Tài liệu Chi phí giao dịch và khái niệm thông tin bất cân xứng

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 128 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

BÀI THUYẾT TRÌNH LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ Đề tài: CHI PHÍ GIAO DỊCH VÀ KHÁI NIỆM THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG TP.HCM ngày 01 tháng 03 năm 2012 I. CHI PHÍ GIAO DỊCH (TRANSACTION COSTS) Khái niệm: Chi phí giao dịch là chi phí cần thiết (thời gian, tiền bạc) để có thể tiến hành trôi chảy các giao dịch kinh tế CHI PHÍ GIAO DỊCH CHI PHÍ TÌM KIẾM THÔNG TIN CHI PHÍ THƯƠNG THẢO CHI PHÍ ĐẢM BẢO HỢP ĐỒNG ….. YẾU TỐ Ả NH HƯỞNG ĐẾN CHI PHÍ GIAO DỊCH: CHI PHÍ GIAO DỊCH THẤP HƠN CHI PHÍ GIAO DỊCH CAO HƠN 1. Hàng hóa hay dịch vụ được chuẩn hóa. 2. Các quyền đơn giản, rõ ràng. 3. Ít bên tham gia. 4. Các bên thân thiện. 5. Các bên quen biết. 6. Hành vi hợp lí. 7. Trao đổi ngay tức thì. 8. Không có điều gì xảy ra bất ngờ. 9. Các chi phí giám sát thấp. 10. Xử phạt ít tốn kém. 1. Hàng hóa hay dịch vụ độc đáo. 2. Các quyền phức tạp, không chắc chắn. 3. Nhiều bên tham gia. 4. Các bên thù nghịch. 5. Các bên xa lạ. 6. Hành vi vô lý. 7. Trao đổi được trì hoãn. 8. Nhiều điều xảy ra bất ngờ. 9. Các chi phí giám sát cao. 10. Xử phạt tốn kém. VAI TRÒ CỦA CHI PHÍ GIAO DỊCH: Chi phí giao dịch là một thước đo cho mức độ hiệu quả của thị trường tài chính. Chi phí giao dịch thấp Tăng hiệu quả của khu vực SXvật chất và vận hành của thị trường hàng hóa. Tăng mức Khuyến tiết kiệm và đầu tư. khích các khoản đầu tư lớn, dài hạn BIỆN PHÁP LÀM GIẢM CHI PHÍ GIAO DỊCH:  G iảm thông tin bất cân xứng, cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư.  Thành lập các công ty tài chính.  Cải thiện các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí giao dịch cao. BIỆN PHÁP LÀM GIẢM CHI PHÍ GIAO DỊCH: Ngoài ra ta còn có thể giảm chi phí giao dịch thông qua các trung gian tài chính. Tiết kiệm nhờ quy mô: Tiết kiệm nhờ quy mô là tập hợp nguồn vốn từ nhiều nhà đầu tư lại để tạo ra ưu thế tiết kiệm. Dịch vụ chuyên nghiệp: Các trung gian tài chính có thể thực hiện quy trình thẩm định chuyên nghiệp với chi phí thấp bằng những công nghệ máy tính kĩ thuật cao. II. THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG (ASYMMETRIC INFORMATIONS) Khái niệm: Là trạng thái bất cân bằng trong cơ cấu thông tin giữa các chủ thể giao dịch có mức độ nắm giữ thông tin không ngang nhau. Các bên tham gia giao dịch cố tình che đậy thông tin. NGUYÊN NHÂN: Sự rò rỉ thông tin hay công bố các thông tin có lợi của Doanh Nghiệp Tung tin đồn thất thiệt Một số phương tiện truyền thông cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ. HỆ QUẢ: Lựa chọn nghịch Rủi ro đạo đức Nếu như vấn đề thông tin bất cân xứng được giải quyết, người mua có thể dễ dàng xác định giá trị của mặt hàng mình muốn mua, sẽ không còn tình trạng mua phải những “quả chanh” trên thị trường nữa. Tổ chức trung gian tài chính Phát tín hiệu GIẢI PHÁP: Cơ chế sàng lọc Cơ chế giám sát 1. Sự trung gian tài chính: Các trung gian tài chính, như một ngân hàng, có thể coi là một chuyên gia trong việc tạo thông tin về các công ty, do đó họ có thể thu vốn từ những người gửi tiền và cho những công ty làm ăn tốt vay. 2. Phát tín hiệu: 2 bên giao dịch phải thể hiện cho bên kia thấy sự đáng tin cậy của mình để bên kia cân nhắc, đảm bảo việc giao dịch của mình có lợi hoặc có hại như thế nào. 3. Cơ chế sàng lọc: Bất cứ hàng hóa nào cũng đều có những đặc tính khác nhau như chất lượng, mẫu mã nên cần phân loại chúng để dễ dàng giao dịch. 4. Cơ chế giám sát Nhằm mục đích kiểm soát tâm lý ỷ lại. Cơ chế bao gồm giám sát trực tiếp và giám sát gián tiếp. Tự chọn đê!!!
- Xem thêm -