Tài liệu Các Mô Hình Quản Lý Nhà Nước Hiện Đại

  • Số trang: 560 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 77 |
  • Lượt tải: 0
cuongducnguyen

Tham gia: 09/12/2017

Mô tả:

Các Mô Hình Quản Lý Nhà Nước Hiện Đại (Tái Bản) bao quát khá đầy đủ kiến thức về lịch sử các mô hình tổ chức nhà nước theo triết lý dân chủ, chứa đựng các tư tưởng chính trị của những triết gia nổi tiếng tự cổ chí kim, và cập nhật xu hướng phát triển của các mô hình quản trị nhà nước hiện nay trên thế giới. Cuốn sách được Held viết bằng phương pháp phân tích khoa học. Ông đã tổng hợp các tư tưởng và thực tiễn để xây dựng nên các mô hình dân chủ điển hình, theo các tiêu chí phân loại cụ thể. Cách tiếp cận này giúp người đọc có thể đánh giá các luận điểm của tác giả và hình thành chủ kiến. Tác phẩm được chia thành ba phần. Ở phần I, Held trình bày bốn mô hình dân chủ kinh điển: mô hình dân chủ cổ điển Athens, mô hình dân chủ cộng hòa, mô hình dân chủ tự do, và mô hình dân chủ trực tiếp. Bốn mô hình này đã xuất hiện như là các thử nghiệm trong lịch sử trước thế kỉ XX, và có thể xem là bốn hình mẫu tiêu biểu cho cách thức quản trị quốc gia mà dân chúng có quyền tham gia. Nội dung của sách bao gồm các chuyên đề như sau: Phần I: Các mô hình cổ điển Chương 1: Nền dân chủ cổ điển: Athens Chương 2: Tư tưởng cộng hòa: Tự do, tự quản và người công dân tích cực Chương 3: Sự phát triển của tư tưởng dân chủ tự do Chương 4: Dân chủ trực tiếp và sự cáo chung của chính trị Phần II: Những biến thể của chủ nghĩa XX Chương 5: Chủ nghĩa tinh hoa cạnh tranh và quan điểm kĩ trị Chương 6: Chủ nghĩa đa nguyên, chủ nghĩa tư bản phường hội và nhà nước Chương 7: Từ ổn định thời hậu chiến đến khủng hoảng chính trị Chương 8: Dân chủ thời hậu Xô Viết Chương 9: Dân chủ thảo luận và việc bảo vệ lĩnh vực công Phần III: Hiện nay Dân chủ có nghĩa là gì? Chương 10: Tự trị dân chủ Chương 11: Chế độ dân chủ, quốc gia - dân tộc và hệ thống toàn cầu
CÁC MỒ HÌNH QUẢN Lí NHÀ NU ỐC HIỆN ĐẠI Phạm N guyên Truòng d ịc h © NHÀ XUẤT BẢN TRI THÚC
- Xem thêm -