Tài liệu Caidatdichvu email

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 233 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Tham gia: 04/08/2015

Mô tả:

QUẢN TRỊ MẠNG LAB 7.2 – TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG EMAIL - MDEAMON Duy Nguyen KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG | UIT.EDU.VN Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy NỘI DUNG Triển khai ứng dụng email MDeamon Quản lý tài khoản email (tạo, xóa và chỉnh sửa) Sử dụng web mail client để kiểm tra việc gởi và nhận email Sử dụng app mail client để kiểm tra việc gởi và nhận email Thiết lập chính sách để quản lý email 1|Page Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy I. NỘI DUNG THỰC HÀNH I.1. Mô hình triển khai Client Mail Server Bảng thông tin IP IP Address Subnet Mask Client 192.168.1.2 255.255.255.0 Mail Server 192.168.1.1 255.255.255.0 Default Gateway DNS 192.168.1.1 I.2. Cài đặt MDeamon Server trên Mail Server Sinh viên có thể download trực tiếp FileZilla Server và FileZilla Client từ trang web http://www.altn.com/Products/MDaemon-Email-Server-Windows/. Sau khi download hoàn tất, chúng ta sẽ tiến hành cài đặt MDeamon Server trên Email Server. B1: Đặt IP cho Mail Server 2|Page Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy B2: Double click vào tập tin “MDeamon.exe” và màn hình thông báo xuất hiện, chọn “Yes”. B3: bắt đầu quá trình cài đặt MDeamon Server 3|Page Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy 4|Page Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy 5|Page Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy Lưu ý: “uit.local” sẽ được đổi thành “nhomXX.local”. Ví dụ: nhóm 01 thì domain name sẽ là “nhom01.local” 6|Page Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy B4: Khởi động giao diện quản lý của MDeamon 7|Page Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy I.3. Tạo 2 tài khoản teo@uit.local/123 và ty@uit.local/123 Trước khi tạo tài khoản, chúng ta cần chỉnh chính sách password trên Email Server thành chính sách đơn giản 8|Page Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy Sau khi chỉnh xong chính sách, chúng ta dùng “Account Manager” để tạo tài khoản email 9|Page Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy 10 | P a g e Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy Khi cài đặt xong, đảm bảo các dịch vụ sau active I.4. Cài đặt và cấu hình Web Client Vừa rồi chúng ta đã cài Email Server và tạo tài khoản trên Email Server. Bây giờ chúng ta cài Email Client để người dùng kết nối soạn thảo, gởi và nhận email. Trong bài lab này, tôi sử dụng WebMail là Email Client. Cách cài đặt đơn giản, sinh viên tự cài đặt. Ngồi tại máy client, dùng Web Browser (IE, Firefox, Chrome,…) để kết nối tới Email Server. Sau đó nhập Username và Password. 11 | P a g e Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy Màn hình sau khi Logon. Soạn thảo email để gởi cho ty@uit.local 12 | P a g e Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy Logon với tài khoản ty@uit.local để kiểm tra email I.5. Cài đặt và cấu hình Email Client – Thunderbird Download phần mềm Mail Client Thunderbird https://www.mozilla.org/vi/thunderbird/ Cài đặt phần mềm trên máy client Cấu hình để kết nối tới Email Server 13 | P a g e Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy 14 | P a g e Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy 15 | P a g e Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy Sau khi kết nối thành công Sử dụng Email client để gởi và nhận email. I.6. Thiết lập chính sách Không cho người dùng đính kèm tập tin quá 1MB. Khi teo@uit.local gởi email cho ty@uit.local thì tự động BCC email cho duyn@uit.local Không cho đính kèm tập tin có đuôi .exe. 16 | P a g e Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy 17 | P a g e
- Xem thêm -