Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn văn thcs

  • Số trang: 82 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 211 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Văn THCS 1.VA0601CSB Văn bản “Con rồng cháu tiên” thuộc thể loại văn học dân gian nào? A. Cổ tích B. Truyền thuyết C. Ngụ ngôn D. Truyện cười PA: B 2.VA0601CSH Dòng nào nêu đúng nhất về khái niệm thể loại truyền thuyết ? A. Là loại truyện kể dân gian có chứa nhi ều yếu tố kì lạ , hoang đường B. Là loại truyện kể dân gian kể về các nhân vật lịch sử thời quá khứ C. Là loại truyện kể dân gian có nhứng yếu tố hoang đường kể về các sự kiện và nhân vật lịch sử thời quá khứ D. Là loại truyện kể dân gian kể về các sự kiện lịch sử trong thời quá khứ PA: C 3.VA0601CSH Văn bản “Con rồng cháu tiên” được kể nhằm mục đích gì ? A. Để làm cho cuộc sống lao động của người dân ý vị hơn B. Để thoả mãn khát khao khám phá , hiểu biết của nhân dân lao động xưa C. Để người đời sau thấy được trí tưởng tượng phong phú kì diệu của người xưa D. Để giải thích suy tôn nguồn gốc giống nòi ; thể hiện ý nguyện đoàn kết của người x ưa PA: D 4.VA0601CSH Trong v ăn b ản “Con rồng cháu tiên”, khi chia tay , Lạc Long Quân đã dặn Âu Cơ điều g ì? A. Mỗi n ăm hai người gặp nhau một lần B. Cần hướng dẫn các con cai quản các phương cho tốt C. Khi nào có việc thì giúp đỡ nhau, đừng quên lời hẹn. D. Khi nào các con trưởng thành thì báo cho Lạc Long Quân biết. PA: C 5.VA0601CSH Trong văn bản “Con rồng cháu tiên” , người con trưởng theo Âu Cơ lên rừng được tôn lên làm gì? A. Thủ l ĩnh B. Tộc trưởng C. Bồ chính D. Vua PA: D 6.VA0601CSH Văn bản “Con rồng cháu tiên” có sự kết hợp của những phương thức biểu đạt nào ? A. Biêủ cảm và miêu tả B. Miêu tả v à nghị luận C. Tự sự và miêu tả D. Tự sự và biểu cảm PA: C 7.VA0601CSB Văn bản “Bánh chưng , bánh giày” thuộc thể loại văn học dân gian nào ? A. Cổ tích B. Truyền thuyết C. Ngụ ngôn D. Truyện cười PA: B 8.VA0601CSB Văn bản “Bánh chưng , bánh giày” kể về vua Hùng đời thứ mấy ? A. Đời thứ tư B. Đời thứ năm C. Đời thứ sáu D. Đời thứ bảy PA: C 9.VA0601CSH Trong văn bản “Bánh chưng , bánh giày”, vua Hùng lúc về già mong muốn điều gì ? A. Muốn tìm người xứng đáng để truyền ngôi B. Muốn nghỉ ngơi cùng con cháu C. Muốn đi thăm thú cảnh vật của đất nước D. Muốn đi săn bắn cùng với các quan trong triều PA: A 10.VA0601CSH Trong văn bản “Bánh chưng , bánh giày”, vua Hùng muốn chọn người nối ngôi như thế nào ? A. Người nối ngôi phải là người tài giỏi B. Người nối ngôi phải là người biết làm ruộng C. Người nối ngôi phải là người săn bắn giỏi D. Người nối ngôi phải là người nối được chí của nhà vua PA: D 11.VA0601CSH Trong văn bản “Bánh chưng , bánh giày”, Lang Liêu đã dâng lên Tiên Vương lễ vật gì ? A. Nem công , chả phượng B. Sơn hào , hải vị C. Bánh chưng , bánh giày D. Tôm đồng , cua bể PA: C 12.VA0601CSH Ý nghĩa của truy ện “ Bánh chưng , bánh giày” là gì ? A. Ca ngợi sự thông minh , sáng suốt của Vua Hùng đời thứ sáu và phản ánh thành tựu văn minh nông nghiệp ở buổi đầu dựng nước B. Giải thích nguồn gốc bánh chưng , bánh giày ; đề cao nghề nông và thể hiện sự tôn kính trời đất , tổ tiên của nhân dân ta C. Ca ngợi sự thông minh và khéo léo của người nông dân trong buổi đầu dựng nước và giữ nước D. Khuyên nhủ con cháu mọi thời cần phải biết ơn ,trân trọng hạt gạo v ì đó là công s ức lao động của người nông dân PA: B 13.VA0601CSH Từ phức có mấy loại ? A. Một B. Hai C. Ba D. Bốn PA: B 14.VA0601CSV Trong các từ sau: khanh khách ; lộp độp ; tươi tốt ; lanh chanh từ nào không phải từ láy? A. Khanh khách B. Lộp độp C. Tươi tốt D. Lanh chanh PA: C 15.VA0601CSH Trong câu : “ Trong trời đất , không gì quí bằng hạt gạo .” có mấy từ ghép ? A. Một B. Hai C. Ba D. Bốn PA: B 16. VA0601CSV Với tình huống : “ Hãy tường thuật lại lễ khai giảng của trường em.”, em sẽ chọn kiểu văn bản và phương thức biểu đạt nào để viết cho phù hợp ? A. Tự sự B. Miêu tả C. Biểu cảm D. Nghị luận PA: A 17.VA0602CSB Văn bản “Thánh Gióng” thuộc thể loại văn học dân gian nào ? A. Cổ tích B. Truyền thuyết C. Ngụ ngôn D. Truyện cười PA: B 18.VA0602CSH Chi tiết bà con làng xóm vui mừng góp gạo nuôi Gióng trong văn bản “Thánh Gióng” có ý nghĩa gì? A. Thể hiện sự thương cảm với gia đình Thánh Gióng B. Thể hiện mong muốn cậu bé lớn nhanh hơn nữa C. Thể hiện sự quan niệm “ hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau” D. Thể hiện lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần đoàn kết của nhân dân ta PA: D 19.VA0602CSV Văn bản “Thánh Gióng” liên quan đến hội thi nào ? A.Hội thi học sinh thanh lịch B. Hội thi sáng tác văn học trẻ C. Hội khoẻ Phù Đổng D. Hội thi tài năng trẻ PA: C 20.VA0602CSH Câu văn “Bấy giờ có giặc Ân đến xâm phạm bờ cõi nước ta” có mấy từ mượn ? A. Một B. Hai C. Ba D. Bốn PA: B 21.VA0602CSH Phương thức biểu đạt chính của văn bản “Thánh Gióng” là gì ? A. Miêu tả B. Biểu cảm C. Tự sự D. Nghị luận PA: C 22. VA0603CSB Văn bản “Sơn Tinh , Thuỷ Tinh” thuộc thể loại văn học dân gian nào ? A. Cổ tích B. Truyền thuyết C. Ngụ ngôn D. Truyện cười PA: B 23.VA0603CSB Văn bản “Sơn Tinh , Thuỷ Tinh” kể về vua Hùng đời thứ mấy ? A. Đời thứ mười lăm B. Đời thứ mười sáu C. Đời thứ mười bảy D. Đời thứ mười tám PA: D 24.VA0603CSH Phương thức biểu đạt chính của văn bản “Sơn Tinh , Thuỷ Tinh”là gì ? A. Tự sự B. Miêu tả C. Biểu cảm D. Thuyết minh PA: A 25.VA0603CSH Dòng nào nói đúng nhất về ý nghĩa của truyện “Sơn Tinh,Thuỷ Tinh” ? A. Thể hiện thái độ yêu mến , ngưỡng mộ thần Tản Viên B. Thể hiện ước mơ chế ngự lũ lụt , ca ngợi công lao dựng nước của tổ tiên ta. C. Thể hiện thái độ căm ghét thiên tai , lũ lụt của người xưa D. Thể hiện trí tưởng tượng phong phú , kì diệu của người xưa PA: B 26.VA0603CSH Nguyên nhân chính dẫn tới cuộc giao tranh giữa Thuỷ Tinh và Sơn Tinh là : A. Vua Hùng làm lễ kén rể cho con gái Mị Nương B. Vua Hùng có ý thiên vị Sơn Tinh trong việc thách cưới C. Thuỷ Tinh mang lễ vật đến sau không lấy được Mị Nương D. Mị Nương đem lòng yêu Sơn Tinh và căm ghét Thuỷ Tinh PA: C 27.VA0603CSH Trong văn bản “Sơn Tinh,Thuỷ Tinh”, vua Hùng đã không làm gì khi Sơn Tinh và Thuỷ Tinh đến cầu hôn Mị Nương ? A. Vua Hùng băn khoăn không biết nhận lời ai và từ chối ai B. Vua cho mời các lạc hầu trong triều đình vào để bàn bạc C. Vua hỏi ý kiến công chúa Mị Nương xem nàng muốn lấy ai D. Vua hẹn ngày hôm sau , ai mang lễ vật đến trước sẽ được lấy Mị Nương PA: C 28.VA0603CSH Trong văn bản “Sơn Tinh , Thuỷ Tinh”, chi tiết nào dưới đây mang dấu ấn lịch sử ? A. Thần núi Sơn Tinh và thần biển Thuỷ Tinh cùng đến cầu hôn Mị Nương B. Thần Sơn Tinh đã dùng phép lạ để dời núi chuyển non nhằm chặn dòng nước lũ C. Thần Thuỷ Tinh đã dùng phép lạ của mình để hô mưa gọi gió làm thành giông bão D. Hiện tượng lũ lụt vẫn xảy ra vào tháng bảy , tháng tám ( âm lịch ) hàng năm ở Bắc Bộ PA: D 29.VA0603CSH Dòng nào sau đây nêu đầy đủ nhất về định nghĩa : “Nghĩa của từ” ? A. Nghĩa của từ là sự v ật mà t ừ biểu thị B. Nghĩa của từ là khái niệm mà từ biểu thị C. Nghĩa của từ là nội dung mà từ biểu thị D. Nghĩa của từ là tính chất mà từ biểu thị PA: C 30.VA0603CSV Có thể điền từ nào vào chỗ trống trong tập hợp sau: “…. : nghe hoặc thấy ( người ta ) làm rồi làm theo,chứ không được ai trực tiếp bảo.” A. Học tập B. Học lỏm C. Học hỏi D. Học hành PA: B 31.VA0603CSH Yếu tố nào không thể thiếu trong một bài tập làm văn tự sự ? A. Nhan đề B. Tên nhân vật chính C. Nhân vật và sự việc D. Miêu tả và biểu cảm PA: C 32.VA0604CSB Văn bản “Sự tích Hồ Gươm” thuộc thể loại văn học dân gian nào? A. Cổ tích B. Truyền thuyết C. Ngụ ngôn D. Truyện cười PA: B 33.VA0604CSH Phương thức biểu đạt chính của văn bản “Sự tích Hồ Gươm”là gì ? A. Tự sự B. Miêu tả C. Biểu cảm D. Thuyết minh PA: A 34.VA0604CSH Trong văn bản “Sự tích Hồ Gươm”, lưỡi gươm và chuôi gươm mà Long Quân cho nghĩa quân Lam Sơn mượn nằm ở địa danh nào ? A. Thanh Hoá B. Hà Nội C. Nghệ An D. Lai Châu PA: A 35.VA0604CSH Yếu tố “thiên” trong “Thuận Thiên” khắc ở lưỡi gươm mà Long Quân cho nghĩa quân Lam Sơn mượn có nghĩa là gì ? A. Nghìn B. Nghiêng C. Trời D. Cả A ,B ,C đều sai PA: C 36.VA0604CSH Nhận định nào không thể hiện ý nghĩa của văn bản “Sự tích Hồ Gươm ? A. Giải thích tên gọi Hồ Gươm B. Thể hiện khát vọng hoà bình của cha ông ta thời kì chống giặc Minh xâm lược C. Ca ngợi tính chất chính nghĩa,tính chất nhân dân và chiến thắng vẻ vang của khởi nghĩa Lam Sơn D. Ca ngợi sức mạnh kì diệu của gươm thần mà Long Quân cho nghĩa quân Lam Sơn mượn PA: D 37.VA0604CSH Chủ đề trong văn tự sự là gì ? A. Là nhân vật được kể trong bài văn B. Là trình tự diễn biến sự việc được kể C. Là kết quả , ý nghĩa của sự việc được kể D. Là vấn đề chủ yếu mà người viết muốn đặt ra trong văn bản PA: D 38.VA0605CSH Từ “mũi” trong câu “ Càng đổ dần về hướng mũi Cà Mau , thì sông ngòi , kênh rạch càng bủa giăng chi chít như mạng nhện” được dùng theo nghĩa nào ? A. Nghĩa chuyển B. Nghĩa gốc C. Vừa nghĩa gốc vừa nghĩa chuyển D. Cả A,B,C đều sai PA: A 39.VA0605CSH Nhận định nào không thể hiện nội dung của lời văn tự sự khi giới thiệu nhân vật trong truyện dân gian ? A. Giới thiệu hành động, việc làm của nhân vật B. Giới thiệu thông tin về lai lịch và sự việc liên quan đến nhân vật C. Thể hiện thái độ đánh giá: khen ,chê , yêu , ghét …đối với nhân vật D. Giới thiệu những dữ kiện về tài năng,tính cách nhân vật có liên quan đến tiến trình của sự việc PA: C 40.VA0605CSH Chức năng chủ yếu của văn tự sự là gì ? A. Kể về sự việc B. Kể về vật C. Kể người D. Kể về người , vật và sự việc PA: D 41.VA0606CSH Dòng nào không nói đúng về nội dung của truyện cổ tích ? A. Truyện cổ tích thể hiện ước mơ về sự chiến thắng của cái thiện đối với cái ác và khát vọng về sự công bằng của nhân dân xưa B. Truyện cổ tích kể về số phận của một số kiểu nhân vật bất hạnh trong xã hội xưa kia C. Truỵên cổ tích thường gắn với các nhân vật và sự kiện lịch sử thời quá khứ của cha ông D. Truyện cổ tích thường kể về sự tích các loài hoa , loài vật xung quanh cuộc sống của con người PA: C 42.VA0606CSB Văn bản “Thạch Sanh” thuộc thể loại văn học dân gian nào ? A. Cổ tích E. Truyền thuyết F. Ngụ ngôn G. Truyện cười PA: A 43.VA0606CSH Phương thức biểu đạt chính của văn bản “Thạch Sanh”là gì ? A. Tự sự B. Miêu tả C. Biểu cảm D. Thuyết minh PA: A 44.VA0606CSB Tài sản mà cha mẹ để lại cho Thạch Sanh là gì ? A. Lưỡi liềm B. Lưỡi cuốc C. Lưỡi búa D. Lưỡi cày PA: C 45.VA0606CSB Ngọc Hoàng đã sai thiên thần xuống dạy cho Thạch Sanh điều gì ? A. Làm ruộng để lấy lúa gạo B. Đốn củi kiếm sống qua ngày C. Diệt trừ yêu quái , cứu độ dân lành D. Các môn võ nghệ và mọi phép thần thông PA: D 46.VA0606CSH Tại sao Lí Thông muốn kết nghĩa anh em với Thạch Sanh ? A. Muốn lợi dụng sức khoẻ và lòng tốt của Thạch Sanh B. Thương Thạch Sanh mồ côi cha mẹ quá sớm C. Muốn có bầu có bạn cho vui cửa , vui nhà D. Cảm mến tài năng , đức độ của Thạch Sanh. PA: A 47.VA0606CSH Chi tiết mẹ con Lí Thông bị sét đánh chết và hóa thành con bọ hung bẩn thỉu mặc dù đã được Thạch Sanh tha có ý nghĩa gì ? A. Thể hiện khát vọng trả thù của những người đã từng bị kẻ khác lừa lọc B. Thể hiện ước mơ , khát vọng về sự công bằng ; cái thiện thắng cái ác C. Thể hiện sự hoá kiếp của những kẻ đã từng làm tội ác với người khác D. Thể hiện thái độ nhân đạo của người xưa đối với những kẻ ác PA : B 48.VA0606CSH Nhận định nào không nói đúng ý nghĩa của hình ảnh niêu cơm thần kì trong truyện “Thạch Sanh” : A. Ngợi ca tài năng của chàng dũng sĩ Thạch Sanh B. Thể hiện tình đoàn kết giữa các dân tộc C. Thể hiện khát vọng chung sống hoà bình D. Thể hiện ước mơ về sự no ấm của con người PA. D 49.VA0606CSH Tại sao trong truyện “Thạch Sanh” nhà vua lại nhường ngôi cho Thạch Sanh ? A. Vì Thạch Sanh đánh đàn giỏi B. Vì Thạch Sanh rất khoẻ C. Vì Thạch Sanh rất thật thà D. Vì Thạch Sanh đức độ và và tài năng PA. D 50.VA0606CSH Vì saoThạch Sanh có được cây đàn thần ? A. Giết được trằn tinh B. Bắn được đại bàng C. Cứu được thái tử D. Chữa khỏi bệnh cho công chúa PA. C 51.VA0606CSV Trong các câu sau,câu nào mắc lỗi lặp từ ? A. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ . B. Đoàn kết , đoàn kết , đại đoàn kết Thành công,thành công, đại thành công . C. Tre giữ làng ,giữ nước , giữ mái nhà tranh , giữ đồng lúa chín. D. Truyện cổ tích thường kết thúc có hậu nên em rất thích đọc truyện cổ tích. PA. D 52.VA0606CSV Câu nào dưới đây mắc lỗi lẫn lộn từ gần âm ? A. Sáng sớm , thành phố náo nhiệt hẳn lên với những tiếng rao của những người bán hàng rong . B. Sự hi sinh dũng cảm của chú bé Lượm khiến chúng ta phải khuất phục . C. Bệnh cúm A ( H1N1 ) đang lây lan nhanh ở cộng đồng . D. Lí Thông là một người gian ngoan , xảo quyệt . PA: B 53.VA0607CSB Văn bản “Em bé thông minh” thuộc thể loại văn học dân gian nào ? A. Cổ tích B. Truyền thuyết C. Ngụ ngôn D. Truyện cười PA: A 54.VA0607CSH Phương thức biểu đạt chính của văn bản “Em bé thông minh”là gì ? A. Tự sự B. Miêu tả C. Biểu cảm D. Thuyết minh PA: A 55.VA0607CSH Trong văn bản “ Em bé thông minh” hình thức nào đã được dùng để thử tài nhân vật chính ? A. Thực hành một công việc lao động B. Thử làm một bài thơ C. Thử làm một bài toán D. Câu đố PA: D 56.VA0607CSH Dòng nào nói đúng nhất mục đích chính của truyện “Em bé thông minh” ? A. Tạo tiếng cười vui vẻ , hồn nhiên trong đời sống lao động hàng ngày B. Ca ngợi tài dùng người tài giỏi của nhà vua C. Phê phán bọn vua quan ngốc nghếch D. Ca ngợi sự thông minh và tài trí của nhân dân lao động PA: D 57.VA0607CSB Em bé thông minh đã giải câu đố của sứ giả nước láng giềng bằng cách nào ? A. Làm thơ B. Thực hành xâu ốc C. Hát một bài đồng dao D. Cả A,B và C đều đúng PA: C 58.VA0607CSV Câu nào dưới đây mắc lỗi dùng từ không đúng nghĩa? A. Em bé thông minh là con một người nông dân B. Trong cuộc họp lớp , Lan đã được các bạn nhất trí đề bạt làm lớp trưởng. C. Vua và các triều thần nghe nói như mở cờ trong bụng D. Hồi đó , có một nước láng giềng lăm le muốn chiếm bờ cõi nước ta. PA: B 59.VA0608CSB Văn bản “C ây bút thần” thuộc thể loại văn học dân gian nào ? A. Cổ tích B. Truyền thuyết C. Ngụ ngôn D. Truyện cười PA: A 60.VA0608CSH Dòng nào không nói đúng về ý nghĩa của văn bản “Cây bút thần” ? A. Thể hiện quan niệm của nhân dân về công lí xã hội B. Thể hiện quan niệm của nhân dân về mục đích của tài năng nghệ thuật C. Thể hiện quan niệm của nhân dân về trí khôn của con người D. Thể hiện ước mơ về những khả năng kì diệu của con người PA: C 61.VA0608CSV Trong các từ sau,từ nào không phải là danh từ chỉ đơn vị tự nhiên ? A. Bức ( bức tranh ) B. Cái ( cái áo ) C. Tấm ( tấm vả i) D. Chú ( chú công nhân ) PA: D 62.VA0609CSB Ai là tác giả của truyện “Ông lão đánh cá và con cá vàng” ? A. An-đec-xen B. A.Pu-skin C. Khuyết danh D. Cả A , B , C đều sai PA: B 63.VA0609CSH Tại sao nhân vật mụ vợ trong văn bản “Ông lão đánh cá và con cá vàng” lại bị trừng trị ? A. Vì đã làm phật ý cá vàng B. Vì đã không chung thuỷ với chồng C. Vì hách dịch với chồng khi được làm nhất phẩm phu nhân D. Vì tham lam và bội bạc PA: D 64.VA0609CSH Ý nghĩa của truyện “Ông lão đánh cá và con cá vàng” là : A. Ca ngợi thiên nhiên nhân hậu, độ lượng và công bằng B. Ca ngợi hành động của ông lão đánh cá nghèo khổ nhưng nhân hậu,tốt bụng C. Ca ngợi lòng biết ơn đối với những người nhân hậu và nêu bài học đích đáng cho những kẻ tham lam , bội bạc D. Phê phán những kẻ tham lam và bội bạc như mụ vợ của ông lão đánh cá PA: C 65.VA0609CSH Biện pháp nghệ thuật nào không được sử dụng trong văn bản “Ông lão đánh cá và con cá vàng” ? A. Độc thoại nội tâm B. Sự lặp lại tăng tiến của các tình huống cốt truyện C. Sự đối lập giữa các nhân vật D. Sự xuất hiện của các yếu tố nghệ thuật PA: A 66.VA0610CSB Văn bản “Ếch ngồi đáy giếng” và “Thầy bói xem voi” thuộc thể loại văn học dân gian nào ? A. Truyện ngụ ngôn B. Truyện cười C. Truyện cổ tích D. Truyện truyền thuyết PA: A 67.VA0610CSH Nhận xét nào không giải thích cho câu hỏi : “ Vì sao ếch tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng cái vung và nó thì oai như một vị chúa tể” ? A. Ếch đã sống lâu năm trong một cái giếng B. Xung quanh nó chỉ có vài con vật nhỏ ; nhái , cua, ốc C. Tiếng kêu của ếch “ồm ộp” làm vang động cả giếng,khiến các con vật nhỏ bé hoảng sợ D. Nó đã từng tranh luận với các con vật cùng sống và nó đã thắng PA: D 68.VA0610CSH Dòng nào nói không đúng bài học được rút ra từ văn bản “Thầy bói xem voi” ? A. Cần có cái nhìn tổng quát sự vật , xem xét sự vật một cách kĩ lưỡng , tránh nhìn một mặt,một khía cạnh mà đã vội vàng kết luận B. Phải biết chọn bạn mà chơi , không nên chơi với những kẻ hay gây lộn như năm ông thầy bói mù C. Phải có cách xem xét sự vật cho phù hợp với mục đích D. Nhắc nhỏ mọi người tránh nhìn hiện tượng , sự vật một cách phiến diện PA: B 69.VA0610CSH Câu văn “Em thích rặng tre râm mát , thích lũ trẻ con dễ gần , thích không khí vắng lặng .” có mấy danh từ chung ? A. Một B. Hai C. Ba D. Bốn PA: C 70.VA0611CSH “Vua sai ban cho làng ấy ba thúng gạo nếp với ba con trâu đực,ra lệnh phải nuôi làm sao cho ba con trâu ấy đẻ thành chín con , hẹn năm sau phải đem nộp đủ , nếu không thì cả làng phải tội .” Câu văn trên có mấy cụm danh từ ? A. Bốn B. Năm C. Sáu D. Bảy PA: D 71.VA0612CSH Trong truyện cười “Treo biển”, nội dung tấm biển đề treo ở cửa hàng “Ở đây có bán cá tươi” có mấy yếu tố chứa đựng thông tin ? A. Một B. Hai C. Ba D. Bốn PA: D 72.VA0612CSH Theo em , bài học mang ý nghĩa nhất cần rút ra khi đọc truyện “Treo biển” là gì ? A. Khi bán hàng không cần treo biển quảng cáo B. Trong cuộc sống cần có chủ kiến khi làm việc ; cần suy xét kĩ khi nghe những ý kiến khác C. Trong cuộc sống luôn phải nghe theo lời khuyên của người khác D. Khi làm một việc gì đó cần suy nghĩ đến kết quả trước PA: B 73.VA0612CSH Truyện “Lợn cưới , áo mới” phê phán điều gì ? A. Những người không có của nhưng lại tỏ ra mình giàu có hơn người B. Những tính xấu của con người trong xã hội C. Những người giàu có trong xã hội nói chung D. Những người có tính hay khoe khoang. PA: D 74.VA0612CSH Từ “đôi” trong câu nào không phải là số từ? A. Đôi mắt bà tôi đã đùng đục . B. Bạn ấy có đôi tay thật khéo léo . C. Hai người ấy gắn bó thân thiết vơi nhau như đũa có đôi . D. Nhà tôi có đôi chim câu rất đẹp . PA: C 75.VA0612CSH Câu “ Mỗi truyện ngụ ngôn đem đến cho tất cả chúng ta một bài học thấm thía về những cách xử thế trong cuộc sống” có mấy lượng từ ? A. Một B. Hai C. Ba D. Bốn PA: C 76.VA0613CSH Dòng nào nói đúng chức năng ngữ pháp của chỉ từ trong câu ? A. Làm phụ ngữ trong cụm danh từ ; chủ ngữ hoặc làm trạng ngữ B. Vị ngữ hoặc trạng ngữ C. Chỉ giữ chức năng chủ ngữ D. Chỉ giữ chức năng vị ngữ PA: A 77.VA0613CSH Truyện truyền thuyết và truyện cổ tích giống nhau ở điểm nào ? A. Đều kể về số phận của một số kiểu nhân vật B. Đều có những chi tiết có liên quan tới lịch sử thời quá khứ C. Đều có những chi tiết kể về các nhân vật lịch sử nổi tiếng thời quá khứ D. Đều có những yếu tố kì ảo hoang đường PA: D 78.VA0614CSB Truyện “Con hổ có nghĩa” thuộc thể loại văn học nào? A. Văn xuôi Việt Nam hiện đại B. Văn xuôi Việt Nam trung đại C. Văn học dân gian Việt Nam D. V ăn xuôi trung đại Trung Quốc PA: B 79.VA0614CSH Điều gì được đề cao trong truyện “Con hổ có nghĩa” ? A. Phải biết giúp đỡ người khác trong cơn hoạn nạn B. Vợ chồng phải biết yêu thương nhau C. Phải biết nhớ ơn người đã giúp đỡ mình trong cơn hoạn nạn D. Phải cố gắng tìm mọi cách để trả ơn người đã giúp mình PA: C 80.VA0614CSH Câu văn “ Viên quan ấy đã đi nhiều nơi , đến đâu quan cũng ra những câu đố oái ăm để hỏi mọi người.” có mấy cụm động từ ? A. Một B. Hai C. Ba D. Bốn PA: D 81.VA0615CSB Nhân vật Mạnh Tử trong truyện “Mẹ hiền dạy con” về sau được các nhà nho suy tôn là gì ? A. Thánh thơ B. Tiên thơ C. Á thánh D. Vạn tuyên sự biểu PA: C 82.VA0615CSH Trong các câu sau , câu nào có chứa cụm tính từ? A. Đêm , thành phố mang một vẻ yên tĩnh lạ lùng . B. Hai vợ chồng ông lão đánh cá lại trở về sông trong túp lều nát ngày xưa . C. Tôi lại trở về thành phố vốn rất yên tĩnh này . D. Trời bây giờ trong vắt . PA: C 83.VA0616CSH Những câu thơ sau gợi cho em nhớ tới văn bản nào ? Thấy người đau giống mình đau Phương nào cứu đặng mau mau trị lành Đứa ăn mày cũng trời sinh Bệnh còn cứu đặng , thuốc dành cho không […] Hỡi ai có bụng như vầy Đạo y ngày sáng,tiếng thầy nào hư (Nguyễn Đình Chiểu) A. Con hổ có nghĩa B. Mẹ hiền dạy con C. Cây bút thần D. Thầy thuốc giỏi cốt ở tấm lòng PA: D 84.VA0616CSH Dòng nào nói đúng nhất sự công tâm trong y đức đối với người bệnh của Thái y lệnh họ Phạm trong văn bản “Thầy thuốc giỏi cốt ở tấm lòng” ? A. Năm đói kém dựng thêm nhà cho kẻ khốn cùng , đói khát ở và chữa bệnh cho h ọ. B. Th ường xuyên mang hết của cải trong nhà mua thuốc tốt để chữa chạy cho người bệnh. C. Không ng ại chữa các bệnh dầm dề , máu mủ D. Luôn ưu tiên chữa chạy cho người bệnh nặng trước , bất kể họ có địa vị cao hay thấp trong x ã hội. PA: D 85.VA0618CSB “ Cái chàng [ …] , người gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện . Đã thanh niên rồi mà cánh chỉ ngắn củn đến giữa lưng , hở cả mạng sườn như người cởi trần mặc áo gi-lê . Đôi càng bè bè , nặng nề , trông đến xấu . Râu ria gì mà cụt có một mẩu và mặt mũi thì lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ.” Đoạn văn trên nói về nhân vật nào trong văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” ? A. Dế Mèn B. Bọ Ngựa C. Xén Tóc D. Dế Choắt PA: D 86. VA0618CSH Dế Mèn đã có thái độ như thế nào trước cái chết của Dế Choắt ? A. Ân hận vì mình đã nghịch dại dột B. Suy nghĩ về cách ứng xử không tốt của mình C. Thương xót,hối hận và rút ra bài học đường đời đầu tiên D. Buồn bã và rút ra bài học đường đời đầu tiên PA: C 87. VA0618CSH “Viên quan ấy đã đi nhiều nơi , đến đâu quan cũng ra những câu đố oái oăm để hỏi mọi người , tuy mất nhiều công mà vẫn chưa thấy có người nào thật lỗi lạc .” Câu văn trên có mấy phó từ ? A. Một B. Hai C. Ba D. Bốn PA: D 88. VA0618CSH Trong văn miêu tả , năng lực nào của người viết , người nói thường được bộc lộ rõ nhất ? A. Năng lực liên t ưởng , tưởng tượng B. Năng lực quan sát C. Năng lực hình dung , tưởng tượng D. Năng lực đánh giá , nhận xét PA: B 89. VA0619CSH Nhận xét nào đúng nhất với văn bản “ Sông nước Cà Mau” ? A. Kể chuyện về cuộc sống của gia đình chú bé An ở vùng cực Nam Nam Bộ B. Thể hiện cảm xúc của tác giả Đoàn Giỏi về cuộc sống của người dân ở vùng cực nam Nam Bộ C. Miêu tả vẻ đẹp hoang dã hùng vĩ , độc đáo của cảnh quan vùng cực nam Nam Bộ D. Bàn luận của tác giả Đoàn Giỏi về cuộc sống của người dân ở vùng cực Nam Tổ quốc PA: C 90. VA0619CSH “ Gọi là kênh Bọ Mắt vì ở đó tụ tập không biết cơ man nào là bọ mắt , đen như hạt vừng , chúng cứ bay theo thuyền từng bầy như những đám mây nhỏ , ta bị nó đốt vào da thịt chỗ nào là chỗ đó ngứa ngáy , nổi mẩn đỏ tấy lên .” Câu văn trên sử dụng mấy phép so sánh ? A. Hai B. Ba C. Bốn D. Năm PA: A 91. VA0620CSH Nhận xét nào sau đây đúng với truyện “Bức tranh của em gái tôi” của Tạ Duy Anh ? A. Truyện bày tỏ tình cảm của người anh trước tài năng hội hoạ của cô em gái B. Truyện thể hiện quá trình nhận ra thiếu sót của người anh trai nhờ tình cảm nhân hậu của cô em gái C. Truỵên miêu tả tính nết của người anh và tài năng hội hoạ của cô em gái D. Truyện bàn luận về những thiếu sót của người anh đối với cô em gái có tài năng hội hoạ PA: B 92. VA0620CSH “Trường Sơn: chí lớn ông cha / Cửu Long : lòng mẹ bao la sóng trào” Phép so sánh trong câu thơ trên thuộc loại so sánh nào ? A. So sánh người với người B. So sánh vật với vật C. So sánh vật với người D. So sánh cái cụ thể với cái trừu tượng PA: D 93.VA0621CSB Văn bản “Vượt thác” được trích từ chương nào của truyện “Quê nội” của Võ Quảng ? A. Chương 8 B. Chương 9 C. Chương 10 D. Chương 11 PA: D 94.VA0621CSB Nhân vật chính trong đoạn trích “ Vượt thác” ( Võ Quảng ) là nhân vật nào? A. Dượng Hương Thư B. Cục C. Cục và Cù Lao D. Dương Hương thư và Cù lao PA: A 95.VA0621CSH Qua văn bản “Vượt thác”, nhà văn Võ Quảng muốn làm nổi bật điều gì ? A. Cảnh vượt thác vô cùng nguy hiểm của dượng Hương Thư và những người ở trên thuyền B. Vẻ đẹp của thiên nhiên hai bên sông Thu Bồn vô cùng thơ mộng C. Vẻ đẹp hùng dũng và sức mạnh của con người lao động chinh phục thiên nhiên D. Cảnh dòng sông Thu Bồn theo hành trình của con thuyền qua những vùng địa hình khác nhau PA: C 96.VA0621CSH “ Càng về ngược , vườn tược càng um tùm . Dọc sông những chòm cổ thụ dáng đứng trầm ngâm lặng nhìn xuống nước . Núi cao như đột ngột hiện ra chắn ngang trước mặt . Đã đến phường Rạnh . Thuyền chuẩn bị vượt nhiều thác nước .” Cảnh trong đoạn văn trên được miêu tả theo trình tự nào ? A. Theo hành trình của con thuyền B. Từ thấp đến cao C. Từ trên xuống dưới D. Từ xa đến gần PA: A 97.VA0622CSH “…Khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ , chừng nào họ vẫn giữ vững tiếng nói của mình thì chẳng khác nào nắm được chìa khoá chốn lao tù .” ? (Buổi học cuối cùng). Câu văn trên được hiểu là : A. Tiếng nói là văn hoá của dân tộc , nếu mất tiếng nói đồng nghĩa với việc đánh mất dân tộc B. Tiếng nói là phương tiện để đấu tranh giành lại độc lập dân tộc C. Tiếng nói là tài sản quí báu của dân tộc D. Tiếng nói không chỉ là tài sản quí báu của dân tộc m à còn l à phương tiện để đấu tranh giành độc lập dân tộc PA: D 98.VA0622CSH Câu nào dưới đây sử dụng phép nhân hoá ? A. Quê hương anh nước mặn đồng chua Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá B. Hồn tôi là một vườn hoa lá Rất đậm hương và rộn tiếng chim C. Hôm nay xuân ốm dậy Buồn như đông,nhợt nhạt mưa phùn D. Cày đồng đang buổi ban trưa Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày PA: C 99.VA0623CSB Bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ” của Minh Huệ gắn với sự kiện lịch sử nào ? A. Chiến dịch Việt Bắc năm 1947 B. Chiến dịch Việt Bắc năm 1948 C. Chiến dịch Biên Giới năm 1950 D. Chiến dịch Thu Đông năm 1951 PA: C 100.VA0623CSB Bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ”( Minh Huệ ) kể lại chuyện gì ? A. Kể chuyện anh đội viên thức dậy vẫn thấy Bác không ngủ B. Kể chuyện đoàn dân công phải dải lá cây làm chiếu giữa trời mưa lâm thâm C. Kể chuyện tình cảm của nhân dân đối với Bác Hồ kính yêu D. Kể chuyện về một đêm không ngủ của Bác Hồ PA: D 101.VA0623CSV “ Ngoài thềm rơi chiếc lá đa Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng” (Trần Đăng Khoa) Câu thơ trên sử dụng kiểu ẩn dụ nào ? A. Ẩn dụ hình thức B. Ẩn dụ cách thức C. Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác D. Ẩn dụ phẩm chất. PA: C 102.VA0624CSV Dòng nào không nói đúng ý nghĩa của câu thơ “Ra thế-Lượm ơi !” ? A. Sự đau xót của tác giả trước tin Lượm hi sinh B. Sự bất ngờ của tác giả trước tin Lượm hi sinh C. Sự nghi ngờ của tác giả trước tin Lượm hi sinh D. Câu hỏi và gọi Lượm PA: D 103.VA0624CSB Tác giả Tố Hữu gặp Lượm ở địa danh nào ? A. Đồn Mang Cá B. Hà Nội C. Sài Gòn D. Hàng Bè ( Huế ) PA: D 104.VA0624CSH “Ngày Huế đổ máu Chú Hà Nội về Tình cờ chú cháu Gặp nhau Hàng Bè Đoạn thơ trên sử dụng biện pháp nghệ thuật gì ? A. Ẩn dụ B. Hoán dụ C. So sánh D. Nhân hoá PA: B 105.VA0624CSB Bài thơ “Mưa” của Trần đăng Khoa được sáng tác năm nào ? A. 1965 B. 1966 C. 1967 D. 1968 PA: C 106.VA0625CSB Thể loại văn bản Cô Tô là : A. Kí B. Phóng sự C. Tự sự D. Hồi kí PA. A 107.VA0625CSH “Mặt trời nhú lên dần dần , rồi lên cho kì hết . Tròn trĩnh phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên đầy đặn . Quả trứng hồng hào thăm thẳm và đường bệ đặt lên một mâm bạc đường kính mâm rộng bằng cả một cái chân trời màu ngọc trai nước biển hửng hồng .Y như một mâm lễ phẩm tiến ra từ bình minh để mong cho sự trường thọ của tất cả những người chài lưới trên muôn thuở biển Đông .” Đoạn văn trên sử dụng biện pháp nghệ thuật nào là chính ? A. Hoán dụ B. So sánh C. Ẩn dụ D. Nhân hóa PA. B 108.VA0625CSH Dòng nào nói đúng nhất về vai trò thành phần chính của câu ? A. Là thành phần giúp cho câu hoàn chỉnh và diễn đạt một ý trọn vẹn B. Là những thành phần luôn đi kèm với một số thành phần phụ C. Là những thành phần bắt buộc phải có mặt trong câu để câu diễn đạt được một ý trọn vẹn D.Là những thành phần bắt buộc phải có mặt để câu có cấu tạo hoàn chỉnh và diễn đạt được một ý trọn vẹn PA. D 109.VA0626CSH Dòng nào nói đúng nhất về vị trí và vai trò của cây tre trong đời sống con người Việt Nam ? A.Tre là một người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam ta B. Tre là một người bạn thân thiết của người nông dân,bạn thân của nhân dân Việt Nam C. Tre gắn bó với con người trong chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước D. Tre gắn bó với người nông dân trong cuộc sống hàng ngày và đặc biệt là trong lao động sản xuất PA. B 110.VA0626CSH “Vào đâu tre cũng sống , ở đâu tre cũng xanh tốt . Dáng tre vươn mộc mạc , màu tre tươi nhũn nhặn . Rồi tre lớn lên , cứng cáp , dẻo dai ,vững chắc .” Ý chính của đoạn văn trên là gì ? A. Ca ngợi sự giản dị của tre B. Ca ngợi giá trị của tre C. Ca ngợi những phẩm chất cao quí của tre D. Ca ngợi vẻ đẹp chung của cây tre PA. C 111.VA0626CSH Đoạn văn “Vào đâu tre cũng sống , ở đâu tre cũng xanh tốt . Dáng tre vươn mộc mạc , màu tre tươi nhũn nhặn . Rồi tre lớn lên,cứng cáp , dẻo dai ,vững chắc .” sử dụng biện pháp tu từ gì ? A. Hoán dụ B. Nhân hóa C. Ẩn dụ D. So sánh PA. B 112.VA0626CSH “Vào đâu tre cũng sống , ở đâu tre cũng xanh tốt . Dáng tre vươn mộc mạc , màu tre tươi nhũn nhặn .Rồi tre lớn lên , cứng cáp ,dẻo dai ,vững chắc .” Đoạn văn trên có mấy từ láy ? A. Hai B. Ba C. Bốn D. Năm PA. B 113.VA0626CSH “Vào đâu tre cũng sống ,ở đâu tre cũng xanh tốt .Dáng tre vươn mộc mạc , màu tre tươi nhũn nhặn .Rồi tre lớn lên , cứng cáp , dẻo dai , vững chắc .”Đoạn văn trên có mấy câu trần thuật đơn ? A. Một B. Hai C. Ba D. Không có PA. B 114.VA0626CSH Các từ: “lớn lên , cứng cáp , dẻo dai , vững chắc” trong câu “Rồi tre lớn lên , cứng cáp , dẻo dai , vững chắc .” là thành phần nào của câu ? A. Chủ ngữ B. Vị ngữ C. Thành phần phụ D. Không thuộc thành phần nào PA. B 115.VA0627CSH Nội dung của văn bản “Lòng yêu nước” của tác giả I. Ê-ren-bua là ? A. Những biểu hiện lòng yêu nước của nhân dân Nga-Xô viết B. Thể hiện lòng yêu nước của nhân dân Nga-Xô viết C. Lòng yêu nước là động lực giúp người dân đứng lên chống quân xâm lược , bảo vệ Tổ quốc. D. Cả A, B, C PA. D 116.VA0627CSH Văn bản “Lao xao” của Duy Khán có sự kết hợp của các phương thức biểu đạt nào ? A. Tự sự và nghị luận B. Tự sự và miêu tả C. Biểu cảm và miêu tả D. Tự sự và thuyết minh PA. B 117.VA0628CSH “ Bây giờ là chớm hè . Cây cối um tùm . Cả làng thơm .Cây hoa lan nở hoa trắng xóa .Hoa giẻ từng chùm mảnh dẻ .Ong vàng , ong vò vẽ , ong mật đánh lộn nhau để chúng hút mật ở hoa . Chúng đuổi cả bướm .” Đoạn văn trên có mấy câu trần thuật đơn không có từ là ? A. Một B. Ba C. Năm D. Sáu PA. D 118.VA0629CSH Trong văn bản “Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử” khi viết “ Cầu Long Biên đã trở thành chứng nhân lịch sử”, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì ? A. Nói quá B. Liệt kê C. Nhân hóa D. So sánh PA. C 119.VA0629CSV Trong các câu sau,câu nào không đầy đủ thành phần chính ? A. Cầu Long Biên có một tuyến đường sắt B. Cầu Long Biên có một tuyến đường sắt chạy giữa C. Cầu Long Biên một tuyến đường sắt chạy giữa D. Một tuyến đường sắt chạy giữa cầu Long Biên PA. C 120.VA0630CSH “Lòng thèm khát của họ sẽ ngấu nghiến đất đai , rồi để lại đằng sau những bãi hoang mạc .” (Bức thư của thủ lĩnh da đỏ). Câu văn trên thể hiện điều gì ? A. Phản ánh chính sách cai trị và bóc lột thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc B. Phản ánh chế độ bóc lột người tàn bạo của chủ nghĩa đế quốc C. Phản ánh hậu quả trong việc khai thác thiên nhiên và đối xử đối với người da đỏ của người da trắng D. Phê phán lòng tham và sự thiếu ý thức của người da trắng trong việc ứng xử với thiên nhiên PA. D 121.VA0630CSH “Lòng thèm khát của họ sẽ ngấu nghiến đất đai , rồi để lại đằng sau những bãi hoang mạc.” Người thủ lĩnh da đỏ đã bộc lộ tình cảm gì trong câu văn trên ? A. Căm thù và trách móc người da trắng B. Xót xa trước cách ứng xử với thiên nhiên của người da trắng C. Tiếc nuối và thất vọng về thái độ của người da trắng với thiên nhiên D. Tố cáo và giễu cợt người da trắng PA. B 122.VA0631CSH Ý nghĩa giáo dục quan trọng nhất được hướng tới trong văn bản “ Động Phong Nha” là gì ? A. Ý thức mở mang hiểu biết B. Lòng yêu nước và tự hào dân tộc C. Thói quen tận dụng lợi thế thiên nhiên ban cho D. Ý thức bảo vệ thiên nhiên và danh lam thắng cảnh PA. D 123.VA0701CSH Dòng nào nói đúng nhất tâm trạng của nhân vật người mẹ vào đêm trước ngày khai trường của con trong văn bản “Cổng trường mở ra” ( Lí Lan ) ? A. Vì mẹ thật sự lo lắng cho buổi khai trường đầu tiên trong cuộc đời của con B. Vì mẹ đã rất nhiều năm vất vả để nuôi con , giờ thấy ngày mai con được đến trường nên vui quá không thể ngủ được C. Vì mẹ quá vui sướng bởi đứa con của mình sắp trở thành học sinh lớp Một D. Vì mẹ hồi hộp , cảm động,tin tưởng,nhớ ngày khai giảng đầu tiên của mình , nghĩ về ngày mai của đứa con PA. D 124.VA0701CSH Trong văn bản “Cổng trường mở ra” (Lí Lan) , người mẹ đã mong muốn điều gì cho con ? A. Mong con được đi học để bằng chúng bạn B. Mong con vui sướng vì có đủ sách vở để đi học C. Mong ấn tượng về ngày đầu tiên đi học sẽ khắc sâu mãi trong lòng con , để rồi mỗi khi nhớ lại , lòng con lại rạo rực những cảm xúc bâng khuâng , xao xuyến. D. Mong con đến trường có nhiều bạn mới , được thầy yêu,bạn quí. PA. C 125.VA0701CSH Trong văn bản “Mẹ tôi” (A. Đơ-mi-xi ) , vì sao người bố lại viết thư cho En-ri-cô ? A. Vì muốn trò chuyện tâm tình về tương lai của En-ri-cô B. Vì muốn động viên En-ri-cô cố gắng vươn lên trong học tập C. Vì muốn nhắc nhở và phê bình nghiêm khắc con về hành động thiếu lễ độ với mẹ trước mặt cô giáo D. Vì nhằm phê bình nghiêm khắc sự lười học của En-ri –cô PA. C 126.VA0701CSH Trong văn bản “Mẹ tôi”, người bố cho rằng ngày buồn thảm nhất với En-ri-cô là ngày nào ? A. Ngày En-ri-cô không còn mẹ B. Ngày En-ri-cô bị cô giáo đuổi học C. Ngày En-ri-cô bị ốm nên phải nằm viện
- Xem thêm -