Tài liệu Cho kỹ sư

  • Số trang: 264 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 361 |
  • Lượt tải: 1
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

CHO KỸ SƯ
MÔN HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN NỘI DUNG 1 Mục tiêu môn học 2 3 Tài liệu môn học 4 5 Nội dung môn học Đánh giá môn học Làm việc nhóm 6 Liên hệ giảng viên MỤC TIÊU MÔN HỌC  Cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản trong quản lý dự án – Phân tích và lựa chọn dự án – Hoạch định và lập tiến độ dự án – Giám sát và kiểm soát dự án – Cách tiếp cận giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý dự án  Giới thiệu phần mềm MS. Project NỘI DUNG MÔN HỌC       Mở đầu Khởi đầu dự án Tổ chức dự án Hoạch định và lập tiến độ dự án Kiểm soát dự án Kết thúc dự án TÀI LIỆU MÔN HỌC  QUẢN LÝ DỰ ÁN – Cao Hào Thi, Nguyễn Thúy Quỳnh Loan (2008)  PROJECT MANAGEMENT: ENGINEERING, TECHNOLOGY AND IMPLEMENTATION – Shtub, A., Bard J.F, and Globerson, S.Prentice Hall, 1994  LẬP KẾ HOẠCH VÀ QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN BẰNG PHẦN MỀM MS PROJECT – Nguyễn Thúy Quỳnh Loan (2008) ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC  Điểm thứ 1 – Kiểm tra giữa kỳ (30%): trắc nghiệm + viết – Bài tập nhóm (20%)  Điểm thứ 2 – Thi cuối kỳ (50%): trắc nghiệm + viết LÀM VIỆC NHÓM  Thành phần nhóm – Mỗi nhóm: 7 – 11 SV – Tổng số nhóm: 12 nhóm – Thời hạn nộp DS nhóm: tuần 3  Hạn chót hiệu chỉnh: tuần 4  Nội dung – Lựa chọn 1: phân tích và lập tiến độ cho một dự án cụ thể – Lựa chọn 2: dịch một chương tiếng Anh trong một cuốn sách về Quản lý dự án LÀM VIỆC NHÓM  Lựa chọn 1: – Cơ sở hình thành dự án và mục tiêu dự án – Xác định các công tác và cấu trúc tổ chức của dự án – Lập tiến độ thực hiện dự án bằng phần mềm MS. Project – Kết luận  Lựa chọn 2: – Giảng viên sẽ chọn các chương tiếng Anh cho nhóm dịch – Format như bản gốc – Larson, W., Erik & Gray, F., Clifford (2011) Project Management – The managerial process. McGraw Hill, Singapore – PMI (2008) Project Management Body of Knowledge (4th Edition). PMI, USA LÀM VIỆC NHÓM  Nộp báo cáo cuối kỳ: lúc báo cáo tại lớp – Tuần 14: N1, N2, N3, N4 – Tuần 15: N5, N6, N7, N8 – Tuần 16: N9, N10, N11, N12 LÀM VIỆC NHÓM – BÁO CÁO  Mỗi nhóm trình bày 01 lần duy nhất  Các nhóm trình bày bằng Power Point  Tất cả các nhóm phải nộp bài báo cáo chi tiết và bài trình bày bằng Power Point  GV sẽ gọi tên ngẫu nhiên 1 thành viên để đại diện nhóm trình bày  Mỗi nhóm có tối đa 30 phút: 15 ph trình bày và 15 ph trả lời câu hỏi  Thành viên nào vắng mặt trong buổi báo cáo nhận điểm 0 phần trình bày  Đánh giá thành viên THỰC HÀNH – MS PROJECT  Thời gian: tuần thứ 11 (tuần thứ 2 sau thi giữa kỳ)  Địa điểm: phòng mô phỏng  Cả lớp chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm thực hành 1h30m – Nhóm 1: N1-N5 – Nhóm 2: N6-N10 Company Logo LIÊN HỆ GIẢNG VIÊN  Email: – nttrang@sim.hcmut.edu.vn  Liên hệ trực tiếp – Theo lịch tiếp sinh viên – BM. Quản lý sản xuất & điều hành, 106B10 TAM GIÁC DỰ ÁN Nhà quản lý dự án phải biết cân bằng các ràng buộc CHƯƠNG 1 1 1. Đặc tính của một dự án 2. Giới thiệu về quản lý dự án 3. Giới thiệu về nhà quản lý dự án Chương 1: MỞ ĐẦU MỞ ĐẦU DỰ ÁN LÀ GÌ? Thời gian Chương 1: MỞ ĐẦU Nhiệm vụ Công việc Mục tiêu 2 ĐẶC ĐIỂM CỦA DỰ ÁN  Có một/ một số mục tiêu rõ ràng  Có một thời hạn nhất định   Sử dụng nguồn lực hạn chế   Dự án là một chuỗi các hoạt động nhất thời Chương 1: MỞ ĐẦU  Mỗi dự án là một quá trình tạo ra một kết quả cụ thể Nhân lực, nguyên vật liệu, ngân sách Tính độc đáo/ duy nhất  Mục tiêu, phương thức thực hiện dự án 3 CÁC GIAI ĐOẠN CỦA MỘT DỰ ÁN 1. Giai đoạn khởi đầu      2. Giai đoạn triển khai      Hoạch định Lập tiến độ Tổ chức công việc Giám sát Kiểm soát Chương 1: MỞ ĐẦU  Khái niệm Định nghĩa dự án Thiết kế Thẩm định Lựa chọn Bắt đầu triển khai 3. Giai đoạn kết thúc Chuyển giao  Đánh giá  4 CHU KỲ HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT DỰ ÁN 100% Chương 1: MỞ ĐẦU % hoàn thành dự án Chậm Nhanh Chậm Thời gian Điểm bắt đầu Khởi đầu Triển khai Kết thúc Điểm kết thúc 5 NỖ LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN Đỉnh (Peak) Mức nỗ lực của DA Chương 1: MỞ ĐẦU Tgian Khái niệm Lựa chọn HĐ, lập tiến độ, giám Đánh giá sát, kiểm soát & kết thúc 6 ƯỚC TÍNH CHI PHÍ DỰ ÁN CP dự án Chương 1: MỞ ĐẦU Tgian t1 t2 7
- Xem thêm -