Tài liệu Cham_soc_giao_duc_tre_dtts_gvien

  • Số trang: 70 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 149 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG SẴN SÀNG ĐI HỌC CHO TRẺ MẦM NON MOÂ ÑUN MN3 C HAÊM SOÙC, GIAÙO DUÏC TREÛ DAÂN TOÄC THIEÅU SOÁ VAØ TREÛ COÙ HOAØN CAÛNH KHOÙ KHAÊN (Daønh cho giaùo vieân) Hà Nội, 2013 Phöông phaùp chaêm soùc treû daân toäc thieåu soá vaø treû coù hoaøn caûnh khoù khaên 1 THAM GIA BIÊN SOẠN 2 1. Cố vấn chuyên môn : PGS. TS. Kay Margetts 2. Các tác giả Ths. Lương Thị Bình : Ths. Phạm Thị Bền Ths. Lê Mỹ Dung Ths. BS. Vũ Yến Khanh Ths. Hoàng Thị Thu Hương Ths. Lê Thị Thu Huyền PGS. TS. Lã Thị Bắc Lý Ths. Nguyễn Thị Quyên Ths. Bùi Thị Kim Tuyến TS. Hoàng Thị Oanh Phöông phaùp chaêm soùc treû daân toäc thieåu soá vaø treû coù hoaøn caûnh khoù khaên MOÂMOÂ ÑUN MN3 ÑUN CHAÊM SOÙC, GIAÙO DUÏC TREÛ DAÂN TOÄC THIEÅU SOÁ VAØ TREÛ COÙ HOAØN CAÛNH KHOÙ KHAÊN GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MÔ ĐUN MỤC TIÊU TỔNG QUÁT Giúp cho giáo viên mầm non có hiểu biết đầy đủ hơn về chăm sóc giáo dục trẻ, có khả năng vận dụng các phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ bị thiếu hụt và dễ bị thiếu hụt bao gồm trẻ em vùng dân tộc thiểu số (cách gọi từ nay trong tài liệu này về dân tộc rất ít người) và trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Thông tin cơ bản  Mỗi trẻ em là một cá thể riêng biệt và đều có cơ hội thành công- Tôn trọng sự đa dạng nhân cách (khác biệt cá nhân)  Trẻ bị tổn thương- bị thiếu hụt và có nguy cơ thiếu hụt bao gồm trẻ em vùng dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.  Phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ em vùng dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để trẻ có cơ hội và sẵn sàng đi học. BỐI CẢNH XÂY DỰNG MÔ ĐUN  Hướng tới xây dựng trường học lấy trẻ làm trung tâm  Rút ngắn khoảng cách về mức độ sẵn sàng đi học giữa trẻ vùng dân tộc thiểu số và trẻ có hoàn cảnh khó khăn với các trẻ khác MỤC TIÊU CỤ THỂ Về kiến thức  Giáo viên xác định được chính xác đối tượng trẻ em bị thiếu hụt và dễ bị thiếu hụt (bao gồm trẻ em vùng dân tộc thiểu số và trẻ có hoàn cảnh khó khăn) từ đó thấy được khoảng cách lớn về mức độ sẵn sàng đi học của những trẻ em này với những trẻ khác.  Giáo viên phân tích được các phương pháp, hình thức để thu hút trẻ trong độ tuổi mầm non đến trường; các phương pháp chăm sóc và giáo dục trẻ em phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện phát triển của từng trẻ. Về kĩ năng  Giúp giáo viên biết vận dụng vào thực tiễn các phương pháp, hình thức tổ chức để thu hút trẻ đến trường và chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện phát triển của từng trẻ đặc biệt với trẻ vùng dân tộc thiểu số và trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Phöông phaùp chaêm soùc treû daân toäc thieåu soá vaø treû coù hoaøn caûnh khoù khaên 3 • Giáo viên xác định được những công việc cụ thể cần phải thực hiện để áp dụng vào thực tiễn công tác chăm sóc giáo dục trẻ của bản thân Về thái độ • Tích cực tham gia vào các hoạt động tập huấn. • Cầu thị và sẵn sàng tiếp nhận những vấn đề mới đặc biệt là những vấn đề liên quan đến trẻ em có nguy cơ bị thiếu hụt. • Tôn trọng sự khác biệt của từng trẻ, cảm thông và có tình yêu thương chân thành với trẻ, đặc biệt là trẻ em vùng dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. NỘI DUNG CHÍNH Nội dung Thời gian 1 Giới thiệu 5 phút 2 Mỗi trẻ em là một cá thể riêng biệt và đều có cơ hội thành công 90 phút 3 Trẻ em bị thiếu hụt và có nguy cơ bị thiếu hụt 30 phút 4 Thực tế nhìn nhận và ứng xử với trẻ em vùng dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 60 phút 5 Giải pháp hỗ trợ trẻ em vùng dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 5.1 Giải pháp hỗ trợ trẻ em vùng dân tộc thiểu số 5.2 Tác động đến phụ huynh của trẻ em vùng dân tộc thiểu số 5.3 Dạy tiếng Việt như ngôn ngữ thứ hai cho trẻ em dân tộc thiểu số 160 phút 5.4 Biện pháp hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 5.5 Tác động đến phụ huynh của trẻ có hoàn cảnh khó khăn 6 Kế hoạch hành động cá nhân TÀI LIỆU PHÁT TAY 1. Công ước quốc tế về quyền trẻ em 2. Luật chăm sóc và bảo vệ trẻ em 3. Chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 4. Chính sách hỗ trợ trẻ em vạn chài 5. Chính sách chăm sóc giáo dục trẻ em vùng dân tộc thiểu số 4 Phöông phaùp chaêm soùc treû daân toäc thieåu soá vaø treû coù hoaøn caûnh khoù khaên 15 phút Đọc Hướng dẫn dành cho Báo cáo viên Xem trước Tài liệu giảng dạy Xem trước bài giảng PowerPoint slides Kiểm tra và chạy thử các đoạn băng hình (nếu có) Đảm bảo học viên có đủ Tài liệu bổ trợ Đảm bảo báo cáo viên có đủ các Tài liệu phát tay Đảm bảo có đầy đủ danh sách học viên I. GIỚI THIỆU CHIẾU SLIDE # 1 GIỚI THIỆU BẢN THÂN Tôi xin tự giới thiệu Tên tôi là... Tôi hiện nay đang làm việc tại..... Tôi đã có kinh nghiệm.... năm trong lĩnh vực .... Tôi là người trình bày nội dung của mô đun ngày hôm nay. GIỚI THIỆU Mô đun chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề về trẻ em dễ bị tổn thương gồm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng trẻ em khác, và làm thế nào chúng ta có thể hỗ trợ sự đa dạng của trẻ em trong lớp của mình. 6 Phöông phaùp chaêm soùc treû daân toäc thieåu soá vaø treû coù hoaøn caûnh khoù khaên CHIẾU SLIDE # 2 Mục tiêu tổng quát. ĐỌC SLIDE CHIẾU SLIDE # 3 Nội dung chính. ĐỌC SLIDE Phöông phaùp chaêm soùc treû daân toäc thieåu soá vaø treû coù hoaøn caûnh khoù khaên 7 2. MỖI TRẺ EM LÀ MỘT CÁ THỂ RIÊNG BIỆT VÀ ĐỀU CÓ CƠ HỘI THÀNH CÔNG CHIẾU SLIDE # 4 GIẢI THÍCH Điều vô cùng quan trọng là giáo viên phải có hiểu biết về những vấn đề liên quan đến việc chăm sóc và giáo dục trẻ em để có thể hỗ trợ việc học của trẻ và đạt được mục tiêu giáo dục Trước hết chúng ta hãy bắt đầu bằng việc suy nghĩ về chính bản thân mình CHIẾU SLIDE # 5 Thảo luận trong nhóm ĐỌC SLIDE 8 Phöông phaùp chaêm soùc treû daân toäc thieåu soá vaø treû coù hoaøn caûnh khoù khaên CHIẾU SLIDE # 6 Tôi là… ĐỌC SLIDE CHIẾU SLIDE # 7 Chia sẻ. ĐỌC SLIDE Phöông phaùp chaêm soùc treû daân toäc thieåu soá vaø treû coù hoaøn caûnh khoù khaên 9 các ý kiến anh/chị khác người khác? [Yêu cầu cá nhân trả lời.] các ý kiến Món ăn yêu thích của các anh/chị là gì? HỎI Anh/chị mong muốn những người xung quanh đối xử với anh/chị như thế nào? KHUYẾN KHÍCH và GHI NHẬN các ý kiến VIẾT các ý kiến đúng lên bảng: Ví dụ - tôn trọng - không chế nhạo - không kỳ thị, không coi thường những điểm yếu của mình - cảm thông, chia sẻ - coi những đặc điểm khác biệt của mình là bình thường vì mình vẫn làm tốt công việc của mình - không gắn mác (Không gọi mình bằng một tên gọi là đặc điểm khác biệt của mình, ví dụ “Dở hơi” “mập ú”...). CHIẾU SLIDE # 8 Sự khác biệt cá nhân. ĐỌC SLIDE Phöông phaùp chaêm soùc treû daân toäc thieåu soá vaø treû coù hoaøn caûnh khoù khaên 11 CHIẾU SLIDE # 9 Tôn trọng sự khác biệt cá nhân 1 ĐỌC SLIDE CHIẾU SLIDE # 10 Tôn trọng sự khác biệt cá nhân 2 ĐỌC SLIDE 12 Phöông phaùp chaêm soùc treû daân toäc thieåu soá vaø treû coù hoaøn caûnh khoù khaên CHIẾU SLIDE # 11 Tôn trọng sự khác biệt của trẻ. ĐỌC SLIDE Cũng sẽ là là vô cùng quan trọng khi chúng ta tôn trọng và đánh giá cao sự khác biệt của trẻ em cũng như gia đình của trẻ trong trường, lớp và cộng đồng của chúng ta. GIẢI THÍCH Tiếp theo, chúng ta hãy xem xét sự đa dạng trong lớp học của các anh/chị. CHIẾU SLIDE # 12 Sự đa dạng trong lớp học mầm non. ĐỌC SLIDE Phöông phaùp chaêm soùc treû daân toäc thieåu soá vaø treû coù hoaøn caûnh khoù khaên 13 HÓI [YÊU CẦU mỗi người đại diện của mỗi nhóm chia sẻ 2 loại đa dạng mà nhóm đã nêu] KHUYẾN KHÍCH và GHI NHẬN các ý kiến nhận xét VIẾT câu trả lời lên bảng Ví dụ xem slide NÓI Slide sau đây tóm tắt lại ý kiến của các anh/chị và có thêm một số bổ sung CHIẾU SLIDE # 13 Sự đa dạng trong lớp học mầm non. ĐỌC SLIDE 14 Phöông phaùp chaêm soùc treû daân toäc thieåu soá vaø treû coù hoaøn caûnh khoù khaên GIẢI THÍCH Tất cả những yếu tố này dẫn tới sự phát triển khác nhau của trẻ về tốc độ, ở các lĩnh vực phát triển khác nhau: thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, tình cảm và kỹ năng xã hội, thẩm mỹ. Điều quan trọng là chúng ta cần tạo cơ hội cho mỗi trẻ có thể học tập, thành công và tạo ra sự phát triển. GIẢI THÍCH Trong một lớp học có nhiều đối tượng trẻ khác nhau như vậy thì sẽ có những lợi ích hay thách thức nào không? Chúng ta hãy cùng phân tích những lợi ích và thách thức của một lớp học có tính đa dạng mà trong đó bao gồm cả những trẻ thiếu hụt và trẻ có hoàn cảnh khó khăn. CHIẾU SLIDE # 14 Lợi ích và thách thức của một lớp học có tính đa dạng. ĐỌC SLIDE Phöông phaùp chaêm soùc treû daân toäc thieåu soá vaø treû coù hoaøn caûnh khoù khaên 15 CHIẾU SLIDE # 15 Lợi ích và thách thức của một lớp học có tính đa dạng. ĐỌC SLIDE HỎI Theo các anh/chị, một lớp học với nhiều trẻ với nhiều đặc điểm khác nhau về hoàn cảnh sống, điều kiện kinh tế, đặc điểm cá nhân như nhu cầu, hứng thú, khả năng... thì sẽ có những lợi ích gì? [YÊU CẦU đại diện nhóm lên chia sẻ 2 ý kiến] KHUYẾN KHÍCH và GHI NHẬN các ý kiến VIẾT các ý kiến lên bảng Ví dụ xem slide GIẢI THÍCH Các anh/chị có thể thấy rất nhiều ý kiến của các anh/chị được tóm tắt trong slide sau. 16 Phöông phaùp chaêm soùc treû daân toäc thieåu soá vaø treû coù hoaøn caûnh khoù khaên CHIẾU SLIDE # 16 Lợi ích và thách thức của một lớp học có tính đa dạng. ĐỌC SLIDE [Một số ý kiến] CHIẾU SLIDE # 17 Lợi ích và thách thức của một lớp học có tính đa dạng. ĐỌC SLIDE [Một số ý kiến] NÓI Bên cạnh những lợi ích thì sự đa dạng trong một lớp học cũng đặt ra rất nhiều thách thức cho nhà giáo dục. Phöông phaùp chaêm soùc treû daân toäc thieåu soá vaø treû coù hoaøn caûnh khoù khaên 17 CHIẾU SLIDE # 18 Những thách thức từ lớp học có tính đa dạng. ĐỌC SLIDE HỎI Theo các anh/chị, những thách thức mà một lớp học có tính đa dạng đặt ra cho giáo viên chúng ta là gì? [Mời đại diện của mỗi nhóm trình bày 2 ý kiến mà các chị vừa thảo luận và tìm ra] KHUYẾN KHÍCH và GHI NHẬN các ý kiến VIẾT các ý kiến lên bảng Ví dụ xem slide 18 Phöông phaùp chaêm soùc treû daân toäc thieåu soá vaø treû coù hoaøn caûnh khoù khaên CHIẾU SLIDE # 19 Những thách thức từ lớp học có tính đa dạng. ĐỌC SLIDE CHIẾU SLIDE # 20 Những thách thức từ lớp học có tính đa dạng. ĐỌC SLIDE Phöông phaùp chaêm soùc treû daân toäc thieåu soá vaø treû coù hoaøn caûnh khoù khaên 19 CHIẾU SLIDE # 21 Tôn trọng sự khác biệt trong trường học. ĐỌC SLIDE NÓI Tôn trọng sự khác biệt trong trường học nghĩa là chúng ta cần phải thực hiện 3 điều quan trọng sau đây. CHIẾU SLIDE # 22 Tôn trọng sự khác biệt trong trường học. ĐỌC SLIDE 20 Phöông phaùp chaêm soùc treû daân toäc thieåu soá vaø treû coù hoaøn caûnh khoù khaên
- Xem thêm -