Tài liệu Các tình huống áp dụng cip trong incoterms 2000

  • Số trang: 40 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 166 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CÁC TÌNH HUỐNG ÁP DỤNG CIP TRONG INCOTERMS 2000 MỤC LỤC I. GIỚI THIỆU VỀ INCOTERMS 2000 VÀ CIP ............................... 2 1.1. Incoterms 2000 ............................................................................... 2 1.2. Điều kiện CIP trong Incoterms 2000 ............................................. 7 II. CÁC ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CIP TRONG INCOTERMS 200025 2.1. Các điều kiện áp dụng CIP trong Incoterms 2000 ....................... 25 2.2. Một số điểm cần lưu ý khi áp dụng CIP trong Incoterms 2000 ... 27 III. CÁC TÌNH HUỐNG ÁP DỤNG CIP TRONG INCOTERMS 2000 ......................................................................................................... 29 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CIP I. GIỚI THIỆU VỀ INCOTERMS 2000 VÀ CIP 1.1. Incoterms 2000 Nền kinh tế toàn cầu mở ra cơ hội to lớn hơn bao giờ hết để doanh nghiệp tiếp cận tới các thị trường khắp nơi trên thế giới. Hàng hoá được bán ra ở nhiều nước hơn, với số lượng ngày càng lớn và chủng loại đa dạng hơn. Giao dịch mua bán quốc tế ngày càng nhiều và phức tạp, do vậy, nếu hợp đồng mua bán hàng hoá không được soạn thảo một cách kỹ lưỡng sẽ có nhiều khả năng dẫn đến sự hiểu nhầm và những vụ tranh chấp tốn kém tiền bạc. Incoterms, quy tắc chính thức của Phòng Thương Mại Quốc Tế về giải thích các điều kiện thương mại, tạo điều kiện cho các giao dịch thương mại quốc tế diễn ra một cách trôi chảy. Việc dẫn chiếu đến Incoterms 2000 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trong một hợp đồng mua bán hàng hoá sẽ phân định rõ ràng nghĩa vụ tương ứng của các bên và làm giảm nguy cơ rắc rối về mặt pháp lý. Kể từ khi Incoterms được Phòng Thương Mại Quốc Tế soạn thảo năm 1936, chuẩn mực về hợp đồng mang tính toàn cầu này thường xuyên được cập nhật để bắt kịp với nhịp độ phát triển của thương mại quốc tế. Incoterms 2000 có cân nhắc tới sự xuất hiện nhiều khu vực miễn thủ tục hải quan trong thời gian qua, việc sử dụng thông tin liên lạc điện tử ngày càng thông dụng, về cả những thay đổi về tập quán vận tải. Incoterms 2000 đã sửa đổi và thể hiện nội dung của 13 điều kiện thương mại một cách đơn giản hơn và rõ ràng hơn. Đó là: - Những quy ước về việc giao hàng - Chuyển giao chi phí - Những quy ước liên quan đến rủi ro - Những quy ước liên quan đến những nghĩa vụ khác - Điều kiện trong giao hàng 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Sự phân biệt những Incoterms khác nhau BẢNG PHÂN LOẠI CÁC ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG (tổng cộng có 13 điều kiện) 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nhóm E EXW Ex Works Giao tại xưởng (tên địa điểm) FCA Giao cho người vận tải (tên địa Nơi hàng đi Nhóm F Free carrier Cước chính chưa trả điểm) FAS Free alongside Ship Giao dọc mạn tàu (…tên cảng xếp hàng) (Main carriage FOB Giao trên tàu (…tên cảng xếp Free on Board unpaid) hàng) Nhóm C CFR Tiền hàng và cước phí (…tên Cost and Freight Cước chính đã trả cảng đến) CIF (Main Cost Insurance and Tiền hàng, phí bảo hiểm, cước Freight phí (…tên cảng đến) Cước trả tới đích (…tên nơi carriage CPT Carriage paid to… paid) CIP Carriage and đến) Insurance paid to… Cước phí và phí bảo hiểm trả tới đích (…tên nơi đến) Nhóm D Nơi DAF Delivered at frontier Giao tại biên giới hàng DES Delivered ex ship 5 Giao tại tầu (…tên cảng đến) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 đến DEQ Delivered ex quay (Arrival) DDU Delivered Giao tại cầu cảng (…tên cảng duty đến) Giao tại đích, chưa nộp thuế DDP unpaid Delivered duty paid Giao tại đích, đã nộp thuế (…tên nơi đến) Phân loại theo phương thức vận tải (Nhóm) điều kiện thương mại Phương thức vận tải 1. EXW Áp dụng cho mọi phương tiện vận 2. FCA tải, gồm: đường biển, hàng không, 3. CPT, CIP đường sắt, đường bộ, đường thuỷ, 4. DAF, DDU, DDP vận tải đa phương thức 5. FAS, FOB Chỉ áp dụng đối với vận tải đường 6. CFR, CIF biển 7. DES, DEQ 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2. Điều kiện CIP trong Incoterms 2000 CIP Cước phí và bảo hiểm trả tới (CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO…) (…nơi đến quy định) 1.2.1. Khái niệm CIP trong Incoterms 2000 và nghĩa vụ của Bên bán và Bên mua - “Cước phí và bảo hiểm trả tới…” nghĩa là người bán giao hàng hóa cho người chuyên chở do người bán chỉ định nhưng người bán phải trả thêm cước phí cần thiết để mang hàng hóa tới nơi có nêu tên. Điều này có nghĩa là nười mua chịu mọi rủi ro và bất cứ phí tổn nào phát sinh sau khi hàng đã được giao như thế. Tuy nhiên, với điều kiện CIP, người bán cũng phải mua bảo hiểm để tránh cho người mua về rủi ro mất mát hoặc hư hại hàng hóa trong quá trình chuyên chở. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Như vậy, người bán ký hợp đồng bảo hiểm và trả phí bảo hiểm. Người mua cần lưu ý là theo điều kiện CIP, người bán chỉ phải mua bảo hiểm ở mức tối thiểu. Nếu muốn có được mức bảo hiểm cao hơn, người mua phải thỏa thuận rõ ràng với người bán hoặc tự mình mua bảo hiểm trên. - “Người vận chuyển” có nghĩa là bất cứ ai, trong hợp đồng vận chuyển cam kết thực hiện hoặc ủy quyền người khác thực hiện việc chuyên chở bằng đường sắt, đường bộ, đường hàng không, đường biển, đường thủy nội địa hoặc bằng cách kết hợp các phương thức đó. Nếu dùng nhiều người vận tải nối tiếp nhau để vận chuyển hàng tới nơi đến đã thỏa thuận, các rủi ro được chuyển sang khi hàng đã được giao cho người chuyên chở đầu tiên. - Điều kiện CIP đòi hỏi người bán hàng khai hải quan xuất khẩu. - Điều kiện này có thể được dùng cho tất cả phương thức vận tải, bao gồm cả vận tải đa phương thức. A. CÁC NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 A1. Cung cấp hàng phù hợp với hợp đồng Người bán phải cung cấp hàng và hóa đơn thương mại hoặc thông báo điện tử tương đương phù hợp với hợp đồng bán hàng và bất kỳ bằng chứng nào khác về sự phù hợp mà hợp đồng yêu cầu. A2. Các giấy phép và các thủ tục Với rủi ro và phí tổn của mình, người bán phải xin giấy phép xuất khẩu hoặc giấy phép chính thức khác và tùy từng trường hợp, thực hiện các thủ tục hải quan cần thiết để xuất khẩu hàng. A3. Hợp đồng vận tải và bảo hiểm a. Hợp đồng vận tải Người bán phải ký hợp đồng theo các điều kiện thông thường, bằng chi phí của mình, để chuyên chở hàng tới địa điểm đã thỏa thuận tại nơi đến có nêu tên theo tuyến đường thông thường và theo thông lệ. Nếu địa điểm không được thỏa thuận hoặc không được xác định bằng tập quán, người bán có thể chọn địa điểm thích hợp nhất cho mình tại nơi đến có nêu tên. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 b. Hợp đồng bảo hiểm Với chi phí của mình, người bán phải mua bảo hiểm hàng như đã thỏa thuận trong hợp đồng, để người mua hoặc bất cứ người nào khác có lợi ích bảo hiểm hàng hóa, được quyền trực tiếp khiếu nại người bảo hiểm bồi thường và cung cấp cho người mua đơn bảo hiểm hoặc chứng từ bảo hiểm khác. Hợp đồng bảo hiểm sẽ được ký kết với một người bảo hiểm hoặc công ty bảo hiểm có uy tín, và nếu không có thỏa thuận khác, phải phù hợp với mức bảo hiểm tối thiểu theo các Điều khoản bảo hiểm hàng hóa của Hội những người bảo hiểm London hoặc những điều khoản tương tự. Thời hạn bảo hiểm phải phù hợp với điều B4 và B5. Theo yêu cầu của người mua, do người mua chịu chi phí, người bán sẽ cung cấp cho người mua các bảo hiểm rủi ro, chiến tranh, đình công, bạo động và dân biến, nếu có thể được. Số tiền bảo hiểm tối thiểu phải là giá hàng ghi trong hợp đồng cộng 10% (nghĩa là 110%) và phải thể hiện bằng đồng tiền của hợp đồng. A4. Giao hàng 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Người bán phải giao hàng cho người vận tải đã được ký kết hợp đồng phù hợp với điều A3, hoặc nếu có nhiều người chuyên chở nối tiếp nhau, giao hàng cho người vận tải thứ nhất để vận chuyển hàng đến vị trí thỏa thuận tại nơi có nêu tên vào ngày hoặc trong thời hạn đã thỏa thuận. A5. Chuyển các rủi ro Trừ những quy định của điều B5, người bán phải chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hại hàng cho đến khi hàng đã được giao phù hợp với điều A4. A6. Phân chia các phí tổn Trừ những quy định ở điều B6, người bán phải trả: - Mọi phí tổn liên quan đến hàng cho đến khi hàng đã được giao phù hợp với điều A4, cũng như cước phí và mọi chi phí khác ở điều A3a, bao gồm các phí xếp hàng và bất cứ phí dỡ hàng nào tại nơi đến đều được tính cho người bán theo hợp đồng vận tải; và - Phí bảo hiểm nói ở điều A3b; và 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Tùy từng trường hợp, các chi phí về thủ tục hải quan cần thiết cho xuất khẩu hàng, cũng như mọi thuế quan, các thứ thuế và lệ phí khác phải trả khi xuất khẩu và để hàng quá cảnh thông qua bất kỳ nước nào khác, nếu các chi phí đó được tính cho người bán theo hợp đồng vận tải. A7. Thông báo cho người mua Người bán phải thông báo đầy đủ cho người mua là hàng hóa đã được giao phù hợp với điều A4 cũng như thông báo khác theo yêu cầu để cho phép người mua có các biện pháp cần thiết thông thường để nhận hàng. A8. Bằng chứng giao hàng, chứng từ vận tải hoặc thông báo điện tử tương đương Người bán phải cung cấp cho người mua, với chi phí của người bán nếu theo tập quán, chứng từ vận tải thông thường hoặc các chứng từ (ví dụ một vận đơn đường biển có thể giao dịch, một giấy gửi hàng đường biển không giao dịch hoặc một chứng từ vận tải đường thủy nội địa, một vận đơn hàng không, một giấy gửi hàng đường sắt, một giấy gửi hàng đường 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 bộ, hoặc một chứng từ vận tải đa phương thức) về hợp đồng chuyên chở đã được ký phù hợp với điều A3. Nếu người bán và người mua đã thỏa thuận liên lạc bằng phương tiện điện tử, chứng từ đề cập ở các đoạn trên có thể được thay thế bằng một thông báo điện tử (EDI) tương đương. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 A9. Kiểm tra – bao bì – ký mã hiệu Người bán phải trả các chi phí về các hoạt động kiểm tra (như kiểm tra chất lượng, đo, cân, đếm) cần thiết nhằm mục đích giao hàng phù hợp với điều A4. Với chi phí của mình, người bán phải cung cấp bao bì thei yêu cầu để chuyên chở hàng với sự sắp đặt của mình (trừ khi theo tập quán của ngành thương mại đặc biệt, hàng mô tả trong hợp đồng được giao không cần bao bì). Bao bì phải được ghi ký mã hiệu thích hợp. A10. Các nghĩa vụ khác Theo yêu cầu và với rủi ro, chi phí của người mua, người bán phải giúp người mua nhận được các chứng từ hoặc thông báo điện tử tương đương (khác với những chứng từ ở điều A8) được lập hoặc được chuyển tại nước gửi hàng và/ hoặc nước xuất xứ mà người mua có thể yêu cầu để nhập khẩu hàng, và nếu cần để hàng quá cảnh thông qua bất kỳ nước nào khác. Người bán phải cung cấp cho người mua thông tin cần thiết để mua bảo hiểm bổ sung theo yêu cầu. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B. CÁC NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA B1. Trả tiền hàng Người mua phải trả tiền hàng như đã được quy định trong hợp đồng bán hàng. B2. Các giấy phép và các thủ tục Với rủi ro và chi phí của mình, người mua phải xin giấy phép nhập khẩu hoặc giấy phép chính thức khác và tùy từng trường hợp, thực hiện mọi thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng và để hàng quá cảnh thông qua bất kỳ nước nào khác. B3. Hợp đồng vận tải và bảo hiểm a. Hợp đồng vận tải 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Không có nghĩa vụ b. Hợp đồng bảo hiểm Không có nghĩa vụ B4. Nhận hàng Người mua phải chấp nhận việc giao hàng khi hàng đã được giao phù hợp với điều A4 và nhận hàng từ người chuyên chở tại nơi có nêu tên. B5. Chuyển các rủi ro Người mua chịu rủi ro về mất mát hoặc hư hại hàng kể từ khi hàng đã được giao phù hợp với điều A4. Nếu không thông báo cho người bán theo đúng điều B7, người mua phải chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hại hàng kể từ ngày thỏa thuận hoặc ngày hết hiệu lực của thời hạn xếp hàng, tuy nhiên, với điều kiện hàng đã được cá biệt hóa, nghĩa là để tách riêng hẳn hoặc được phân biệt một cách nào khác đó là hàng của hợp đồng. B6. Phân chia các phí tổn 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trừ các quy định của điều A3a, người mua phải trả: - Mọi phí tổn liên quan đến hàng kể từ lúc hàng đã được giao phù hợp với điều A4; và - Mọi chi phí và phí tổn liên quan đến hàng hóa trong quá trình vận chuyển cho đến khi hàng tới nơi đến đã thỏa thuận, trừ khi các phí tổn đó được tính cho người bán theo hợp đồng vận tải; và - Phí dỡ hàng, trừ khi các chi phí và phí tổn đó được tính cho người bán theo hợp đồng chuyên chở; và - Mọi chi phí phải trả thêm về hàng hóa, nếu người mua không thông báo cho người bán phù hợp với điều B7, kể từ ngày thỏa thuận hoặc ngày hết hiệu lực của thời hạn gửi hàng đã ấn định; tuy nhiên, với điều kiện hàng đã được cá biệt hóa, nghĩa là để tách riêng hẳn hoặc được phân biệt một cách nào khác đó là hàng của hợp đồng. - Tùy từng trường hợp, mọi thuế quan, các thứ thuế và phí tổn khác cũng như các chi phí để thực hiện các thủ tục hải quan phải trả khi nhập khẩu hàng và nếu cần, để hàng quá cảnh thông qua bất kỳ nước nào khác, trừ khi các chi phí đó được bao gồm trong cước phí của hợp đồng chuyên chở. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B7. Thông báo cho người bán Một khi có quyền xác định ngày giao hàng và/ hoặc cảng đến, người mua phải thông báo đầy đủ cho người bán về các chi tiết đó. B8. Bằng chứng giao hàng, chứng từ vận tải hoặc thông báo điện tử tương đương Người mua phải chấp nhận chứng từ vận tải phù hợp với điều A8 nếu chứng từ đó phù hợp với hợp đồng. B9. Kiểm tra hàng hóa Người mua phải trả các chi phí về bất cứ cuộc kiểm tra nào trước khi gửi hàng, trừ khi việc kiểm tra đó được thực hiện theo lệnh của nhà chức trách ở nước xuất khẩu. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B10. Các nghĩa vụ khác Người mua phải trả mọi chi phí và phí tổn để nhận được các chứng từ hoặc thông báo điện tử tương đương nói ở điều A10 và hoàn trả cho người bán các chi phí mà người bán đã phải trả để giúp người mua thực hiện điều đó. Người mua phải cung cấp cho người bán thông tin cần thiết để mua bảo hiểm bổ sung theo yêu cầu. 1.2.2. Một số trách nhiệm cụ thể đối với các bên Trách nhiệm của Bên bán Tiêu Trách nhiệm của Bên mua thức a. Về vận tải Người bán phải, bằng chi phí của mình, ký hợp đồng vận tải với điều kiện thông thường để chuyên chở hàng hoá đến điểm thoả thuận ở nơi đến quy định theo một tuyến đường thông thường và 19 Không có nghĩa vụ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cách thức thông thường. Nếu không thoả thuận được hoặc không thể xác định được điểm đến trên thực tế thì người bán có thể chọn một điểm ở nơi đến quy định phù hợp nhất cho mình. b. Về Thứ nhất, người bán phải tự bảo chịu chi phí mua loại bảo hiểm hiểm hàng hoá như thoả thuận trong hợp đồng để người mua, hoặc bất kỳ người nào khác có lợi ích từ hàng hoá được bảo hiểm, có quyền kiện đòi bồi thường trực tiếp từ người bảo hiểm, và cung cấp cho người mua hợp đồng bảo hiểm hoặc bằng chứng khác về việc mua bảo hiểm. 20 Không có nghĩa vụ
- Xem thêm -