 3 GIA CÔNG TIỆN 8 1. Dao tieän ngoaøi Dao trái CHƢƠNG 3 Dao phải GIA CÔNG TIỆN 9 1. Dao tieän ngoaøi CHƢƠNG 3 GIA CÔNG TIỆN 10 1. Dao tiện ngoaøi Dao liền đầu thẳng CHƢƠNG 3 Dao chắp,đầu cong GIA CÔNG TIỆN 11 2. Dao tiện lỗ CHƢƠNG 3 GIA CÔNG TIỆN 12 4. Dao caét ñöùt CHƢƠNG 3 GIA CÔNG TIỆN 13 6. Dao tiện ren CHƢƠNG 3 GIA CÔNG TIỆN 14 7. Dao định hình CHƢƠNG 3 GIA CÔNG TIỆN 15 Dao tiện lỗ CHƢƠNG 3 GIA CÔNG TIỆN 16 Dao tiện trụ CHƢƠNG 3 GIA CÔNG TIỆN 17 Dao tiện trụ, cắt đứt CHƢƠNG 3 GIA CÔNG TIỆN 18 DAO TIỆN CẮT ĐỨT CHƢƠNG 3 GIA CÔNG TIỆN 19 GIA CÔNG TRỤ NGOÀI, TRONG CHƢƠNG 3 GIA CÔNG TIỆN 20
- Xem thêm -