Tài liệu Các nguyên lý sáng tạo ứng dụng trong công nghệ web thế hệ mới

  • Số trang: 40 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  BÀI THU HOẠCH MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC Đề tài CÁC NGUYÊN LÝ SÁNG TẠO ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ WEB THẾ HỆ MỚI Giảng viên hướng dẫn : GS-TSKH. Hoàng Văn Kiếm Học viên thực hiện : Nguyễn Trí Đức Lớp : KHMT K18 Mã số : 02 08 480110 TP.HCM, 12/2012 Nguyễn T rí Đức- KHMT K18 1 LỜI NÓI ĐẦU "Phương pháp luận sáng tạo" là bộ môn khoa học có mục đích trang bị cho người học hệ thống các phương pháp, các kỹ năng thực hành về suy nghĩ để giải quyết các vấn đề và ra quyết định một cách sáng tạo, về lâu dài, tiến tới điều khiển được tư duy. Mỗi người chúng ta trong cuộc đời của mình gặp biết bao vấn đề, từ chuyện mua sắm, học hành, quan hệ giao tiếp đến chọn ngành nghề, nơi ở, thu nhập, xã hội… phải suy nghĩ để giải quyết và ra quyết định xem phải làm gì và làm như thế nào. Như vậy thấy rằng đối tượng và mục đích của bộ môn khoa học này lại hết sức gần gũi với mỗi người. Theo các nhà nghiên cứu, khoa học này ứng với "làn sóng thứ tư" trong quá trình phát triển của loài người, sau nông nghiệp, công nghiệp và tin học. Làn sóng thứ tư ứng với Creatology (hay còn gọi là thời đại hậu tin học) chính là sự nhấn mạnh vai trò chủ thể tư duy sáng tạo của loài người trong thế kỷ XXI. Sau khi tham dự môn học về “Phương pháp nghiên cứu khoa học” tại trường Đại học khoa học tự nhiên do thầy GS-TSKH Hoàng Văn Kiếm giảng dạy , tôi đã có những kiến thức căn bản về các nguyên lí sáng tạo. Vận dụng các nguyên lí sáng tạo vào nghiên cứu khoa học là rất quan trọng. Nó giúp các ứng dụng sáng tạo hoạt động linh hoạt và hiệu quả, mang lại những kết quả ưu việt nhất; đồng thời chống lại thói quen suy nghĩ theo lối mòn và tính ì. Thời gian qua, tôi đã tìm hiểu về lịch sử phát triển của công nghệ web. Trong phạm vi đề tài này, tôi muốn chia sẽ những thông tin và những hiểu biết của bản thân về những gì tôi đã tìm hiểu được từ HTML 5 và CSS3 trên cơ sở áp dụng của phương pháp lí luận sáng tạo. Nguyễn T rí Đức- KHMT K18 2 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Nguyễn T rí Đức- KHMT K18 3 MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN .......................................................................................3 PHẦN I. HTML5...............................................................................................................6 1. Lịch sử phát triển của HTML.......................................................................................6 Các nguyên tắc sáng tạo áp dụng trong giai đoạn đầu của HTML...............................7 2. Những điểm mới tron g HTM L 5..................................................................................9 Form nhập liệu mới.....................................................................................................12 Tag HTM L mới ..........................................................................................................13 HTM L 5 Drag và drop ................................................................................................15 Web Storage và Application Cache ............................................................................15 3. Tiện ích HTM L5 ........................................................................................................16 4. Các nguyên tắc sáng tạo được áp dụng trong HTM L 5..............................................18 1. Nguyên tắc rẻ thay cho đắt .....................................................................................18 2. Nguyên tắc tách khỏi ..............................................................................................18 3. Nguyên tắc kết hợp .................................................................................................19 4. Nguyên tắc phân nhỏ ..............................................................................................20 5. Nguyên tắc vạn năng ..............................................................................................20 6. Nguyên tắc dự phòng..............................................................................................21 7. Nguyên tắc sử dụng trung gian ...............................................................................21 8. Nguyên tắc thực hiện sơ bộ ....................................................................................21 9. Nguyên tắc liên tục tác động có ích........................................................................22 PHẦN II CSS 3.................................................................................................................23 1. Lịch sử phát triển của CSS .........................................................................................23 Các nguyên tắc sáng tạo trong giai đoạn đầu của CSS...............................................23 2. Những điểm mới tron g CSS 3 ....................................................................................25 Nguyễn T rí Đức- KHMT K18 4 3. Các nguyên tắc sáng tạo được ứng dụng trong CSS 3 ...............................................28 Nguyên tắc chuyển sang chiều khác ...........................................................................28 Nguyên tắc phân nhỏ ..................................................................................................28 Nguyên tắc rẻ thay cho đắt .........................................................................................28 Nguyên tắc vạn năng ..................................................................................................28 Nguyên tắc thay đổi màu sắc ......................................................................................29 PHẦN III. 40 nguyên lý sáng tạo...................................................................................30 KẾT LUẬN .......................................................................................................................39 TÀI LIỆU THAM KHẢO ...............................................................................................40 Nguyễn T rí Đức- KHMT K18 5 PHẦN I. HTML5 1. Lịch sử phát triển của HTML HTML là viết tắt của cụm từ HyperText Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản), và đây là ngôn ngữ chính được sử dụng cho việc thiết kế các website. Ngôn ngữ này gây ấn tượng cho người ta bởi sự ngắn gọn nhưng lại được hình thành trong một quá trình khó phân định. Việc hình thành HTML có mối quan hệ mật thiết với sự phát triển của Internet. Ngày nay, HTML rất được khuyên dùng bởi sự xuất hiện của một chuẩn mới, thực tế là một phiên bản cao hơn của ngôn ngữ này như là một sự phát triển tất yếu- HTML5. HTML đã trải qua 4 phiên bản gồm HTML phiên bản đầu tiên (1991), HTML 2 (1994), HTML 4 (1997) Qua các phiên bản phát triển, HTML ngày càng có nhiều thẻ mới, tính năng mới cũng như là tính đơn giản hóa ngày càng cao. Nguyễn T rí Đức- KHMT K18 6 HTML 4 đươc phát triển vào năm 1997 và là phiên bản thành công nhất được sử dụng phổ biến cho đến hiện nay. Với rất nhiều thẻ mới như Button, FieldSet, Frame, Iframe, Legend, Span v.v… Ngoài ra, HTML 4 còn hỗ trợ hiển thị hầu hết ngôn ngữ trên thế giới dựa trên chuẩn Universal Character Set, các phiên bản trước chỉ hiển thị theo chuẩn ISO-8859-1. HTML 4 còn hỗ trợ một số tính năng quan trọng sau:  Hỗ trợ ngôn ngữ lập trình của client-script và có thể nhúng thêm các tập tin script bên ngoài vào. Hỗ trợ các sự kiện client-script như onclick, onchange v.v… cho các thẻ. Đặc biệt là HTML4 hỗ trợ CSS với các thuộc tính mới ID, Class và Style. Ba thuộc tính này giúp các thẻ liên kết với các style được khai báo trong CSS.  Việc tích hợp với CSS này rất có ý nghĩa quan trọng cho các nhà thiết kế web. Họ có thể sử dụng những CSS chung cho các thẻ có kiểu hiển thị như nhau và có thể thoải mái s áng tạo giao diện mà không tốn công sức như trước đây (khai báo các thuộc tính kiểu cho từng thẻ). Các nguyên tắc sáng tạo áp dụng trong giai đoạn đầu của HTML - Nguyên tắc phân nhỏ: Chia các thẻ thành nhiều phần như Header, Body... Mỗi phần đảm nhận những chức năng riêng. - Nguyên tắc phẩm chất cục bộ: Mỗi thẻ HTML có những tính năng riêng và có các thuộc tính riêng của từng thẻ. - Nguyên tắc kết hợp: Nguyễn T rí Đức- KHMT K18 7 Kết hợp được HTML với CSS để dễ dàng thao tác các style dùng chung cho các thẻ HTML. Kết hợp với client-script như javascript hay vbscript để giúp cho trang web thêm phần linh động mềm dẻo, giúp kiểm tra tính hợp lệ trước khi gửi yêu cầu xuống server xử lý, giảm thiểu việc truyền tải những thông tin không cần thiết. - Nguyên tắc thay đổi màu sắc: Trong các thẻ HTML, một số thuộc tính giúp thay đổi màu sắc cho một trang web như các thuộc tính bgcolor, fontcolor……. - Nguyên tắc chứa trong: Các thuộc tính được chứa bên trong các thẻ HTML. Ví dụ:
Thuộc tính border được chứa trong thẻ table. - Nguyên tắc tách khỏi: Không phải tất cả nội dung trong source HTML đều hiển thị, có một số nội dung được HTML tách ra khỏi, không hiện thị lên trang HTML.Comments là các phần riêng trong 1 trang HTML, nó không hiển thị trên trình duyệt mà chỉ có nhiệm vụ lưu lại các ghi chú hoặc giải thích trong đoạn mã HTML. Việc tách CSS ra thành một ngôn ngữ riêng thay vì tích hợp thành các thuộc tính trong các thẻ HTML. - Nguyên tắc đồng nhất: Mỗi thẻ trong HTML đều đồng nhất 1 quy tắc, luôn có 1 cặp thẻ gồm thẻ mở, thẻ đóng. Mỗi thẻ HTML khi khai báo thì phải luôn có một thẻ đóng. Ví dụ: