Tài liệu Chương 1 cơ sở lý thuyết cắt gọt kim loại

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 859 |
  • Lượt tải: 16
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CẮT GỌT KIM LOẠI
NGUYÊN LÝ CẮT VÀ DỤNG CỤ CẮT Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CẮT GỌT KIM LOẠI Chương 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CẮT GỌT KIM LOẠI  I/ CẮT GỌT KIM LOẠI LÀ GÌ?  II/ NHỮNG BỘ PHẬN CHÍNH CỦA DAO  III/ CÁC THÔNG SỐ HÌNH HỌC CỦA DAO  IV/ CÁC YẾU TỐ CẮT KHI TIỆN  V/ THÔNG SỐ HÌNH HỌC CỦA TIẾT DiỆN PHOI CẮT CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CẮT GỌT KIM LOẠI 2 1. CẮT GỌT KIM LOẠI LÀ GÌ CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CẮT GỌT KIM LOẠI 3 1. CẮT GỌT KIM LOẠI LÀ GÌ  Cắt gọt kim loại là phƣơng pháp gia công kim loại có phoi, tức là bóc lớp kim loại thừa để tạo nên hình dáng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.  Thực hiện cắt gọt kim loại cần phải có hệ thống công nghệ CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CẮT GỌT KIM LOẠI 4 HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CẮT GỌT KIM LOẠI 5 KHẢ NĂNG CÔNG NGHỆ CỦA DỤNG CỤ CẮT GỌT CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CẮT GỌT KIM LOẠI 6 CHUỐT THEN HOA CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CẮT GỌT KIM LOẠI 7 TIỆN-KHOAN-KHOÉT-DOA CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CẮT GỌT KIM LOẠI 8 GIA CÔNG RĂNG CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CẮT GỌT KIM LOẠI 9 PHAY LĂN RĂNG CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CẮT GỌT KIM LOẠI 10 XỌC BAO HÌNH CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CẮT GỌT KIM LOẠI 11 GIA CÔNG BỀ MẶT LỖ CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CẮT GỌT KIM LOẠI 12 II/ NHỮNG BỘ PHẬN CHÍNH CỦA DAO  1. CÁC BỀ MẶT HÌNH THÀNH KHI GIA CÔNG CHI TIẾT  2. KẾT CẤU DAO  3. CÁC MẶT PHẲNG TẠO ĐỘ DÙNG ĐỂ NGHIÊN CỨU DAO CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CẮT GỌT KIM LOẠI 13 1.CÁC BỀ MẶT HÌNH THÀNH KHI GIA CÔNG CHI TIẾT CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CẮT GỌT KIM LOẠI 14 2. KẾT CẤU DAO TIỆN CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CẮT GỌT KIM LOẠI 15 3. CÁC MẶT TOẠ ĐỘ Y-Z X-Z CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CẮT GỌT KIM LOẠI +Mặt phẳng 1 (X,Z): vec tơ tốc độ cắt V và chạy dao S + Mặt phẳng 2(Y,Z): tạo bởi vec tơ chiều sâu cắt t, tốc độ cắt V + Mặt phẳng 3(X,Y):gọi là mặt đáy tạo bởi vec tơ chạy dao và chiều sâu cắt t 16 3. CÁC MẶT TOẠ ĐỘ + Mặt cắt : tạo bởi lƣỡi cắt và vec tơ tốc độ cắt tại điểm khảo sát nằm trên lƣỡi cắt, mặt cắt vuông góc với mặt đáy a. Mặt cắt chính: mp( lƣỡi cắt chính,vec tơ tốc độ cắt tại điểm khảo sát nằm trên lƣỡi cắt chính) CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CẮT GỌT KIM LOẠI 17 3. CÁC MẶT TOẠ ĐỘ  + Mặt cắt:  b. Mặt cắt phụ: mp( lƣỡi cắt chính,vec tơ tốc độ cắt tại điểm khảo sát nằm trên lƣỡi cắt phụ )  + Tiết diện: Tiết diện chính: là mặt phẳng vuông góc với hình chiếu của lƣỡi cắt chính trên mặt đáy a. Tiết diện phụ: là mặt phẳng vuông góc với hình chiếu của lƣỡi cắt phụ trên mặt đáy CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CẮT GỌT KIM LOẠI 18 III.CÁC THÔNG SỐ HÌNH HỌC CỦA DAO  3.1 THÔNG SỐ HÌNH HỌC CỦA DAO Ở TRẠNG THÁI TĨNH  3.2 THÔNG SỐ HÌNH HỌC CỦA DAO Ở TRẠNG THÁI ĐỘNG CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CẮT GỌT KIM LOẠI 19 1. THÔNG SỐ HÌNH HỌC CỦA DAO Ở TRANG THÁI TĨNH CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CẮT GỌT KIM LOẠI 20
- Xem thêm -