Tài liệu Câu lạc bộ cờ vua

  • Số trang: 49 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 218 |
  • Lượt tải: 0
loveydove

Đã đăng 4153 tài liệu

Mô tả:

H U TE C H CHESS CLUB H C TE U H MẶT BẰNG TỔNG THỂ ơi C TE 3 H 2 H U 1 MẶT BẰNG TẦNG 1 1. 2. Sảnh Khu vực chơi cờ 3. Khu vực giải khát 4. Khu vực dạy chơi cờ. 4 H C TE U H MẶT ĐỨNG 1 H C TE U H MẶT ĐỨNG 2 H C TE U H H C TE U H H U TE C H NHỮNG NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI HÌNH ẢNH DIỄN TẢ CHO PHONG CÁCH H C TE U H H C TE U H CHI TIẾT, HÌNH KHỐI LIÊN QUAN H U TE C H Ý tưởng chính của bài là từ những hình khối gấp khúc đều nhau được ghép vào nhau. H C TE U H H C TE U H H U TE C H MÀU SẮC Sảnh Khu chơi cờ H C TE U H Khu dạy chơi cờ Khu giải khát CHẤT LIỆU H U TE C H Sử dụng thảm, nhôm dát mỏng. Cách trang trí mới là dùng thảm để trang trí tường. H H U TE C Gỗ Kính cường lực và kính mờ H C TE U H H C TE U H H C TE U H
- Xem thêm -