Tài liệu CEO khởi sự doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì?

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 454 |
  • Lượt tải: 0
bachkhoatailieu

Tham gia: 31/07/2016

Mô tả:

CEO khởi sự doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì?
CEO khởi sự doanh nghiệp cẩn chuẩn bị những gì? http://doanhnhan.net/Resources/Data/huven/2011/4/25/huyen2011425135943706 0.jpg Trước sự biến động của nền kinh tế thế giới, hội nhập toàn cầu và sự cạnh tranh mạnh m ẽ của các tổ chức trong và ngoài nước, việc duy trì ổn định và phát triển các tổ chức đang hoạt động đã khó thì việc khởi sự một doanh nghiệp mói lại càng đòi hỏi phải có sự chuẩn bị chu đáo. CEO một m ặt phải phát huy lợi thê của cá nhân, khẳng định được vai trò dẫn dắt, lãnh đạo, là cánh chim đầu đàn, m ặt khác phải học nhCftig công cụ đ ể khai phá và phát huy được lợi thê tập th ể nhằm đan k ết sức mạnh các cá nhân, nâng cao sự nhất quán và linh hoạt, đạt được mục tiêu của tổ chức, v ớ i các CEO, việc khởi sự doanh nghiệp cắn có nhũhg sự chuẩn bị sau: http://danong.com/Data/News/201106/14/200257465-002.jpg Am hiểu lĩnh vực ngành S ự am hiểu lĩnh vực ngành rất cần thiết đôi với m ột CEO giúp tạo ra chiến lư ợ c cạnh tranh hiẹu quả. Chỉ có nhũhg CEO am hiểu lũih vực thực sự mới có th ể tạo ra được chiến lư ợc thực sự. Quản trị chiến lư ợc chính là v iệc tạo lập và duy trì lợ i thê cạnh ưanh. M ột chiến lược gia giỏi là người phải trả lời được câu hỏi sau m ột cách chính xác. T ạo lập cái gì, khi nào, và duy trì bằng cách nào? T ổ chức nào không biết được tạo lập cái gì và khi nào, s ẽ bị tụt hậu và sẽ bị bỏ rơi trong sự cạnh ữanh toàn cầu. Ngược lạ i, đã tạo lập nhuhg không duy trì được thì tổ chức ấy cũng không phát huy được lợ i thê cạnh tranh dẫn đến hoạt động không hiệu quả và cũng s ẽ bị bỏ rơi bởi sự cạnh tranh. Lý do duy nhất và nền tảng cho sự tồn tại của m ọi tổ chức là đáp úhg nhu cầu của xã hội. Vì thế, chiến lược phải xuất phát từ nhu cầu thực tế . V iệc tạo lập chiến lược khác biệt, tối Ưu, hiệu quả, hoặc tạo ra những giải pháp v ề công nghệ, sản phẩm, dịch vụ cả i tiến đáp úhg được nhu câu của xã hội sẽ giúp tổ chức ngày càng được xã hội công nhận, và đây cũng chính là điều kiện cần và cho sự bền vững của tổ chức. Đ iều kiện này không thể thiếu sự am hiểu v ề lĩnh vực hoặc khả năng k ết nối, tổng hợp của CEO từ các chuyên gia trong lĩnh vực. K ỹ năng quản trị chuẩn quốc tế Trong tổ chức, vai trò nhiệm vụ của CEO và các vị ữí quản lý khác được phân chia một cách rõ ràng và cụ th ể nhằm tạo ra mô hình quản trị tối Ưu nhất. Có nhiều mô hình tổ chức phù hợp với đặc thù cụ thể của doanh nghiệp. Dù mô hình nào, v ề m ặt kỹ năng CEO cũng phải am hiểu các kiến thức v ề: k ê toán, tài chính, thương hiệu, marketing, chiến lược, quản trị sự thay đổi, quản lý nhân sự, quản ưị rủi ro, quản trị vận hành, quản trị ch ất lư ợn g,... nhằm tạo được sự thống nhất cơ bản v ề ngôn ngữ và tư duy với các phòng ban chuyên môn, từ đó nâng cao khả năng dẫn dắt, tương tác, khai thác thông tin, quản ữị các phòng ban tốt hơn. K iến thức quản trị lạ i có nhiều mức độ khác nhau. Những kiến thức chuẩn quốc tê bao giờ cũng mang lạ i hiệu quả tốt v ề m ặt quản lý. Các chuẩn quốc tê được khảo sát từ thực tế, tổng hợp từ các trường hợp quản trị thành công và đưa thành các tiêu chuẩn. V ì thế, sự chuyên nghiệp không bao giờ vắng mặt các tiêu chuẩn. Chính các tiêu chuẩn này phân biệt mức độ chuyên nghiệp trong tùhg tổ chức. T ổ chức nào b iết cách áp dụng các tiêu chuẩn phù hợp sẽ có những minh chứng rõ ràng nhất v ề khả năng và nội lực của tổ chức. Đ ể đạt được chuẩn kiến thức quản trị, CEO có thể tham gia các lớp học M BA quốc tê (nếu có thời gian) hoặc chương trình đào tạo CEO Master - đào tao giám dốc điều hànhtheo chương trình M BA quốc tẽ' (với thời gian ngắn hơn). FM IT phối hợp với Hiệp hội quản lý AGMA, Hoa Kỳ triển khai khóa học này với thời gian 4 tháng, nội dung bao gồm những kiến thức quản trị cốt lõi từ chương trình M BA quốc tế, mục tiêu giải quyết các vấn đ ề thường gặp v ề quản trị của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại V iệt Nam ưên nền tảng chuẩn kiến thức này. http://danong.com/Data/News/201106/14/200497738-002.jpg Chia sẻ kỉnh nghiêm từ cộng đổng CEO ngoài v iệc am hiểu lĩnh vực, nắm bắt được kiến thức quản trị chuẩn quốc tế, còn phải liên tục thu thập thông tin và chia s ẻ kinh nghiệm cộng đồng các doanh nghiệp. Hoạt động này sẽ giúp các CEO có được nhiều góc nhìn v ề các vấn đề quản trị. Hàng tháng, FM IT có tổ chức chương ữình FM IT EXCHANGE. Chương trình hoàn toàn m iễn phí đối với người tham dự, nhằm chia sẻ các kiến thức quản trị chuẩn quốc tế, do các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực dẫn dắt. Chương trình này s ẽ là một c ơ hội đ ể giao lull, học hỏi, chia sẻ và k ết nối của những ai đang là CEO hoặc tiém năng trở thành CEO. Khả năng học của tổ chức TƯ duy cho v iệc thay đổi phải bắt nguồn trên nền tảng ưi thức và kỹ năng vChig vàng của tổ chức, b ắt nguồn từ Ban lãnh đạo đến các nhà quản lý và đội ngũ chuyên viên. Đó là lý do tại sao khả năng học và phát triển của tổ chức lạ i vô cùng quan trọng. T ổ chức không có khả năng học và phát triển theo sự thay đổi của môi trường s ẽ khó lòng vượt qua được những giai đoạn khó khăn nhất. V iệc đào tạo cho đội ngũ lãnh đạo và quản lý trong tổ chức s ẽ giúp tổ chức có sự gắn k ết và tư duy h ệ thống tốt, vạch được các chiến lư ợc phù hỢp, và hiện thực chúng thành công. V iệc đào tạo cũng giúp tổ chức xác định lạ i mô hình hoạt động, mô hình quản lý, mô hình tư duy đ ể từ đó áp dụng vào thực tế , cả i tiến và x ử lý các tồn đọng của tổ chức, nâng tầm của tổ chức lên những chuẩn mực cao hơn đ ể đạt được hiệu quả tốt nhất trong v iệc thực hiện mục tiêu. TS. Quang Tùng Minh Khóa học CEO Master- Đào tạo giám đốc điều hành theo chưng trình MBA quốc tế : - G iải quyết các vấn đề thực tiễn trên nền tảng tri thức M BA quốc tế. - Đ ội ngũ giảng viên là những chuyên gia cao cấp trong nước và nước ngoài - 20% thời lưỢng do các Giáo sư nước ngoài giảng dạy (có phiên dịch) - Chứng chỉ CEO Master quốc tê do Hiệp hội Quản lý AGMA - Hoa Kỳ và FM IT cấp. Tiết kiệm ngay 4 000 000 VND khi đăng ký học trư ớ r ngày 27/6/2011 Đãng ký online tai đâv Viện FMIT Địã chỉ: 156 Đường D2, Văn Thánh B ắ c, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM. ĐT: (08)38035020 - 0937176585. Email: master@fmit.vn / Web: www.fmit.vn
- Xem thêm -