Tài liệu Căn bản về networking

  • Số trang: 78 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 116 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

Chương1 Căn bản về Networking Nội Dung  Mạng máy tính là gì ? GV.Nguyễn Duy 1 of 78  Các thành phần cơ bản cấu tạo nên mạng máy tính  Phân loại mạng máy tính  Lược đồ mạng  Mô hình tham chiếu OSI  Địa chỉ IP và Mạng con (subnet) Nội Dung Mạng máy tính là gì ?  Các thành phần cơ bản cấu tạo nên mạng máy tính  Phân loại mạng máy tính  Lược đồ mạng  Mô hình tham chiếu OSI  Địa chỉ IP và Mạng con (subnet) Mạng máy tính là gì ?  Mạng máy tính là một nhóm các máy tính, thiết bị (mạng, ngoại vi) được kết nối với nhau thông qua các phương tiện truyền dẫn Nội Dung Mạng máy tính là gì ?  Các thành phần cơ bản cấu tạo nên mạng máy tính   Phân loại mạng máy tính  Lược đồ mạng  Mô hình tham chiếu OSI  Địa chỉ IP và Mạng con (subnet) Các thành phần cơ bản cấu tạo nên mạng máy tính  Máy tính: PC, Laptop, MainFrame… Nội Dung  Thiết bị giao tiếp: NIC, Hub, Switch, Router,…  Môi trường truyền dẫn: Cáp, Sóng điện từ…  Các Protocol: TCP/IP, NetBeui, Apple Talk…  Các HĐH mạng: WinNT, Win2000, Win2k3…  Thiết bị ngoại vi: Máy in, máy Fax, Scaner… Nội Dung  Mạng máy tính là gì ?  Các thành phần cơ bản cấu tạo nên mạng máy tính Phân loại mạng máy tính   Lược đồ mạng  Mô hình tham chiếu OSI Phân loại mạng máy tính   Địa chỉ IP và Mạng con (subnet) Mạng LAN (Local Area Network) là 1 nhóm các máy tính và thiết bị truyền thông được kết nối với nhau trong 1 khu vực nhỏ  Đặc điểm:  Băng thông rộng lớn  Kích thước mạng bị giới hạn bởi các thiết bị Mô hình mạng  Chi phí các thiết bị mạng LAN tương đối rẻ  Quản trị đơn giản Phân loại mạng máy tính LAN Mô hình mạng  Mạng MAN (Metropolitan Area Network) gần giống như mạng LAN nhưng giới hạn của nó là 1 thành phố hay 1 quốc gia, mạng MAN nối kết các mạng LAN lại với nhau.  Đặc điểm:  Băng thông trung bình Phân loại mạng máy tính  Mô hình phức tạp hơn LAN  Quản trị khó khăn hơn  Chi phí các thiết bị mắc Mô hình mạng MAN Phân loại mạng máy tính  Mạng WAN (Wide Area Network) bao phủ 1 vùng địa lý rộng lớn, có thể là 1 lục địa hay toàn cầu  Đặc điểm:  Băng thông thấp  Phạm vi hoạt động không giới hạn Mô hình mạng  Mạng WAN rất phức tạp  Các tổ chức quốc tế đứng ra qui định, quản trị  Chi phí cho các thiết bị rất mắc Phân loại mạng máy tính WAN
- Xem thêm -