Tài liệu Cách dùng của too và enough

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 152 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Cách dùng của Too và Enough Too và Enough là hai trạng từ phổ biến thường dùng trong tiếng Anh. Tuy nhiên không ít người học gặp trở ngại trong việc vận dụng chúng vào các ngữ cảnh. Để giúp các bạn giải quyết vấn đề đó, sau đây VnDoc xin chia sẻ cách dùng của Too và Enough dành cho các bạn tham khảo. I. Cách dùng của Too Too thường đứng trước Tính từ (Adjective) và Trạng từ (adverb) để biểu thị tình trạng vượt quá sự mong đợi. 1. S + be + Too + Adjective + For Somebody to do something. Ý nghĩa: Điều gì quá… để ai đó làm việc gì đó. Để viết câu cho cấu trúc này, chúng ta chỉ cần thay S bằng một danh từ (Noun) hoặc một đại từ (Pronouns) sau đó chia động từ Tobe theo đúng thì và phù hợp với chủ ngữ của nó. Tiếp theo là phần For Somebody to do something: Chúng ta thay chữ somebody bằng một danh từ hoặc một đại từ nhân xưng ở dạng túc từ (Object pronoun). Từ Do là động từ chỉ hành động nói chung, chúng ta cũng thay thế Do bằng một động từ bất kỳ ở dạng nguyên mẫu có to. Cuối cùng là chữ something là tân ngữ của động từ to Do, tùy theo động từ thay thế vào chữ do là dạng động từ không mang theo tân ngữ (Intransitive verb) hay động từ mang theo tân ngữ (Transitive verb). Ví dụ: - This shirt is too small for him to wear. (for him not for he). - This milk is too cold for her to drink. (for her not for she). 2. S + be + Too + Adjective + For something. Ví dụ: - He is too tiny for a tea. 3. S + be + Too + Adjective + that Somebody can/could not do something. - He is too short that he can not reach the bar. Cấu trúc này thường ở dạng phủ định và cách dùng giống với cấu trúc So + Adjective + that + Clause. Khi too đứng trước trạng từ (adverb): a. S + Verb (ordinary) + Too + Adverb + For Somebody to do something. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí b. S + Verb (ordinary) + Too + Adverb + that Somebody can/could not do something. Ở bên trên Too đứng trước tính từ thì động từ theo sau chủ ngữ phải là động từ Tobe. Khi theo sau Too là một trạng từ thì động từ sau chủ ngữ phải là động từ thường (Ordinary verbs). Vậy quy luật chung là nếu động từ sau chủ ngữ là động từ thường thì ta sẽ dùng Too + Adjective. Nếu theo sau là động từ thường thì ta dùng Too + Adverb. Ví dụ: - He runs too fast for me to catch up. - He runs too fast that I can not catch up. II. Cách dùng của Enough Enough đứng trước danh từ (Nouns) nhưng lại đứng sau tính từ hoặc trạng từ. - This milk is hot enough for her to drink. Cấu trúc chung: 1. S + be + Adjective + enough for somebody to do something. 2. S + be + Adjective + enough that somebody can/could (not) to do something. 3. S + Verb + Adverb + enough for somebody to do something. 4. S + Verb + Adverb + enough that somebody can not / could not do something. 5. S + Verb + Enough + Noun to do something. Ví dụ: - This luggage is heavy enough for me to carry by hand. - This luggage is heavy enough that I can carry by hand. - He did not work hard enough to pass the the exam. - I don’t have enough money to pay the rental bill. III. Ứng dụng của Too và Enough Như tôi đã giới thiệu ở trên, chúng ta thường dùng Too và Enough để viết lại câu, hoặc nối 2 câu đơn lại với nhau, hoặc biến đổi những thành phần cần thiết để chuyển câu dùng với Too thành câu dùng với từ Enough. Ví dụ: The exercise is very difficult. He can not answer it. => The exercise is too difficult for him to answer. => The exercise is too difficult that he can not answer it. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí The piano is very heavy. Nobody can lift it. => The piano is too heavy (for us) to lift. => The piano is not light enough to lift. => Nobody is not strong enough to lift the piano (Câu này hơi khác nghĩa một chút). Trên đây là một số cách sử dụng của Too và Enough được VnDoc sưu tầm dành cho các bạn tham khảo. Hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn hình dung rõ hơn về cách sử dụng của hai từ này. VnDoc chúc bạn học tiếng Anh hiệu quả!
- Xem thêm -