Tài liệu Cao thích - nhiều tác giả

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 148 |
  • Lượt tải: 0
vnthuquan

Tham gia: 16/03/2015

Mô tả:

Cao Thích - nhiều tác giả
nhiều tác giả Cao Thích nhiều tác giả Cao Thích Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ. MỤC LỤC Cao Thích nhiều tác giả Cao Thích Tiểu sử Cao Thích (? - 765) tự là Ðại Phu, người Thương châu (tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc). Thường đến Biện Châu, cùng Lý Bạch, Ðỗ Phủ uống rượu, làm thơ. Ðời Ðường Huyền Tông, thi đậu tiến sĩ, được bổ làm chức úy tại Phong Khâu. Không hợp ý nguyện, từ chức. Rồi được Tướng Ca Thư Hàn cử trông coi việc thư ký. Sau làm Gián nghị đại phu; tỏ ra có khí tiết, dám nói thẳng. Bị Lý Phục Quốc ghen ghét, đổi ra làm thứ sử tại hai châu Thục, Bành. Rồi làm Tiết độ sứ Tây Xuyên, về triều làm Hình bộ thị lang, đổi làm Tán kỵ thường thị được phong tước Bột Hải huyện hầu. Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện. Nguồn: http://vnthuquan.net Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. Nguồn: Đặc Trưng Được bạn: đưa lên vào ngày: 5 tháng 10 năm 2004 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
- Xem thêm -