Tài liệu Chiến lược kinh doanh fpt

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 117 |
  • Lượt tải: 1
tranbon

Đã đăng 976 tài liệu

Mô tả:

LOGO Chiến lược Kinh doanh FPT Nhóm thực hiện: nhóm 4 GVHD: T.S Hoàng Lâm Tịnh Nội dung 1. Giới thiệu về FPT 2. Phân tích môi trường kinh doanh hiện tại 3. Xây dựng chiến lược 4. Giải pháp thực hiện Giới thiệu về FPT Thành lập ngày 13/09/1988 Trong gần 25 năm phát triển, FPT luôn là công ty Công nghệ thông tin và Viễn thông hàng đầu tại Việt Nam. 15.000 lao động tay nghề cao. FPT cung cấp dịch vụ tới 46/63 tỉnh thành tại Việt Nam, không ngừng mở rộng thị trường toàn cầu. FPT đã có mặt tại 14 quốc gia trên thế giới, như: Nhật Bản, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Singapore, Australia, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Myanma, Lào, Campuchia, Việt Nam. Giới thệu FPT Tầm nhìn “FPT mong muốn trở thành một tổ chức kiểu mới, giàu mạnh bằng nỗ lực lao động sáng tạo trong khoa học kỹ thuật và công nghệ, làm khách hàng hài lòng, góp phần hưng thịnh quốc gia, đem lại cho mỗi thành viên của mình điều kiện phát triển tài năng tốt nhất và một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần”. Phân tích môi trường kinh doanh hiện tại Môi trường vĩ mô Môi trường tác nghiệp Môi trường bên trong Phân tích môi trường Phân tích môi trường kinh doanh hiện tại Môi trường vĩ mô: • Các thiết chế pháp luật, chính trị: + Chính trị ổn định + Nhà nước quyết tâm thúc đẩy phát triển và ứng dụng CNTT + Hành lang pháp lý được cải thiện • Các yếu tố văn hóa – xã hội + Dân số đông, trẻ. + Nhu cầu sử dụng CNTT, internet lớn. Phân tích môi trường kinh doanh hiện tại • Các yếu tố kinh tế + Nền kinh tế thế giới đang hồi phục sau khủng hoảng. + Lạm phát trong nước có xu hướng giảm, do sức mua của dân chúng giảm. + Nợ công tăng cao. Nợ xấu ở các TCTD chiếm tỷ lệ cao. + Dự trữ ngoại hối thấp. • Công nghệ Việt Nam đã triển khai và áp dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực truyền thông, phần mềm, cơ sở hạ tầng… Quyền lực đàm phán Quyền lực Phân tích môi trường kinh doanh hiện tại Môi trường tác nghiệp: Các đối thủ tiềm ẩn Doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Viêt Nam Cạnh tra nh nội bộ ngành Khách hàng và nhà phâ n phối Nhà cung cấp Sự tranh đua giữa các đối thủ hiện có trong ngành Các sản phẩm thay thế Phân tích môi trường kinh doanh hiện tại 1 Nguồn nhân lực -Ban lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm và uy tín. -15000 nhân viên – Trường FPT đào tạo nhân lực kế cận. 2 Văn hóa tổ chức và lãnh đạo -Sáng Tác company -- Người FPT “ Tôn trọng cá nhân – Đổi mới Đồng đội “, lãnh đạo FPT “Chí công – Gương mẫu – Sáng suốt “. 4 3 Tài chính – kế toán: Có dấu hiệu tăng trưởng chậm, một phần do ảnh hưởng của kinh tế thế giới. Sản xuất – tác nghiệp: FPT không có một nhà máy sản xuất nào cho các thiết bị của mình (2) Các thiết bị được sản xuất ở nước khác trên thế giới (Trung Quốc). Xây dựng chiến lược kinh doanh Chiến lược hiện tại Xây dựng, lựa chọn chiến lược Giải pháp Xây dựng chiến lược kinh doanh Chiến lược hiện tại: 1. khai thác và đẩy mạnh các mảng kinh doanh cốt lõi truyền thống, tập trung phát triển công nghệ 2. Chiến lược Quốc tế hóa 3. Chiến lược M&A ( Mua bán & sáp nhập doanh nghiệp) 4. Chiến lược Mở rộng 5. Chiến lược về Nhân sự => One FPT: FPT phải trở thành Tập đoàn công nghệ toàn cầu hàng đầu của Việt Nam Xây dựng chiến lược Ma trận EFE. Xây dựng chiến lược => Qua phân tích, đánh giá các yếu tố bên ngoài EFE của FPT ta thấy kết quả tổng là 2.74 trên mức trung bình 0.24 điều này cho thấy FPT phản ứng khá tốt với các cơ hội và đe dọa từ môi trường bên ngoài. Tuy nhiên mức phản ứng với 3 yếu tố lãi suất cho vay, khủng hoảng kinh tế, và đối thủ cạnh tranh là ở mức chưa cao. Xấy dựng chiến lược Xây dựng chiến lược kinh doanh Giải pháp thực hiện chiến lược Các giải pháp về nhân lực 1. Xây dựng chương trình quy hoạch và đào tạo cán bộ cao cấp kế cận 2. Xây dựng Chính sách Đãi ngộ FPT 3. Xây dựng hệ thống thang bảng lương mới 4. Xây dựng các chương trình hành động cụ thể theo định hướng chiến lược của Tập đoàn Giải pháp thực hiện chiến lược Các giải pháp về marketing 1. Chuyên nghiệp hóa khâu quan hệ với nhà đầu tư, gặp gỡ, cung cấp các bản tin kinh doanh hàng tháng, hàng quý và các ấn phẩm khác tới các cổ đông tổ chức 2. Duy trì website tại địa chỉ http://www.fpt.com.vn/vn/quan_he_co_dong/ thành kênh thông tin 3. cập nhật nhất các hoạt động của FPT và các công ty thành viên 4. Tổ chức tốt các buổi họp định kỳ công bố kết quả kinh doanh hàng quý 5. Duy trì các hoạt động xã hội truyền thống của FPT Giải pháp thực hiện chiến lược Các giải pháp về tài chính kế toán 1. Giám sát việc thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động có thành tích đóng góp cho tập đoàn 2. Giám sát việc thực hiện chi trả gốc và cổ tức trái phiếu và thu hồi khoản công nợ tại các đối tác 3. Xem xét toàn bộ các Biên bản thanh tra, kiểm tra của Cục thuế, Thanh tra thuế với Tập đoàn và các công ty thành viên do Ban Tài chính cung cấp 4. Phối hợp làm việc với công ty kiểm toán độc lậ 5. Kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ với Nhà nước của Tập đoàn Giải pháp thực hiện chiến lược Các giải pháp về R&D 1. Đẩy mạnh hoạt đông R&D đến với tất cả nhân viên 2. Xây dựng các trung tâm nghiên cứu hiện đại 3. khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học 4. tận dụng nguồn lực bên ngoài công ty bằng cách mua các phát minh sáng chế phù hợp với mục tiêu phát triển R&D của công ty Giải pháp thực hiện chiến lược Các giải pháp về hệ thống thông tin 1. Thông tin khách hàng. 2. Xây dựng đội ngũ nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, tập trung vào các hoạt động chăm sóc khách hàng để biết họ đang cần gì. 3. Thuê các công ty nghiên cứu thị trường tìm hiểu về xu thế phát triển của ngành. 4. Mở các forum thảo luận, từ đó thu hút ý kiến đóng góp từ khách hàng. 5. Thông tin về đối thủ cạnh tranh. 6. Thuê các công ty nghiên cứu thị trường tìm hiểu về xu thế phát triển của các đối thủ cạnh tranh.
- Xem thêm -