Tài liệu Cách dùng hàm day trong excel

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 120 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Cách dùng hàm DAY trong Excel Khi thực hiện một phép tính liên quan đến ngày tháng, nhiều lúc bạn chỉ muốn lấy ngày để sử dụng cho phép toán của mình. Thay vì bạn sử dụng phương pháp thủ công thì Excel hỗ trợ cho bạn một hàm để lấy ngày đó là hàm DAY. Hàm DAY là hàm trả về ngày của ngày/tháng/năm, nhờ đó bạn có thể lấy giá trị ngày trên bảng tính Excel, thông qua các ví dụ minh họa dưới đây, bạn sẽ hiểu rõ hơn về cú pháp và cách sử dụng của hàm DAY. HƯỚNG SỬ DỤNG HÀM DAY TRONG EXCEL Cú Pháp: DAY( Serial_number) Trong Đó: Serial_number là giá trị bắt buộc. Là giá trị ngày, tháng, năm mà bạn muốn lấy ra ngày Chức Năng: Tách giá trị ngày trong một ngày, tháng, năm cụ thể. Ngày được trả về dưới dạng số nguyên, có giá trị từ 1 đến 31. Ví dụ: Cho bảng tính như hình dưới. Yêu cầu tách giá trị ngày - Bạn nhập công thức tại ô C3=DAY(B3), ta được kết quả trả về giá trị ngày trong ô C3 VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Sao chép công thức cho đến hết hàng cần tách giá trị ngày, ta được kết quả Excel hỗ trợ cho bạn rất nhiều hàm liên quan đến ngày tháng như: Hàm Month trong Excel, hàm Year trong Excel, ... bạn có thể tự tìm hiểu thêm để có thể áp dụng thành thạo vào quá trình tính toán của mình.
- Xem thêm -