Tài liệu Chu khánh dư - nhiều tác giả

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 307 |
  • Lượt tải: 0
vnthuquan

Tham gia: 16/03/2015

Mô tả:

Chu Khánh Dư - nhiều tác giả
nhiều tác giả Chu Khánh Dư nhiều tác giả Chu Khánh Dư Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ. MỤC LỤC Chu Khánh Dư nhiều tác giả Chu Khánh Dư Tiểu sử Nhà thơ Trung Quộc Tên là Khả Cửu; Khánh Dư là tên tự của ông. Thi đậu tiến sĩ trong thời Bảo Lịch (825 - 827), đời Ðường Kính Tông. Trước khi đi thi, Khánh Dư làm bài thơ Khuê Ý với câu đầu là Ðộng phòng tạc dạ đình hồng chúc dâng lên Trương Tịch, lúc này đang làm chức Thủy Bộ lang trung. Trương Tịch làm thơ đáp lại, nhờ đó tiếng tăm họ Chu lan rộng khắp nơi. Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện. Nguồn: http://vnthuquan.net Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. Nguồn: Nhạn Môn Quan Được bạn: đưa lên vào ngày: 5 tháng 10 năm 2004 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
- Xem thêm -