Tài liệu Cam ket tuan thu - ch

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 96 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ VINMART CAM KẾT TUÂN THỦ NỘI QUI & QUI ĐỊNH CỦA CÔNG TY Họ và Tên: ……………………………………………………………… Ngày/tháng/năm sinh: …………………………………………………... Số chứng minh thư:……………………………………………………… Đơn vị công tác: ………………………………………………………… Tôi xác nhận đã đọc và hiểu về Nội Qui Lao Động của Công ty Cổ phần Siêu thị VinMart cũng như hiểu rõ về các qui định liên quan đến công việc tôi được phân công thực hiện. Tôi cam kết sẽ tuân thủ các nội qui và qui định của Công ty Cổ phần Siêu thị VinMart cụ thể như sau: 1. Tôi tuyệt đối tuân thủ các nội dung qui định trong Nội Qui Lao Động của Công ty. 2. Tôi tuyệt đối tuân thủ việc bảo mật các thông tin của Công ty và không cung cấp thông tin với bất kỳ đối tượng nào dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có phê duyệt của cấp có thẩm quyền. 3. Tôi cam kết chỉ sử dụng hệ thống bán hàng với mã số truy cập của chính mình. Tôi không cho phép cho người khác sử dụng quyền truy cập của mình cũng như tự ý sử dụng mã số của người khác. 4. Tôi cam kết không nhận tiền thưởng và quà tặng từ khách hàng, không phân biệt số lượng và giá trị. 5. Trong ca làm việc tôi cam kết không mang tiền và điện thoại di động của mình vào khu vực làm việc. 6. Tôi cam kết không thực hiện hủy, điều chỉnh giao dịch mà không có sự kiểm soát của Quản lý Cửa hàng/Trợ lý Cửa hàng. 7. Tôi cam kết không sử dụng sai thông tin về thẻ khách hàng: tôi không dùng mã thẻ của khách hàng này (đặc biệt là thẻ của tôi, người thân/ người quen) để tính tiền cho khách hàng khác. 8. Tôi cam kết đảm bảo sự chính xác khi quét mã vạch sản phẩm để tính tiền cho khách hàng, đảm bảo tên sản phẩm trên màn hình trùng với sản phẩm thực tế, đặc biệt đối với những sản phẩm tem mờ, rách hoặc có dấu hiệu dán lại, tráo mã vạch, tráo giá… 9. Tôi cam kết thực hiện việc kiểm tra tất cả hàng hóa có bao bì bị tháo mở, không còn nguyên đai nguyên kiện, để tránh trường hợp hàng hóa khác được giấu bên trong. Kiểm tra sản phẩm bên trong đúng tên trên vỏ hộp (chỉ quét mã vạch trên sản phẩm để tránh trường hợp sản phẩm bên trong và bao bì sản phẩm không cùng chủng loại). 10. Tôi cam kết sẽ thông báo với Quản lý Cửa hàng / Trợ lý Cửa hàng về mọi trường hợp bất thường xảy ra tại quầy thu ngân để có biện pháp khắc phục và xử lý theo nội quy Công ty. 11. Tôi cam kết thực hiện việc kết ca, nộp toàn bộ số tiền bán hàng theo quy định sau khi kết thúc ca làm việc và bồi hoàn số tiền thiếu (nếu có) Tôi hiểu rõ rằng nếu tôi có bất kỳ vi phạm nào liên quan đến các quy định này tôi sẽ bị xử lý kỷ luật theo qui định của Công ty và pháp luật. _______________ _______________________ Ngày Họ tên, chữ ký
- Xem thêm -