Tài liệu Chg 3 - giai quyet van de sang tao

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 116 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong5053

Tham gia: 07/12/2015

Mô tả:

CHƯƠNG 3: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ MỘT CÁCH SÁNG TẠO 1- Giải quyết vấn đề, sáng tạo và cải tiến Giải quyết vấn đề là một kĩ năng mà mọi người cần có trong cuộc sống. Nó là vấn đề mà mỗi cá nhân phải đối mặt khi cần giải quyết một vấn đề nào đó. Công việc của nhà quản trị vốn đã là việc giải quyết vần đề. Nếu không có vấn đề trong tổ chức sẽ không cần đến nhà quản trị. Chương này sẽ cung cấp các hướng dẫn và kĩ thuật để cải tiện kĩ năng giải quyết vấn đề. Có 2 loại giải quyết vấn đề: giải quyết vấn đề thông thường và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Nhà quản trị phải có khả năng giải quyết cả hai loại vấn đề này. Giải quyết vấn đề thông thường là loại mà nhà quản trị thường xuyên phải làm, giải quyết vấn đề một cách sáng tạo thực hiện ít thường xuyên hơn. Chương này thảo luận những vấn đề để nhà quản trị cải thiện việc giải quyết vấn đề của họ một cách sáng tạo và đổi mới công việc của họ. 2- Các bước trong tiến trình giải quyết vấn đề thông thường Thực ra mỗi người có một cách thức giải quyết vấn đề khác nhau. Nếu một vấn đề đơn giản thì họ vẫn có khả năng tìm được giải pháp tốt. Tuy nhiên, đối với việc kinh doanh, giải quyết vấn đề là hoạt động đóng vai trò quan trọng, đặc biệt trong việc cải thiện mức chất lượng và lợi thế cạnh tranh. Mô hình giải quyết vấn đề thông thường Bước Xác định vấn đề Đặc điểm Các thông tin sẽ khác nhau nếu quan điểm và suy đoán khác nhau Tìm nguyên nhân của các khác biệt đó Thu thập thông tin từ mọi người liên quan Nhận diện các tiêu chuẩn bị vi phạm Nhận diện toàn bộ vấn đề Tránh bắt đầu vấn đề bằng một giải pháp trá hình Tập hợp các giải Trì hoãn việc đánh giá các giải pháp pháp Đảm bảo rằng mọi cá nhân có liên quan đều tham gia vào việc tìm phương án Xem xét các phương án gắn với việc thực hiện mục tiêu Nhận diện các phương án khi xem xét ảnh hưởng cả ngắn hạn và dài hạn Xây dựng ý tưởng từ người khác Chỉ nhận diện các phương án cho vấn đề đang quan tâm Đánh giá và lựa Đánh giá các phương án bằng tiêu chuẩn tối ưu chọn phương án Đánh giá một cách hệ thống Đánh giá trong mối liên quan với mục tiêu Đánh giá các ảnh hưởng chính và phụ Phương án được lựa chọn được xác định rõ ràng Thực hiện phương Thực hiện đúng tiến độ án Cung cấp các thông tin phản hồi Làm cho những người ảnh hưởng chấp nhận Thiết lập hệ thống kiểm tra Đánh giá dựa vào việc giải quyết vấn đề a- Xác định vấn đề Xác định vấn đề là bước đầu tiên. Nó liên quan đến việc chuẩn đoán tình thế mà vấn đề xuất hiện chứ không phải chuẩn đoán triệu chứng của nó. Ví dụ, mục đích bạn phải giải quyết vấn đề một nhân viên làm việc không đúng thời gian. Làm việc chậm có thể là vấn đề, hay là một triệu chứng ẩn phía sau như sức khoẻ kém, không được đào tạo, hệ thống phần thưởng không kích thích họ. Do đó, việc xác định vấn đề yêu cầu nghiên cứu nhiều thông tin. Càng nhiều thông tin vấn đề càng được xác định chính xác. Như Charles Kettering đã nói: “không phải những thứ bạn không biết là gây rắc rối cho bạn mà có thể những thứ bạn biết chắc chắn lại gây rắc rối cho bạn” 1 Những việc sau đây giúp cho việc xác định vấn đề tốt: 1. Các thông tin sẽ khác nhau nếu quan điểm và suy đoán khác nhau (dữ liệu khác nhau là do nhận thức và phỏng đoán) 2. Mọi cá nhân liên quan đều được tham gia vào việc tìm nguồn thông tin (khuyến khích nhiều người tham gia) 3. Vấn đề được bắt đầu rõ ràng dứt khoát (bắt đầu vấn đề một cách rõ ràng giúp xoá bỏ những nhập nhằng khi xác định vấn đề) 4. Việc xác định vấn đề là xác định tiêu chuẩn hay mong muốn nào đã sai lầm. (có vấn đề nghĩa là đã có tiêu chuẩn hay mong muốn nào đó bị sai lầm, nếu không đã không có vấn đề) 5. Xác định vấn đề là của ai (vấn đề bao giờ cũng liên quan đến một hay một vài người) 6. Xác định vấn đề không đơn giản là tìm một giải pháp trá hình. (“vấn đề là cần phải giảm bớt người”, đó không phải là một vấn đề vì vấn đề đã được bắt đầu như một giải pháp) Nhà quản trị thường đề nghị giải pháp trước khi xác định vấn đề và nó làm cho giải quyết vấn đề sai. b- Tập hợp phương án Bước tiếp theo là tập hợp các giải pháp. Đòi hỏi phải trì hoãn việc đánh giá lựa chọn giải pháp cho đến khi hết các giải pháp. Maire (1970) cho rằng chất lượng của giái pháp cuối cùng của vấn đề phụ thuộc vào việc xem xét sự đa dạng của các giải pháp khác nhau. Do đó, đánh giá và chỉ trích phải được trì hoãn, không nên thực hiện nó ngay khi giải pháp đầu tiên được đưa ra. Việc thu thập các phương án tốt là: 1. Trì hoãn việc đánh giá (mọi phương án phải được đưa ra trước khi đánh giá) 2. Các phương án phải được thu thập từ mọi người có liên quan đền vấn đề (sự tham gia đông đảo của các thành viên trong việc tập hợp phương án có thể cải tiến chất lượng giải pháp) 3. Việc tập hợp các giải pháp phải liên quan đến mục tiêu và chính sách của tổ chức 4. Các phương án được tập hợp phải xem xét cả những ảnh hưởng trong ngắn hạn và dài hạn 5. Các phương án được xây dựng từ nhiều người (một ý tưởng tồi có thể trở thành một ý tưởng tốt nếu có sự hiệu chỉnh, bổ sung ý kiến của người khác) 6. Các phương án chỉ để giải quyết vấn đề phải được định nghĩa (vấn đề khác cũng có thể quan trọng, những nên bỏ qua nếu nó không ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề đang xem xét) c- Đánh giá phương án Bước thứ ba của giải quyết vấn đề thông thường là đánh giá các phương án. Bước này liên quan đến việc đánh giá ưu điểm và nhược điểm của từng phương án trước khi lựa chọn phương án cuối cùng. Việc lựa chọn phương án tốt nhất phải là phương án mà: sẽ giải quyết được vấn đề mà không nẩy sinh các nguyên nhân bất ngờ khác, mọi người liên quan đều chấp nhận, có thể thực hiện và phù hợp với những hạn chế của tổ chức. Hãy cẩn thận khi đáng giá các phương án dễ thấy mà bỏ qua các phương án khác. như March và Simon (1958) đã nói: Hầu hết người ta ra quyết định, kể cả cá nhân hay tổ chức, thường liên kết với những phương án được tìm ra và hài lòng, trong khi cần phải chọn phương án tối ưu nhất. Việc chọn phương án tối ưu khó khăn và phức tạp hơn việc chọn một phương án chấp nhận được rất nhiều. Thông thường người ta có xu hướng chọn giải pháp đầu tiên cảm thấy có thể chấp nhận được. Các yếu tố để có thể đánh giá tốt là: 1. Các phương án được đánh giá trong mối quan hệ với các tiêu chuẩn tối ưu (hơn là các tiêu chuẩn làm hài lòng) 2. Đánh giá một cách hệ thống 3. Các phương án được đánh giá trong mối quan hệ với các mục tiêu của tổ chức và các cá nhân liên quan (đáp ứng mục tiêu của tổ chức trong khi mong muốn của cá nhân cũng được xem xét) 4. Các phương án được xem xét trong hiệu quả có thể có của nó (xem xét cả hiệu quả trực tiếp và gián tiếp) 5. Các phương án được lựa chọn được bắt đầu rõ ràng dứt khoát (chỉ rõ phương án có thể giúp xoá bỏ các mập mờ tiềm tàng, và làm cho mọi người hiểu rõ về giải pháp được lựa chọn) d- Thực hiện phương án 2 Đây là bước cuối cùng của việc giải quyết vấn đề thông thường. Việc thực hiện một vài giải pháp đòi hỏi phải có sự nhạy cảm vì có thể có những chống cự từ những người bị ảnh hưởng. Thường những thay đổi hay làm nẩy sinh sự chống cự. Vì vậy một giải pháp tốt được chọn là có khả năng được chấp nhận, khả thi cao và được thực hiện đầy đủ. Việc đó liên quan đến tình huống mình chọn giải pháp cho người khác thực hiện. Tannenbaum và Schmidt (1958) và Vroom và Yetton(1973) đã cung cấp hướng dẫn cho nhà quản trị để xác định hành vi phù hợp với từng tình huống. Nói chung, sự tham gia của người khác trong việc thực hiện giải pháp sẽ tăng sự chấp nhận và giảm sự chống đối. Việc thực hiện hiệu quả cũng yêu cầu phải kiểm tra việc thực hiện, dự báo những điều tồi tệ, đảm bảo giải quyết vấn đề. Theo dõi không chỉ giúp thực hiện hiệu quả vấn đề mà còn có thể cung cấp thông tin cải tiến việc giải quyết các vấn đề trong tương lai. Việc thực hiện giải pháp tốt cần theo các hướng dẫn sau: 1. thực hiện vào đúng lúc và theo đúng thứ tự (tuân thủ theo các bước) 2. tiến trình thực hiện bao gồm cả việc phản hổi thông tin (tiến trình được thực hiện tốt như thế nào 3. việc thực hiện gây ra sự chấp nhận và cả sự chống cự từ những người bị ảnh hưởng (tham gia là cách thức tốt nhất để chấp nhận) 4. thiết lập hệ thống kiểm tra cho việc thực hiện 5. đánh giá sự thành công dựa vào việc giải quyết vấn đề, không phải chỉ dựa vào khía cạnh lợi ích 3- Sự hạn chế của mô hình giải quyết vấn đề để thông thường Bước Xác định vấn đề Ít có sự thống nhất khi xác định vấn đề Thường việc xác định vấn đề không chắc sẽ được chấp nhận Vấn đề thường được xác định trong giới hạn các giải pháp sẽ được thực hiện. Tập hợp giải pháp Các phương án thường được đánh giá ngay khi nó được tìm ra Thường chỉ biết một vài giải pháp Giải pháp đầu tiên thường được chấp nhận Phương án đầu tiên thường được chấp nhận Đánh giá và lựa Các phương án có sẵn thường thiếu thông tin chọn phương án Các thông tin sẵn có thường mâu thuẫn, như quá khứ mâu thuẫn với hiện tại, xa mâu thuẫn với gần.. Việc thu thập thông tin cho một phương án thường đắt Một phương án tốt hơn có thể không được biết đến Một giải pháp tốt có thể không được chấp nhận Một giải pháp được lựa chọn có thể bị lãng quên Giải pháp được thực hiện trước khi vấn đề được xác định Thực hiện và theo Giải pháp không được những người khác chấp nhận dõi giải pháp Người ta chống lại những sự thay đổi Giải pháp có thể không được kiểm tra và đo lường Có thể mất nhiều thời gian để thực hiện giải pháp NHỮNG YẾU TỐ CẢN TRỞ SỰ SÁNG TẠO Hầu hết mọi người đều có những lo lắng trong giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Họ hình thành các những chướng ngại vật trong khi giải quyết vấn đề một cách sáng tạo mà họ không biết. Những chướng ngại vật ngăn cản họ giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Chướng ngại vật là những cản trở về mặt tinh thần, nó ngăn cản việc giải quyết vấn đề và giới hạn các phương án. Mọi cá nhân đều có những trở ngại, tuy nhiên trở ngại có thể nhiều hơn hay khó khăn hơn những người khác. Những trở ngại thường không được nhận biết, để nhận biết chúng các cá nhân phải đương đầu với vấn đề. Những trở ngại thường nhiều đối với các cá nhân giải quyết vấn đề theo lối mòn suy nghĩ. 3 Thông thường chúng ta bị “dội bom” với các thông tin xa lạ hơn là những thông tin gần gũi với chúng ta. Ví dụ, chúng ta không nhận thức rõ về màu da của mình, nhiệt độ trong phòng. Đó là những thông tin rất gần gũi và ngay trong tầm tay bạn. Bạn nên phát triển kĩ năng lọc thông tin. Người ta ước tính trẻ em trên 14 tuổi ít sáng tạo hơn trẻ em dưới 5 tuổi. Đó là do việc giáo dục quá chuẩn tắc, luôn bắt học sinh phải trả lời những câu trả lời đúng, nó làm mất khả năng sáng tạo của con người. Nhận diện những nghịch lí là một cách học để giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Cách khác, giáo dục và kinh nghiệm có thể tạo những thuận lợi cho việc sáng tạo và xoá bỏ những trở ngại. Và người ta có thể giải quyết vấn đề một cách sáng tạo bằng cách cải thiện lối suy nghĩ của mình. Parnes(1962), thấy rằng việc đào tạo có thể tăng số ý tưởng lên 125%. CHƯỚNG NGẠI VẬT Có 4 loại chướng ngại vật. Tính kiên định Xác định vấn đề chỉ bằng một cách Không sử dụng quá một từ để xác định vấn đề Cam kết Xem xét vấn đề chỉ như là một sự biến đổi của một vấn đề trong quá khứ bỏ qua những yếu tố tương đồng, làm cho vấn đề khó thêm Sự cô đọng Không lọc thông tin hay tìm kiếm thông tin cần thiết Xác định ranh giới của vấn đề quá tỉ mỉ Tự mãn Không đặt các câu hỏi 4- Tính kiên định Là việc một cá nhân chỉ nhìn theo một hướng nhất định khi xác định, mô tả và giải quyết chúng. Dễ dàng thấy rằng người kiên định giải quyết vấn đề như một hằng số, hay là một sự vững trãi. Tính kiên định liên quan đến sự trưởng thành, tính chân thật. Nhiều lí thuyết tâm lí học cho rằng kiên định là đức tính cần thiết để động viên hành vi của con người. Họ cho rằng các cá nhân kiên định có khả năng thực hiện một tiến trình dài mà không có những lệch lạc trong tương lai. Nói cách khác, tính kiên định có thể ngăn chặn việc giải quyết vấn đề, nó ngăn chặn người ta sáng tạo. Tính kiên định được minh hoạ bằng suy nghĩ nhất quán và a- Suy nghĩ nhất quán Suy nghĩ nhất quán là các phương án đều được xem xét trong khuôn khổ vấn đề đầu tiên đã được xác định. Ví dụ, đối với việc khai thác dầu, suy nghĩ nhất quán, người ta xác định vị trí khoan, khoan cho đến khi tìm ra dầu. Còn nếu theo lối suy nghĩ đa hướng người ta sẽ khoan nhiều lỗ. Sau đây là một vài ví dụ về sự sáng tạo do suy nghĩ đa hướng. Alexander Graham đã phát minh ra máy ảnh khi nghiên cứu máy trợ thính. Colonel Sander đã phát triển việc kinh doanh tại nhà hàng Kentucky Fried Chicken trong khi nghiên cứu việc xuất bản sách hướng dẫn. Karl Jansky đã phát minh ra radio khi nghiên cứu về điện thoại b- Suy nghĩ bằng ngôn ngữ đơn nhất Một trở ngại khác của tính kiên định là suy nghĩ chỉ bằng một từ đơn nhất. Hầu hết mọi người suy nghĩ bằng từ ngữ, họ nghĩ về vấn đề và giải pháp bằng các từ ngữ. Tuy nhiên người ta có thể suy nghĩ bằng những cách thức không phải là ngôn từ, như điệu bộ, cử chỉ, hình ảnh, cảm giác. Những cách thức này sẽ giúp chúng ta sáng tạo hơn trong tư duy. Thay vì dùng từ ngữ để mô tả, bạn có thể vẽ hình minh hoạ. 5- Cam kết Một cá nhân đã cam kết điều gì, nghĩa là họ phải theo đuổi những cái đã cam kết. Đôi khi việc theo đuổi cam kết làm giảm tính sáng tạo của người ta. a- Sự rập khuôn dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ 4 Có rất nhiều người giải quyết các vấn đề dựa vào các tình huống họ đã gặp trong quá khứ. Vấn đề hiện tại được họ xem như là một sự biến thể của một vấn đề nào đó trong quá khứ, vì vậy họ giải quyết vấn đề hiện tại theo cách họ đã thành công trong quá khứ. Dĩ nhiên nó không xấu vì việc dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ có thể giúp họ tổ chức vấn đề trên cơ sở nguồn thông tin giới hạn, tuy nhiên nó làm người ta khó tìm kiếm cái mới. b- Bỏ qua sự tương đồng (phổ biến) Một trở ngại thứ hai trong cam kết là việc do sai lầm trong khi nhận diện sự tương đồng của các vấn đề, nó làm cho người ta bỏ qua mất các dữ liệu. Việc tìm được điểm chung cho hai vấn đề riêng biệt là một cách thức sáng tạo. Để kiểm tra khả năng nhìn nhận sự tương đồng, hãy trả lời các câu hỏi sau: 1. Có gì tương đồng giữa nước và tài chính ? 6- Sự sô đọng ý tưởng a- Tự tạo mâu thuẫn Đôi khi người ta gặp những cản trở trong việc giải quyết vấn đề, hay họ bị người khác thúc ép, đó là trường hợp mà vấn đề khó được giải quyết. Và trong những tình thế đó họ có thể bỏ qua vấn đề. Trong những tình thế đó bạn nên phá vỡ cái hiện tại, tìm kiếm, suy nghĩ những cái mới. Tự tạo mâu thuẫn là cách thức tạo ra những giới mới và thử tìm kiếm giải pháp trong tình thế đó. b- Tách các thông tin phụ và chính ra Đây là một phương pháp đối ngược với phương pháp thúc ép một cách giả tạo. Khi gặp các vấn đề khó khăn không thể giải quyết được, người ta phải làm cho vấn đề rõ ràng hơn, người ta phải xác định vấn đề thực sự ở đây là gì? Chúng ta phải loại bỏ những sai lầm để tìm kiếm một khái niệm chính xác cho vấn đề. Phải loại bỏ các thông tin không quan trọng đã làm cho vấn đề bị cô đọng lại, nhiều khi nó làm nẩy sinh các rào cản cho việc giải quyết vấn đề vì nó đã thổi phồng sự phóng đại của vấn đề từ các điều đơn giản. 7- Tự mãn Có những ngăn cản việc tư duy một cách sáng tạo là do chúng ta có thói quen tư duy kém, hay vì do chúng ra đưa ra các giả thiết không phù hợp, hay vì sự sợ hãi, ngu dốt, sự không an toàn hay do thói quen lười biếng. Hai sự minh hoạ cho tính tự mãn là việc không đặt câu hỏi và xu hướng chống lại tư duy. a- Không tò mò Thỉnh thoảng việc không có khả năng giải quyết vấn đề là do tính trầm lặng ít nói, do đó chúng ta không đặt ra các câu hỏi để thu thập thông tin, hay nghiên cứu dữ liệu. Nhiều người suy nghĩ rằng như vậy là chúng ta ngoan hiền, hoặc là họ sợ mình trở nên ngốc nghếch khi đặt các câu hỏi. Các câu hỏi có thể làm người ta biết rằng họ ngốc nghếch. Điều đó dẫn đến nguy cơ họ có thể sẽ chấp nhận cái mà mình không biết. Điều đó tạo ra những khoảng cách, xung đột hay sự nhạo báng. Giải quyết vấn đề một cách sáng tạo vốn là rủi ro vì nó chứa đựng tiềm ẩn những xung đột trong giao tiếp cá nhân. Hơn nữa nó còn nguy cơ vì rất dễ mắc sai lầm. Linus Pauling, đã từng đạt giải Nobel về văn học nói “nếu bạn muốn có một ý tưởng hay, phải có nhiều ý tưởng, vì hầu hết các ý tưởng đều là những ý tưởng xấu” Bạn hãy trả lời 3 câu hỏi sau: 1. Khi nào bạn dễ dàng học một ngoại ngữ mới, khi bạn 5 tuổi hay bây giờ? Tại sao? 2. Có bao nhiêu lần cuối tháng mà bạn còn ít hơn 5000? 3. Lần cuối cùng bạn đặt 3 câu hỏi khi nào? (cho ví dụ bằng cách đặt một vài câu hỏi như kiểu của trẻ con, tại sao trái đất lại tròn? Tại sao mùa hè lại nóng..) Hầu hết chúng ta đều ngừng việc tò mò khi chúng ta lớn hơn bới vì chúng ta nghĩ không tò mò, không hỏi nghĩa là chúng ta thông minh. Thường thì khi 35 tuổi chúng ta sẽ ít tò mò hơn khi 5 tuổi, chúng ta tránh hỏi tại sao mà cố gắng chấp nhận mọi thứ. Trái lại, giải quyết vấn đề một cách sáng tạo đòi hỏi chúng ta phải luôn tò mò, luôn đặt câu hỏi “ Tại sao?” 5 b- Xu hướng lười nhác trong suy nghĩ Biểu hiện thứ hai trong tự mãn làm xuất hiện các rào cản là thói quen không suy nghĩ. Ví dụ, một ngày nào đó bạn thấy người bạn đồng nghiệp của mình đang ngồi trầm ngâm trước cửa sổ. 20 phút sau đi qua bạn vẫn thấy người đồng nghiệp ngồi như vậy. Ngay lập tức bạn cho rằng người đồng nghiệp đang không làm việc, và anh ta không tạo ra giá trị gì cả. Khi bạn nghe một người nào đó nói rằng” xin lỗi, tôi không thể đến dự buổi tiệc được vì tôi bận phải suy nghĩ” chắc là mọi người đều cho rằng đó là một câu chuyện tiếu lâm. Việc suy nghĩ của chúng ta là do não quyết định. Bán cầu não phải suy nghĩ những vấn đề liên quan đến trực giác, tổng hợp, sự khôi hài và những vấn đề định tính. Những suy nghĩ này liên quan đến các vấn đề như tình cảm, sự tưởng tượng. Còn bán cầu trái suy nghĩ những vấn đề liên quan đến sự logic, phân tích, hay những công việc thường ngày. Suy nghĩ từ bán cầu trái liên quan đến việc tổ chức, hoạch định và những vấn đề rõ ràng chính xác. Một số nhà nghiên cứu đã thấy rằng hầu hết giải quyết vấn đề một cách sáng tạo đòi hỏi sự suy nghĩ của cả hai cửa bán cầu não. Ý nghĩ sáng tạo thường xuất hiện từ bán cầu phải, nhưng chúng được sắp xếp và lọc lại bằng bán cầu trái. PHÁ VỠ CÁC NGĂN CẢN CHO TƯ DUY SÁNG TẠO Hầu hết các cản trở xuất hiện do lối tư duy lâu ngày của chúng ta tạo nên. Do đó đòi hỏi phải có lối tư duy khác. Chúng ta sẽ thảo luận kĩ năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo bằng cách học những kĩ thuật phá vỡ các cản trở. 8- Các giai đoạn trong tư duy sáng tạo Đầu tiên chúng ta phải nhận ra rằng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo là một kỹ thuật có thể rèn luyện. Các nhà nghiên cứu đều cho rằng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo qua 4 giai đoạn: chuẩn bị, ấp ủ, làm sáng tỏ, kiểm tra. Giai đoạn chuẩn bị bao gồm thu thập thông tin, xác định vấn đề, tập hợp các phương án, kiểm tra mọi thông tin. Sự khác nhau giữa kĩ năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo và giải quyết vấn đề thông thường là cách thức thực hiện giai đoạn 1. Giải quyết vấn đề một cách sáng tạo linh hoạt hơn trong thu thập dữ liệu, xác định vấn đề và đánh giá. Thực ra, trong giai đoạn này việc đào tạo giải quyết vấn đề một cách sáng tạo rất có hiệu quả vì 3 bước sau không làm việc nhận thức nhiều. Thứ hai, giai đoạn ấp ủ hầu hết là các hoạt động không liên quan đến nhận thức mà là việc so sánh các dữ liệu với vấn đề đang quan tâm. Giai đoạn làm sáng tỏ mục đích là để nhận ra các giải pháp một cách sáng tạo. Cuối cùng là giai đoạn kiểm tra, liên quan đến việc đánh giá các giải pháp trong mối quan hệ với các tiêu chuẩn để chấp nhận giải pháp. Trong giai đoạn chuẩn bị, có 2 kĩ thuật để cải tiến khả năng tư duy một cách sáng tạo. Một loại giúp các cá nhân tư duy và xác định vấn đề một cách hiệu quả. Kĩ thuật kia giúp thu thập thông tin và tập hợp các giải pháp cho vấn đề. Sự khác biệt giữa những ngưới có khả năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo và những người khác là ít có sự đối lập. Họ là những người có khả năng thu thập thông tin linh hoạt hơn, nhận diện được nhiều giải pháp hơn cho vấn đề. 9- Các phương pháp cải thiện việc xác định vấn đề Đây là bước chính trong giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Các nhà nghiên cứu cho rằng thông thường người ta xác định vấn đề bằng cách liên hệ với những vấn đề họ đã gặp. Một vấn đề mới có thể không giống một vấn đề cũ, do đó việc xác định nó trong mối quan hệ với vấn đề cũ có thể làm cho việc giải quyết vấn đề không chính xác. Sau đây là một số kĩ thuật giúp xác định vấn đề một cách chính xác. a- Làm những cái xa lạ trở nên quen thuộc và làm những cái quen thuộc trở thành xa lạ Đây là kĩ thuật phân tích những điều xa lạ trong mối quan hệ với những cái quen thuộc, điều đó có thể làm xuất hiện những cái nhìn mới lạ. Đầu tiên làm cho những cái xa lạ trở thành quen thuộc. Sau đó cố gắng làm cho định nghĩa mờ nhạt, méo mó, và hoán vị theo một cách khác (làm cho những vấn đề quen thuộc trở thành xa lạ). 6 Ví dụ, bạn muốn xác định vấn đề “tại sao nhóm của bạn ít có không khí vui nhộn ”Bạn có thể đặt các câu hỏi: Bạn nhớ cái gì? Bạn cảm thấy nó như thế nào? Nó tương tự như cái gì? Nó không tương tự cái gì? Ví dụ vấn đề bạn nhớ đến là một cái chốt cửa hen rỉ. Điều đó làm bạn nhớ đến cảm giác khi bạn đến bệnh viện. Điều đó tương tự như việc bạn đóng cửa sau khi chơi bóng rổ. Việc phân tích vấn đề một cách ẩn dụ hoặc sử dụng phép loại suy giúp bạn nhận diện các thuộc tính của vấn đề mà nó chưa xuất hiện trước đây. Do đó có thể làm nẩy sinh ý tưởng mới. Một số kĩ thuật trợ giúp cho việc sử dụng phép loại suy: tính đến những hoạt động trong khi loại suy (việc lái xe, nấu ăn), những thứ có thể nhìn thấy (ngôi sao, trận đá bòng, bản đồ), gắn với các thứ quen thuộc như gia đình, nụ hôn, tạo những mối quan hệ với những cái không tương tự. Có 4 loại loại suy: loại suy cá nhân (cá nhân tự nhận diện vấn đề bằng khả năng cá nhân của mình), loại suy trực tiếp (cá nhân sử dụng các công cụ, kĩ thuật để nhận diện vấn đề), loại suy bằng biểu tượng (sử dụng hình ảnh, sơ đồ, biểu đồ), loại suy tưởng tượng. b- Trau chuốt định nghĩa Đó là cách thức mở rộng, hiệu chỉnh định nghĩa. Một cách thức cải tiến bản thân là tập hợp ít nhất 2 phương án giả thiết cho mọi vấn đề. Ít nhất 2 khái niệm đáng tin cậy cho vấn đề. Chúng ta có thể thay các câu hỏi: vấn đề là gì? Ý nghĩa của nó là gì? Kết quả của nó là gì? Bằng các câu hỏi: Những vấn đề là gì? Ý nghĩa của chúng là gì? Các kết qủa chúng là gì? Một cách thức khác là sử dụng một danh sách các câu hỏi. Nó cung cấp một danh sách các câu hỏi để giúp các cá nhân suy nghĩ các phương án. Có một số câu hỏi chúng ta có thể sử dụng là: 1. Có gì thêm nữa không? 2. Điều trái lại có đúng không? 3. Vấn đề có chung, tổng quát quá không ? 4. Có thể bắt đầu bằng cách khác không? 5. Người nào có thể nhìn nó một cách khác? 6. Kinh nghiệm trong quá khứ như thế nào? Thử suy nghĩ về một vấn đề mà bạn có kinh nghiệm. Đầu tiên xác định vấn đề bằng cách thông thường bạn thường gặp. Sau đó, thử trả lời 6 câu hỏi trên. c- Lật ngược lại định nghĩa Trong nhiều năm, một nhà kinh doanh nhỏ vay một chủ nợ một món nợ lớn. Theo tin đồn, người cho vay có liên quan đến một tổ chức tội phạm. Trong khi đó việc kinh doanh của ông ta đang gặp khó khăn, ông ta không thể trả nợ được. Tuy nhiên, người cho vay tập trung mối quan tâm vào người con gái của nhà kinh doanh, bằng một cách thức nham hiểm, người cho vay quyết định đạt được cô con gái hơn là vụ làm ăn nhỏ bé. Gã cho vay bèn tổ chức một cuộc cá cược. Hắn bỏ một viên đá trắng và một viên đá đen vào trong túi. Nếu cô gái lấy được viên đá trắng, cô sẽ trở thành vợ hắn và ông chủ kinh doanh phải trả đủ số nợ. Ngược lại, nếu cô lấy được viên đá đen cô gái sẽ ở lại với cha và món nợ cũng được xoá sạch. Nếu cô không chấp nhận các phương án đặt ra thì món nợ của cho cô sẽ phải trả ngay lập tức. Nhà kinh doanh chấp nhận điều khoản. Khi người cho vay bỏ 2 viên đá vào túi, cô gái đã liếc thấy đó là 2 viên đá trắng. Bạn nên khuyên cô gái làm gì? 10- Tập hợp nhiều phương án Thông thường khi giải quyết vấn đề người ta có xu hướng tìm ít phương án. Tuy nhiên, chính điều đó làm giới hạn khả năng tư duy của chúng ta a- Trì hoãn nhận xét Việc phát triển các phương án thường sử dụng phương pháp huy động trí não. Đó là công cụ hữu ích vì nó khuyến khích người ta nhanh chóng đưa ra các phương án. Có 4 nguyên tắc chính của huy động trí não: 1. Không đánh giá trong khi tập hợp phương án 2. Khuyến khích phát triển ý tưởng. Loại bỏ các phương án dễ hơn việc đưa ra chúng 3. Quan tâm đến số lượng hơn là chất lượng các phương án 7 4. Người tham gia nên xây dựng hay hiệu chỉnh ý tưởng của người khác, nhờ vậy một ý tưởng tồi có thể trở thành một ý tưởng tốt. Việc sử dụng phương pháp tấn công não thường được sử dụng trong nhóm để tìm ý tưởng cho việc giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Và để tạo động lực cho sự tư duy nên giới hạn thời gian tư duy khoảng 25 phút. b- Mở rộng các phương án hiện tại Đôi khi phương pháp tấn công não là không hiệu quả do tốn kém, do quá nhiều người liên quan hoặc tốn nhiều thời gian. Đôi khi nhà quản trị theo đuổi quá say sưa có thể tạo ra các phương án không thực tế. Kĩ thuật chia vấn đề thành từng phần nhỏ giúp cải thiện việc giải quyết vấn đề, làm tăng tốc độ thu thập và lựa chọn phương án. Ví dụ, trong 5 phút, hãy liệt kê các cách thức sử dụng quả bóng bàn. Ví dụ làm phao câu cá, đồ chơi cho con mèo. Sau khi liệt kê, bạn hãy phân tích các thuộc tính của quả bóng bàn như mầu sắc, hình dáng, chất liệu.. từ đó có thể có các công dụng khác.Vì vậy, bằng cách chia nhỏ vấn đề bạn có thể tìm được nhiều phương án hơn. c- Kết hợp các thuộc tính không liên quan Sự khác nhau giữa người sáng tạo và người không sáng tạo là khả năng liên kết các thông tin. Có hai phương pháp liên kết: hình thái học và phương pháp sử dụng mô hình toán. Phương pháp liên kết hình thái học có 4 bước: 1. Phát biểu vấn đề. Ví dụ: kéo dài thời gian ăn trưa với bạn bè tại tiệm cafe hàng ngày 2. Nêu các thuộc tính chính của vấn đề Thời gian: 1 giờ Thời gian bắt đầu: 12 giờ trưa Vị trí : quán cafe Với : bạn Mức độ thường xuyên: hàng ngày 3. Các phương án với từng thuộc tính Thời gian: 1 giờ 30 phút, Thời gian bắt đầu: 12 giờ trưa: quán cafe Với : bạn Mức độ thường xuyên: hàng ngày 4. Các phương án kết hợp: 1. 30 phút, bắt đầu 12h30, tại phòng họp với ông chủ 1 lần/tuần 2. 90 phút, từ 11:30, phòng họp với nhân viên, 2 lần/tuần 3. 45 phút, từ 11 giờ, với lãnh đạo nhóm, tại cafe vào những ngày khác 4. 30 phút từ 12 giờ một mình trong phòng làm việc một mình, mọi ngày Kĩ thuật thứ hai là so sánh các thuộc tính không liên quan bằng sử dụng mối quan hệ mô hình toán. Ví dụ khách hàng không hài lòng với dịch vụ của công ty bạn. Hãy xem xét một vài sự kết hợp sau: - Khách hàng nằm trong dịch vụ (khách hàng tương tác với dịch vụ cá nhân) - Khách hàng như là dịch vụ (khách hàng giao dịch vụ đến cho người khác) - Khách hàng và dịch vụ (khách hàng và dịch vụ cá nhân làm cùng nhau) - Khách hàng cho dịch vụ (khách hàng giúp cải tiến dịch vụ) - Dịch vụ gần khách hàng (thay đổi vị trí dịch vụ) - Dịch vụ trước khách hàng (chuẩn bị dịch vụ trước khi khách hàng đến) - Dịch vụ thông qua khách hàng (sử dụng khách hàng để cung cấp dịch vụ tăng thêm) - Dịch vụ và khách hàng đồng thời Bằng cách tích hợp theo nhiều cách chúng ta có thể tìm được phương án tốt. 8 11- Những gợi ý để áp dụng kĩ thuật giải quyết vấn đề Tất nhiên không phải các công cụ và kĩ thuật này có thể xoá bỏ được rào cản trong mọi trường hợp. Tuy nhiên 6 bước sau đây sẽ giúp bạn trong việc xác định vấn đề, thu thập thông tin để tìm kiếm các giải pháp tiềm năng. Chúng hữu dụng khi cần tìm một giải pháp mới cho vấn đề. Tất cả chúng ta đều có khả năng sáng tạo, những stress và sức ép của cuộc sống hàng ngày tạo cho ta thói quen không tư duy sáng tạo. Những gợi ý sau luôn hữu ích cho chúng ta. Nếu chỉ đọc các kĩ thuật và có lòng ham muốn sáng tạo thì chưa đủ. Các kĩ thuật không phải là một phép nhiệm mầu. Sự sáng tạo phụ thuộc vào khả năng tập hợp ý tưởng mới và sự tư duy khác biệt. 6 gợi ý giúp bạn sáng tạo một cách linh hoạt và sử dụng các kĩ thuật này tốt hơn. 1. Hãy giành một chút thời gian để thư giãn 2. Tìm một vị trí mà ở đó bạn có thể suy nghĩ 3. Nói với người khác về suy nghĩ của bạn 4. Hỏi người khác về ý tưởng của họ đối với vấn đề đó 5. Đọc thật nhiều 6. Đừng bao giờ giết chết ý tưởng của mình. Đừng bác bỏ hay để người khác bác bỏ ý tưởng của mình quá sớm. Những gợi ý này hữu ích cho cả việc giải quyết vấn đề đơn thuần. Tóm lại, khi bạn gặp một vấn đề minh bạch- một vấn đề mà thông tin có sẵn, kết quả cuối cùng có thể dự báo được. Khi đó bạn nên áp dụng phương pháp giải quyết vấn đề đơn thuần. Ngược lại, nếu vấn đề không rõ ràng, thông tin không có sẵn, giải pháp không xuất hiện, hãy giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI Tự xoá bỏ những rào cản trong tư duy sáng tạo là chưa đủ, để trở thành một nhà quản trị thành công bạn phải biết giúp đỡ người khác xoá bỏ các rào cản cho tư duy. Thúc đẩy đổi mới là cách thức tạo ra những thách thức để khuyến khích nhân viên của bạn sáng tạo. 12- Những nguyên lí quản trị để tạo sự đổi mới a- Tách rời các cá nhân và nhóm gộp các cá nhân Tách rời các cá nhân tạo điều kiện cho các cá nhân có tư duy sáng tạo. Ngược lại, việc nhóm gộp các cá nhân lại luôn có tác động làm tăng năng suất. Những nhóm nên có một vài đặc điểm như tồn tại các ý tưởng bất đồng trong nhóm. Sự bất đồng đó tương tự như việc nhìn nhiều khía cạnh của vấn đề.Vì vậy trong khi tranh cãi sẽ nẩy sinh ra ý tưởng mới. Có thể hình thành các nhóm làm việc cạnh tranh, nhóm có sự tham gia của bên ngoài, nhóm chức năng ngang ... Một nhóm tốt cho sự phát triển các ý tưởng mới là nhóm các đặc tính như: không đồng nhất, cạnh tranh, tương tác. b- Giám sát và kích động Các cá nhân thường làm việc rất vô trật tự. Một hệ thống giám sát có thể tạo những khích thích, thúc giục nhân viên sáng tạo. Việc giám sát bằng cách yêu cầu nhân viên giải trình kết quả còn là cơ sở để đáng giá nhân viên. Một trong những kĩ thuật kích động là thu thập thông tin từ khách hàng về sự mong muốn, đánh giá vào sở thích của họ. Hầu hết các tư duy sáng tạo đến từ khách hàng. Do đó nhân viên nên thường xuyên tiếp xúc với khách hàng, đặt cho họ các câu hỏi. c- Vai trò của phần thưởng Hệ thống phần thưởng có vai trò quan trọng trong việc phát triển tư duy sáng tạo. Có 4 nhân vật chính trong quá trình đổi mới: - Người có ý tưởng - Nhà tài trợ: người cung cấp các nguồn lực, môi trường để người có ý tưởng phát huy khả năng) - Nhạc trưởng (người liên kết các nhóm chức năng lại với nhau) 9 - 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. - Người phá băng (phá bỏ những rào cản ngăn cản tư duy sáng tạo) Do đó, khi thiết kế hệ thống phần thưởng phải quan tâm đến đầy đủ 4 nhân vật này. HƯỚNG DẪN HÀNH VI Các bước sau giúp bạn thực hành các kĩ năng trong giải quyết vấn đề, sáng tạo và đổi mới Theo đúng 4 bước trong khi giải quyết các vấn đề rõ ràng Khi gặp vấn đề khó khăn cố gắng phá vỡ các rào cản bằng cách theo đuổi các hoạt động sau: Suy nghĩ lan man bổ sung vào suy nghĩ nhất quán Sử dụng nhiều từ ngữ trong tư duy thay vì một từ Thay đổi những khuôn mẫu trong quá khứ Nhận diện những yếu tố có vẻ như không liên quan Xoá những thông tin ít quan trọng Tránh việc tự tạo những mâu thuẫn làm rào cản cho vấn đề Tránh trầm lặng ít nói Sử dụng tư duy cả từ bán cầu phải và trái Khi xác định một vấn đề, hãy làm quen thuộc các yếu tố xa lạ và làm xa lạ các yếu tố quen thuộc Xác định vấn đề một cách phức tạp bằng cách xác định ít nhất 2 phương án Sau khi xác định được kết quả hãy quay làm lại từ đầu Tập hợp các phương án tiềm năng bằng cách sử dụng kĩ thuật huy động trí não với các nguyên tắc: Không đánh giá Khuyến khích phát triển ý tưởng Khuyến khích số lượng Xây dựng ý tưởng của người khác Liệt kê các giải pháp, sau đó chia nhỏ các giải pháp Tăng số lượng các giải pháp bằng cách kết hợp các thuộc tính không liên quan Khuyến khích đổi mới bằng cách làm việc theo những hướng dẫn sau: Tìm kiếm một “lĩnh vực luyện tập”, đó là lĩnh vực cá nhân có kinh nghiệm và có thể đưa ra ý tưởng và thiết lập trách nhiệm để khuyển khích đổi mới Nhóm gộp các cá nhân có kinh nghiệm, khả năng khác nhau thành một nhóm Mọi người phải báo cáo về hoạt động cải tiến của mình Tạo những kích động để tạo ý tưởng mới Thiết lập hệ thống phần thưởng để khuyến khích mọi người có liên quan đến việc hình thành ý tưởng sáng tạo 10
- Xem thêm -