Tài liệu Câu hỏi ôn tập vận hành lò hơi

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 669 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 38412 tài liệu

Mô tả:

Ket-noi.com forum giao duc I - Những thắc mắc khi sử dụng nhiên liệu. 1 - Độ ẩm nhiên liệu là gì vậy ? ảnh hưởng của nó đến quá trình cháy nhiên liệu ra sao?Có mấy loại độ ẩm? Đối với nhiên liệu rắn nào cũng có một lượng nước ở trong nó,đó chính là độ ẩm của nhiên liệu. Được ký hiệu là w tính theo %. Nó là thành phần vô dụng trong nhiên liệu,sự có mặt của nó làm giảm các thành phhần cháy trong nhiên liệu.Quá trình cháy phải tốn thêm một lượng nhiệt để sấy loại trừ nó. C Trong nhiên liệu có 2 loại độ ẩm đó là độ ẩm trong và độ ẩm ngoài. - Độ ẩm ngoài là độ ẩm duy trì trên bề mặt nhiên liệu .Nó có thể thải ra khỏi nhiên liệu khi để ngoài không khí khô 30°C. - Độ ẩm trong là độ ẩm bề vững không xử lý được trong điệu kiện không khí khô, mà nó chỉ được xử lý ở nhiệt độ 105°C.Thực ra ở nhiệt 105°C cũng chưa đủ để thải hoàn toàn độ ẩm,vì một số loại độ ẩm trong ở dạng tinh thể thì ở nhiệt độ 800°C mới thải nó ra khỏi nhiên liệu được. 2 - Chất bốc là gì thế' ? Nó có ảnh hưởng gì đến quá trình cháy nhiên liệu trong lò hơi không? hất bốc là những chất khí dễ bắt cháy nó là sản phẩm của quá trình phân huỷ Cnhiệt của nhiên liệu. Nó là một trong các thành phần của nhiên liệu,ký hiệu là V thứ nguyên là %. Nói một cách khác khi đem đốt nhiên liệu trong môi trường không có ô-xy thì mối liên kết giưã các phần tử chất hữu cơ bi phá vỡ.Quá trình ấy gọi là quá trình phân hủy nhiệt.sản phẩm của quá trình này là những chất bốc.bao gồm các khí hyđrô, cácbua hyđrô, các bon ô xít. C Trong quá trình cháy nhiên liệu chất bốc cháy đầu tiên và sinh nhiệt. trong vận hành lò hơi khi lò bi tắt AZK tác động mà lò không cháy lại được,nghĩa là hai vòi dầu dưới đã đốt nhưng không cháy với điều kiện dầu và vòi phun hoàn hảo,thì dừng ngay việc cấp nhiên liệu vào lò,và thông gió buồng đốt 10-15 phút mới được đốt lại.Nếu lúc ấy mà cố tình phun than dầu vào lò thì nguy cơ nổ lò là rất lớn.vì khi đó nhiệt quán tính của lò còn tương đối lớn nên sẽ diễn ra quá trình phân huỷ nhiệt nhiên liệu mà sản phẩm của quá trình này là những chất bốc, nó tích lại và sẽ bùng nổ khi nồng độ và nhiệt độ thích hợp. 3 ra sao? - Độ tro là gì ? ảnh hưởng của độ tro đến các ống lò trong quá trình cháy 1 TẠP CHÍ LÒ HƠI - VÕ TRỌNG NHUNG Collect and creat by: nambkdn@gmail.com - Ngô Mậu Năm - M&E Engineer ộ tro là một trong những thành phần của nhiên liêu,nó ký hiêu là A thứ nguyên Đlà %.Nó chính là các vật chất ở dạng khoáng chất trong nhiên liêu khi cháy trở thành tro. Sự có mặt của nó làm giảm các thành phần cháy của nhiên liêu.Hay nói một cách khác độ tro là những chất còn lại sau khi nhiên liêu cháy hoàn toàn.Độ tro ký hiêu là A,đơn vi là %. Trong quá trình vận hành lò lượng tro càng nhiều, nếu hê số tro bay (b) càng lớn thì gây ra sự mài mòn bền mặt đốt của các ống lò càng lớn.Mặt khác nó còn bám bẩn bè mặt đốt làm giảm hê số truyền nhiêt và còn gây ra ô nhiễm môi trường. Trong thiết kế' lò hơi người ta căn cứ vào nhiêt độ nóng chảy của tro để chọn nhiêt độ khói thoát ra khỏi buồng lửa.Nhiêt khói thoát ra khỏi buồng lửa phải nhỏ hơn nhhiêt độ nóng chảy của tro để tránh xỉ nóng chảy đóng vào bộ quá nhiêt và bề mặt đốt phàn đuôi lò . 4 - Cứ nói đến than là nói đến nhiêt tri ,vậy nhiêt tri là gì ? Qlvt Qlvc là những ký hiêu gì đấy? hiêt tri của nhiên liêu là lượng nhiêt sinh ra khi đốt cháy hoàn toàn lkg nhiên NHêu rắn hoặc lỏng hay lm 3tc nhiên liêu khí. Nhiêt tri được ký hiêu là Q, thứ nguyên là kj/kg hay kJ/m3tc.Người ta phân nhiêt tri ra hai loại,đó là nhiêt tri thấp (Qlvt )và nhiêt tri cao(Qlvc). Có 2 cách xác đinh nhiêt tri của nhiên liêu là tính toán và thực nghiêm. Phương pháp thực nghiêm người ta đo lượng nhiêt khi cháy nhiên liêu trong bom nhiêt lượng kế' .Bom nhiêt lượng kế' là một các thùng bằng thép chứa o-xy ở áp suất 2,5 - 3 MN/m2.Bom được đặt ngập trong một thùng nhỏ chứa nước .Thùng nước được cách nhiêt với môi trường .Đo nhiêt độ của nước trong thùng suy lượng nhiêt của nhiên liêu toả ra . Khi nhiên liêu cháy trong bom nhiêt lượng kế' trong điều kiên giàu o-xy và áp suất cao thì S và N sẽ cháy hết tạo thành S 0 3 và N 0 2.Những chất này kết hợp với nước do độ ẩm nhiên liêu mang lại tạo thành a-xit H2S 0 4và H N 03 .Đây là những phản ứng toả nhiêt. Nếu nhiêt tri mà không tính lượng nhiêt này thì gọi nhiêt tri làm viêc thấp ký hiêu là Qlvt còn nhiêt tri có tính đến cả lượng nhiêt này gọi là nhiêt tri làm viêc cao ký hiêu là Qlvc 2 TẠP CHÍ LÒ HƠI - VÕ TRỌNG NHUNG Collect and creat by: nambkdn@gmail.com - Ngô Mậu Năm - M&E Engineer II - những thắc mắc khi vận hành khói, gió ,lọc bụi. 5 - Tôi thường nghe nói đến quạt ly tâm ,bơm ly tâm, nó là cái gì vậy ? nguy ên lý làm việc của nó ra sao ? ìrng chẳng có gì đáng ngại nếu bạn hình dung ra trước mặt bạn là một các quạt c,gổm có bầu xoắn (buồng xoắn ),trong buồng xoắn có một cái bánh động gồm nhiều cánh cong.khi quạt quay môi chất bị bắn từ tâm của bánh động văng ra theo hướng kính ,nó bị đập vào lưng cánh và chuyển hướng .Dựa vào nguy ên lý này mà người ta chế' tạo ra thiết bị vận chuyển môi chất từ nơi này đến nơi khác.những thiết bị này được gọi là quạt ly tâm nếu môi chất công tác là chất khí hoặc là bơm ly tâm nếu môi chất công tác là chất lỏng Nguyên lý làm việc của nó cũng quá dễ hiểu. khi roto quay thì lượng môi chất ở trong lòng rôto (bánh động ) bị bắn phía rìa cánh do lực ly tâm .trong quá trình văng từ tâm ra hạt môi chất đập vào lưng cánh động ,nó bị chuyển hướng và xoáy theo buồng xoắn ra đầu đẩy của bơm, (quạt).Lượng môi chất ở tâm buồng xoắn bị văng ra ngoài hết,nên tạo thành một khoảng chân không ở đây ,và môi chất từ phía đầu hút được hút vào tâm để cân bằng áp suất. Quá trình đẩy hút được lặp đi lặp lại liên tục tạo nên một dòng chảy qua bơm ổn định . 6 - Thế' nào là bơm ly tâm nhiều cấp ? Nguyên lý làm việc của nó như thế' nào ? ơm ly tâm nhiều cấp về nguyên lí được coi như nhiều bơm ly tâm một cấp đấu gnối tiếp với nhau Về cấu tạo bơm nhiều cấp thì đường môi chất ra của cấp thứ nhất được đưa TẠP CHÍ LÒ HƠI - VÕ TRỌNG NHUNG Collect and creat by: nambkdn@gmail.com - Ngô Mậu Năm - M&E Engineer tới đầu vào của cấp thứ hai.Bơm nhiều cấp cho ta áp suất đầu ra tương đối lớn .Về mặt lý thuyết bằng phương pháp cộng đồ thi của các đường đặc tuyến của bơm, thì áp suất đầu ra của bơm bằng tổng áp suất đầu ra của các cấp.Bơm càng nhiều cấp thì vấn đề cân bằng lực dy trục càng phức tạp . 7 - Tại sao quạt khói phải hai 2 đầu hút? Nếu dùng quạt một đầu hút có được không? Khi vận hành quạt hai đầu hút ta phải chú ý đến những vấn đề gì? { ô to quạt khói gồm hai hàng cánh động được lắp đối xứng với nhau qua đĩa chính .Hai đĩa phụ hai bên được nối với côn hút. Về nguyên lí thì quạt hai đầu hút được coi giống như hai quạt một đầu hút giống nhau đặt song song với nhau cùng chung ống đẩy. - xét phần đuôi lò từ lò hơi đến đầu vào của bộ lọc bụi,thì ta có thể thay quạt hai đầu hút bằng quạt một đầu hút có cùng công suất. - xét phần không gian của bộ lọc bụi,vì lò hơi có công suất rất lớn nên sản phẩm cháy rất nhiều ,do đó không gian của bộ lọc bụi rất rộng . Muốn bộ lọc bụi làm việc với hiệu suất cao,và tăng độ bền của các bản cực thì tốc độ của khói qua mọi điểm tiết diện ngang của đường khói phải bằng nhau .Để đạt được điều này trong một không gian rất rộng,rỏ ràng quạt hai đầu hút có ưu điểm hơn nhiều. Nếu lò hơi có công suất bé thì ta nên dùng quạt một đầu hút tiện hơn. - xét về mặt lực học thì quạt hai đầu hút sẽ triệt tiêu được lực dọc trục quạt sẽ làm việc ổn đinh hơn .khi vận hành quạt hai đầu h ú t,ngoài các vấn đề như quạt một đầu hút ,thì phải chú đến độ mở của lá chắn đầu hút hai bên phải bằng nhau. 8 - Khử bụi có tác dụng gì ? Có bao nhiêu kiểu lọc bụi ? ói chung khử bụi có tác dụng làm cho môi trường không bi ô nhiễm. riêng ở các Nnhà máy điện thông gió cưỡng bức có quạt khói thì việc khử bụi còn có tác dụng chống mài mòn cách động quạt khói. Trên giới hiện nay người ta đã dùng đã và đang sử dụng nhiều kiểu khử bụi .Tuy theo tính chất công việc và dây truyền công nghệ sản xuất mà người ta áp dụng kiểu lọc bụi nào cho phù hợp .ở đây tôi đơn cử vài ba kiểu thường hay được áp dụng trong công nghiệp như : Khử bụi theo nguy ên lí triệt tiêu động năng của hạt bụi .Dòng khói bụi từ tiết diện bé đột ngột ra tiết diện lớn nó sẽ mất động năng .Khử bụi theo nguyên lí lực quán tính li tâm (kiểu xyclong.Khử bụi theo phương pháp ướt .Cho dòng khói bụi TẠP CHÍ LÒ HƠI - VÕ TRỌNG NHUNG Collect and creat by: nambkdn@gmail.com - Ngô Mậu Năm - M&E Engineer đi buồng sương mù được tạo ra bằng các vòi nước phun dạng sương mù.Khử bụi bằng phương pháp tĩnh điện ... 9 - Khói thải ra ngaòi cần gì phải giữ nhiệt độ cao mà phin lọc bụi lại phải bọc bảo ôn cho phí tiền? uỳ theo từng loại lò về công suất ,cấu tạo, áp suất đường khói ,và nhiên liệu đốt Tkhác nhau ,nên ta có một trị số khói thải khác nhau. Thông số này phải cao hơn nhiệt độ đọng sương trong đường khói. ở đây ta chỉ nói đến nhiệt độ khói khi đi qua bộ lọc bụi và ra ngoài. Khi vào bộ lọc bụi nhiệt độ khói thải chừng 135°c nếu ta không bọc bảo ôn, nhất là khi trời đất mưa gió thì nhiệt độ khói trong bộ lọc bụi sẽ giảm đi rất nhiều do bị môi trường làm lạnh. Việc này gây ảnh hưởng rất lớn đến sự làm việc của các trường tĩnh điện có thể tro bị tắc ẩm gây nên ngắn mạch trường .Nếu nhiệt khói mà giảm thấp xuống nhiệt độ đọng sương ở vùng này thì nó sẽ tạo các axit do các sản phẩm cháy gây ra,sẽ ăn mòn bản cực. Ngoài ra nếu giữ được nhiệt độ khói thải cao thì sẽ tăng được sức hút tự nhiên của ống khói. 10 - Đứng đâu tôi cũng nhìn thấy ống khói, sao lại phải làm ống khói cao như vậy ? Sức hút tự nhiên của ống khói nó phụ thuộc vào những yếu tố nào ? ều đơn giản ai cũng nhìn thấy ống khói càng cao thì sự phát tán của tro bụi Đicàng rộng và càng xa .Nghĩa là nồng độ tro bụi của khói thải trên một đơn vị diện tích mặt bằng càng bé .Mặt khác ống khói càng cao thì sức hút tự nhiên của ống khói càng lớn . 273 h,n (1>2 Y °} H k = - 23+7 l k Dựa vào công thức tính sức hút tự nhiên của ống khói htn trên ta nhận thấy với một loại nhiên liệu nhất định thì ta có khối lượng riêng của khói ũk= const .Từ đây ta có nhận định sức hút tự nhiên của ống khói nó phụ thuộc vào nhiệt độ khói thải tk và độ cao ống khói Hkh .Nó luôn luôn đồng biến tỵ lệ thuận với hai thông số này. Như vậy nếu giữ nhiệt độ khói thải cao thì ta giảm được một phần nào năng lượng tiêu tốn cho quạt khói,nghĩa là bọc bảo ôn phin lọc bụi cũng tốt ra phết phải không. TẠP CHÍ LÒ HƠI - VÕ TRỌNG NHUNG Collect and creat by: nambkdn@gmail.com - Ngô Mậu Năm - M&E Engineer 11 - Các nhà máy điên đốt nhiên liêu rắn thường hay dùng những loại lọc bụi nào?Ưukhiếm điểm của từng loại lọc bụi? iên nay trên thế' giới những nhà máy điên đốt than phun có công suất vừa và Hlớn chủ yếu dùng lọc bụi bằng phương pháp tĩnh điên,có một vài nhà máy công suất bé thì họ thường dùng lọc bụi theo ly tâm kết hợp với phương pháp ướt. Lọc bụi bằng tĩnh điên có ưu viêt hơn hẳn so với các phương pháp khác về hiêu suất khử bụi về kích cở hạt tro và nhiều vấn đề khác.Bằng phương pháp này ta có thể khử được những hạt tro rất bé và hiêu suất rất cao.chỉ tiếc rằng nó tương đối tốn kém về tiền bạc. 12 - Lọc bụi bằng phương pháp tĩnh điên nó tốt thế' vậy thì cấu tạo của nó ra làm sao?Nguyên lý làm viêc của nó như thế' nào? ây là một vấn đề tương đối dài dòng kể lễ cả ngày không hết, ở đây tôi chỉ nêu Đsơ bộ nguyên lí cấu tạo của bộ lọc bụi tĩnh điên lò EKZ 220 -110 - lOc.Bộ lọc bụi được chia làm 4 trường tĩnh điên từ l- 4 (trường số o làm viêc theo nguyên lý triêt tiêu động năng).Các trường được cấu tạo giống nhau,gồm 2 loại bản cực, bản cực lắng và bản cực phóng ,các bản cực được xếp song song xen kẻ nhau và cách nhau một khoảng là 25 cm.Các bản cực cùng loại được lắp ghép với nhau thành một khối .Riêng bản cực phóng phía dưới được đẻ tự do,phía trên phía trên được lắp cứng với haidầm trước và sau trường.Bản cực lắng được làm bằng lá tôn có đập sống để tăng độ cứng bản cực. Các bản cực được hoàn toàn cách điên với nhau và cách điên với dầm đỡ,khung và sườn của bộ lọc bụi.Thiết bi rung bản cực là các búa gõ oa đối cực lắng và đối với cực phóng.Dưới cùng là phễu dùng để hứng tro từ các bản cực rơi xuống,sau đó tro được đưa xuống cốc tro và được nước cuốn đi. Nguyên lý làm viêc của nó cũng chẳng có gì khó hiểu lắm. Giữa hai bản cực phóng và lắng ta đặt vào một điên áp một chiều từ 35 - 40kV tạo nên một điên trường giữa hai bản cực rất lớn ( dương vào cực phóng và âm vào cực lắng). Khi dòng khói bụi đi qua giữa hai bản cực dưới tác dụng của điên trường có cường độ cực mạnh các hạt bụi bi ion hoá và được tích điên. những hạt bụi tích điên này được lực điên trường hút về các bản cực.Một số ít tích điên âm bi hút về bản cực dương.Các hạt bụi này bám vào các bản cực và được các máy rung làm cho rơi xuống phểu tro,xuống cốc tro và được nước cuốn đi xuống mương thải. Hiêu suất lọc bụi của trường là 70% còn các trường sau thì khử 70% còn lai của trường trước đưa vào.hiêu suất sau trường cuối là 99,7% tro bụi được khử. TẠP CHÍ LÒ HƠI - VÕ TRỌNG NHUNG Collect and creat by: nambkdn@gmail.com - Ngô Mậu Năm - M&E Engineer 13 - Nhìn vào cốc tro tôi thấy nước xoáy rất mạnh, ống thoát tro được cắm ngập dưới nước tại sao vậy? ốc tro là thiết bi xoáy hoà tan tro vào nước để chuyển đi nơi khác,để thực hiện cnhiệm vụ này người ta thiết kế' một vòi nước xóay theo phương tiếp tuyến của thành cốc tro.áp suất và lưu lượng nước của vòi phun này nó quyết đinh sự làm việc của cốc tro tốt hay xấu. ống thoát tro phểu tro xuống được đặt ngập dưới nước trong cốc tro mục đích của việc này là để tránh sự lọt không khí lạnh vào phin lọc làm giảm hiệu suất trường,làm tăng công suất của quạt khói .Việc đặt ngập ống thoát tro vào nước cũng có mặt hạn chế' của nó,như nó có thể hút ẩm từ dưới lên gây tắc tro ở miệng xuống của phểu tro.Để khắc phục hạn chế' này người ta đã thiết kế' một lá chắn có đối trọng trên đường tro từ phểu xuống cốc tro. 14 - khu vực dưới lò tôi thấy toàn ống là ống,nằm dọc lại nằm ngang vậy ống nước gì mà nhiều thế' ? ũng chẳng nhiều lắm đâu,nếu bạn hãy thử tưởng tượng chạy dọc theo chiều dài ctừ khối I đến khối IV lchỉ có 5 đường ống nước lớn.Đây là những ống góp chính của hệ thống tống tưới. Hai đường to nhất ọ 250 nằm dưới cùng là 2 đường tống chính, đường trong phía lò gọi là nhánh A,đường phía ngoài gọi là nhánh B.Cứ qua mỗi lò thì hai nhánh này lại trích ra một đường ống ọ100 lên đường tống tro chính của phin lọc bụi.Một dường ọ150 xuống các vòi tống dưới mương xỉ.ở mỗi lò lại có một van liên thông giữa hai nhánh AvàB.ở khu vực tạm thải xỉ hai nhánhs A và B trích ra hai đường ọ250 cấp cho hệ thống chèn bưm thải xỉ cấp I khi hệ thống bưm chèn I sự c ố . Hai đường ọ200 nằm song song phía trên của 2 đường tống chính nhánh A ở phía trong và B ở phía ngoài. Cứ qua một lò thì hai nhánh lại trích ra hai đường ọ100 lên các vòi kích thích của các cốc tro lọc bụi,và một đường ọ 150 vào hai thuyền xỉ của lò hơi. Hai đường tống Avà B được đấu với hệ thống gồm 3 bơm tống.Đầu hút lấy nước tuần hoàn từ các van TH8a,b.Thông số của bơm tống như sau:áp suất đầu đẩy H = 10,5kr/cm2 ; Q = 400 m3/ h Hai đường nước tưới Avà B được đấu với hệ thống 3 bơm tưới,đầu hút cũng lấy nước tuần hoàn qua các van TH8a,b.Thông số bơm tưới như sau : áp suất đầu đẩy H = 5kr/cm2 ; Q = 320 m3/ h. TẠP CHÍ LÒ HƠI - VÕ TRỌNG NHUNG Collect and creat by: nambkdn@gmail.com - Ngô Mậu Năm - M&E Engineer Còn lại đường thứ năm trên cùng ọl50 là đường đưa nước đọng từ đầu đẩy các bơm đọng của các hố đọng gian lò về ErK.Bạn có thấy đơn giản không nó chỉ có thế' thôi. l5 - Tôi thấy trong thuyền xỉ có bao cơ là nước,vậy nước trong thuyền xỉ là nước gì ? nó vào thuyền xỉ bằng cách nào ?nó có lợi ích gì không? ước cấp cho thuyền xỉ là nước tưới bạn đã rõ chưa,và nó vô thuyền xỉ theo các Nđường sau đây: - Cấp qua gối dưới của vít xỉ,có tác dụng chèn không cho xỉ lọt vào gây mài mòn bạc vít xỉ,đồng thời làm mát bạc vít xỉ. - Cấp qua bạc trên của vít xỉ có tác dụng như trên. - Cấp qua hộp phòng mòn của phểu lạnh ,có tác dụng làm mát hộp này. Nước tưới dùng để làm nguội và dòn xỉ trước khi đưa ra ngoài,và là môi chất trợ lực cho vít đưa xỉ ra ngoài một cách nhẹ nhành hơn,ngoài ra nước trong thuyền xỉ luôn luôn được cấp đầy ngang miêng ra của vít xỉ tạo thành một cái nút thuỷ lực để chèn không cho lọt không khí lạnh từ ngoài vào buồng lửa. Nhiêt độ nước trong thuyền xỉ phải duy trì khoảng 60°C trong suốt thời gian lò làm viêc. 16 - Nếu anh là người trực dưới lò,tôi hỏi anh căn cứ vào những vấn đề gì mà dám khẳng đinh hê thống lọc bụi làm viêc rất tốt? ầu tiên kiểm tra bảo ôn bề ngoài tốt,đường ống không bi xì hở,áp lực nước tưới Đđảm bảo(2kr/cm2trở lên),áp lực nước tống từ 4kr/cm2trở lên.các ống thoát tro phải ấm hoặc nóng ,nước tưới trong cốc tro phải đủ,nước có tro hoà lẫn nhiều và tạo xoáy tốt,mở cửa thăm tro phải có sức hút mạnh,Quả đối trọng phải đinh kì làm viêc.Các cửa người chui đóng kín hoàn toàn.Chỉ cần sơ qua vài đường cơ bản như thế' chưa cần kiẻm tra oavàk3,cao áp làm viêc như thế' nào tôi mạnh dạn mạn phép dám khẳng đinh rằng fin lọc bụi làm viêc tốt.Tại sao anh bạn tôi lại dám khẳng đinh như vậy,bạn có biết tại sao không? 17 - Quạt khói quạt gió quan trọng như thế' thì tại sao lại phải ngừng khẩn cấp nó? Có mấy trường hợp ngừng khẩn cấp? ất cứ thiết bi chính và phụ nào dù quan trọng đến đâu,trong quá trình vận Bhành xẩy ra các sự cố có nguy cơ nhanh chóng dẫn đến phá hoại thiết bi hoặc đe doạ đến tính mạng của con người thì đều phải ngừng sự cố khẩn cấp. Có 8 trường hợp ngừng sự cố khẩn cấp sau đây: - Có tiếng va đập kim loại lớn trong bầu quạt hoặc trong động cơ. 8 TẠP CHÍ LÒ HƠI - VÕ TRỌNG NHUNG Collect and creat by: nambkdn@gmail.com - Ngô Mậu Năm - M&E Engineer - Các bu lông chân bệ động cơ,quạt ,Paliê,bị tật ra quạt và động cơ rung quá lớn - Nhiệt độ gối đỡ cao có khói bốc ra từ các g ố i. - Có khói lửa bắn ra từ động cơ. - Quạt rung mạnh chưa biết nguyên nhân,kèm theo tiếng va đạp kim loại trong quạt. - Có cháy ngay sát động quạt mà không có khả năng dập tắt được. 18 - Quạt khói,quạt gió nó quan trọng như thế' vậy nó có bảo vệ liên động nào không? Liên động về quạt gió: Khi cắt động cơ quạt gió sẽ: - Cắt động cơ các máy cấp than b ột. - Đóng các van dầu ma zút vào lò và từ lò trở về - Cắt động cơ quạt tải bột Liên động về quạt k hói: Khi cắt động cơ quạt khói thì sẽ cắt quạt gió . 19 - Quạt khói quạt gió đều làm việc với điẹn áp 6 KV,vậy nó có điều kiện gì khi khỡi động không? ộng cơ quạt khói quạt gió chỉ được phép khỡi động liền nhau 2 lần nếu trước đó Đđộng cơ không làm việc( ở trạng thái lạnh) và chỉ được phép khỡi động một lần nếu trước đó động cơ đã làm việc ( ở trạng thái nóng). Trong trường hợp động cơ đang làm việc mà bị dừng thì sau 15 phút mới được chạy lại.Trong mọi trạng thái muốn khỡi động lại lần thứ 3 chỉ được phép thực hiện sau 45 phút. (Quy trình khỡi động,động cơ 6 KV ) Cấm khỡi động hệ thống thông gió khi mức dầu bôi trơn và làm mát gối đỡ thấp hơn mức dầu giới hạn thấp cho phép,khi phần cơ và phần điện chưa hoàn hảo. Việc khỡi động quạt khói, quạt gió chỉ khi có lệnh của trưởng kíp. 20 - Tại sao các quạt khói quạt gió người ta lại gọi là các thiệt bị trong hệ thống thông gió,đặc tính kĩ thuật của các thiết bị này ra sao? Để dễ hiễu điều này ta hãy tưởng tượng rằng khi quạt gió làm việc thì toàn bộ hệ thống lò hơi (từ buồng lửa, vít xỉ,đến tận ống khói )đều là áp suất dương gió phì ra cuốn theo tro bụi bay đi khắp nơi nếu như không có quạt khói để hút thông nó TẠP CHÍ LÒ HƠI - VÕ TRỌNG NHUNG Collect and creat by: nambkdn@gmail.com - Ngô Mậu Năm - M&E Engineer đẩy vào ông khói.Khi quạt khói làm việc thì nó sẽ hút hết tro bụi trong hệ thông lò hơi tạo ra áp suất âm trong hệ thông lò hơi.KHi lo đjang vận hành thì quá trình thông gió chính là quá trình cung cấp o2cho sự cháy ,đưa than bột vào lò và quá trình hút các sản phẩm cháy ra khỏi lò hơi duy trì một một áp suất âm hợp lý trong hệ thông lò hơi.Muôn biết thông sô kỹ thuật của các thiết bi trong hệ thông thông gió ta làm quen với bảng sô dưới đây : Tên gọi s ố tt 1. Mác thiết bi ( kiểu quạt) 2. 3. 4. AH26rM Năng suất quạt (1000 m3 267 Nhiệt độ môi chất tính toán (0C ) 30 áp suất toàn phần ở t°t.toán,p=760 550 mmHg kG/m2 Hiệu suất tôi đa của quạt (% ) 82 Công suát tiêu thụ của quạt ( kW ) 496 Sô vòng quay của quạt ( v/p ) 750 Mác động cơ ( Kiểu động cơ ) 1 4 2- 4o õ -o 1 3 - 7- T A 1 8 5. 6. 7. 8. Đại lượng Quạt gió Quạt khói AH26X2.0.6 382 180 295 kG/m2 84 383 600 A-30-2-1764-10T1 . 14. 15. 16. 17. Điện áp ( Vôn ) Cường độ dòng điện (Am Pe ) Công suất động cơ ( kW ) Hiệu suất động cơ ( % ) Nhiệt độ max của cuộn dây stato ( 0C ) Nhiệt độ max của các gôi đỡ quạt và đ/cơ Nhiệt độ nước vào làm mát max ( °C) Lưu lượng nước làm mát dầu ( m3/h ) Nhiệt độ môi chất tôi đa cho phép (C ) 6000 73,5 630 93 105 6000 77 630 94 105 70 0C oC 0 70 9. 10. 11. 12. 13. 25 25 0,5 0,5 200 10 TẠP CHÍ LÒ HƠI - VÕ TRỌNG NHUNG Collect and creat by: nambkdn@gmail.com - Ngô Mậu Năm - M&E Engineer 2l - Quạt gió,quạt khói nó có to không cấu tạo nó như thế' nào ? rực dưới lò mà bạn hỏi câu ấy thì thật là đáng,trách nhưng không sao thật thà Tvẫn là đứ tính tốt nhất của con người phải không?. Với quạt gió Quạt gió một đầu hút kiểu li tâm,kết cấu kiểu công-xon gồm có các bộ phận như sau : - Một bánh động có đường kính 2600 mm .Nó gồm một đĩa chính,một đĩa phụ,đĩa phụ được thiết kế' hơi côn tạo nên côn hút của quạt. - Cánh quạt gồm có tẩt cả l6 cái uốn cong về phía sau,được hàn cố đinh giữa đĩa chính và đĩa phụ. - Vỏ quạt đây cũng chính là buồng xoắn. - Quạt được nối với động cơ bằng phương pháp nốicứng,đây là phần truyền động từ động cơ đến quạt. - Paliê đỡ gối 3,4.Gối 3 gồm một vòng bi đỡ ,gối 4 gồm một vòng bi đỡ ở phía ngoài và một vòng bi chặn ở phía trong.Các vòng bi được làm mát và bôi trơn bằng dầu công nghiêp và dầu được làm mát bằng nước. - Để điều chỉng lưu lượng gió quạt có thiét kế' một tổ hợp cá cánh hướng đầu hút.Các cánh hướng được nối với MaO qua đai và cánh tay đòn Với quạt khói Quạt khói là loại quạt đầu hút hai phía,kiểu li tâm.Nó bao gồm các bộ phận sau : Bầu xoắn - Bánh động - Buồng hút - Cánh hướng - Gối đỡ - Phần chuyển động. - Bầu xoắn nó chính là vỏ quạt,Nó được nối với ống đầu đảy và đầu hút - Bánh động có đường kính 2600 mm gồm có các bộ phận sau : Một đĩa chính được thiết kế' nằm giữa hai đĩa phụ.Tạo nên bánh động kép hai vòng cánh động ở hai bên,mỗi bên gồm l6 cánh cong về phía sau.Để bảo vê cho cánh động khong bi mài mòn người ta có lắp 32 tấm đêm cho 32 cánh,mỗi bên l6 tấm. - Gối đỡ 3,4 ở quạt khói được thiết kế' riêng biêt nằm ở hai phía của quạt. -Vòng bi gối đỡ được làm mát bằng và bôi trơn bằng dầu,dầu được nước làm mát qua thiết bi ống xoắn nằm ngập trong dầu. - Nối buồng xoắn và buồng hút cả hai phía là tổ hợp các lá chắn đầu hút. 11 TẠP CHÍ LÒ HƠI - VÕ TRỌNG NHUNG Collect and creat by: nambkdn@gmail.com - Ngô Mậu Năm - M&E Engineer III - Những trăn trở khi vận hành hệ thống nghiền than. 22 - Hiện tại trong các nhà máy điện trên thế' giới đã và đang sử dụng những máy nghiền than kiểu gì ? rong các nhà máy nhiệt điện đốt bằng than trên thế' giới hiện nay chủ yếu sử Tdụng loại thùng nghiền bi,ngoài ra ở một số nhà máy công suất bé có thể họ sử dụng búa nghiền hoặc giếng nghiền .Khi sử dụng giếng nghiền thì cái có lợi nhất là giếng nghiền thay thế' luôn cả thiết bị phân ly than thô.Với thùng nghiền bi cho ta một năng suất nghiền và một mịn bột than theo ý muốn.Tuynhiên loại nghiền than bằng thùng nghiền bi thì nó sẽ tiêu tốn một lượng điện tự dùng đáng kể. 23 - Nhà máy nhiệt điện Phả lại họ dùng hệ thống máy than nào ? Hệ thống nghiền gồm những thiệt gì ? Máy nghiền than kiểu gì ? Đặc tính kỹ thuật nó ra sao ? Nhà máy nhiệt điện Phả lại sử dụng hệ thống nghiền than kiểu phân tán,mỗi lò hơi được lắp đặt một bun ke than nguyên và một bun ke than bột trung gian.ở đây không tồn tại phân xưởng chế' biến nhiên liệu mà đơn thuần chỉ là phân xưởng cung cấp nhiên liệu. Hệ thống nghiền bao gồm các thiết bị sau : - Quạt máy nghiền hay còn gọi là quạt tải than b ột. - Máy nghiền than kiểu thùng nghiền b i. - Máy cấp than nguyên kiểu thanh gạt (bằng xích kéo ) - Thiết bị phân ly than thô và phân ly than mịn. TẠP CHÍ LÒ HƠI - VÕ TRỌNG NHUNG Collect and creat by: nambkdn@gmail.com - Ngô Mậu Năm - M&E Engineer Thông số kỹ thuật của các thiết bị trong hệ thống nghiền như sau : 1 - Quạt tải than bột ể’ Quạt tải là loại quạt li tâm đầu hút một phía,kết cấu quạt theo kiểu colson.Bánh động có đường kính 1800,gồm có 12 cánh động. Quạt kiểu BM - 18A.Năng suất tính toán Q = 108 000 m3/h. áp suất đầu đẩy Pđ= 1,065kG/cm2(ứng với nhiệt môi chất là 70°C ).Nhiệt độ môi chất cho phép lớn nhất tmax= 2000C.Nhiệt độ gối đỡ không được vượt quá 80oC .Các vòng bi của gối đỡ được bôi trơn và làm bằng dầu công nghiệp,dầu được làm bằng nước. 2 - Máy cấp than nguyên Máy cấp than nguyên kiểu C n -1100/5000 có năng suất định mức là 80 t/h. điều chỉnh năng suất bằng thay đổi tốc độ động cơ cấp than nguyên. 3 - Máy nghiên than. Máy nghiền kiểu ^ E M 370/850. đường kính trong D = 3700. Chiều dài thùng nghiền L = 8500. Năng suất tính toán là 33,1 t/h. Độ mịn R90= 4%. Tốc độ quay của thùng nghiền n = 17,62 v/p. Tải trọng bi tối đa G= 108 tấn. Trọng tải bi tính toán Dằ = 65 tấn. Đường kính viên bi d = 40 mm. Độ cứng viên bi HB = 400. Đường kính ống đẫn than là 1550. Tỉ số truyền động của bộ truyền động chính là 5,67. Động cơ máy nghiền kiểu CM3- 2-22-41-60BT2. N = 1600 kW. n =100 v/p u = 6000V. Dòng điện kích thích 265A. Điện áp kích thích là 126V. Hiệu suất động cơ 93,8%. 4 - Thiết bỉ phân ly than thô. Phân ly than thô kiểu CnY-4750/1600. Gồm hai phễu lồng vào nhau ở chỗ chuyển tiếp từ phễu ngoài vào phễu trong có lắp các cánh chặn có thể xoay được để điều chỉnh độ mịn của than bột. Phân ly cấp một được thực hiện ở ống lồng ngoài dựa trên nguyên tắc triệt tiêu động năng. Phân ly cấp hai được thực hiện ở ống lồng trong dựa theo nguy ên lý ly tâm. Trên hai nhánh của đường hoàn nguy ên than thô về máy nghiền mỗi đường đều lắp một khóa k h í. 5 - Thiết bỉ phân ly than mỉn. Thiết bị phân ly than mịn kiểu nH-1500/3700 gồm ống trụ có đáy côn nối với ống than bột về phễu than bột. Trên đường than bột từ thiết bị phân ly mịn về phễu than có lắp một khoá khí và một lưới lọc. 23 - Quá trình nghiền than diễn ra trong máy nghiền và trong hệ thống nghiền như thế' nào ? áy nghiền làm việc dựa trên nguyên lý lực ly tâm. Lớp trong cùng của thùng 1 TẠP CHÍ LÒ HƠI - VÕ TRỌNG NHUNG Collect and creat by: nambkdn@gmail.com - Ngô Mậu Năm - M&E Engineer nghiền là lớp gồm các tấm gang lượn sóng xếp liền nhau ở trong thùng nghiền có chứa một khối lượng bi nhất đinh với đường kính và khối lượng của mỗi viên bi đã được tính toán. Khi máy nghiền quay với tốc đọ thích ứng lực ly tâm sẽ ép viên bi vào các tấm lượn sóng đưa viên bi đến vi trí cao nhất của thùng nghiền và rơi tự do xuống nghiền bột than phía dưới thùng nghiền.Năng suất nghiền do đường kính của thùng nghiền quyết đinh. Độ min của than là do chiều dài của thùng nghiền quyết đinh. Để sấy và vận chuyển than bột trong hê thống nghiền người ta bố trí một đường gió nóng có nhiêt độ 4000C vào máy nghiền.Lượng than đã nghiền bột trong thùng nghiền được quạt tải bột hút lên phân ly thô, tại đây những hạt than to quá tiêu chuản được đưa quay trở về máy nghiền, còn những hạt đủ tiêu chuẩn thì tiếp tục được quạt tải bột hút lên thiết bi phân ly than min. Tại phân ly than min than bột được tách ra khỏi không khí đưa về phễu than bột, còn một lượng than quá min (l0%)được quạt tải bột hút về và đẩy vào lò qua các vòi đốt gió cấp 3 . 24 - để bôi trơn và làm các gối đỡ máy nghiền người ta dùng phương pháp gì ? ể bôi trơn các gối đỡ của thùng nghiền và động cơ của máy nghiền người ta Đdùng dầu công nghiêp 40A hoặc 50A được cấp từ trạm dầu bôi trơn.Trạm dầu bôi trơn gồm 02 bơm dầu kiểu bánh răng (một làm viêc một dự phòng). Năng suất mỗi bơm Q =70 lít/phút,áp suất đầu đẩy 4 kG/cm2.Động cơ kéo bơm có công suất 3,00 kW điên áp 220/380v,số vòng quay l420 v/p.Một bể cung cấp dầu có thể tích V=lm3,dầu trong bể luôn ở mức từ 50-70% thể tích bể,nhiêt độ dầu trong bể phải giữ từ 45 - 550C. một bình làm mát dầu.Để dầu đi làm mát các gối đỡ đãm bảo độ sạch,sau bơm người ta đẫ thiết kế' 02 lưới lọc (một dự phòng). Tram. Dầu được đặt sâu ở cốt âm 2m.goi là hầm dầu máy nghiền,cấp cho hai máy nghiền trong l khối. Tại hai gôi đỡ của thùng nghiền,dầu sau khi bôi trơn cổ trục dầu được làm mát bằng nước ở phía dưới. Động cơ chính máy nghiền được làm mát bằng không khí và không khí lại được làm mát bằng nước. 25 - Hê thống nghiền có bảo vê và liên động gì không ? ê thống nghiền than bột là một phận rất quan trọng ,sự làm viêc của nó gắn HHền với quá trình làm viêc của lò hơi,cho nên nó được trang bi một hê thống bảo vê liên động sau: + Liên động khỉ khỡỉ động 2 14 TẠP CHÍ LÒ HƠI - VÕ TRỌNG NHUNG Collect and creat by: nambkdn@gmail.com - Ngô Mậu Năm - M&E Engineer - Động cơ chính máy nghiền chỉ chạy được khi đã chạy qụat làm mát động cơ chính máy nghiền. (Sau khi chạy quạt làm mát 6 giây thì sẽ tự động đóng điện động cơ chính máy nghiền) - Lưu lượng dầu bôi trơn nếu < 0,013 l/s hoặ áp suát dầu < 70 % áp suát đinh mức thì mạch sẽ không cho khỡi động máy máy nghiền. - Tiếp điểm giới hạn ở khớp nôi bộ giảm tôc phụ đã chập thì mạch mới cho phép khỡi động máy nghiền. - Nhiệt độ dầu xã phải <800C thí mới khỡi động được máy nghiền . + Bảo vệ liên động ngừng hệ thống nghiên ể’ Liên động tác động ngừng quạt tải bột trong các trường hợp sau : - Khi ngừng khôi - Do bảo vệ điện áp thấp - Khi ngừng quạt khói ngừng quạt gió của lò Khi quạt tải than bột ngừng thì sẽ : - Đóng lá chắn đầu hút của quạt. - Ngừng máy nghiền . - Ngừng máy cấp than nguyên . - Mở lá chắn gió nóng đi làm mát vòi đôt phụ. - Đóng gió nóng vào máy nghiền và mở van gió lạnh xả ra ngoái khí quyển. - Cắt quạt làm mát động cơ chính máy nghiền. - Đóng lá chắn đường tái tuần hoàn . + Các bảo vệ sau sẽ tác động ngừng máy nghiên ể’ - Khi nhiệt độ của một trong các gôi đỡ bất kì cao hơn tri sô cho phép,đôi với máy nghiền là 700C và với động cơ chính là 750C. - Khi nhiệt các ổ bi bánh răng chủ cao quá 800C. - Khi bi tắc đường hoàn nguyên máy nghiền hoặc phân ly than min quá 9s. - Giảm lưu lượng dàu bôi trơn đến các gôi đỡ < 0,013l/s. - Khi dòng động cơ chính máy nghiền bi quá tải quá thời gian cho phép. - Khi ngừng cả 2 bơm dầu bôi trơn. + Liên động ngừng tác động máy nghiên ể’ - Ngừng quạt tải b ột. - Ngừng kích thích động cơ chính máy nghiền. - Xuất hiện các trường hợp câm điện ( trường gián đoạn + Liên động bơm dầu bôi trơn ể’ 15 TẠP CHÍ LÒ HƠI - VÕ TRỌNG NHUNG Collect and creat by: nambkdn@gmail.com - Ngô Mậu Năm - M&E Engineer Bơm dầu dự phòng sẽ tự động chạy sau 15s kể từ khi ngừng sự cố bơm dầu làm việc hoặc áp suất dầu sau bình lọc <70% áp suát định mức . Néu sau 30s mà áp dầu không được khôi phục thì mạch sẽ tác động ngờng tất cả các bơm dầu và sẽ phát lệnh cấm chạy máy nghiền. 26 - Các điều kiện cho phép khỡi động hệ thống nghiền than ? - Hệ thống nghièn than chỉ được phép cho vào làm việc khi nhiệt độ khói quay > 4500C vì khi đó nhiệt độ buồng đốt đã đủ cao đảm bảo cho than bột bén lửa và cháy ổn định,đồng thời phụ tải lò không thấp hơn 30% phụ tải định mức. - Hệ thống dầu bôi trơn, nước làm mát,bán khớp nối động cơ phụ đã làm việc tốt và sẳn sàng cho việc khỡi động máy nghiền. - Tất cả các động cơ điện trong hệ thống nghiền đã được kiểm tra,chạy thử và được khẳng định là tốt. - Hệ thống đo lường kiểm nhiệt đã hoàn thiện. - Tất cả các phiếu công tác đã được khoá,mọi người đã rút ra khỏi khu vự máy nghiền,vệ sinh khu vực sạch sẽ,ánh sáng đầy đủ. - Hệ thống nghiền đã được thử bảo vệ liên động tố t. - Sau khi bẻ khoá khỡi động quạt tải bột hoặc máy nghiền thì kim đồng hồ Am Pe lên hết cở,nếu sau 20 - 28s mà kim Am Pe không trở về vị trí làm việc,thỉ ngờng động cơ,chỉ được phép chạy khi đã được kiểm tra và xử lý. 27 - Các trường hợp ngừng khẩn cấp máy nghiền . - Mất dầu bôi trơn các gối đỡ chính của máy nghiền và của động cơ chính . - Nhiệt độ các paliê vào,ra của thùng nghiền hoặc nhiệt độ động cơ chính máy nghiền >700C hay nhiệt độ gối đỡ bánh răng chủ >800C,đồng thời xuất hiện khói từ trong các gối đỡ,Hoặc có tiếng gõ đập không bình thường,hoặc có hiện tượng kẹt, rung mạnh đe doạ làm hư hỏng hoặ vỡ gối. - Nhiệt độ cuộn dây stato >1200C.Hoặc có khói hay tia lửa điện từ động cơ bắn ra - Có cháy lớn ở khu vực máy nghiền mà không có khả năng dập tắt được. - Có người bị điện giật dính vào động cơ. - Các tấm phòng hộ thùng nghiền bị lỏng rời ra quay cùng máy nghiền. - Các bulông gối đỡ máy nghiền động cơ bị lỏng làm cho máy nghiền hay động cơ rung quá mạnh đe doạ làm hư hỏng ngay các gối đỡ máy nghiền. 28 - Những sự cố thường gặp trong quá trình vận hành hệ thống nghiềnvà nguyên nhân của chúng . TẠP CHÍ LÒ HƠI - VÕ TRỌNG NHUNG Collect and creat by: nambkdn@gmail.com - Ngô Mậu Năm - M&E Engineer + Nhiệt độ các gối đỡ tăng quá mức cho phép. - Do thiếu hoặc mất nước làm mát. - Dầu không đủ hoặc bi bẩn. - Các gối đỡ bi rung + Trường hợp nhiệt độ palỉê máy nghiên tăng cao ngoài các nguyên ngân trên còn có các nguyen nhân sau : - Có thể do lượng gió nóng vào máy nghiền nhiều quá. - Có thể do bi bong lớp bac pit của paliê. + Máy nghiên quá tải: - Do đưa quá nhiều than xuống máy nghiền không kip . - Do mạch điên bi sự cố . + Tắc phân li than thô ể’ - Do các khoá khí của đường hoàn nguyên của các cấp bi tắc có thể do than chưa được sấy nóng hay do tạp vật như băng tải giẽ gỗ. vv ... - Có thể do cánh hướng phân li bi đóng. + Tắc phân li than mịn ể’ - Do bi tắc khoá khí của phân li min. (Có thể do khoá khí bi hỏng ) - Do bi tắc mặt lưới lọc tạp vật. - Do phểu than bột quá đầy. 29 - Nêu hiên tượng,nguyên nhân và cách khắc phục khi sự cố tắc phân li than thô trong quá trình khỡi động, vận hành và ngừng hê thống nghiền ? + Hiện tượng btắc phân ly than thô ể’ - Hiêu áp (trợ lực ) máy nghiền giảm. - Dòng điên động cơ máy nghiền giảm. - Các khoá khí của đường hoàn nguyên không làm viêc,đường ống hoàn hoàn nguyên nguội. - Mức than bột trong phểu tăng nhanh,than thô lò khó giao động(nếu bi tắc đã lâ u ) + Nguyên nhân (Đã ghi rỏ ở mục 4 câu 28 M + Cách khắc phục. - Ngừng máy cấp than nguyên. - Mở khoá khí gõ đập để xả than trong đường hoàn nguyên và lấy hết tạp nếu có. - Kiểm tra độ mở các lá chắn của phân li than thô. 17 TẠP CHÍ LÒ HƠI - VÕ TRỌNG NHUNG Collect and creat by: nambkdn@gmail.com - Ngô Mậu Năm - M&E Engineer - Nếu các biện pháp trên không có hiệu quả thì phải ngừng hệ thông chế biến than bột.Mở cửa người chui vào bộ phân li để kiểm tra ,vệ sinh hết bụi than ,tạp vạt.vv .. + Đ ể tránh hiện tượng tắc phân ly than thô,thì khi khỡi động phải bảo đảm quá trình sây các đường ống cân thận khi nhiệt độ môi chất đã đạt trong một thời gian đảm bảo .mới được phép chạy máy cấp than nguyên.Lúc mới đầu phải cho phụ tải cấp than thấp để theo dõi các diễn biến của quá trình nghiền.( nếu khỡi động hệ thống nghiên sau gian ngừng lâu ngày thì việc sấy hệ thống càng quan trọng hơn.khi đó phải để nhiệt ra khỏi máy nghiên trong khoảng 70 - 80°C duy trì từ 35 60 phút mới được chạy máy nghiên. Nêu ngừng lồ lâu ngày thì sau khi ngừng hệ thống nghiên ta nên mở hoàn toàn các khoá khí. M 30- Nêu hiện tượng ,nguyên nhân và cách khắc phục sự cô tắc phân ly than min ? +Hiện tượng: - Các khoá khí phân ly than min không hoạt động nữa. - Cường độ dòng điện của quạt tải bột tăng. - Phụ tải lò tăng lên. - Nhiệt độ hơi quá nhiệt,nhiệt độ kim loại quá nhiệt tăng lên. - Mức than bột trong phểu than không tăng (Nếu tắc hoàn toàn thì than bột trong phẻu sẽ bi giảm ) + Nguyên nhân (Đã ghi rõ trong phần 5 của câu 28 M + Cách khắc phục : - Ngừng máy nghiền nhưng không được thông gió thùng nghiền.Ngừng quạt tải than bột,đưa gió voà làm mát vòi đôt phủồi tiến hành kiểm tra khoá khí và lưới lọc.Tạm treo khoá khí và gõ đậpvào ông than xuông để xả hết than từ xyclon về phểu than bột,vệ sinh lưới lọc. Sau đó mới được khỡi động lại hệ thông chế biến than bột. 18 TẠP CHÍ LÒ HƠI - VÕ TRỌNG NHUNG Collect and creat by: nambkdn@gmail.com - Ngô Mậu Năm - M&E Engineer IV - những trăn trở khi vận hành lò hơi. 31 - Tôi có nghe nói đến lồ hơi EkZ- 220 -100 - 10c. Đây là những thông và ký hiệu gì vây _ Hiện nay trên thế' giới đang sử dụng lò hơi của nhiều hãng chế' tạo khác nhau.Lò hơi mà nhà máy điện Phả lại là lò hơi EkZ- 220 -100 - 10c. - EkZ là hãng chế' tạo. - 220 Là sản lượng hơi định mức của lò trong một giờ (220 tấn/giờ) -100 Là áp suất định mức của hơi quá nhiệt (100 kG/cm2) - 10c Có thể hiểu đó là số lần tái tạo có cải tiến . 32 - Nguyên lí cấu tạo của lồ hơi EkZ- 220 -100 - 10c như thế nào _ Lò hơi EkZ- 220 -100 - 10c.Là loại lò đốt bằng than bột.,thải xỉ khô.Cấu tạo hình chữ n.Buồng đốt được tạo bởi 14 dàn ống sinh hơi,lò có một bao hơi,tuần hoàn tự nhiên.ống nước đứng.Dàn ống sinh hơi làm bằng thép 20 có đường kính ^ 60 ể6,bước ống X = 80 mm. Lò hơi được lắp đặt 4 vòi đốt chính loại vòi phun tròn và 4 vòi đốt phụ đốt gió cấp 3 sau quạt tải bột.Để phục vụ cho việc khỡi động lò và xử lí sự cố,lò có thiét kế' 4 vòi đốt dầu ma zút được lồng trong 4 vòi đốt chính.Để làm sạch các bề mặt truyền nhiệt của lò hơi,người ta có thiết kế' 20 máy thổi bụi buồng lửa và 10 máy thổi bụi sâu cho bộ quá nhiệt.Việc thải xỉ ra khỏi lò nhờ hệ thống gồm 2 vít và 2 đập xỉ với năng suất 5 t/h. Các thiết bị phần đuôi lò theo đường đi của khói từ buồng lửa ,đầu tiên là bộ quá nhiệt.Bộ quá nhiệt nữa bức xạ và đối lưu.Theo đường đi của hơi bộ quá nhiệt gồm có các cấp sau,quá nhiệt trần 1- quá nhiệt sườn - quá nhiệt đáy - quá nhiệt cấp 1 - quá nhiệt trần 2 - quá nhiệt cáp 2 biên - bộ giảm ôn cấp 1 - quá nhiệt cấp TẠP CHÍ LÒ HƠI - VÕ TRỌNG NHUNG Collect and creat by: nambkdn@gmail.com - Ngô Mậu Năm - M&E Engineer 2 giữa - quá nhiêt cấp 3 - giảm ôn cấp 2 - quá nhiêt cấp 4. Sau bộ quá nhiêt cấp 4 là bộ hâm nước cấp 2 - bộ sấy không khí cấp 2 - bộ hâm nước cấp l - bộ sấy không khí cấp l - bộ khử bụi tĩnh điên - quạt khói - ống khói. Hê thống thông gió lò hơi này là hê thống thông gió cưỡng bức,gồm có một quạt gió và một quạt khói (Nhiêm vụ chức năng của quạt khói quạt gió đã được nói kỹ ở phần I I ) Để đảm bảo an toàn cho các ống lò làm viêc với áp suất cao,lò hơi có trang bi 02 van an toàn cho bao hơi và cho ống góp ra của hơi quá nhiêt .Van an toàn bao hơi tự mở xả khi P = l,08Pđmvà van toàn quá nhiêt tự mở xả khi áp suất hơi quá nhiêt P = l,05Pđmvà tất cả đều được đóng lại khi áp suất trở về áp suất đinh mức. Lò hơi được trang bi hê thống nghiền than phân tán có phểu than nguyên và phểu than bột trung gian.Để điều chỉnh độ min của than bột và tách than sau khi nghiền ra khỏi dòng hỗn hợp than không khí ,hê thống nghiền được trang bi các thiết bi phân ly thân thô và phân ly than min.Than bột giữa 2 lò trong một khối có liên hê với nhau bởi vít chuyền than bột. 33 - Cho biết những thông tin vê bộ quá nhiệt của lồ hơi EkZ- 220 -100 - 10c _ Lò hơi EkZ- 220 - 100 - l0c được trang bi bộ quá nhiêt nữa bức xạ và đối lưu và chia thành nhiều cấp, mỗi cấp được thiết kế' một chất liêu ,một kích thước,một só lượng ống khác nhau . 20 TẠP CHÍ LÒ HƠI - VÕ TRỌNG NHUNG
- Xem thêm -