Tài liệu Cách phân biệt âm /s/ và /z/ trong tiếng anh

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 134 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Cách phân biệt âm /s/ và /z/ trong tiếng Anh Âm /s/ và /z/ là hai âm quan trọng thường gặp trong tiếng Anh. Tuy nhiên không ít người học tiếng Anh gặp khó khăn trong việc phân biệt hai âm này. Để giúp bạn phát âm chuẩn tiếng Anh như người bản xứ, trong bài viết này VnDoc xin chia sẻ cách phân biệt âm /s/ và /z/ trong tiếng Anh. 1. Âm /z/ và /s/ là gì? So sánh 2 âm /z/ và /s/, ta dễ dàng nhận thấy: /z/ là âm xát yếu. Đầu tiên mặt lưỡi chạm mặt răng trên, phía trong, lưỡi chuyển động đi ra phía trước, hai hàm răng đóng lại gần hơn khi luồng hơi được đẩy ra ngoài. Thanh âm rung. Còn /s/ được phát âm tựa: đầu tiên mặt lưỡi chạm mặt răng trên phía trong, lưỡi chuyển động đi ra phía trước, hai hàm răng đóng lại gần hơn. Khi phát âm /s/ âm luồng hơi trong miệng chà xát hơn các âm xát khác. Thanh âm không rung. 2. Nhận biết âm /z/ và /s/ “s” được phát âm là /s/ khi: - “s” đứng đầu một từ - “s” ở bên trong một từ và không ở giữa hai nguyên âm - “s” ở cuối một từ đi sau f, k, p, t và gh - chữ cái “c” cũng được phát âm là /s/ khi nó đứng trước e, i hoặc y. “s” được phát âm là /z/ khi: - “s” ở bên trong một chữ và đứng giữa hai nguyên âm ngoại trừ u, ia, io - “s” ở cuối từ một âm tiết và đi sau một nguyên âm (ngoại trừ u) hoặc sau một phụ âm không phải f, k, p, t và gh. Lưu ý trường hợp”x” được phát âm là /z/. 3. Một số cách phát âm của /s/ và /z/ a. Những ký tự thường được đánh vần /s/ - Những ký tự thường xuyên được đánh vần là /s/ s sad /sæd/ , show /∫ou/, see / si:/, bis /bis/ ss class /klɑ:s/, glass /glɑ:s/, grass /grɑ:s/ c place /pleis/, space /’speis/, race /reis/ sc Những ký tự thỉnh thoảng được đánh vần là /s/ science /’saiəns/, scream /skri:m/, scabious /’skeibiəs/ VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí x có thể được đánh vần là /s/ (mix /miks/) Chú ý: Tuy nhiên không phải khi nào S cũng được đánh vần là /s/ (sugar /’∫ugə/, rise /raiz/, crisis / ‘kraisis/). b. Những ký tự thường được đánh vần /z/ - Những ký tự thường xuyên được đánh vần /z/ z zero /’ziərou/, zambo /’zæmbou/, zap /zæp/, zeal /zi:l/ s rose /rouz/, nose /nouz/, gloves /glʌv/ - Những ký tự thường được đánh vần /z/ zz buzz /bʌz/, frizzle /’frizl/ ss scissors /’sizəz/ x có thể được đánh vần là /gz/ (exact /ig’zækt/) Trên đây là một số đặc điểm giúp bạn phân biệt âm /s/ và /z/ trong tiếng Anh, từ đó cải thiện kỹ năng phát âm tiếng Anh chuẩn. VnDoc chúc bạn học tiếng Anh hiệu quả!
- Xem thêm -