Tài liệu Chết! sập bẫy rồi

 • Số trang: 533 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 5563 |
 • Lượt tải: 157
Itteen

Tham gia: 02/02/2015

Mô tả:

Cô sinh viên khoa tiếng Anh năm cuối Tần Khanh vì trượt môn tự chọn nên phải học lại, không cam lòng, cô nàng quyết tâm đi xin xỏ thầy giáo. Nào ngờ, người cô gặp phải chính là Tống Tử Ngôn – thầy giáo trẻ, đẹp trai, giỏi giang và vô cùng khó tính. Hết cách nên Tần Khanh phải làm liều - quyết định tỏ tình với Tống Tử Ngôn. Nào ngờ, thầy Tống đồng ý, từ đây cuộc sống của Tần Khanh rơi vào những “thảm cảnh oái ăm” do Tống Tử Ngôn bày ra. Hết ở trường học đến công ty, Tống Tử Ngôn nhiều lần lợi dụng quyền uy của tổng giám đốc để trêu chọc Tần Khanh khờ khạo, khiến Tần Khanh hết lần này đến lần khác dở khóc dở cười… Một câu chuyện siêu hài hước pha lẫn những khoảng lặng đầy xúc động bắt đầu…
King Kong Barbie (Lục Hoa - Lucy dịch) NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ Mc lc Chương 1: Đại học ..................................................................................... 5 Chương 2: Xin việc ................................................................................... 30 Chương 3: Hẹn hò ................................................................................. 100 Chương 4: Gặp lại .................................................................................. 158 Chương 5: Thanh Đảo một đêm ....................................................... 193 Chương 6: Chạy trốn ............................................................................. 224 Chương 7: Sống chung ........................................................................ 246 Chương 8: Chiến tranh lạnh ................................................................. 283 Chương 9: Tình cũ không rủ cũng tới ............................................ 322 Chương 10: Tình cũ duyên mới ........................................................... 370 Chương 11: Lấy lòng mẹ vợ .................................................................. 451 Ngoại truyện: Tại sao là cô ấy? ................................................................. 527 Chng 1: Đi hc Hít vào, th ra, li hít vào, li th ra. Sau N ln hít vào th ra, tôi chm chm i v phía bc gi ng. Sinh viên trong l p ã v h t, ch còn li m t ngi àn ông ang th n nhiên ng ch nh sa gì ó trên bc gi ng. Tôi hng ging: “Thy Tng”. Hn ngng u lên, con mt en trm tnh li c qua tôi, tôi nghe ti ng tim mình ang p d d i, kh cn môi, tôi ánh cc, l n ti ng t gi i thiu: “Thy, em là Tn Khanh l p chín!”. Hn im lng, trong mt hi n n ý ci. Tôi nut n c bt, nm cht tay li, ngng cao u, nói to: “Thy, em yêu thy!”. “Th nào, th nào? K t qu sao?!”. Va tr li ký túc xá, m t ám ngi ã xông t i vây quanh. Tôi áp xuôi x: “Tao nói r"i”. “Th sau ó? Thy Tng ph n ng th nào?” Ánh mt ám ngi vây quanh lóe sáng. 5 “A, ra th à”. “Cái gì ra th ?”. Tôi xòe tay: “#$y là ph n ng c%a lão $y ó”. Nói chính xác hn, hình nh lúc ó hn kh git mình, sau ó va nhìn tôi va áp v i v& ng ý sâu xa: “A, ra th à”. Tôi da u lên vai Tiêu Tuy t, ai oán nói: “Mày nói tao có ph i ùa không h ?”. Tiêu Tuy t va du dàng vut tóc tôi, va an %i theo ki'u “ra v& hi'u bi t”, “ra v& thông c m”: “Không sao, không sao, cùng lm là hc thêm m t n(m na, coi nh hc li cho chc thôi mà”. Ln i cho lành. Tôi b nó, l(n lên ging, nhìn s n(m mi chín ) choe choét trên màn hình trong trang web c%a trng, ' mc nhng git n c mt hi hn l(n trên gng mt nghiêng bn mi l(m c%a mình. Nhìn ba ch Tng T Ngôn tên gi ng viên bên cnh môn hc, tôi ru t i thi ru t. Nghe "n hn là m t con rùa bi'n bi v n c sau khi tt nghip trng i hc n*i ti ng nào ó n c ngoài, nghe "n hn ngoài vic dy trng này còn t m m t công ty niêm y t, nghe "n hn vô cùng +p trai tài gi)i, khí ch$t hiên ngang, nghe "n m/i ln hn ng l p, b$t k' ó có ph i là môn t chn hay không, sinh viên t i hc u ông nghìn nght - nhân khí quá vng, hn i dy cha bao gi i'm danh, bi không có ai ngc t i mc b) gi c%a hn. 6 Nghe "n môn t chn n(m nay vn là sinh viên (ng ký qua l p trng, r"i sau ó n p danh sách lên thy h ng d0n, nhng n(m nay có quá nhiu sinh viên chn l p c%a hn nên cui cùng ph i (ng ký li m t ln na. #' m b o công b1ng, trng quy t nh cho (ng ký trên mng, n(m gi chiu hôm ó m i m h thng (ng ký, t i ba gi h thng ã lag h t. Tôi va lc u th dài tr c sc mnh m2 nam, va lit thêm tên mình vào bi'n ngi (ng ký mênh mông. Không th' không t hào r1ng vn khí c%a tôi quá tt c, toàn b tên c%a m t tr(m hai mi mt sinh viên c l p u p lên trên tên tôi. Ngày có danh sách hc, tôi l nóng quanh tròng, c m ng t i mun khóc, hn không th' phi v nhà thp ba nén nhang lên m phn t* tiên. C m t t* tiên phù h , cui cùng con c3ng không cn nm n p lo s m/i ln trn hc r"i! Nhng ai có th' nói tôi hay, ti sao tên thy giáo cha bao gi i'm danh nh hn li cho tôi 0 i'm chuyên cn ch? Ti sao ph i ban cho a sinh viên n(m th t nh tôi thành tích thê th m vy? Ti sao ã cho tôi h cánh an toàn tr c m$y môn chuyên ngành khó nh1n r"i li ngáng chân cho ngã tr c cái môn bé c)n con này? C(m nh$t là môn t chn ch m t hc k5 m i có, ngha là ph i i thi li, mà c3ng ch có th' i sang n(m thi li v i l3 sinh viên n(m th ba, nói cách khác, tôi ph i làm m t a sinh viên b lu ban. Lúc va hay tin, tôi còn ch6ng thèm ' tâm. Hc t i n(m th t, có nhiu chuyn trng mt nhm mt m v i l3 sinh viên 7 chúng tôi, còn nh l p sáu cnh bên có sinh viên hoành tráng i thi ti ng Anh c$p bn, giám th bt c tên $y ang gi tài liu, hn ch cúi u nói: “Thy, em ã hc n(m th t r"i”, ch b1ng câu nói ngn gn th thôi ã ánh m t òn chí mng vào lòng trc n c%a thy giám th, vy là thoát c t i. Ch cn khai gi ng r"i i xin thì s không sao h t. Tôi c ngh lc quan nh th . Ngay sau ngày khai gi ng, tôi m i bi t ý ngh lúc ó c%a mình ngu ngc bao nhiêu, ngây th bao nhiêu. Nghe "n, có em gái là hoa khôi c%a trng, hai mt 0m l, khóc s t m t cu xin au kh*, Tng Kim Quy v0n dng dng lnh lùng. Li nghe "n, có àn anh vì môn hc t chn mà ' tu t m$t hc b*ng hng nh$t, bèn kiên trì u*i theo chn ng gi ng viên, Tng Kim Quy không n' mt, vung tay múa bút sa ngay tám mi l(m i'm thành n(m mi l(m… #1ng sau v& phong nhã thanh tú +p trai kia c%a Tng Kim Quy li là m t tâm h"n vô cùng ngang ngc và bo lc. # n lúc này, tôi m i hi hn t i mc m$t ng%. #ng ri vào ng cùng, t nhiên m t c nh trong phim “Friends” siêu n*i ti ng lóe lên trong óc, m t hc sinh nam +p trai th* l v i Ross: “Thy, em yêu thy!” Ross lúng túng, tuy r1ng không nhn li t) tình nhng c3ng lén giúp cu hc sinh kia sa i'm. Tôi luôn tin chân lý không phân bit quc gia, mc k là s ta hay s Tây, c gõ mõ c là lp a thành Pht ráo. 8 Th nên m i có cái màn trên kia. Nhng sao Tng Kim Quy không có d$u hiu rc rch gì h t th ? Không l dùng chiêu ó không xi-nhê gì v i hn sao? Không, không th' nào. C cho hn không ph i thy giáo, nhng có ngi t) tình th , ít ra c3ng nên ) mt m t tí ch. Nhng mà ph n ng c%a hn t u t i cui ch có th' hình dung b1ng hai câu thành ng, m t là “ t nhiên hi'u ra”, hai là “r$t có hng thú”. Tôi không dám tính t i phng án th$t bi ph i hc li thêm m t n(m na, h quy t tâm ngày mai chc chn ph i châm thêm du, b) thêm la m i c. Hôm sau tôi dy s m, bò ra kh)i ging, ra ng tr c c*ng trng ôm cây i th). T xa ã th$y hn i t i, toàn thân chìm trong nng s m, c ngi nh phát ra m t vòng hào quang, s i chân thong dong, t tin, úng là vô cùng có dáng d$p àn ông nho nhã. Tôi nut n c bt, v i xông ra. Hn gt u chào, h)i: “Tn Khanh c%a l p chín ph i không, có chuyn gì?”. Tôi gt u nh dp t)i, lon ton i theo sau, bóp méo ging gi v l$y dáng e th+n, nói: “Thy, em ch thy ch/ này lâu r"i, cái này là ba sáng em mua cho thy c(ng-tin $y”. Hn dng b c, o mt suy t nhìn tôi r"i cm l$y. 9 Tôi h n h: “N u thy thích, sau này hôm nào em c3ng mua ba sáng cho thy”. M t h"i lâu sau, hn m i trm ngâm: “Chuyn ngày hôm qua em nói…”. Thanh âm trm th$p nh ang suy xét. Tôi không ' cho hn có c h i, lp tc m m"m ánh ngay òn ph% u: “Thy, ngay t ln u tiên gp em ã thích thy r"i, thích cp lông mày, ôi mt, cái m3i, thích ming c%a thy. M/i m t câu thy nói em u nh mãi không quên, nghe c ti ng thy thôi là % cho em th$y hnh phúc r"i. Em thích thy, thích n sp phát iên lên, ri xa thy chc chn em không th' nào sng c, thy là l sng c%a i em, là sao mai trong bóng êm t(m ti, soi sáng ng cho em”. Na on u y nhng n/i chua xót, na on sau thành n xin gia nhp # ng, ý t bay lon x, n c mi ng bay tung tóe. Hn v0n im lng, ch na ci na không nhìn tôi, b/ng nhiên tôi có c m giác mình ch6ng khác nào con kh làm trò trên sân kh$u, c3ng ngng ngùng không dám nói thêm câu nào na. M t lát sau, hn m i m ming: “Hóa ra trong tim em, tôi quan trng nh vy”. Tôi gt u, gt u, li gt u. “Em ã thích tôi nh th ”. Hn chm rãi nói, nghe ging nh có ý ci: “Chúng ta h+n hò i”. “K t qu th là rõ quá r"i”. Tiêu Tuy t va cn ht da va cht h: “Thy $y mun b0y mày”. 10 “H? Nghiêm trng th sao?” - Tôi a hai tay che tr c ngc, ho ng ht h)i li. “Chóc!”. M t ht da b ném vào u, Tiêu Tuy t nhìn tôi b1ng v& khinh thng: “#ng có gi làm dân n b ác bá c7ng bc i, trong trng này ch6ng thi u con gái mun b Tng T Ngôn b0y âu”. Tôn Vân Vân n1m ging trên “h” m t ti ng lnh lùng: “Là Tn Khanh thì ch s ngi ta không thèm b0y $y”. Cái này có tính là an %i trá hình không nh ? K i. Tiêu Tuy t ng dy, trèo lên ging tôi, h ging thn bí nói: “Sau này ng nói v i ai chuyn mày v i Tng T Ngôn nhé, chúng nó ghen ó”. Tôi nghi hoc: “Th chuyn i t) tình h"i ó không ph i do l3 chúng mày xúi tao làm à?”. Nó cc tôi m t cái: “#ó là vì không ai ng c chuyn li th này, chúng nó không dám làm nên m i mun mày làm th ch sao, có n1m m c3ng không ng c Tng T Ngôn li có ý v i mày”. Li kích… Tôi ru ru ngh t i sc mê hoc c%a thi u n b ngi ta khinh thng, u xìu h)i: “Hóa ra tao b xem thng h ?”. “C3ng không ph i th , ch6ng qua nhìn mày thì không có c m giác b uy hi p thôi.” Nó an %i tôi: “Ai li không bi t trong lòng mày có Tô Á V(n ch?”. Trong lòng li nhói au, tôi im lng không áp. S b Tiêu Tuy t nhn ra, tôi v i vàng l ng sang chuyn khác: “Tng Kim 11 Quy còn b o chiu mai ch hn tr c c*ng trng, mày b o coi tao có nên i không?”. Tiêu Tuy t áp: “Cái này t mày quy t nh i, thc ra tao ngh Tng T Ngôn không t lm âu”. Th$y tôi còn cau mày do d, nó nh n mày h)i: “Có ph i mày còn vì ngi nào ó không h ?”. Tôi vn ang do d, nghe nó nói xong bèn h quy t tâm luôn: “Tao i”. Tiêu Tuy t trèo li v ging, tôi m mt nhìn ch(m ch(m lên trn nhà quét vôi trng c%a ký túc xá, tr c mt hin lên gng mt +p trai ti ci c%a Tô Á V(n. Anh r$t hay ci, còn nh ln u tiên gp nhau là khi tôi tham gia oàn leo núi, anh là sinh viên c%a trng bên sang giao lu v i chúng tôi. Xe t t l(n bánh, anh ng u xe, ci nói v i mi ngi: “Chào mi ngi, anh là Tô Á V(n, ph trách hot ng ln này c%a oàn, nói cách khác, ba ngày này anh hoàn toàn là ngi c%a các em”. Hàm r(ng trng, vóc ngi cao l n cùng gng mt tu$n tú khi n ngi ta va nhìn ã th$y có c m tình, ch cn anh ci ti thì c gng mt $y bng lên nh c ánh mt tri chi u sáng, cái câu “là ngi c%a các em” khi n chúng tôi vn d còn ngi ngùng ã ph i ci nghiêng ng . M t nam sinh viên h)i: “Có chuyn gì thì có th' h)i anh sao?”. “Có th' ch, ng nhiên r"i”. Anh làm b nghiêm túc: “Có chuyn c h)i, không có chuyn, chuyn ba ra c3ng c h)i”. “Th , anh Tô, anh ã có bn gái cha?” M t ging n trong tr&o vang lên, c xe nh$t thi ri vào im lng. 12 R$t không may, ngi nói ra câu ó là tôi. D i ánh mt kinh ngc c%a anh cùng nhng cái nhìn ch1m ch1m t mi ngi, tôi chm chp thu ngi li, hn không th' chui xung cái l/ nào cho r"i. M$y ngày sau tôi u tìm cách tránh anh, lúc anh qua dn dò chúng tôi, tôi u cúi u ngm ngón chân mình. Thc ra chuyn này c3ng ch6ng có m$y ai ' tâm, th nh$t c(n b n vì chúng tôi không nh mt nhau, th hai vì mi ngi ai c3ng a náo nhit. Thc ra ln u gp, Tô Á V(n c3ng ch hi hi +p trai thôi, còn tôi thì ch6ng hi'u sao mình li to gan th , m$t mt th . T$t c mi ngi u hào hng, nói là leo núi, nhng thc ra ch là lên ngn núi ngoi thành chi thôi. Trên núi có m t cây cu treo, trên cu treo là nhng ván g/ x p lin nhau, bên d i còn ch(ng c l i ' m b o an toàn, b c chân lên có c m giác lc l thú v nhng c3ng r$t an toàn. T$t c mi ngi u chi ùa vui v&, duy ch có tôi là mt trng bch, c ngi * m" hôi lnh. Tôi bám cht l$y dây i chm tng b c nh), mc dù bi t an toàn nhng lúc nãy nhìn xung khe sui sâu r$t sâu, t nhiên li bt ra ý ngh mình b r t xung. Tôi va run run l t tng b c chm chp, va t gi8u mình, ã mc chng s cao còn i leo núi, không t r%a mình thì tht vô cùng có l/i v i b n thân. Tô Á V(n phía tr c b/ng dng li, b c t i bên tôi, nm cht l$y tay tôi, nói: “#ng nhìn xung d i, i theo anh”. Bàn tay anh va to va $m áp, nm cht l$y tay tôi, c ý b c chm li. Tôi không th$y s nh ban u na, trong lòng ã bình tnh tr li. Nhng ch6ng hi'u sao u óc li quay 13 cu"ng, tim p càng ngày càng nhanh, tôi lm bm t nói v i mình: “Nm tay còn kích thích hn so v i chng s cao”. Tôi nói r$t nh), không ng anh v0n nghe c. Tô Á V(n quay u li nhìn tôi, khóe ming kéo lên thành m t ng cong +p tuyt, ôi mt en l$p lánh. Nhìn vin mt thâm en c%a mình trong gng, tôi th dài ánh st, cui tun r"i, ph i l t ra kh)i ging lúc mi hai gi tra úng là quá quá quá quá quá tàn nh0n!!! Tuy r1ng i tng h+n hò r$t k5 l, quá trình c3ng k5 l, nhng v i lòng tôn trng và c3ng hi vui vui v i cu c h+n này, tôi quy t nh c3ng nên chn cái gì mc cho nghiêm túc m t chút. Va t i c*ng trng ã th$y có m t chi c xe u ó, thi t k thon dài, thân xe l$p loáng ánh mt tri, tôi nghiêng u nhìn logo phía tr c, thm chép ming c m thán. Chc chc, toàn b tài s n c%a tôi chc c3ng ch mua n*i l$y m t cái bánh xe. Mãi t i khi i t i gn, tôi m i ci toe sung s ng. Tng T Ngôn nghiêng ngi da vào thành xe, i u thuc ang cháy k+p gia ngón tay, gng mt b khói thuc che l$p, duy có ôi mt là v0n trong sut trm tnh, va th$y tôi ã ci ci, h)i: “T i r"i à?”. Ch cn ng cnh chi c xe này thì dù tên àn ông ó có tm thng c7 nào c3ng tr nên a nhìn, hung chi ng cnh nó gi là ngi àn ông +p trai nh Tng T Ngôn. Mà ngi ph n nào có àn ông ng ch sao li không th$y vui ch, hung h" m t a a h vinh nh tôi, tôi n n ci ngt ngào hin lành thc n vô cùng hi m hoi: “Vâng, ' thy i lâu r"i”. 14 Hn nâng c* tay lên nhìn "ng h", nghiêm ging nói: “Ln sau nh t i úng gi ó”. Sao mà m$t hng th c ch, tôi o mt nhìn qua chi c xe và gng mt hn, quy t nh không thèm so o na. Xe chy êm ru, ng"i trong xe gió lùa mát m&, cnh bên là m t ngi àn ông +p trai dáng v& ng hoàng, tuy hn v0n ti p tc gi trng thái im lng trm mc nhng trong lòng tôi v0n t th$y r$t “happy”. Ch là nhc trong xe có hi quái d, giai iu n iu do t i do lui m/i m t on, tôi có lòng tt nhc: “#a này có b x c không thy, sao ch nghe c m/i nhc do mà không có ngi hát ?”. Hn quay u li li c mt nhìn tôi, ging u u: “#ây là m t loi nhc Bc Âu”. Tôi yên lng cúi u xung. Diu Ngc ã tng nói v i #i Ngc: “Ngi úng là tc nhân”. Còn tôi thì ch th$y mình ging ht già Lu(1). Tuy v& mt c%a hn không thay *i, ng khí c3ng bình thng, nhng sao mà tôi li t th$y nh mình ang b khinh thng vy tri? May mà hn c3ng m ming nói tr c: “Em không thích nghe thì thôi, chúng ta *i cái khác”. Tôi nhìn vào h p ng CD, toàn là ti ng n c ngoài, hình nh cái nào c3ng na ná nh nhau, ành nói: “Thôi k i ”. (1) Diu Ngc, #i Ngc và già Lu: Ba nhân vt trong ti'u thuy t “H"ng lâu m ng” c%a Tào Tuy t Cn. Tn Khanh ví mình quê mùa nh già Lu (BTV). 15 Hn nói: “Thc ra tôi c3ng không thích lm, nghe là mun ng%”. Hóa ra hn c3ng không ph i “Dng xuân Bch tuy t(2)” gì, tôi có c m giác ã tìm c "ng minh, hào hng xu$t: “N u ã th , ln sau em s mang cho thy m$y cái a, loi cc k5 “bc” $y.” “Không cn”. Hn áp. “Thy ng khách khí, em có nhiu lm”. “Không ph i là tôi khách khí v i em, mà là tôi không cn.” Hn h hng li c nhìn tôi, chm rãi nói: “Xe này là tôi i mn”. Xe này là i mn, tôi tha nhn mình b li này ép cho ngh+n sp ch t. Tôi nên nói hn h vinh hay nên khen hn thành tht ây tri, cui cùng v0n ph i gng gng nói m/i m t câu: “Ai da, thy, xe thy mn c3ng có phong cách ghê”. Im lng m t lát, tôi li tìm c m t ch% an toàn hn ' tán: “Qun áo thy hôm nay nhìn +p quá.” R$t tho i mái, n gi n, so v i qun tây áo s mi khi hn i dy thì nhìn còn +p hn m$y phn. Hn ci: “Yên tâm, qun áo này không ph i hàng mn âu”. Mun ép ngi ngh+n ch t hay sao, tôi ch6ng bi t nói gì, ch im lng, ln u tiên phát hin, mun hai ngi nói chuyn mà ch toàn nhng câu khách sáo là chuyn khó t i nhng nào. (2) Dng xuân Bch tuy t: Tên m t khúc c* cm, ngha bóng ch nhng ngi có trình thng thc ngh thut h t sc uyên thâm (BTV). 16 Khóe ming hn kh nh ch lên khi n lông tóc tôi dng lên phòng b h t ráo, ch nghe bên tai ti ng nói: “N u là ln u tiên h+n hò, tôi c3ng nên nghiêm túc m t chút”. B$y gi tôi m i t trong m t nh li, b/ng nhiên nh ra mc ích ti sao mình li t i ây, v i vã cúi u vn vn tay gi v e th+n: “Thy không cn nh th , ch cn thy vui v& là c r"i”. C nén acid ang trào dâng trong d dày, tôi ném sang bên cnh m t cái li c tình. Hn li c mt qua, h)i: “Ph i không?”. Tôi h c1m xung m t góc bn mi l(m , lúc này nên im lng thì hn. “Vy không cn ph i khách khí nh th ”. Ging hn nh+ nhàng t i k5 d: “Gi tôi là Ngôn Ngôn i”. Ngôn Ngôn… có th' gi m t ngi àn ông nh th sao(3)? M t dòng in tnh t trên tri giáng xung ngay u tôi, chy t nh u t i ngón chân, dng h t c tóc gáy, h"n vía xém lên mây luôn. Tôi ci khan hai ti ng: “Em… em không quen gi th ”. “T t r"i s quen”. Hn th n nhiên nói: “Gi th m t ti ng nghe xem nào.” Tôi c ép mình m ming nói ra li: “Ngôn Ngôn… y, thôi ' em gi tên thy i, Tng T Ngôn”. Hn git mình, trong mt lóe lên m t tia sáng áng ng, khóe môi lp tc nh ch lên: “#c”. (3) @ Trung Quc, cách gi láy tên thng ch dùng trong trng hp thân mt, phn nhiu dùng ' gi tr& em (BTV). 17 Xe dng li bên ng dành riêng cho ngi i b , hôm nay là cui tun, ngi qua ngi li không ít, m t ám gái l n gái bé (n mc hp mt, trang i'm xinh +p, c ln qua ln li tr c mt. Không th' không nói, tôi nhìn n phát ghen lên c. Nhng may là ngi àn ông bên cnh tôi ây r$t +p trai, i trên ng thu hút không ít ánh mt nhìn theo, trong lòng tôi t nhiên th$y vênh vang ôi chút. C nh tng +p bi t bao nhiêu, m t ngi àn ông tu$n tú nho nhã do b c cùng m t cô gái y nét duyên ngm, i gia dòng ngi t$p np, nm cht tay nhau. Nm tay nhau! Li c nhìn v& mt v0n nh thng c%a Tng T Ngôn, tôi thm cn r(ng: Không ph i ch là nm tay thôi sao? Vì m t hc phn, lão nng ây liu mng! Nhng lòng bàn tay tôi c liên tc * m" hôi, dng nh hn c m nhn c, cúi u: “Nóng lm h ?”. Tôi ci cng ngc: “Ngi ông quá”. Ngi r$t ông, Pht dy, ki p tr c ph i ngoái u n(m tr(m ln m i ch *i li m t ln gp thoáng qua ki p này, nhng ' i v i hn có gn na ti ng ngn ng%i này thôi, chc ki p tr c c* c%a tôi ph i gãy m$t tiêu r"i. Hn li c mt nhìn tôi, sau ó, r$t t nhiên, l$y tay choàng qua eo, kéo tôi vào lòng. Mùi thuc lá nhàn nht cùng m t mùi hng nh+ nhàng v$n vng bên m3i, tôi hi choáng váng, mãi t i lúc bình tnh li m i lúng túng tách ngi ra, ci gng: “Thây… Tng T Ngôn, thc ra không cn âu mà”. 18 Hn nói: “Chúng ta ang h+n hò, không ph i nên th sao?”. Tôi li cn r(ng, vì m t hc phn, lão nng ây liu mng! C i th t i ca rp chi u phim, hn nói: “#i coi phim i”. Dù sao thì c3ng ã ánh cc r"i, ch cn không ph i là khách sn thì dám i tut, tôi khí phách bng bng, gt u cái rp: “#i!”. Rp ang chi u b phim “Ha bì” ra t n(m ngoái, b phim này tôi ã t i v coi h t, ng"i mê mn ngm ôi mt to tròn ngây th v i cái c1m nhn xinh xinh c%a Châu T$n. Qu nhiên coi phim rp v i coi phim trên máy khác nhau hoàn toàn, na u phim tôi ng"i coi r$t say mê, na sau t dng nhn ra Tng T Ngôn càng ngày càng dch sát vào mình, trong bóng ti, tôi nhìn gng mt hn qua ánh sáng ht t màn hình lúc sáng lúc không, mt hn gn mt tôi nh vy, gn t i n/i có th' c m th$y hi th c%a hn. Não tôi hi , nháy nháy mt m$y cái nhìn hn. Hn c3ng nháy nháy m$y cái nhìn li, khóe ming kh nh ch lên thành n ci nht, vut tóc tôi, nói: “Tôi ra ngoài m t lát”. Mãi t i khi hn i ra ngoài r"i, u óc tôi m i bt u hot ng li, lúc nãy hn hn hn hn hn... không ph i mun hôn mình $y ch?! L nào mình thc s ch vì m t hc phn này thôi mà ' hn b0y th sao? #úng là không có chí khí r"i, cùng lm thì i hc thêm m t n(m na thôi, sao ph i chu thit th ch? Tuy hn +p trai tht ó, nhìn gn còn th$y ôi mt en sâu, lông mi dài tht dài... Xì! #+p trai c3ng không th' làm lý do ' mình sa a th c! 19 Ý ngh ph i i hay li ánh nhau chí chóe trong u, còn ang phân vân thì m ch/ ng"i bên cnh b/ng lún xung khi n tôi kh git mình. Hóa ra là Tng T Ngôn ã quay li, còn cm thêm n c ngt và b)ng ngô. Hn a n c ngt cho tôi, tr c lúc tay tôi chm vào b)ng ngô ã nh+ ging nói: “#ng ng y, ' tôi út cho em”. Hn nhìn tôi ci du dàng, r"i li du dàng út b)ng ngô t i tn ming, tôi c è nén khao khát mun chy trn xung. K t qu là… hn út t i ln th hai, th ba, lnh lng t i mc da gà da vt gì trên ngi tôi n*i lên h t ráo. Trong c nh sng không b1ng ch t nh th , trong lòng tôi tr/i lên ý chí chi n $u, chuyn bu"n nôn s n súa t i c7 nào ã làm h t r"i, m t là không làm, hai là c làm t i, cha th$y quan tài cha * l, cha vào khách sn cha chu dng. Lúc ra kh)i rp chi u phim, tri ã xâm xm ti, èn ng c3ng va c bt lên. Ng"i vào m t bàn trên tng b y c%a quán (n T Xuyên, tôi va nhìn sc tri lúc hoàng hôn va c m khái: “Tuy tình ti t hi ri rc, nhng nhc phim khá hay”. Hn nói: “So v i m$y b phim c coi là ngh thut c%a Trung Quc còn hay hn”. Tôi ph n i: “Nhng mà so v i “Sc. Gi i” còn kém ôi chút”. Hn ci nh có nh không, nheo mt nhìn tôi: “Là b n ã ct ch nh hay b n cha ct ch nh?”. Có ngi nói àn ông sáng s m và bu*i ti u là cm thú, sao t nhiên tôi li mang cái tài này ra nói h tri. Tôi v i vàng nói l ng qua chuyn khác: “Thy thích Vng phu nhân hay Ti'u Duy?”. 20 Hn lc u: “Không thích ai c ”. “Ph i thích m t ngi ch”. “C hai u r$t thông minh, tôi không thích ph n quá thông minh”. “Vy thy thích ngi ngc sao?”. Hn nhìn tôi, m m ci: “Dng ngi nh em ó”. Câu tr li c%a hn k5 thc là ang s nhc ch s thông minh c%a tôi, l nào tôi không thông minh sao? Nhng tôi không u$t ngh+n, c3ng không nghi n r(ng, nhìn ánh mt trm tnh mang theo ý ci c%a hn, trong u tôi hin ra m t ôi mt en láy khác. Lúc ó cm tri trên núi, mi ngi ng"i quanh la tri, (n ung xong xuôi, có ngi ngh chi trò sát nhân. Tôi r$t không may, vô cùng xui x&o, có l nên nói là Tô Á V(n may mn, quá may mn. Ch cn tôi là c nh sát, anh là sát th%, nh$t nh tôi s b anh âm cho m t dao. N u tôi là sát th% thì còn th m hn, b$t k' anh là c nh sát hay ngi dân, nh$t nh tôi s là ngi u tiên b tóm. Càng chi, mi ngi càng quên i mc ích ban u c%a trò này, ch ch(m ch(m làm nhân chng cho h" s t vong c%a tôi. Tôi m u máo kêu to: “Sao ch? Sao ch? Sao ln nào c3ng là t ch?”. Nhìn b dng khùng khùng c%a tôi ch6ng khác nào giáo ch% thét gào. Tô Á V(n c ci: “Ai b o em rõ ràng nh th , li c mt nhìn c3ng oán c. Làm sát th% thì gi b cúi u tht th$p, làm 21 c nh sát thì chc chn nhìn r$t hí hng, làm ngi dân thì nói rõ nhiu”. Mi ngi ci l n. Tôi u xìu: “Em ngc th sao?”. Ngn la tri màu xanh lam nh y múa trong ôi mt en c%a Tô Á V(n, anh nói: “Không sao, c3ng có ngi thích em nh th mà”. Tôi ngh món (n T Xuyên ây hi cay, r$t cay, cay t i mc khi n ngi ta ph i ri n c mt. Tôi cúi g1m mt c gng (n h t ba, không dám ngng u. N ci c%a Tng T Ngôn nht dn, ch l6ng lng châm thuc hút. Lúc b c ra kh)i quán thì tri ã ti, tôi ng"i trong xe nhìn ra ngoài, nhìn nhng ngn èn ng trôi nhanh v phía sau. Trng tôi vùng ngoi thành, cách trung tâm ch6ng xa c3ng ch6ng gn, ng i có hi vng v&, dân c tha th t. Trên ng v trng, hai ngi chúng tôi u im lng, không ai nói chuyn v i ai. T i c*ng trng, tôi th phào nh+ nhõm, tháo dây an toàn, ln u tiên n n ci tht lòng: “Thy… à, Tng T Ngôn, tm bit”. “Ch m t chút...”. Hn t m t cánh tay lên cánh ca sau lng tôi, tôi b kìm cht gia ca xe và l"ng ngc c%a hn. Hn cúi u xung, hi th l t qua trên mt tôi, tôi nhìn cp mt i din dn ti en li, lp bp: “Gì, gì, gì ó?”. 22
- Xem thêm -